ယေန႔ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေႀကညာခ်က္ အမွတ္…

0

ယေန႔ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေႀကညာခ်က္ အမွတ္ ၂၂/၁၂/၁၄ သည္ အတုအေယာင္သာျဖစ္ပါသည္။

ႀကည္တိုး
အဖြဲ႔ဝင္
ဗဟိုျပန္ႀကားေရးဌာန

via D-Wave’s Facebook Wall http://ift.tt/1wYHYzv http://ift.tt/g8FRpY

Share.

About Author

Leave a Reply