၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ စာရင္း၌ ANP အမတ္တဦး ပါဝင္

0

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) မွ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအား စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရး ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၳဳတြင္း ၀န္ႀကီးအျဖစ္ အမည္ စာရင္း တင္သြင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္

The post ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ စာရင္း၌ ANP အမတ္တဦး ပါဝင္ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/238ealL http://ift.tt/1OYtTeJ

Share.

About Author

Leave a Reply