မ်က္စိကုသမႈကိစၥ နယ္လံု၀န္ႀကီး အေၾကာင္းၾကားစာအေပၚႏွစ္ဖက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမည္ဟု ေကအဲန္ယူေျပာ

ႏို၀င္ဘာ ၂ရက္၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

သံေတာင္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေဒါက္တာေနဆဲ ဦးေဆာင္ကာ ေဒသခံမ်ားအား မ်က္စိကုသေပးမႈကိစၥကုိ ကရင္ျပည္နယ္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ(နယ္လံု)၀န္ႀကီး႒ာန႐ုံးမွ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ မလႊဲမွားေစရန္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU) ဆက္ဆံေရး႐ံုးတာ၀န္ခံတစ္ဦးက ႏုိ၀င္ ဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

သံေတာင္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၃ရပ္ကြက္ရွိ ေပေလေ၀ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၌ ေဒါက္တာေနဆဲပါ အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ဦးက ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မ်က္စိကုသေပးသည့္ကိစၥအေပၚ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္လြင္၏ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ KNU ဗဟုိႏွင့္ တပ္မဟာမ်ား ဆက္ဆံေရး႐ံုးသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥအေပၚ KNU ဆက္ဆံေရး႐ံုး တာ၀န္ခံတစ္ဦးက “ဒီကိစၥက အစိုးရဖက္က သူတို႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းပဲ လုပ္သြား တာပါ။ က်ေနာ့္ဘက္ကေတာ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ မ်က္စိကုသတဲ့အဖြဲ႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ KNU အဖြဲ႔မဟုတ္ေတာ့ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တို႔လည္းမသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လုပ္တဲ့အရာေတြေတာ့ အစိုးရကို ႀကိဳတင္ အသိေပးေလ့ရွိပါတယ္။”ဟု ေျပာ သည္။

၎အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ယခုလိုေဆးကုသေပးသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ႀကိဳတင္ အသိေပး ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လိုသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခုလို ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သံေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ မ်က္စိကုသေပးသည့္ ေဒါက္တာေနဆဲ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔၀င္ ၁၀ဦးသည္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA) ဗဟုိ စစ္႒ာနခ်ဳပ္မွ ေစလႊတ္လုိက္သည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သလုိ ေထာက္ခံခ်က္စာ အျပည့္အစုံ ပါရွိ သည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ယူ၊ ေတာင္ငူခ႐ုိင္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

အဆုိပါအဖဲြ႔သည္ မ်က္စိကုသေပးမႈ အစီအစဥ္ကုိ သံေတာင္ၿမိဳ႕သစ္ ေဒသခံ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ကုိ သံုးရက္အ တြင္း စမ္းသပ္ကုသေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ သံေတာင္ၿမိဳ႕၏ အျခားတစ္ေနရာ၌ မ်က္စိကုသမႈ အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ KNLA ဗဟိုစစ္ဖက္႒ာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သထံု၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ဘိတ္-ထား၀ယ္၊ ဖားအံခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းရွိ မ်က္စိတိမ္စြဲေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ခြဲစိပ္ကုသေပးရာတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ယေန႔အ ထိ လူနာေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ကို ခြဲစိပ္ကုသေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ေကအဲန္ယူ)သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (အဲန္စီေအ)ကုိ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ ၇ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ထုိးသည့္ေန႔မွာပင္ အစုိးရ ဘက္က တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္ ၀တ္မ်ား။ အခန္း (၂) အရပ္သားျပည္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား၏ (စ်)အရ လူတစ္ ဦးခ်င္း၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရး အေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

via Karen Newsletter http://ift.tt/2eAAyNN http://kicnews.org

Leave a Reply