ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းပံု မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾက…

0

ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းပံု မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုးကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကီး


DVB -အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ ေက်ာင္းသားသမဂ ဖြဲ႔စည္းပံုမရွိ

DVB TV -ေက်ာင္းသားသမဂဖြဲ႔စည္းပံု မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတခုလံုးကိုပယ္ဖ်က္ဖို႔ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြ…

via DVB TV News’s Facebook Wall http://ift.tt/1NbiGV5 http://ift.tt/g8FRpY

Share.

About Author

Leave a Reply