ၿပည္သူလူထု၏ ဘံုရန္သူၿဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို ့ႏွင့္ အက်ဳိးတူ စီးပြားဖက္ၿဖစ္သည့္ တရ…

ၿပည္သူလူထု၏ ဘံုရန္သူၿဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို ့ႏွင့္ အက်ဳိးတူ စီးပြားဖက္ၿဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဖာက္ၿပန္ေသာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ဗမာ့လူထု ပူမႈေပြခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿမင့္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္သည္။

ယခုအခါ မေသရံုတမယ္ ေမ်ာ့ေမ်ာ့သာ က်န္ေတာ့သည့္ တိုင္းၿပည္ကို စစ္အာဏာရွင္တစ္စုက ပန္းပန္ သနပ္ခါးလိမ္းေပးကာ ၿမဴစြယ္သည့္အၿဖစ္အား အေရွ ့အေနာက္ ေတာင္ေၿမာက္ ကမာၻ ့အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးၾကၿပီး အားၾကိဳးမာန္တက္ ၎တို ့ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ အၿမတ္ထုတ္ရန္ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲ ၿဖစ္ေနၾကသည္။

ယခုလို ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ အေခ်ာင္သမားမ်ား ပူးေပါင္းကာ တိုင္းၿပည္ကို အေသတတ္ၿပီး ၿပည္သူလူထုကို အ၀ိဇိပို ့မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းမွ ညီညာဖ်ဖ် ဆန္ ့က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုသို ့ဆန္ ့က်င္ ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူထု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္သည္ အဓိက လက္သည္ သမိုင္းတရားခံ ပစၥဳပၸန္တရားခံ ၿဖစ္သည္ကို မေမ့ၾကဖို ့လိုပါသည္။

မိမိတို ့၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို ့လိုပါသည္။ မိမိတို ့ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္လမ္း ေ၀၀ါးမသြားဖို ့လိုပါသည္။

သို ့ၿဖစ္၍ မိမိတို ့၏ ဘံုရန္သူ စစ္အစိုးရကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံၿပဳေပးသည့္ တိုင္းၿပည္မ်ားႏွင့္ ၎တို ့၏ ေဖာက္ၿပန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ဆန္ ့က်င္ရႈတ္ခ် တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္ ၿဖစ္သလို ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို အၿမစ္ၿပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ဆၾကရန္ တိုင္းၿပည္အက်ဳိး ၿပည္သူ ့အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏိႈးေဆာ္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။

ၿပည္သူ ့နံပါတ္(၁) ရန္သူ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ မုခ်က်ဆံုးရမည္။

ၿပည္သူလူထု၏ ဘံုရန္သူၿဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို ့ႏွင့္ အက်ဳိးတူ စီးပြားဖက္ၿဖစ္သည့္ တရ…

ၿပည္သူလူထု၏ ဘံုရန္သူၿဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တို ့ႏွင့္ အက်ဳိးတူ စီးပြားဖက္ၿဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဖာက္ၿပန္ေသာ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ဗမာ့လူထု ပူမႈေပြခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿမင့္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္သည္။

ယခုအခါ မေသရံုတမယ္ ေမ်ာ့ေမ်ာ့သာ က်န္ေတာ့သည့္ တိုင္းၿပည္ကို စစ္အာဏာရွင္တစ္စုက ပန္းပန္ သနပ္ခါးလိမ္းေပးကာ ၿမဴစြယ္သည့္အၿဖစ္အား အေရွ ့အေနာက္ ေတာင္ေၿမာက္ ကမာၻ ့အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးၾကၿပီး အားၾကိဳးမာန္တက္ ၎တို ့ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ အၿမတ္ထုတ္ရန္ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲ ၿဖစ္ေနၾကသည္။

ယခုလို ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ အေခ်ာင္သမားမ်ား ပူးေပါင္းကာ တိုင္းၿပည္ကို အေသတတ္ၿပီး ၿပည္သူလူထုကို အ၀ိဇိပို ့မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းမွ ညီညာဖ်ဖ် ဆန္ ့က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုပါသည္။ ထိုသို ့ဆန္ ့က်င္ ေတာ္လွန္ၾကရာတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူထု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္သည္ အဓိက လက္သည္ သမိုင္းတရားခံ ပစၥဳပၸန္တရားခံ ၿဖစ္သည္ကို မေမ့ၾကဖို ့လိုပါသည္။

မိမိတို ့၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို ့လိုပါသည္။ မိမိတို ့ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္လမ္း ေ၀၀ါးမသြားဖို ့လိုပါသည္။

သို ့ၿဖစ္၍ မိမိတို ့၏ ဘံုရန္သူ စစ္အစိုးရကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံၿပဳေပးသည့္ တိုင္းၿပည္မ်ားႏွင့္ ၎တို ့၏ ေဖာက္ၿပန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ဆန္ ့က်င္ရႈတ္ခ် တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္ ၿဖစ္သလို ဘံုရန္သူစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရကို အၿမစ္ၿပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ဆၾကရန္ တိုင္းၿပည္အက်ဳိး ၿပည္သူ ့အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏိႈးေဆာ္ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။

ၿပည္သူ ့နံပါတ္(၁) ရန္သူ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ မုခ်က်ဆံုးရမည္။

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 15:00:23


ေတာ္၀င္ သစ္အေခ်ာထည္ လုပ္သားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ | DVB
burmese.dvb.no
Lead Storyသတင္းအလုပ္သမားေတာ္၀င္ သစ္အေခ်ာထည္ လုပ္သားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္By ဒီဗြီဘီ 29 November 2013 Print EmailTweet Email This Story : Your NameYour EmailReciever EmailYour MessageSend Storyရန္ကုန္တိုင္း ေ႐ြွႊျပည္သာျမို့နယ္ ၀ါးတရာစက္မႈဇုန္႐ွိ ေတာ္၀င္သစ္ အေခ…

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 15:00:06

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn1/t5/174071_100002584866462_1499611211_s.jpg

Lachid Kachin
(25.11.2013) ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ဖားကန္ ့ေမာ္စီးဇာတြင္ ဗမာအစိုးရ စစ္တပ္ (ခ.လ.ရ-၂၄၁)တပ္မွ အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ားအားအႏိုင္က်င္႔ ဓါးျပတိုက္၊ ျပန္ေပးဆြဲေန ေနစဥ္

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:59:49


လက္ပံေတာင္း သံဃာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျဖိုခြင္းမႈ တနွစ္ျပည့္ ဆနၵျပ | DVB
burmese.dvb.no
Lead Storyနိုင္ငံေရးသတင္းလက္ပံေတာင္း သံဃာမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျဖိုခြင္းမႈ တနွစ္ျပည့္ ဆနၵျပBy ေနာ္နုိရင္း 29 November 2013 Print EmailTweet Email This Story : Your NameYour EmailReciever EmailYour MessageSend Storyစစ္ကုိင္းတုိင္း မံု႐ြာခ႐ုိင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾ…

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:54:17

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/t5/203498_188413814651643_758311594_s.jpg

People power
လယ္သမားသပိတ္စတင္မည္ဆုိေသာ မလက္တုိ လယ္သမားမ်ားဆီ အာဏာပုိင္မ်ားသြား ေတြ႕ၾကမည္ ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မလက္တုိေဒသရွိ ေလ်ာ္ေၾကး မယူသည့္လယ္သမားမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ပါက ဧရာ၀တီ တစ္တုိင္းလုံးရွိ ေတာင္သူ လယ္ သမား သပိတ္ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ဆုိထားေသာ မလက္တုိေဒသသုိ႔ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ လယ္ သမားသမဂၢမွ ေဒၚစုစုေဌးက ေျပာၾကား သည္။ ၁၉၉၁-၉၂ခုႏွစ္၌ အဆုိပါ မလက္တုိေဒသရွိ လယ္ဧက တစ္ေထာင္ကုိ ေဒသခံမ်ားဆီမွ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး၊ ဧက ၄၅၀ကုိ လယ္သမားမ်ားထံ ျပန္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဧက ၅၅၀ကုိ ငါးကန္အျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းငါးကန္ မ်ားတြင္လည္း ငါးေမြးျမဳမႈမျပဳသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားက ယင္းေျမမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ ထြန္ယက္စုိက္ ပ်ဳိးရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လယ္သမားမ်ား အေပၚ အာဏာပုိင္ တုိ႔ႏွင့္ေပါင္းကာ အၾကမ္းဖက္မည္ဆုိ၍ လယ္သမားမ်ားကလည္း ဧရာ၀တီ တစ္တုိင္းလံုး လယ္သမားသပိတ္ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ၾကၿပီး သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္တြင္ လယ္သမားမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစုစုေႏြးက ေျပာၾကားသည္။ “ဒီဇင္ဘာ ၁၂မွာ ေတြ႕ၾကမယ္၊ လယ္သမားေတြနဲ႔ ခုခ်ိန္ထိ ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းတာေတြ ျပႆနာရွာတာေတြ မလုပ္ေသးပါဘူး”ဟု သူမကေျပာၾကားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မလက္တုိေဒသမွလယ္သမားတစ္ဦးက “သူတုိ႔ေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးယူတာ ဆယ္ဂဏန္းပဲ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ေျမာက္ျမား စြာတဲ့လူေတြက ဘာမွမယူဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈအတြက္ မလက္တုိေက်းရြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာရွိ လယ္သမား ၃၅ဦးကုိ ငါးကန္ ပုိင္ရွင္ ဘက္မွ က႐ုဏာေၾကး ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ ၃၅ဦးသည္ အျငင္းပြားေနသည့္ ဧက ၅၅၀အက်ယ္အ၀န္း တြင္ လယ္သိမ္းခံရသူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသုိ႔ျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕တုိ႔ မလက္တုိေဒသ၊ ပ ေလာင္ေက်းရြာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္၌ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈ မ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ ပါက လက္ခံ၍၊ လက္မခံႏုိင္က ဆက္ လက္၍ လယ္ေျမ ျပန္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ရေရး လုပ္ေနၾကဦးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒၚစုစုေႏြးကေျပာၾကားသည္။ ေမာင္ထက္

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-29 14:53:19

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash2/t5/1086855_491405410876660_8178581_s.jpg

Kamayut Media
BREAKING NEWS (11/29/2013 – 3:05 PM) ဦးဝင္းခ်ဳိ၊ ကိုေလးႏိုင္ဦး (ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းစီ)ႏွင့္ လယ္သမား ၄ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ႏွင့္ ၅ဝ၅(ခ)တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ ပဲခူးၿမိဳ႕တရားရံုး အမိန္႔ခ်မွတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ကို KK Press တြင္ ပံုႏွိပ္သည္ဟု မမွန္မကန္ေဖာ္ျပ သျဖင့္ အမည္အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းကို ေတာင္းပန္ရန္ KK Press ေၾကညာ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝိတိုရိယေဆးရံုတြင္ အသည္းကင္ဆာေဝဒနာျဖင့္ ကြယ္လြန္ အဓမၼဝါဒီမ်ား၏ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စိစစ္ရန္၊ ေထရ ဝါဒအလင္းေရာင္ ထြန္းလင္းေပးရန္ သာသနာေရးဝန္ႀကီး မဟနသို႔ ေလွ်ာက္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း…

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔တုိ႔ မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပဲြအတြက္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ရက္စဲြ– ၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၃.
အခ်ိန္ — ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီထိ
ေနရာ — ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ ၿငိမ္းခ်မ္းခန္းမ။


ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဖိတ္စာ

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-29 09:30:34


Robert San Aung's Photos
ယေန ့ဦးဝင္းခ်ိဳႏွင့္ ရဲေဘာ္ ၆ ဦးအား ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)အတြက္ အလုပ္ႁကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လခ်မွတ္စီခ်မွတ္ျပီး၊ ပုဒ္မ ၁၈ အတြက္ ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀၀ စီခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ေနာက္တစ္ႁကိမ္မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျပန္ပါျပီ။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-29 06:56:16

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash3/211051_482608191789267_1063406553_s.jpg

ABFSU CWC
ျမင္းၿခံခရိုင္ ဗ.က.သ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ၉ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အမိန္႔ခ်ဖို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားရံုးကိုဆင့္ေခၚၿပီ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၃.၁၂.၂၀၁၂ ) က လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ၉ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္စခန္းမွဴးက တရားစြဲခဲ့ၿပီး အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ တရားစြဲခံထားရသူ ၉ ဦးထဲမွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမင္းၿခံခရိုင္) မွ ကိုဥာဏ္ျမင့္သန္း၊ ကိုေဇာ္လင္းေအာင္၊ ကိုမိုးဇက္၊ ကိုေငြၿဖိဳးေအာင္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အထက္ဗမာျပည္) ဥကၠဌေဟာင္း ကိုသန္႔ဇင္၊ ကိုေအာင္ျမင့္ဟန္အပါအ၀င္ ၄ ဦး တို႔ျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က တရားစြဲဆိုခဲ့ေပမယ့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် တရားရံုးကို မသြားေရာက္ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီကေန႔ ( ၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ) ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ ကိုသန္႔ဇင္ကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေခၚယူၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ (၉)ဦးစလံုး ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ တရားရင္ဆိုင္ဖို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-28 15:01:33

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash3/211051_482608191789267_1063406553_s.jpg

ABFSU CWC
ျမင္းၿခံခရိုင္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ ရဦးမည့္ ၉ ဦးစာရင္း ၁။ ကိုဥာဏ္ျမင့္သန္း(ဒီဂရီေကာလိပ္)(ဗကသ) ၂။ ကိုေဇာ္လင္းေအာင္(GTC)(ဗကသ) ၃။ ကိုမိုးဇက္(ဒီဂရီေကာလိပ္)(ဗကသ) ၄။ ကိုၿဖိဳးေငြေအာင္(ခ)ညီေလး(GTC) ( ဗကသ) ၅။ ကိုေသာ္ဇင္ဦး(GTC) (ဗကသ) ၆။ ကိုသန္႔ဇင္(ဗကသ၊ အထက္ဗမာျပည္၊ ဥကၠဌေဟာင္း) ၇။ ကိုေအာင္ျမင့္ဟန္(ABSDF အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း) ၈။ ကိုပိုင္မ်ဳိးေအာင္(ခ)ပိုင္ပိုင္ ၉။ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေထြး

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-27 17:50:10

https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hprofile-ash3/l/t5/373097_166580710064489_1088385062_s.jpg

BBC Burmese
ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္ ထဲက တဦးတည္းသာ သက္ရွိထင္ရွား က်န္ေတာ့တဲ႕သခင္ေအာင္သိန္း ေခၚ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ဟာ ယေန႕ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ အမ်ိဳးသားေန႕ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္မွာ ကြယ္လြန္ သြားရွာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-27 17:48:02

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/t5/211051_482608191789267_1063406553_s.jpg

ABFSU CWC
ျမင္းၿခံခရိုင္ ဗ.က.သ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ၉ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အမိန္႔ခ်ဖို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားရံုးကိုဆင့္ေခၚၿပီ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၃.၁၂.၂၀၁၂ ) က လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ၉ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္စခန္းမွဴးက တရားစြဲခဲ့ၿပီး အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ တရားစြဲခံထားရသူ ၉ ဦးထဲမွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမင္းၿခံခရိုင္) မွ ကိုဥာဏ္ျမင့္သန္း၊ ကိုေဇာ္လင္းေအာင္၊ ကိုမိုးဇက္၊ ကိုေငြၿဖိဳးေအာင္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(အထက္ဗမာျပည္) ဥကၠဌေဟာင္း ကိုသန္႔ဇင္၊ ကိုေအာင္ျမင့္ဟန္အပါအ၀င္ ၄ ဦး တို႔ျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က တရားစြဲဆိုခဲ့ေပမယ့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် တရားရံုးကို မသြားေရာက္ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီကေန႔ ( ၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ) ရက္ေန႔မွာ ေတာ့ ကိုသန္႔ဇင္ကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေခၚယူၿပီး လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ (၉)ဦးစလံုး ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ တရားရင္ဆိုင္ဖို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-26 14:41:20


Timeline Photos
လက္ပံေတာင္း ေတာင္ၾကားေစတီ စိန္ဖူးေတာ္သစ္တင္ပြဲ တားျမစ္ခံရ

ကိုတိုးႀကီး| အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြင္း မုိင္းခြဲမႈေၾကာင့္ စိန္ဖူးေတာ္ေျမခခဲ့ရသည့္ လယ္တီသိမ္ေတာ္ ေတာင္ၾကားေစတီတြင္ စိန္ဖူးေတာ္အသစ္ျပန္လည္ပူေဇာ္ရန္ ေဒသခံမ်ားက စီစဥ္ထားသည္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ဝင္းက မံုရြာၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ခ်မ္းသာႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေဒသခံသံဃာမ်ားထံ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္က လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

“ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း နယ္ေျမအတြင္းမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီပြဲကိုမျပဳလုပ္ဖို႔ရန္
အရွင္ဘုရားမွ တာ၀န္ယူ ေျပာၾကားေပးဖို႔ တပည့္တာ္တို႔က ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္ဘုရား"ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္ဝင္းက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခ်မ္းသားႀကီးေက်ာင္းတုိက္ ခန္းေနဆရာေတာ္ ဥဴးဝဏၰသိႏၵိက ေဒသခံ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ စိန္ဖူးေတာ္အသစ္ျပန္လည္တင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ လယ္တီသိမ္ေတာ္ ေတာင္ၾကားေစတီကို လက္ပံေတာင္းသပိတ္စခန္းအား ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔ ( ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ရက္)တြင္ စိန္ဖူးေတာ္အသစ္တင္ရန္ ေဒသခံ သံဃာမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ရက္တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက မဇၩိမကို အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ၾကားေစတီစိန္ဖူးေတာ္အသစ္ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသသုိ႔ ပင့္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးက လာေရာက္တားျမစ္သျဖင့္ စိန္ဖူးေတာ္ အသစ္ႏွင့္ ယခင္စိန္ဖူးေတာ္အေဟာင္းႏွစ္ခုကို လက္ပံေတာင္းေဒသ တံုရြာေရွ႕ရွိ ဇရပ္တြင္ အပူေဇာ္ခံထားရွိမည္ဟု ဆရာေတာ္ ဥဴးဝဏၰသိႏၵိက မိန္႔သည္။

ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ မိုင္းခြဲျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အနီးရွိ ေတာင္ၾကားေစတီ စိန္ဖူးေတာ္သည္၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေျမခခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ေျမခခဲ့သည့္ စိန္ဖူးေတာ္ကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္တြင္ စိန္ဖူးေတာ္တင္လွဴပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သူ ခ်မ္းသာႀကီးေက်ာင္းတိုက္ ခန္းေနဆရာေတာ္ ဥဴးဝဏၰသိႏၵိက လက္ခံရရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

Mizzima

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-11-26 14:39:30


စစ္တပ္သိမ္းေျမ မိေခ်ာင္းကန္ ေျမေနရာ ျပန္လည္ရရွိေရးသပိတ္စခန္းဖြင္.
စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ မိေက်ာင္းကန္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေစေရးအတြက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုုန္ၿမိဳ႔ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႔နယ္ လမ္းမႀကီးေဘး၌ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္စဥ္။ ဓါတ္ပံုု – ေဟာင္ဆာ၊ မဇၥ်ိမ အဆိုုပါ သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ဆႏၵျပမႈသည္ ဒုုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အဏာပိုုင္မ်ားမွ ႏွင့္ ညွိႏိွႈင္းမွႈ မရရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္မွႈအား အနီးကပ္ လံုုျခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အင္အား ၅၀ ခ်ထားသည္ဟု သဃၤန္းကြ်န္းမွ ရဲမွဴးက ဆိုုသည္။ Mizzima – News in Burmese

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 13:14:01


DVB – ေထာင္တြင္းနဲ႔ စစ္ေၾကာေရးမွာ က်ဆုံးခဲ့တဲ့ ႏိုုင္က်ဥ္းေတြကိုေထာက္ပံ့
DVB TV – 26.11.2013 – ေထာင္တြင္းနဲ႔ စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲ့မိသားစုေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးထြန္းေက်…

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 12:58:08

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn1/174810_321873771205260_9219062_s.jpg

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏သက္ေမြးပညာရပ္အစီအစဥ္အားAAPP ႏွင္.ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ.တုိ.မွပူးေပါင္းစီစဥ္သည္၊ ေအာက္ေဖၚျပပါသင္တန္းမ်ားအားမည္သည္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမဆိုတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္၊ (၁)ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း (၂)ကြန္ျပဴတာသင္တန္းမ်ားအားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားရုံးတြင္စာရင္းေပးႏုိင္ပါသည္၊။ တုိက္(၁)၊အခန္း(၂၀၁)။၃လြာ။၁၅၄လမ္း၊တာေမြျမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္၊ဖုံး၀၉၇၃၁၀၇၉၃၃သို.ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါသည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-11-26 09:30:44


Political Prisoners case 25112013
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး ဖိုးစီ အာခိုက္