တကြက္ကာတြန္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာေပလြတ္လပ္မႈ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပန္႐ွိလာတာနဲ႔အတူ လက္႐ွိလူမႈေရး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ တကြက္ကာတြန္းေတြဟာလဲ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပန္လည္ ပါလာေနပါတယ္၊ တကြက္ကာတြန္းေတြအေၾကာင္းကို ကိုထက္ေအာင္နဲ႔အတူ ျမန္မာတခြင္အစီအစဥ္ကေန ေလ့လာၾကႏိုင္ၾကပါတယ္၊ Originally published at – http://ift.tt/1MPZqK0

via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DTsJ-qJM5Jw https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A

Share.

About Author

Leave a Reply