ယေန႔ ၁-၁၂-၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ AAPP-JHU- USAID တို႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ CETA ၏ Dissemi…

ယေန႔ ၁-၁၂-၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ AAPP-JHU- USAID တို႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ
CETA ၏ Dissemination of Findings Meeting ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုိးစိန္လမ္းရိွ Green Hill Hotel
တြင္ နံနက္ ၉နာရီမွစတင္၍က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ကိုကိုႀကီး(၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္)၊ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း နွင့္ US Embassy မွ လက္ေထာက္သံအမတ္တုိ႔ Mrs.Virginia Murray မွအဖြင့္စကားေျပာႀကားခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ေအေအပီပီ(MHAP) မွ Chief Supervisor ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ JHU မွ Cate တို႔မွ ေအေအပီပီႏွင့္ JHU တုိ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ MHAP လုပ္ငန္းမ်ားအေႀကာင္းကိုအက်ယ္တဝံံ့ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ႀကသည္။ အဆုိပါအစည္းအေဝးကို အေမရိကန္သံရံုးတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ AJAR တို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္ GP က ေဒါက္တာျမင့္ဦးႏွင့္ အျခားဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား ၄၅ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္မွ ၂ရက္ေန႔အထိႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။


Common Elements Treatment Approach (CETA) Project Dissemination o
ယေန႔ ၁-၁၂-၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ AAPP-JHU- USAID တို႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ
CETA ၏ Dissemination of Findings Meeting ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဖုိးစိန္လမ္းရိွ Green Hill Hotel
တြင္ နံနက္ ၉နာရီမွစတင္၍က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ကိုကိုႀကီး(၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္)၊ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း နွင့္ US Embassy မွ လက္ေထာက္သံအမတ္တုိ႔ Mrs.Virginia Murray မွအဖြင့္စကားေျပာႀကားခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ ေအေအပီပီ(MHAP) မွ Chief Supervisor ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ JHU မွ Cate တို႔မွ ေအေအပီပီႏွင့္ JHU တုိ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ MHAP လုပ္ငန္းမ်ားအေႀကာင္းကိုအက်ယ္တဝံံ့ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ႀကသည္။ အဆုိပါအစည္းအေဝးကို အေမရိကန္သံရံုးတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၊ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ AJAR တို႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္ GP က ေဒါက္တာျမင့္ဦးႏွင့္ အျခားဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား ၄၅ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္မွ ၂ရက္ေန႔အထိႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီ ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ မ်…

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အပါအဝင္ ဥပေဒၾကမ္း ေလးခုကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီလုိ႔ ႏုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးရဲ႕အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ကေန လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။

ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ထုတ္ အစုိးရပုိင္ သတင္စာေတြမွာေတာ့ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေဖာ္ျပထားၿပီး က်န္ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပမယ္ဆုိၿပီး အဲဒီသတင္းစာေတြမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ေဝတဲ့ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူး ပါတယ္။

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1z6Ssvn http://ift.tt/g8FRpY

http://aappb.org/bu/2014/12/ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းစီမံကိန္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္…

http://aappb.org/bu/2014/12/ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းစီမံကိန္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးမည့္အစည္းအေ၀းအားဖိတ္ၾကားျခင္း


AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive »…
aappb.org
ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းဆိုင္ရာ ေကာင္းဆဲလင္း၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄င္း ကုထုံးအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို သိရိွသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ (၂) ရက္တာမွ် ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းအား တက္ေရာက္ပါရန္ လူႀကီးမင္းအား ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ၾကားလိုပါသည္။

ပညာေရးဥပေဒ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္

ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥေပဒကုုိ ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဆႏၵျပခဲ့တဲ့ ဗမာႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ေယာက္ကုုိ[…]

The post ပညာေရးဥပေဒ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ appeared first on DVB.

via DVB | DVB http://ift.tt/1rJ9XmQ http://burmese.dvb.no

http://aappb.org/2014/12/invitation-to-common-elements-treatment-approach-ceta-p…

http://aappb.org/2014/12/invitation-to-common-elements-treatment-approach-ceta-project-dissemination-of-findings-meeting/


AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » Invitation to…
aappb.org
You are warmly invited to attend a 2-­‐day meeting to learn more about the evidence-­‐based counseling program, Common Elements Treatment Approach, and discuss the use and expansion of this therapy in Myanmar.

https://www.scribd.com/doc/248759320/MHAP-Yangon-meeting-invitation-11Nov14-EngB…

https://www.scribd.com/doc/248759320/MHAP-Yangon-meeting-invitation-11Nov14-EngBur-pdf


www.scribd.com
www.scribd.com
/0-'&*-#& 1220('34 5)+/16 70(8-3& 9%..-*%#'&%(# (: ;%#<%#=. >–&%#= !"#"$%&'(%!)"*+,–$+o5ooq_tcooqto !"#$%&'()*+,)-./-."0+12!!"#$%"#&!"#$%!"&$'!!!"#!"#$%&'()*+$( You aie waimly inviteu to attenu a 2-uay meeting to leain moie about the eviuence-baseu counseling piogiam, Common Elements Tieatment Ap…

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီ ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ မ်…

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁

မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ အပါအဝင္ ဥပေဒၾကမ္း ေလးခုကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီလုိ႔ ႏုိ္င္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးရဲ႕အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ကေန လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။

ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ထုတ္ အစုိးရပုိင္ သတင္စာေတြမွာေတာ့ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေဖာ္ျပထားၿပီး က်န္ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပမယ္ဆုိၿပီး အဲဒီသတင္းစာေတြမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ေဝတဲ့ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူး ပါတယ္။

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1z6Ssvn http://ift.tt/g8FRpY

Free Burma Info's Facebook Wall 2014-12-01 06:16:53

https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p100x100/10347075_883089838376604_2771708775366286835_n.jpg?oh=b52343cb859f1548bd80155918d0dc8c&oe=54D17233

Yangon Media Group

ဥပေဒၾကမ္း (၄) ခု လႊတ္ေတာ္ ေရာက္ျပီ———————————————(၁) ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း(ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္)(၂) လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္း(ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္)(၃) ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊(ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္)(၄) တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊(ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္)ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာအၾကံျပဳႏိုင္ရန္ ယေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း”Ref : Hmuu Zaw

Posted in Uncategorized |