အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

via National League for Democracy’s Facebook Wall http://www.facebook.com/NLDParty/posts/1041244772557590 https://www.facebook.com/

Share.

About Author

Leave a Reply