အစိုးရက ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိတဲ႔ သာသနာေရးဝန္ႀက…

via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1zZKTZw http://ift.tt/eIlFV0

Leave a Reply