ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမွန္အစည္းအေ၀းပထမေန႔ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ဇန္န၀ါရီ ၃၀
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စတုတၱပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။


ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း မၾကာမီ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကုိယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေလ့လာမႈႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားလာၿပီ ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။
လႊတ္ေတာ္အားလပ္ရက္ အတြင္းတြင္လည္း မိမိမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိမဲဆႏၵနယ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  ေလ့လာသိရွိလာၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ မိမိတို႔၏ေဒသႏွင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အတြက္ မိမိတို႔စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးစုိင္းစံေအာင္က “ခ်င္းေရြႊ ေဟာ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံနယ္စပ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္၊ ထြက္ေပါက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ၀င္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ဖြင့္လွစ္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူ၀ါဒခ် မွတ္ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ ျခင္း၊ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံသံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ အျပန္အလွန္ ဆက္ သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား၀င္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ ေၾကာင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ၀င္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၏ “၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ က်ိဳင္းတုံ ဆရာအတတ္သင္ ဌာနခြဲအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၎ဌာနခြဲသုိ႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကား ေပး မည့္၀န္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္၏ ေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ က်ိဳင္းတုံဆရာ အတတ္ သင္ဌာနခြဲကို က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လွည္းကူးပညာေရး ေကာလိပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သင္တန္းအမွတ္စဥ္အလိုက္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားေပးေစခဲ့ပါေၾကာင္း။
လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရမည့္ D.T.Ed အမွတ္စဥ္(၂၀/၂၀၁၅) ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ က်ိဳင္းတုံေဒသမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား တက္ေရာက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လွည္းကူးပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ တြဲဖက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကသာပညာေရးေကာလိပ္မွ နည္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အင္အားျပအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေစျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သင္ၾကားပုံ၊ သင္ၾကားနည္းမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္ ေလ့လာသင္ယူသူ မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ စာေပဘာသာရပ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္၊ သင္ျပနည္းဘာသာရပ္မ်ားအား ေလ့လာသင္ယူေစၿပီး သင္ၾကား ေရးတာ၀န္ကုိပါ ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း(၂၅)ဦးအား က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ မီးဖြားခြင့္ယူထားသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား၏ ေနရာတြင္ ဘာသာရပ္ အလိုက္ သင္ၾကားျပသႏုိင္သူမ်ားကုိ အစားထိုးေရႊးခ်ယ္ေစလႊတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။
လွည္းကူပညာေရးေကာလိပ္(က်ိဳင္းတုံဆရာအတတ္သင္ဌာနခြဲ)အတြက္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအနက္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ဘာသာ ရပ္ အလိုက္ ေစလႊတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ သြားရမည့္ အလွည့့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မသြားေရာက္ႏုိင္၍ လည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ တြဲဖက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအား သင္ၾကားပုံ၊ သင္ၾကားနည္းမ်ား ေလ့လာသင္ယူေစၿပီး တာ၀န္ေပးေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။
က်ိဳင္းတုံဆရာအတတ္သင္ဌာနခြဲ၏ တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါဌာနခြဲအား ပညာေရးေကာ လိပ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ လိုအပ္ေသာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး လ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးမုိင္းအုဏ္းခုိင္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးျမင့္ႏုိင္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ဦးေ၀ွ႕တင္းတုိ႔၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးညြန္႔ႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း တုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္က“ျမန္မာ့ပုိင္နက္  ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္း သည္။
ထုိ႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာ “ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း” ကို လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူ၍ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား တဒ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
ေမာ္စီ(သတင္းစဥ္)

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2jMYD8U http://ift.tt/1KnLGaX

Leave a Reply