"ခြန္ေကာရီယို" ကုိ လႊတ္ေပး


လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ ့မွ ကယန္းလူငယ္ေလး ခြန္ေကာရီယို (Khun Kawrio) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ NO Vote ကန္ပိန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမင္းျခံေထာင္တြင္ ၃၇ႏွစ္က်ခံေနရတယ္လို့ သိရွိခဲ့ရပါတယ္..

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ သူနွင့္အတူ အမွဳ ့တြဲလူငယ္၂ဦးလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ခြန္ေကာရီယိုက်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္..

ခြန္ေကာ္ရီယိုနွင့္အတူ က်န္ရွိေနေသးေသာ လူမသိ သူမသိ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး ေထာင္ႏွစ္ရွည္မ်ားခ်ထားေသာ အညၾတရသူရဲေကာင္းမ်ား အားလံုးကို ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန ့မွာ လြတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္…
မစံပါယ္ျဖဴ
ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၁၂
(လႊတ္ျပီး – ၂၀၁၂ ဇြန္လ)