မၿငိမ္းမခ်မ္း မစိမ္းမလန္း

ပထမဦးဆံုး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပဲခူး႐ိုးမမွာ အေျခခံစခန္း ဖြင့္လွစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ ႀကံခံလိုက္ရ၊ အစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္ေတာ့ တန္ျပန္စစ္ ဆင္ေရးက ခံစစ္ အရွင္ မဟုတ္ဘဲ

The post မၿငိမ္းမခ်မ္း မစိမ္းမလန္း appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/1tpHXDV http://ift.tt/1iYMpUI

Leave a Reply