အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ရည္မွန္းခ်က္သံုးခုအနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားနည္းခဲ…

အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ရည္မွန္းခ်က္သံုးခုအနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို
======================================================

စိုးျမင့္ႏုိင္

ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈- အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သံုးခုအနက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားနည္းခဲ့ ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟူသည့္ ရည္မွန္း ခ်က္သံုးခ်က္ထားရိွကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ပါတီ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား နည္း ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ ျပဳ လုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးမွာေတာ့ ပါတီရဲ႕အခန္းက႑ဟာ နည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာ့ လက္ခံတယ္။အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ စစခ်င္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ သဘာ ဝက်တယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ မပါရ လို႔ ကန္႔ကြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမရိွ ပါဘူး။ တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ ညီမႈ ယူဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ မပါလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဓိကက်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြပါမွ ေရရွည္တည္ တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရႏုိင္မယ္။ ပါရမယ့္အ ခ်ိန္ မေရာက္ေသးဘဲနဲ႔ မပါရလို႔ ေဘးကေန ေဝဖန္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ အ စီရင္ခံစာႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ထားေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဒီမို ကေရစီစနစ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ အီးယူအကူအညီကို ရ ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ပိုင္းေလာ့ ပေရာဂ်က္အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စင္တာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိ ရသည္။

ယခင္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဟုေျပာပါက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ ေနၿပီး ယခုအခါ ဖြဲ႕စည္းပံုေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း နားလည္လာသည့္အ တြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆက္ေျပာသြားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ ရည္ မွန္းခ်က္ေတြပဲ ေျပာၿပီး ဘာမွလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဆိုတာ။ အဲဒါကိုေတာ့ လံုးဝလက္မခံဘူး။ တခ်ိဳ႕က ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲလို႔ မရေသးဘူးေျပာတယ္။ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္းလဲေရး ကို လုပ္မယ္လို႔ေျပာတာ။ ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ ဘာလို႔မေျပာ သလဲဆိုေတာ့ မလုပ္ႏုိင္တာကို ျပည္သူကို မဲဆြယ္တာ မ်ိဳး မလုပ္ခ်င္ဘူး”ဟု ေျပာသည္။

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://www.facebook.com/yangonmediagroup/photos/a.335477406471186.83922.334119789940281/882066011812320/?type=1 https://www.facebook.com/

ကာခ်ဳပ္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေရး လက္မခံဟုဆို =========== ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေ…

ကာခ်ဳပ္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေရး လက္မခံဟုဆို
===========
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က လက္မခံ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္းအျပည့္အစုံ……..http://www.7daydaily.com/story/25977


ကာခ်ဳပ္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေရး လက္မခံဟုဆို
www.7daydaily.com
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က လက္မခံ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://www.facebook.com/7daynews/posts/820832084645094 https://www.facebook.com/

ကာခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္ကို အေသဆုပ္ကိုင္မထားဟုေျပာ ============== တပ္…

ကာခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္ကို အေသဆုပ္ကိုင္မထားဟုေျပာ
==============
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေျခာက္ခ်က္ကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

သတင္းအျပည့္အစုံ…..http://www.7daydaily.com/story/25978


ကာခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္ကို အေသဆုပ္ကိုင္မထားဟုေျပာ
www.7daydaily.com
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေျခာက္ခ်က္ကို အေသဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://www.facebook.com/7daynews/posts/820838507977785 https://www.facebook.com/

ေတာင္ငူမွာ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔အေရးယူခံရ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိ…

via RFA Burmese’s Facebook Wall http://www.facebook.com/39218993127/photos/a.10150522560153128.405723.39218993127/10152954010673128/?type=1 https://www.facebook.com/

၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ ကုိလွမ်ဳိးေနာင္(ခ) မွန…

၈၈မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ
ကုိလွမ်ဳိးေနာင္(ခ) မွန္ၾကီးအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာျပန္တမ္း

via The 88 Generation Peace and Open Society’s Facebook Wall http://www.facebook.com/The88Generation/photos/a.311182799012488.1073741828.311171315680303/578782032252562/?type=1 https://www.facebook.com/

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-30 05:06:41

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p100x100/10563067_767602059941819_378914951777604899_n.jpg?oh=d6a347c667d76e1742e938d4cc743bda&oe=550B24BE&__gda__=1426782156_3f69c685659a6043e7ed7b78257132ac

Min Thawe Thit

၁၈ႏွစ္လီကေန၁၈သံုးလီေတာ့ျဖစ္ၿပီဗ်ိဳ႕။အခုပဲေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ငူမွာအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္တဲ့သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြကိုဦးေဆာင္တဲ့(၆)ေယာက္ကိုလာဖမ္းပါတယ္။ရဲၿမိဳ႕နယ္မွဴးကေတာ့ဒီေခါင္းေဆာင္(၆)ေယာက္ကိုအထက္အမိန္႔အရယေန႔ညအဖမ္းျပရမွာမို႔လို႔အခုကြၽန္ေတာ္တို႔တည္းတဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုလာဖမ္းေနပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္တို႔သေဘာကေတာ့အစိုးရအေနနဲ႔ဖမ္းရဲလို႔ဖမ္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြကလဲအဖမ္းခံရဲပါတယ္။သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြကိုဦးေဆာင္တဲ့အတြက္ပုဒ္မ(၁၈)နဲ႔လာဖမ္းတဲ့(၆)ေယာက္ကေတာ့၁။ကိုမင္းေသြးသစ္(ဗကသတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)၂။ကိုျမတ္သူ(ေျမာင္းျမခရိုင္ဗကသ)၃။ကိုေအာင္ထက္(ေတာင္ငူခရိုင္ဗကသ)၄။ကိုမင္းမင္းေဇာ္(မအူပင္ခရိုင္ဗကသ)၅။ကိုေအာင္ေနပိုင္(မိတၳီလာခရိုင္ဗကသ)၆။ကိုေအာင္ကိုခန္႔(ေတာင္ငူခရိုင္ဗကသ) မင္းေသြးသစ္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU နဲ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မ…

via RFA Burmese’s Facebook Wall http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152952533423128&id=39218993127 http://ift.tt/g8FRpY

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္းအားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအတည္ျပဳၿပီးစီး ==========…

ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္းအားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအတည္ျပဳၿပီးစီး
==========================================

ရန္ကုန္၊ ႏိုုဝင္ဘာ ၂၈

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက အတည္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းေဆြးေႏြး အ တည္ျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သို႔ေပးပို႔ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အ တည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ မရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

”၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက သ ေဘာတူ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ သည္ဟု မွတ္ယူသည္”ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္ တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက အ ဆိုပါဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒ (မူ ၾကမ္း)ကိုအတည္ျပဳႏိုင္ေရး ျပည္လံုး ကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတထံေပးပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ လက္မွတ္ ေရး ထိုးၿပီးပါက ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ ၾကမ္းတြင္တြင္ အခန္း ၁၂ခန္း၊ ပုဒ္မ ေပါင္း ၃ဝႏွင့္ ပုဒ္မခြဲငယ္မ်ား ပါရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပ ေဒ(မူၾကမ္း)ကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒၾကမ္း အား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက အ တည္ျပဳခဲ့ၿပီး မၾကာခင္ကာလတြင္ ဥပေဒအျဖစ္ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္ စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(မူၾကမ္း)မွ ေရးဆြဲသည့္အဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

YM

#Democracytoday | (ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
==========================================
#YangonMediaGroup | #MZK | www.yangonmedia.com
==========================================

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://www.facebook.com/yangonmediagroup/photos/a.335477406471186.83922.334119789940281/882026615149593/?type=1 http://ift.tt/g8FRpY

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပဲြ ပ်က္သြားမည္ကို ျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု…

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပဲြ ပ်က္သြားမည္ကို ျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
======================================

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈-

ေျခာက္ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမည့္အစီအစဥ္ မျဖစ္ေပၚ ဘဲ ပ်က္ယြင္းသြားမည္ကို ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္မစိုးရိမ္ၾကရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သတင္းမီဒီယာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ႏိုင္ေရး ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမည့္ အစီအစဥ္ပ်က္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနမႈအေပၚ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ၂၈ရက္တြင္ျပဳ လုပ္ သည့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္ၿပီးဆံုးျခင္း ႏႈတ္ဆက္ထမင္းစား ပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။

”ျပည္သူေတြစိတ္မပူနဲ႔ ဆႏၵရွိ ရင္ျဖစ္မွာပါ။ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရား ဆိုတာ ဆႏၵနဲ႔စတာပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမႈမျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ေနမႈအေပၚ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳလႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းခံထားရသူ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုရန္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ ေလး စားသင့္ေၾကာင္းေျပာသည္။

”ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ဖို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမွာ ကို ဘယ္သူမွေခါင္းမေရွာင္သင့္ဘူး။ေခါင္းေရွာင္လို႔လဲမရဘူး။ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးအေျဖရွာရမယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္မွ ထိေရာက္ တဲ့ေျဖရွင္းမႈေတြရမယ္”ဟု ေဒါက္ တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါဝင္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။

YM, MP

#Democracytoday
(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
==========================================
#YangonMediaGroup | #MZK | www.yangonmedia.com

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://www.facebook.com/yangonmediagroup/photos/a.335477406471186.83922.334119789940281/882016185150636/?type=1 http://ift.tt/g8FRpY

လက္ပံေတာင္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ ၂ နွစ္ျပည့္ ရန္ကုန္မွာဆႏၵျပ

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း သပိတ္စခန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြခံရမႈ ဒီေန႔ ၂ ႏွစ္ျပည့္မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၃၀ ေက်ာ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးမွာ ဆႏၵျပခ့ဲ ၾကပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://www.rfa.org/burmese/news/latpandaung-two-years-anniversary-11292014093616.html http://www.rfa.org

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU နဲ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မ…

via RFA Burmese’s Facebook Wall http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152952533423128&id=39218993127 http://ift.tt/g8FRpY

” တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင ့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတ…

" တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင ့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ဆရာ ၂ဝ သြားမည္ "

တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသ မ်ားသို႔ ပုဂၢလိက ဆရာ အေယာက္ ၂ဝ တုိ႔သည္ စာသြားသင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု ပုဂၢလိ ကဆရာမ်ား အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ စတင္စစ္ေဆးမည့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္စစ္ ၈ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာငး္ သားမ်ားကို ဦးတည္ကာ စာသင္ေပးမည့္ ယင္းတုိ႔အဖဲြ႕သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ သြားေရာက္မည္ဟု အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းဦး က ဆုိသည္။

”အကုန္လံုး သြားၾကမွာ မဟုတ္ ဘူး။ ခဲြခဲြၿပီးေတာ့ သြားၾကမယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။၈ တန္းစာေမးပဲြကိုရမွတ္ေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ႏွင့္ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပဲြကိုလည္း ယင္းအတုိင္း ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္
ဆရာတုိ႔က အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယွဥ္ကာ အနီးကပ္ပို႔ခ်ေပးမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ထုိဆရာမ်ား သြားေရာက္မည့္ ေဒသႏွစ္ခုထဲမွ …..

Readmore ► http://ift.tt/1FBAGCl


တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင ့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပု
http://ift.tt/1jO3lPi
တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင ့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ဆရာ ၂ဝ သြားမည္

via Popular Myanmar News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1vt554t http://ift.tt/g8FRpY

http://aappb.org/bu/2014/11/ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျ…

http://aappb.org/bu/2014/11/
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ

aappb.org
aappb.org

http://aappb.org/2014/11/aapp-condolence-letter-for-ko-hla-myo-naung/

http://aappb.org/2014/11/aapp-condolence-letter-for-ko-hla-myo-naung/


AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » AAPP Condolence…
aappb.org
On November 27, 2014, the democracy movement in Burma lost one of its strongest proponents with the passing of Hla Myo Naung. A leading member of the 88 Generation Student Group, Hla Myo Naung has spent the last 26 years fighting for the rights and freedoms of all Burmese people, and has been persec…

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေနရာအတြက္ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾ…

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေနရာအတြက္ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD ပါတီ) က ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲ သမၼတေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ေသးေၾကာင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ဟန္႔တားေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ပါက NLD ပါတီက ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္သူကို ႀကဳိတင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားျခင္း ရွိမရွိ The Voice ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ၎က ယင္းသို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီဟာေတြေျဖဖို႔ သိပ္ေစာပါေသးတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြက ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္မယ္ ထင္ေၾကးေပးၿပီးေတာ့ ေျဖရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာလည္း အေျခအေနေတြကို တိတိက်က် မသိေသးဘဲနဲ႔ တိတိက်က် ဆုံးျဖတ္ဖို႔ဆိုတာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ NLD ပါတီအတြင္း ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ မေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္လည္း ပါတီအတြင္းရွိ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

“၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ မည္သည့္ပုဒ္မကိုမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ဗ်ဴဟာေျပာင္းကစားဖို႔ လိုမယ္” ဟု NDF ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အြန္လိုင္းသတင္း တစ္ပုဒ္တြင္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ေရး ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကိုသာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေထာက္ခံသြားရန္ ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးကို ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ မဟုတ္မွန္ဟုဆိုကာ NLD ပါတီက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ေျဖရွင္းထားေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုထားသည္။

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1yp0j96 http://ift.tt/g8FRpY

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု…

အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
==========
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကို အရည္အခ်င္းျပည့္၀ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန္ ခက္ ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သတင္းအျပည့္အစုံ……..http://ift.tt/1yp0jGa


အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾက�
www.7daydaily.com
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကို အရည္အခ်င္းျပည့္၀ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန္ ခက္ ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1zChh20 http://ift.tt/g8FRpY


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ ၂၈၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေ

via Assistance Association for Political Prisoners (Burma)’s Facebook Wall http://ift.tt/1FzD2lc http://ift.tt/g8FRpY

၆ ပြင့္ဆိုင္ထဲက တုိင္းရင္းသား ၁ ပြင့္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၆ ပြင့္ဆုုိင္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ တုုိင္းရင္းသားကုုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို[…]

The post ၆ ပြင့္ဆိုင္ထဲက တုိင္းရင္းသား ၁ ပြင့္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္ appeared first on DVB.

via DVB | DVB http://ift.tt/11xlt8j http://burmese.dvb.no