ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ႏွင့္ ၈၈၈၈(ရွစ္ေလးလုံး) အေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ ျဖတ္သန္းမႈ အမွတ္တရ

0

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၈၈၈၈(ရွစ္ေလးလုံး) လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကုိ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ကရင္အမ်ဳိးသမီး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ကုိယ္တုိင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ပုံ၊ အမွတ္ တရမ်ားႏွင့္ လူထုအေရးေတာ္ပုံ၏ အေရးပါမႈမ်ားကုိ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။

၈ေလးလုံးျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံမွာ ပါဝင္ျဖတ္သန္းခဲ့ပုံ
၈ေလးလုံးမွာေတာ့ ဒီကရင္ျပည္နယ္ အိႏၵဳ(ရြာ)မွာပဲ ရွိေနခဲ့တယ္။ အိႏၵဳမွာ ကုိယ္ပုိင္ေဆးခန္းေလး ဖြင့္ထားတယ္။ အဲ့ဒီအိႏၵဳမွာရွိ တဲ့ ရြာသူရြာသားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔အတူ လႈပ္ရွားမႈမွာေတာ့ ပါခဲ့ပါတယ္။ အဲ့တုန္းက ရြာအေနနဲဲ႔ေတာ့ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ ေတြ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဓိက ရွိတာကေတာ့ ဖားအံမွာပဲ ရွိတာဆုိေတာ့ အိႏၵဳမွာရွိတဲ့ သပိတ္အဖြဲ႔နဲ႔ ဖားအံမွာလည္းပဲ တခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဖားအံရဲ႕ သပိတ္လႈပ္ရွားမႈမွာ သြားၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းခဲ့တာေပါ့။ ၿပီး ေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းလုိက္ေတာ့ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ေရာက္လာတယ္။

၈ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အမွတ္ရစရာမ်ား
မွတ္မွတ္ရရအေနနဲ႔ ၈လုံးေလးၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ တျခားေသာ ေဒသ အသီးသီးကလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေနာက္ၿပီး အျခားေသာ သူတုိ႔ရဲ႕ professional အလုိက္ ေရာက္လာတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေတာ့ နယ္စပ္မွာပဲ ဆုံမိၾကတာေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားက်န္းမာေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔လည္း ဆရာမတုိ႔ အတူတူ အလုပ္လုပ္ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ ၈ေလးလုံးကပဲ စတင္ၿပီးေတာ့ပဲ နယ္စပ္ က်န္းမာေရး ကိစၥမွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔နဲ႔ စုဆုံမိတယ္။

၈ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံ၏ အေရးပါခဲ့ပုံ
ျပည္တြင္းထဲမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားလူထုေတြနဲ႔ ဒီနယ္စပ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဒါက ပထမဦးဆုံး တုိင္းရင္း သားအေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြ ပထမဦးဆုံး စုစည္းမိတယ္။ အျပန္အလွန္ အေတြးအေခၚေတြ ဖလွယ္တာတုိ႔ လုပ္ငန္းေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာေတြ စၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူထုေတြၾကားထဲမွာ လည္း ဒီလုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေန က်န္းမာေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ပုိၿပီးေတာ့ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ မ်ားလာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ ေနာက္ဆက္တြဲမွာ က်မတုိ႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးပညာအသင္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးေကာ္မတီ စသျဖင့္ေပါ့။ တုိင္းရင္းသားၾကားထဲမွာေကာ ျပည္တြင္းနဲ႔ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ နားလည္မႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ရရွိ ေစတယ္။

(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံအေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ ေျပာခ်င္ေသာ အမွတ္တရစကား
ဒီ(၂၈)ျပည့္ႏွစ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဒီနယ္စပ္ကုိေရာက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းထဲက လူေတြအေနနဲ႔ေျပာရရင္ စၿပီး ေတာ့ က်မတုိ႔ေရာက္လာကတည္းကလည္း အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အေျခခံလူမႈဘဝ လုံၿခံဳ မႈပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ တရားမွ်တမႈပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေစ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ နယ္ စပ္ကုိ ေရာက္လာၾကတဲ့အေပၚမွာ (၂၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေပမယ့္လုိ႔ က်မတုိ႔ လက္ရွိကာလအထိကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္သန္းဖုိ႔က အမ်ားႀကီး လုိအပ္ပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လူထုေတြအတြက္ လူမႈဘဝလုံၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ကို ျပည္တြင္းကေကာ၊ နယ္စပ္မွာေကာ က်မတုိ႔ အားလုံးကေနၿပီးေတာ့ ဒီအေပၚမွာ အေလးအနက္ထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကုိ အၿမဲမ်က္ေျခမျပတ္ဘဲ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိတယ္။

via Karen Newsletter http://ift.tt/2aGDMm8 http://kicnews.org

Share.

About Author

Leave a Reply