Monthly Archives: October, 2013

0

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/t5/273781_1271325398_2032320204_s.jpg

Ye Yint Nge
ဦးေရႊမန္းရဲ႕ အမွားေတာ္ပံုမ်ား Darron Humiston ၂၀၁၂ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းမွ အစိုးရအဖဲြ႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ႏွင့္မွ ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေရးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရုတ္တရက္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းမွ “ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာကိုသိရင္ ဒီလိုျဖစ္ၾကတာ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရိွသလဲ။ ဘယ္သူေတြ တာဝန္ယူမလဲ၊ ႐ုံးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ေလ်ာ္ညီစြာအသံုးျပဳရန္ သင့္တင့္မွ်တ ေသာ ႐ုံးအသံုးစရိတ္၊ အေထြေထြစရိတ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ အျခားစရိတ္မ်ားကို စိစစ္တုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ႏွင့္ တကယ္လို႔ေငြပိုေနေသးလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးႏုိင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွထားပါ တယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာလွ်င္ အတည္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနတဲ့ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အာရံုစိုက္ေနတဲ့ လူထုတစ္ရပ္လံုးက ဦးေရႊမန္းကို အာရံုစိုက္သြားၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္အမ်ားအျပားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွီခိုေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားကလည္း လစာတိုးေပးဖို႔ နုိင္ငံေတာ္မွာ အဆင့္(၃) တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္တိုးၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားကလည္း ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ယခင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌေတြကို တုိင္ပင္ၿပီးတာေၾကာင့္ အခုလို ေျပာဆိုတာ ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း၊ လစာတိုးဖို႔ ေသခ်ာေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးက လစာတိုးျမွင့္ေရး အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရာ ဦးေရႊမန္းအရွက္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္တင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္း အခ်ိဳ႕ကို ရပ္နားထားၿပီး ဝန္ထမ္းလစာကို အရင္တိုးဖို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္နားခဲ့ရၿပီး စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ေငြႏွစ္ေသာင္းနဲ႔တင္ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လစာတိုးျဖစ္စဥ္အၿပီး က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲအျပတ္အသတ္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရတာဟာ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ မဆင္မျခင္ နာမည္ေကာင္းဝင္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ ဆိုၿပီး နုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယနဲ႔ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မတီေကာ္မရွင္ေတြ ကိစၥနဲ႔ခံုရံုးႏႈတ္ထြက္သြားရတဲ့ ကိစၥပါ။ လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ေကာ္မတီမ်ိဳးစံု၊ ေကာ္မရွင္မ်ိဳးစံု ယခင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားက ၎တို႔တာဝန္ယူခဲ့သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နာမည္ျဖင့္ ေကာ္မတီျပန္ဖြဲ႔ကာ ဥကၠဌျပန္လုပ္ၾကပါတယ္။ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမ်ားကို ဦးေရႊမန္းက အထူး အေရးေပးသည့္အျပင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေတြက လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈေတြရွိလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠဌနဲ႔ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သူက ပိုႀကီးသလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာေပၚလာပါတယ္။ ျပႆနာအတြက္ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူခဲ့ခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၇ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၉ဝ၊ ၉၁၊ ၉၃ (ခ)၊ ၉၇ (ဃ) (၁)၊ ပုဒ္မ ၁ဝဝ၊ ၁ဝ၁၊ ၁ဝ၃ စသည့္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုကို ကိုးကား၍ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူၿပီး ခန္႔ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အျဖစ္ ထည့္သြင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ခံုရံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား တင္းမာမႈ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဓိက တာဝန္ရွိသူ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ဖက္ကေနၿပီး ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္က ခံုရံုးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကား ညွိညွိနိႈင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးအပါအဝင္ ၉ ဦးလံုး ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလမွာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က တစ္ဖက္၊ ခံုရံုးနဲ႔ အစိုးရက တစ္ဖက္ အားၿပိဳင္မႈမွ လႊတ္ေတာ္က အျပတ္အသတ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးသိန္းစိုးတို႔အေပၚ အနုိင္ရမႈအတြက္ ဦးေရႊမန္းလည္း ေက်နပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ပါးပါးနပ္နပ္ကိုင္တြယ္တတ္ၿပီး စနစ္တက် အကြက္ခ်တတ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးဆိုတာ အခ်ဳပ္အျခာ ေဒါက္တုိင္ႀကီးသုံးခုစလုံးကို ထိန္းဖို႔လုပ္ထားတာပါ။ ဒီအညွာကိုခ်ဳိးႏိုင္မွေတာ့ က်န္တဲ့ ေဒါက္တိုင္ ေတြ အခ်ိန္မေရြးၿဖိဳပစ္လို႔ရၿပီဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ အေသအခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း က အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီကိုစၿပီး ေျခလွမ္းလိုက္တာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ စတၳဳထေျမာက္ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလြန္းေမာင္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းနဲ႔အတူ ေဂါက္ရိုက္တုန္းမွ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးခဲ့တာတစ္ခုကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဦးေရႊမန္းက ပညာျပန္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလြန္းေမာင္ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံရၿပီး အခု ထမင္းေရာင္းေနရပါတယ္။ ဦးလြန္းေမာင္က “ဒီကိစၥေတြကို ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေစတနာ အမွားေပါ့။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက ကိုယ့္ေစတနာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးခဲ့ၾကေတာ့ ကိုယ္က ခံရတာေပါ့။ ဒီအေပၚ ဘာအာဃာတမွ မထားဘူး။”လို႔ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္လာသူ တစ္ေယာက္ကို ဘဝပ်က္သြားတဲ့အထိ လုပ္ရက္တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဥၥမအခ်က္ကေတာ့ တျခားသူေတြကို စာအုပ္ထဲကအတုိင္း အတိအက်လိုက္ကိုင္တဲ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ မိသားစုတစ္ခုလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေပၚမွာ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ကူညီအားေပးေနတာပါပဲ။ ဦးေရႊမန္း အေနာက္ေတာင္တုိင္းမႉး ျဖစ္စဥ္တုန္းကတည္းက သားႀကီး ေအာင္သက္မန္းရဲ႕ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီဟာ ဧရာ၀တီတုိင္း တတုိင္းလုံးအတြက္ ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ကုိ တဦးတည္းပုိင္ အျဖစ္နဲ႔ ၀င္ေငြလမ္းေျဖာင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ လယ္ဧက သုံးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ကုမၸဏီပုိင္ လုပ္ခဲ့လုိ႔ လယ္သမားတခ်ိဳ႕ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး လက္ခံအၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၅ မွာ ဧရာေရႊ၀ါဟာ စင္ကာပူနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကုိ ဆန္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ပထမဦးဆုံး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပါ။ နာဂစ္အၿပီးမွာလည္း ဧရာေရႊ၀ါကုမဏီနဲ႔ လက္ခြဲကုမဏီေတြဟာ ထူး/၀ါ၀ါ၀င္း/ အစရွိေသာကုမၸဏီတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ စပါးေပးေငြ (စိုက္ပ်ဳိးစရီတ္ေခ်းေငြ)ကို လယ္သမားမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေခ်းသလို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေၾကြးမဆပ္ႏိုင္တဲ့ လယ္မ်ားကို တရားရံုး မွတစ္ဆင့္ သိမ္းယူမႈေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည္းက ဦးေတဇရဲ႕ထူး ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စားအုန္းဆီ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ပဲ၊ သစ္၊ ငါး ပုစြန္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ တင္ပုိ႔ေရး အျပင္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေနပါၿပီ။ မုိးကုတ္နဲ႔ ဖားကန္႔မွာလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္မွာ လည္း ေျမကြက္အေျမာက္အျမား ပုိင္ထားတယ္။ ဘန္ေကာက္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်မွာ ကြန္ဒုိေတြ ၀ယ္ထားၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဆန္ရွင္ကုိ ေရွာင္ဖုိ႔ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္းက ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ အတြင္းသိေတြက ဆုိတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ဦးေအာင္ေသာင္း သားအပါအ၀င္ တျခား လူႀကီးသား သမီးေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္ အေျမာက္ အမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။

0


Timeline Photos
ထိုင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာေနထိုင္သူ ႏွစ္ေသာင္း ေလ်ာ့က်

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေနထိုင္သူလူဦးေရဟာ ဘဝတိုးတက္မႈနည္းပါးလာတဲ့အတြက္ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့က်လာတာ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုမွာ ရိကၡာအကူအညီေပးေနတဲ့ ဒုကၡသည္ အကူအညီေပးေရး TBC အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕မွတ္တမ္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလက လူဦးေရ ၁သိန္း ၄ေသာင္းခန္႔ ေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ အခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ စာရင္းဇယားအရေတာ့ လူဦးေရ ၁သိန္း ၂ေသာင္းေက်ာ္ပဲရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

တပ္ခ္ခရိုင္အတြင္းက ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွာဆိုရင္ နဂိုမူေနထိုင္သူ ဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုပဲ က်န္ရွိေတာ့တယ္လို႔ စခန္းတြင္းေနထိုင္သူေတြက ေျပာပါတယ္၊ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃လခန္႔ကစၿပီး စခန္းတြင္း ဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕ဟာ မိမိတို႔ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အျခားအလုပ္အကိုင္ရွိရာ ေဒသအသီးသီးကို ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ စခန္းတြင္း PAB ရပ္ကြက္က ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ စာသင္ေပးမယ့္ ဆရာ ဆရာမေတြမရွိေတာ့လို႔ ေက်ာင္းပိတ္ထားရတယ္လို႔ ႏို႔ဖိုးစခန္းတြင္းေနထိုင္သူ ကိုမ်ိဳးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ၿပီးခဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ရိကၡာထုတ္ေပးမယ့္လူစာရင္း စစ္ေဆးခ်ိန္ကေတာ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ျပန္လာၾကၿပီး ဒီေနာက္ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကျပန္တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ အလားတူ ကန္ခ်နဘူရီခရိုင္က ဘန္႔ဒုန္ယမ္းစခန္းမွာလည္း ဒုကၡသည္ဦးေရေလွ်ာ့လာပံုကို စခန္းျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုထြန္းလြင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဗမာျပည္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စပါးစိုက္တယ္၊ ၿခံစိုက္တယ္ အဲဒါလည္းရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ တျခားေဒသေတြမွာ၊ လာတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ဥပမာ ထားဝယ္ကလာတယ္ ထားဝယ္မျပန္ဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ကက်ေတာ့ ဘုရားသံုးဆူအနီးမွာ ၿခံသြားစိုက္တဲ့သူရွိတယ္၊ အိမ္သြားေဆာက္ၿပီး ေနတဲ့သူရွိတယ္၊ အဲဒါက်ေတာ့ အနည္းဆံုးခန္႔မွန္းေျခဆိုရင္ ၄၀၀ နဲ႔ ၅၀၀ ေလာက္ရွိမယ္၊ ေလွ်ာ့သြားတယ္၊ ဒီစခန္းထဲမွာ စာရင္းရွိေနတဲ့လူက ၃၄၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စခန္းထဲမွာ လက္ရွိေနတဲ့သူက ၂၈၀၀၊ ၂၉၀၀ေလာက္ပဲရွိတယ္”

အႀကီးဆံုးစခန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တက္ခရိုင္က မယ္လဒုကၡသည္စခန္းကေတာ့ လူေလွ်ာ့သြားတာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိၿပီး အဲဒီအထဲက အမ်ားစုကဟာ တတိယနိုင္ငံကို ထြက္ခြာသြားၾကသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ စခန္းအတြင္းေရးမွဴး (၁) ေစာအယ္ကေလာက ေျပာပါတယ္။ UNHCR ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးရဲ႕ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာလက စာရင္းဇယားအရေတာ့ ဒီစခန္း ၉ ခုလံုးမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ စုစုေပါင္း ၈ ေသာင္းခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

0


Timeline Photos
သံတြဲပဋိပကၡနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဖမ္းထားသူ ၁၄ ဦးအမႈ စတင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး သျဗဳခ်ိဳင္ေက်းရြာနဲ႔ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာေတြက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ ၁၄ ဦးကို ဒီကေန႔ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ မီးရိွဳ႕မႈ၊ အားေပးကူညီမႈ စတဲ့ပုဒ္မေတြနဲ႔ တရားစြဲဆိုလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးဦးခင္ေဇာ္က RFA ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“သျဗဳခ်ိဳင္တစ္မႈ ရံုးတင္တယ္၊ တရားစြဲတယ္၊ ၄၃၆၊ ၁၁၄ နဲ႔ပါ၊ မီးရိႈ႕မႈကို တရားခံ ၁၄ ဦးနဲ႔ တရားရံုးမွာ တရားစြဲတင္လိုက္ပါတယ္”

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ရံုးတင္စစ္ေဆးေနခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္နားေထာင္သူေတြကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြရိွခဲ့တယ္လို႔လည္း ၿမိဳ႕ခံေတြကေျပာပါတယ္။

သံတြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ဆက္ႏြယ္ၿပီး ဒီကေန႔အခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူဦးေရ ၈၀ ခန္႔ ရိွၿပီး အဲဒီအထဲက တရားရံုးမွာ တရားစြဲဆိုထားသူ ၆၀ နီးပါးေလာက္ရိွတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

0


DVB-လက္ပံေတာင္း ေဒသခံေတြနဲ႔ ၀မ္ေပါင္ကုုမၺဏီတုုိ႔ၾကားက ျပသာနာကုုိ ဆက္ဆံေရးရံုုးက မေျဖရွ
www.youtube.com
DVB TV – 26-10-2013 လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ၀မ္ေပါင္ကုုမၺဏီတုုိ႔ၾကားက ျပသာနာကုုိ ဆက္ဆံေရးရံုုးက မေျဖရွင္းေပးႏုုိင္လုု႔ိ ေဒသခံေတြ ထုုိင္သပိတ္ဆင္ႏြဲ ခဲ့ပါ…

Political Prisoners Related
0

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn2/260864_100002661318840_304632433_s.jpg

Political Prisoner
ယေန.နံနက္တြင္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူမ်ဳိးမင္း(ခ)သူၾကီးသည္၊ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ကာေသဆုံးသြားပါသည္၊၄င္းသည္၁၉၉၀ခုႏွစ္မွ၂၀၀၀ခုႏွစ္အထိအင္းစိန္ေထာင္၊သရက္ေထာင္မ်ားတြင္ေနထိုင္ခဲ.ျပီးေနာက္ဆုံးသရက္ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာသူတဦးျဖစ္ျပီး၊ဇနီးႏွင္.သားသမီးႏွစ္ေယာက္က်န္ရစ္ခဲ.ပါသည္၊သူ၏ရုပ္ကလပ္အားေ၇ေ၀သုသ၁န္သို.ေနလည္၂နာရီတြင္အမွတ္(ရ)၊သဇင္ျမိဳင္လမ္း၊ပါရမီ မွထြက္ခြာပါမည္အေၾကာင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအားလုံးအားအသိေပးအပ္ ပါသည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ.

Political Prisoners Related
0


Yamoun Nar’s Photos
ေထာင္တြင္းညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ အတြင္းဒဏ္ရာမ်ား ေဆးစစ္ခ်က္ေတြအရ ေတြ႔ရွိ

ေန႔သစ္ ၊ ၂၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃

ႏုိင္ငံေရးသားေဟာင္းတခ်ဳိ႕ က်န္မာေရးစစ္ေဆးရာမွာ စစ္ေၾကာေရးနဲ႔ ေထာင္တြင္းႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အတြင္းေၾကဒဏ္ရာေတြနဲ႔ အျပင္းအထန္ခံစားေနရတာ ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Green Cross ေဆး႐ုံမွာ ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူ ကုသေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလခန္႔က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုေအးမင္းႏိုင္ ေျပာျပခ်က္အရ

“စစ္ေၾကာေရးတုန္းက စရဖ ႏွင့္ SB ေတြ ခါး႐ုိးကို႐ုိက္ နွက္တယ္၊ ႏွလုံးတည့္တည့္ကို လက္သီးနဲ႔ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေျဖးေျဖးထိုးတယ္၊ ဦးေခါင္းကို တုတ္ျဖင့္ရုိက္ႏွက္တဲ့ ဒဏ္ေတြေပါ့ဗ်ာ၊ အခု က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ စစ္ေၾကာေရးတို႔ ေထာင္တို႔ကေန ရလာခဲ့တဲ့ ဒီဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ႔သူကေတာ့ အစိုးရ ေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ တာဝန္မယူပါ၊ ေတာင္းပန္ရေကာင္းမွန္းလည္း အသိမရွိၾကပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ကို လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ Green Cross ေဆး႐ုံက စစ္ေဆးေပးၿပီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက တာဝန္ယူေပးေနတာပါ”

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က Green Cross ေဆး႐ုံရဲ႕ ေဆးစစ္ခ်က္ေတြအရ ကိုေအးမင္းႏိုင္ ရဲ႕ ဝဲဘက္နံ႐ုိးႏုႏွစ္ခု ျပားၿပီး ေၾကသြားတယ္၊ အခုခ်ိန္မွာ သူဟာ ခါးပတ္အျမဲပတ္ထားေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္လို႔ တဆက္တည္းေျပာျပၿပီး၊ သူနဲ႔အတူ ေဆးအစစ္ခံေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔မွ ကိုသက္ဦး၊ ကိုေအးမင္းႏုိင္ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ ႏုိင္ငံေရးမႈနဲ႔ ေထာင္က်ခဲ့တဲ့ မစန္းစန္းေမာ္နဲ႔ ကိုခင္ေမာင္လင္း တို႔လဲ ေဆးစစ္ေဆးခံယူေနတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ NLD သုံးေရာင္ျခယ္ ေပါင္းကူးမွ ကိုျမတ္စံ လည္း ခါးဆစ္ရုိးမွာ ရရွိတဲ့ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဒီေဆး႐ံုမွာပဲ တက္ေရာက္ကုသေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာကိုပဲ ေထာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းအေဟာင္းေတြအျပင္ အသစ္ေတြလဲ ထပ္တိုးရွိေနတဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင္းကို ကိုေအးမင္းႏုိင္ ကပဲ အခုလုိ ဆက္လက္ေျပာျပပါတယ္ …

“ယခုလက္ရွိလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတဲ့အခါ မႏွိပ္စက္ဖို႔ လူသားခ်င္းစာနာဖို႔ အမွန္တကယ္ မက်ဳးလြန္ဘဲနဲ႔ ေတြ႔သမွ်လူကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ေထာင္ခ်တာေတြ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အခု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရင္စနစ္က လူေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရဆိုေတာ့ ယခုလို လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန ေသးတယ္ဆိုရင္ ဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး စနစ္ေျပာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာေတြဟာ သဲထဲေရသြန္သလို အရာမထင္ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာ့၊ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေအာ္ေနတဲ့ အခု အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကပဲ တာဝန္ ယူေပးရမွာ ျဖစ္တယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြျဖစ္ လို႔ပဲ”

X2O သႀကၤန္မ႑ပ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွာ မသကၤာလို႔ အဖမ္းဆီးခံထိၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကိုၿဖိဳးေဝေအာင္ ဆိုရင္လဲ ေထာင္ကလြတ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ေသဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္နဲ႔ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားလဲ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

(ကိုေအးမင္းႏုိင္ ဓါတ္ပံု) — with <a href=”http://www.facebook.com/toethit?viewer_id=0″ data-ft=”{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}” data-hovercard=”/ajax/hovercard/user.php?id=100005935149091&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22viewer_id%22%3A0%7D”>တိုုး သစ္</a>.

0


Timeline Photos
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သူရိယေန၀န္းအမည္ျဖင့္ ဂ်ာနယ္ျပန္လည္ထြက္ရွိ

႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သူရိယ ေန၀န္းအမည္ျဖင့္ဂ်ာနယ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ထုတ္ သူရိယ ေန၀န္းဂ်ာနယ္တြင္ ေထာင္သူရဲဘအုပ္၏ “အေရွ႕ကေန၀န္းထြက္လာရင္ လမင္းသည္ အေနာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရစျမဲ “သတင္းေဆာင္းပါးျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ဂ်ာနယ္၌ “သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တုိက္ကို ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ လူ ၁၇ ေယာက္၀င္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ၁၄ လံုးနဲ႔ စီစီတီဗီြမသြားတာေလာက္ေတာ့ ေထာင္သူရဲဘအုပ္တုိ႔က ေလေျပတစ္ခ်က္ေနာ့သြားတာေလာက္ပဲ ထင္ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဘအုပ္တုိ႔က ႀကိဳးတိုက္ထဲမွာခ်ည္းပဲ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ ရာလိုေနခဲ့တဲ့ေကာင္”စာသားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ “မိုးဟိန္း(ခ) ေန၀န္းေခတ္ မိုးဟိန္း CEO အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္သည္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူ၏ ဆႏၵ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ တဖက္သတ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူထုေထာက္ ခံလွ်က္ရွိေသာ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ေနရာ တြင္အစားထုိး၍ထုတ္ေ၀ရန္ “သူရိယေန၀န္း” အမည္ျဖင့္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အား စေနေန႔တုိင္း ဆက္လက္ထုတ္ေ၀၍ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအား အလုပ္အေကြၽးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္” ဟူသည့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုႀကီးအား အသိေပးေၾကညာျခင္းကိုလည္း ဦးမိုးဟိန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တနလၤာေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေ၀သူဦးယုႏိုင္က ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးနစ္နာေစမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာမႈရိွခဲ့ၾကသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖဲြ႕မွေတာင္းပန္ေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္ တနလၤာေန႔ထုတ္ေၾကးမံု သတင္းစာ၌ပင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ကဲ့သို႔ မီဒီယာတစ္ခုအေပၚဖိအားေပးခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလည္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

သံေတာ္ဆင့္အယ္ဒီတာမ်ားကို ၾကံ့ခိုင္ေရးသတင္းဌာန တာ၀န္ခံျခိမ္းေျခာက္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန(သတင္းဌာန) တာ၀န္ခံဌာနမွဴးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္သူရက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ အယ္ဒီတာမ်ားေနာက္သုိ႔ SP ႏွင့္သတင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား လိုက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တာေမြေအာင္ကို၏ ယခင္က ၾကံ့ခိုင္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈမ်ားအတြက္ လည္းျဖတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သတိေပးသလိုလုိျဖင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားေၾကာင္း ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း သတင္းစာပညာသင္တန္းဆင္းတစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ သူရိယအလင္းဂ်ာနယ္ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာခဲ့သည့္ သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္တြင္ “သမၼတထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”၊ “ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံတြင္ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ လူ ၁၅ ဦးခန္႔ အဓမၼ၀င္ေရာက္၍ ကြန္ပ်ဴတာ ၁၄လံုးႏွင့္ CCTV ကင္မရာမ်ား ယူေဆာင္သြားသည့္အျပင္ ဂ်ာနယ္ကိုပါ ရပ္ဆိုင္းခံလိုက္ရၿပီး အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ခံလိုက္ရသည့္ကိစၥအား သမၼတႀကီးမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ အေျဖတစ္ရပ္ရွာေဖြေပးပါရန္” စသည့္စာသားတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးမိုးဟိန္း၏ ဖုန္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္ရိွ ဖုန္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ဖုန္းပိတ္ထားသည္ႏွင့္သာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သူရိယေန၀န္းဂ်ာနယ္တြင္ ပါရွိသည့္ ၎တို႔၏လိပ္စာ အမွတ္ ၆၈၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ညေန ၄ နာရီ၀န္းက်င္တြင္သြား ေရာက္စံုစမ္းရာတြင္လည္း ႐ံုးခန္းပိတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

read more ———-&gt; http://news-eleven.com/politics/24640

0

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-frc3/t5/373032_114803668557265_1481085342_s.jpg

Eleven Media Group
ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးျခင္း ခံေနရေသာ ျပည္နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီအား သမၼတက တာ၀န္မွ အနားယူခြင့္ျပဳ လာဘ္ေငြယူကာ အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ကာ စစ္ေဆးခံေနရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီအား ၎၏သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အမိန္႔ျဖင့္ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔အရ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးထားသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္၊ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း၌ ေဒၚစီစီအား ဆန္စပါး အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥျဖင့္ ေငြလိမ္သူ တစ္ဦးအား လာဘ္ေငြယူ၍ အကာအကြယ္ ေပးသည္ဟု ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက စြပ္စြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ေဒၚမသန္းတင္ဆိုသူက ဆန္စပါး ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ က်ပ္သိန္း ၄၃၀၀ ေက်ာ္ကို လိမ္လည္ခဲ့သည္ဆိုကာ ေဒသခံ ၉၀ ေက်ာ္က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ တရားစဲြဆိုစဥ္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစီစီက လာဘ္ေငြယူ၍ အမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု တရားလိုမ်ားဘက္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္သြင္းလာျခင္းမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအား အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မၾကာခဏ ေျပာၾကားေနသည့္ Clean Government, Good Governance ဆိုေသာ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုသည့္ စကားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ကလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းအား ၎၏သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ဟုဆိုကာ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

Political Prisoners Related
0


Timeline Photos
ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ အမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား ကြင္းလုံးကြၽတ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဘိုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အမႈမ်ား ကြင္းလုံးကြၽတ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
“ထပ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ရွိေနေတာ့ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတာ ရွိေနမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ခံရမႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“လက္ရွိအေျခအေနမွာ အက်ဥ္းသားေတြက ထပ္ၿပီးတိုးလာေတာ့ ေကာ္မတီကို တင္ျပေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အႂကြင္းမဲ့ လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လအတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဥေရာပ ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ ၂၃၂ ဦး ရွိေၾကာင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ၁၂ ႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ေျမာက္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

0


ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵျပသူ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ပင္ ေထာင္ခ်လိုက္ၿပီ
www.mizzimaburmese.com
ဇူလိုင္လအတြင္းက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးေရွ႕၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္း က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ပင္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု ၎၏ ဇနီးျဖ…

Political Prisoners Related
0


Former Political Prisoners’s Photos
ယမန္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပဲြကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ႏွင့္AAPPတို႔႔က ယေန႔(၂၀.၁၀.၂၀၁၃)ရက္တြင္ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ သြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္..

Political Prisoners Related
0

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn2/1118053_100000847934143_934243780_s.jpg

ခက္ ထဏ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း စနစ္တက် ေကာက္ယူႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားစာရင္း စနစ္တက် ေကာက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊ AAPP ႏွင့္ ICTJ မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ျမန္မာပ႐ိုဂရမ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ပက္ထရစ္၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ေပါလီႏွင့္ အာရွတိုက္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ ႐ူဗင္ကာရာနာတို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္က AAPP ႐ံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ICTJ မွ တာ၀န္ရွိသူ ပက္ထရစ္က “အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလဆိုတဲ့ အခက္အခဲ အတိုင္းပဲ အရင္တုန္းက အစိုးရက အၾကမ္းဖက္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေရွ႕ကိုသြားေနၿပီး အတိတ္ကို အတိတ္မွာပဲ ထားခဲ့ပါ။ အတိတ္က နာက်င္မႈေတြကို ပစၥဳပၸန္ကို မယူနဲ႔လို႔ ေျပာတာလြယ္ေပမယ့္ အတိတ္က နာက်င္မႈေတြေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္မွာ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲတယ္ ဆိုတာကို အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့တာ ရွိတယ္” ဟု အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔မွ ဦးရဲေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတာကိုသိမွ သူတို႔ကို ဘာေတြလုပ္ေပးသင့္တယ္ ဆိုတာကို စဥ္းစားလို႔ ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီလူေတြ ေပးဆပ္ခဲ့လို႔ စနစ္အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို ရခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္ထားပါမွ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြ အေနနဲ႔ အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုတာ ဆိုးရြားလွပါလားလို႔ သိရွိၿပီး ေနာက္ထပ္အာဏာရွင္ေတြ မေပၚေပါက္ေအာင္လို႔လည္း တားဆီးႏိုင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေထာင္ဥပေဒကိုလည္း ျပင္ေစခ်င္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေသးဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ICTJ သည္ နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ NGO အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို ႏိုင္ငံ ၃၀ တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ EMG

Political Prisoners Related
0

သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားဂါရ၀ျပဳပြဲက်င္းပ (24 photos)
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ (FPPs)႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)တို႔မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ဂါရ၀ျပဳပြဲကို ယေန႔ နံနက္၉နာရီက ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီသီရိခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ သက္ႀကီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနေသာ ကိုမိုးသီးဇြန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားတက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့ၾကပါသည္။


Political Prisoner’s Photos

1 2 3 5