“ျမန္မာျပည္ စစ္အစုိးရ လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘ…

0

“ျမန္မာျပည္ စစ္အစုိးရ လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒီခ႐ုိနီ တေစၦကို သူေမြးခဲ့တာ။ သူအာဏာရွိတုန္းက ေမြးခဲ့တာ။ ခင္ဗ်ားဆုိလည္း ဒါပဲလုပ္မွာပဲ။ က်ဳပ္လည္း ဒါပဲလုပ္မွာပဲ”


စြယ္စုံရအႏုပညာရွင္ ဆရာဦးဝင္းေဖႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း (၂)
http://ift.tt/WeDLUX
“ျမန္မာျပည္ စစ္အစုိးရ လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒီခ႐ုိနီ တေစၦကို သူေမြးခဲ့တာ။ သူအာဏာရွိတုန္းက ေမြးခဲ့တာ။ ခင္ဗ်ားဆုိလည္း ဒါပဲလုပ္မွာပဲ။ က်ဳပ္လည္း ဒါပဲလုပ္မွာပဲ”

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1ASgf4f http://ift.tt/g8FRpY

Share.

About Author

Leave a Reply