ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး

ခ်င္းမိုင္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ။          ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရ အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ စုန္ေကာရွမ္းတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾကၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သေဘာထား မူဝါဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု UNFC ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ဘက္က အိမ္နီးႏုိင္ငံလည္းျဖစ္တယ္။ နယ္စပ္ျခင္းလည္း ထိစပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ အဓိက ဒီတုိင္းျပည္မွာ မၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္ေနတာကုိ သူတို႔ မလုိလားဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡလည္းပဲ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာေတာ့ အေျဖ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းလုိတဲ့ သူတုိ႔သေဘာထားရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာလုိတဲ့သေဘာထား ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပတယ္။ အဓိကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ နည္းနာကုိ သံုးဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီအေပၚမွာ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျပာျပေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လုိလားတဲ့အေၾကာင္းကုိ သူ႔ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ျပလုိက္ပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္အစုိးရက လက္ရွိ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးေနသလုိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏုိင္ငံအတြက္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္အစုိးရက လုိလားၿပီး ကုလသမဂၢ ကုိလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနေစလိုသည္ဟု UNFC က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ သူတုိ႔က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိလားတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတုိ႔ဘက္ကေန ၾကားဝင္ၿပီးေတာ့မွ ညွိႈႏႈိင္းေပးဖုိ႔ လုိအပ္ရင္လည္း ေပးလုိ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္သေဘာတူညီခ်က္၊ အပစ္အခတ္ ဖိတ္ေခၚခ်က္အေပၚမွာ သူ႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ရတယ္ ဆုိတဲ့သေဘာထားေတာ့ ရွိပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔က ေလ့လာသူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုလည္း ဆက္လက္ပါဝင္လုိသည့္ အေနအထားရွိၿပီး UNFC ဘက္မွလည္း ဆက္လက္ပါဝင္ရန္ လုိလားေၾကာင္း ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တုိ႔ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ UNFCက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖိတ္ၾကားထားသည္။ 

“သူကလည္း ဖိတ္စာလက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ အခုက သူတုိ႔က အစုိးရဘက္က တရားဝင္ ဖိတ္မွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ဖိတ္ေခၚခ်က္နဲ႔ ပါဝင္လုိ႔ ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ရွိတဲ့ အတြက္ အစုိးရဘက္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈကုိ ေစာင့္စုိင္းေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းတို႔အား အစုိးရဘက္ကလည္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု UNFC က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

DPN အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္တြင္ နံပါတ္ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးခုိင္မာေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရန္အတြက္   ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၱရားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားကုိ ပဋိပကၡ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ေနရာတြင္ ၾကားလူအျဖစ္ ပါဝင္ေစလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ေျဖရွင္းမယ္ဆုိရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးေျမာက္မယ္။ ေျပလည္မယ္။ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုနဲ႔အတူ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာထားရွိပါတယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း လုိလုိလားလားရွိပါတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ UNFC ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ဗုိခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

via Home http://ift.tt/2mnQM4v http://ift.tt/1nfHMox

ဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ား လြန္လာရင္ ဥပေဒအရျပဳလုပ္မည္ဟု မိုင္းျဖတ္အမတ္ ေျပာ (႐ုပ္သံ)

သူ႔အေပၚ စြပ္စြဲေျပာဆုိေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒါထက္ လြန္လာရင္ေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္း လုပ္သြားမယ္’လို႔ ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံခုိင္းသူ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း(အပတ္စဥ္ ၃၆) ေအာင္၀င္းခုိင္နဲ႔ တပတ္စဥ္ထဲ သူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့ လက္ရွိ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျပည္ထဲေရးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းရာမွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ဒန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ကိုေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ကိုေအာင္၀င္းခိုင္၊ ကိုလင္းေဇာ္ထြန္း ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေပၚ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေရးသားခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက  တံု႔ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။

“ဒီေကာလဟာလေတြ ထြက္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ မိသားစုပံုေတြနဲ႔ ဘာနဲ႔ တင္တာေတြရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အခြင့္အေရးနဲ႔ ဥပေဒအရအကာအကြယ္ ရွိတယ္။ ေနာက္က်လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြကို ဒီအတိုင္းဆက္ၿပီးေတာ့ ေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဥပေဒအရ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လက္ရွိ ပတ္သက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒအတုိင္းဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အမႈမွန္ ျမန္ျမန္ေပၚပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ျမန္ျမန္ေပၚသြားမွပဲ သံသယေတြ အားလံုးကင္းသြားမွာပဲ။”

ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူသတ္ဖို႔ေစခိုင္းခဲ့တဲ့ ေအာင္ဝင္းခိုင္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြ၊ ဗိုလ္ေလာင္းအပတ္စဥ္တူအဖြဲ႔ေတြ စုစည္း႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ၊  ေဟာင္ေကာင္မွာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း၊ ေဟာင္ေကာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္စိုး၊ သံမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာလင္းတို႔နဲ႔ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး   လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ထြက္ေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာလင္းအပါအ၀င္  ဓာတ္ပုံေတြမွာပါသူေတြကို သက္ဆိုင္ရာက ေခၚယူ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ လုပ္ငန္းတူ၊ အပတ္စဥ္တူသူေတြနဲ႔ ေဂါက္႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ညစာစားပြဲ၊ အလွဴအတန္းပြဲေတြနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္သို႔ အလည္အပတ္ သြားစဥ္ ေတြ႕ဆုံတဲ့ အသိမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အမွတ္တရ ႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး အမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္မႈမရွိဘူးလို႔  ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရၿပီး သတ္တဲ့သူကို လိုက္ဖမ္းတဲ့ တကၠစီဆရာ ဦးေန၀င္းလည္း ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

The post ဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ား လြန္လာရင္ ဥပေဒအရျပဳလုပ္မည္ဟု မိုင္းျဖတ္အမတ္ ေျပာ (႐ုပ္သံ) appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2lPuV2D http://burmese.dvb.no

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္၌ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ကိုကင္းမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ

 

ရန္ကုန္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မွာ  က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကိုကင္း မူူးယစ္ေဆး၀ါး ကီလို ၄၅၀ ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့တယ္လို႔  ဒီကေန႔ထုတ္ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန  အစိုးရက အတည္ျပဳ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က  ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဂိုေဒါင္မွာ ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့ သၾကားအိတ္ေတြနဲ႔ ေရာၿပီး မသကၤာဖြယ္အတုံး အခဲေတြ ထည့္ထားတဲ့  ခရီးေဆာင္အိတ္ ၇ လံုးကို ေတြ႔ရွိေၾကာင္း  ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူေတြကသတင္းေပးပို႔ခဲ့လို႔ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ မူူးယစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေတြ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာမွာ ကိုကင္း အတံုး ၂၀၀ (အေလးခ်ိန္ကီလို ၂၀၀)ကို  ေတြ႔ရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကလည္း  ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ တျခားကုမၸဏီတခုမွာ ျပည္ပက ပို႔လာတဲ့ သၾကားအိတ္ေတြ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ ကြန္တိန္နာထဲကေန တစ္တံုးလ်င္ ၁ကီလို ဂရမ္ေလာက္အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ ကိုကင္း အတံုးေပါင္း ၂၅၀ (၂၅၀ ကီလို) ေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ တယ္လို႔သတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။

အဆိုပါ ကိုကင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘယ္ႏိုင္ငံကေန ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ သတင္းမွာ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါဘူး။

The post ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္၌ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ကိုကင္းမ်ားသိမ္းဆည္းရမိ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2lE69lW http://burmese.dvb.no

NCA လက္မွတ္မထုိးဘဲ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ အပါအဝင္ ခ်က္ ၉ ခ်က္ ပန္ခမ္း အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ။          ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္မထုိးဘဲ အစုိးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA ) ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

NCA လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးအၿပီး UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အပါအဝင္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“NCA လက္မွတ္မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဝ ျပည္နယ္၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဝ ျပည္နယ္မွ ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူသည္”ဟု ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အခ်က္ ကုိးခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး စုေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကုိ အစုိးရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ထုိးစစ္ဆင္တာေတြကုိ ရပ္တန္႔ၿပီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းသြားမယ္ဆုိတာ သေဘာထား ထားရွိပါတယ္”ဟု ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး(PSLF/TNLA)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္္မွဴးႀကီး တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

 MNDAA,TNLA, KIA တုိ႔အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အားလံုး ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းေရန္၊ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရက သမုိင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းကုိ လံုးဝလက္မခံေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ NCA ကုိ အစားထုိးရန္၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔မွ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ အစုိးရႏွင့္ အပစ္မရပ္ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔အၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးတြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆုိထား သည္။

UWSP/UWSAက ကမကထ ျပဳလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (PSC/NDAA) က _ အေထာက္အကူျပဳလုပ္၍ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရး၊ မတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

“သံုးရက္သာ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ နည္းလမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီး ဘယ္လုိေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO/KIA)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔(MNDAA)၊ ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး(PSLF/TNLA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNTJP/MNDAA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔(PSA/NDAA)၊ ရကၡဳိင့္ တပ္မေတာ္(ULA/AA)တုိ႔ ၇ ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP)ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (KNPP)က တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးစာတမ္း တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2liikUz http://ift.tt/1nfHMox

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအၾကိမ္ မ်က္နွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္

 

via PSLF http://ift.tt/2lE0xIg http://www.pslftnla.org

ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ အသက္စြန္႔ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ဦးေန၀င္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂုဏ္ျပဳ

ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံသူအား အသက္စြန္႔ဖမ္းဆီးေပးခဲ့တဲ့ တကၠစီကားဆရာ ဦးေန၀င္းကို အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္န၀ါရီလအတြက္ ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးရဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ဦးေန၀င္းဟာ အသက္စြန္႔ၿပီး လူသတ္သမားကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အေပၚ ျပည္သူေတြက ဆန္႔က်င္လာေစဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ အသက္ေပးမႈကို အျမဲအမွတ္ရေနမွာျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ႀကီးမာတဲ့ တြန္းအား လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးစာက ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔လည္း ဦးေန၀င္းလို ရဲ၀႔ံစြန္႔လႊတ္တာ၀န္သိၿပီး မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ ၾကပါ၊ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္လံုျခဳံတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ေပးၾကပါလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

တကၠစီကားဆရာ ဦးေန၀င္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တဲ့ ၾကည္လင္းကို လိုက္ဖမ္းရင္း က်ည္ဆန္ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

The post ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ အသက္စြန္႔ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ဦးေန၀င္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂုဏ္ျပဳ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2l8iooW http://burmese.dvb.no

ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ သွ်မ္းေက်းလက္ေဒသခံ ၂ ဦးအား မသကၤာမွဳျဖင့္ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္ တပ္မေတာ္ဖမ္းဆီးထား

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၇
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းက ေက်းလက္ ရွမ္းေဒသခံ ၂ ဦးအား မသၤကာမွဳ ျဖင့္ ရက္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာဖမ္းဆီးထားရာမွ ျပန္မလႊတ္ေပးေသးသျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးမိဘမ်ားက စုိးရိမ္ ပူပန္ေနၾကေၾကာင္းစုံစမ္းသိရွိရသည္။
ကြတ္ခုိင္ျမိဳ့နယ္ ဒတ္ဖာေက်းရြာသား စုိင္းေအာင္ဘ (အသက္ ၃၂ နွစ္)နွင့္ စုိင္းအုိက္ခန့္ (အသက္ ၂၂ နွစ္)တုိ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕က ျမိဳ႕တက္ ကြ်ဲ

via သစ္ထူးလြင္ (ေန႔စဥ္သတင္း) – Thit Htoo Lwin – Atom http://ift.tt/2meDGmP http://ift.tt/Y2RpwJ

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား သက္တမ္းတိုး၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အစားထိုးလဲလွယ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြရဲ႕ သက္တမ္းတိုးတာ၊ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ အစားထိုး လဲလွယ္တာ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေကာ္မတီေတြမွာ ေလ့လာသူေတြအျဖစ္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ျပန္ၿပီး ေကာ္မတီအေတာ္မ်ားမ်ားက အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရွိ ေကာ္မတီ ၁၄ ခုစလံုးရဲ႕ သက္တမ္းကို ေနာက္ထပ္ ၁ ႏွစ္ တိုးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေကာ္မတီအသီးသီးမွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးစီကို ေလ့လာသူအျဖစ္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမွာ စိတ္မ၀င္စားသူေတြကို အစားထိုးလဲလွယ္တာ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“ေကာ္မတီတခုကို ၁၅ ေယာက္နဲ႔ဖြဲ႔တာမွာ အေရႊ႕အေျပာင္းေတြ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တာ၀န္က ထုတ္ပယ္တာေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ လူအစားထိုးတယ္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ က်ေတာ့ နဂိုက တေယာက္စီ ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီး ၁ ေယာက္စီ ရွိတယ္။ အခု ႏွစ္ေယာက္စီ ေလ့လာသူအျဖစ္ ျဖည့္တာေပါ့။ တခ်ိဳ႔ကလည္း ေကာ္မတီမွာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈအားနည္းၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းေတြ မတက္ေရာက္ႏိုင္သူေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ အဲ့လို လူမ်ိဳးကို အစားထိုး ေပးလိုက္တာေပါ့။”

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထိုးလဲတာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
က်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ ၄ ခု အပါအ၀င္ ေရးရာေကာ္မတီေပါင္း ၁၄ ခု ရွိပါတယ္။

The post လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား သက္တမ္းတိုး၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အစားထိုးလဲလွယ္ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2lrQxDs http://burmese.dvb.no

စစ္ေတြရွိ တပ္သိမ္းလယ္ေျမမ်ား လယ္သမားမ်ား ျပန္မရေသး

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕က လယ္ေျမေတြကို စစ္တပ္ကသိမ္းယူၿပီး အသံုးမခ်ေတာ့ဘဲ လယ္သမားေတြက သီးစားခေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လို႔ ေဒသခံ လယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

ခတင္ပိုက္၊ ေအာင္ဒိုင္၊ ပ်ားေလေခ်ာင္းနဲ႔ သင္ပုန္းတန္းရြာေတြက လယ္သမား ၃၆ ဦးပုိင္ လယ္ဧက ၂၅၀ ကို ခလရ ၂၇၀ က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ သိမ္းယူခဲ့တာလို႔ လယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအပ္တယ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရတယ္။ အေဆာင္ ၈ ခု သူတို႔ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ တျခားေနရာကို ေျပာင္းသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္ေတြကိုေတာ့ လယ္သမားေတြကို ျပန္မေပးဘူး” လို႔ လယ္သမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေျမေနရာေတြမွာ လက္ရွိမွာေတာ့ ဧက ၄၀ ေလာက္ကို ဂ်ီတီစီေက်ာင္းဖြင့္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ ဧက ၄၀ ေလာက္ကေတာ့ စစ္တပ္က အုတ္ဖုိလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

က်န္တဲ့လယ္ေျမေတြမွာေတာ့ လယ္သမားတခ်ိဳ႕က စစ္တပ္ကို တႏွစ္အတြက္ စပါး ၁၇ တင္းေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ဆိုပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေတြကို စာနဲ႔တင္ျပခဲ့ၾကသလို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုထိ အေၾကာင္းမထူးေသးဘူးလို႔လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

The post စစ္ေတြရွိ တပ္သိမ္းလယ္ေျမမ်ား လယ္သမားမ်ား ျပန္မရေသး appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2kY37XO http://burmese.dvb.no

တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္သည့္ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀းပြဲ စတင္

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျမင္သေဘာထားေတြနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမယ့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ အစည္းအေ၀းပြဲကို ၀ ေဒသ ပန္ခမ္းမွာ ဒီေန႔ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။

အစည္းအေ၀းပြဲကို ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၂ ဖြဲ႔ကလြဲလို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္ေနၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစည္းအေ၀းပြဲကို ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္က ကမကထျပဳ က်င္းပေနတာလို႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပေရး အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။

တတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္တဲ့ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀းပြဲကို ရခိုင့္တပ္မေတာ္ ေအေအ၊ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ ေကအိုင္အို၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး တီအန္အယ္လ္ေအ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ အက္စ္အက္စ္ပီပီ အက္စ္အက္စ္ေအ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ ပီအက္စ္စီ အန္ဒီေအေအနဲ႔ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ ၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ေနၾကပါတယ္။

တပ္ဖြဲ႔ ၁၀ ဖဲြ႔ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့အနက္ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ ေကအန္ပီပီနဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အန္အမ္အက္စ္ပီတို႔ဟာ အေျခအေန ထူးျခားမွုေၾကာင့္ ေစလႊတ္တက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ စာတမ္းတင္သြင္းတာပဲ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ အစည္းအေ၀း အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒီဗီြဘီရဲ႕ သီးျခားစံုစမ္းခ်က္အရ အဲ့ဒီ ၂ ဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ထဲက ျဖတ္သန္းသြားလာဖို႔အတြက္ အစိုးရက လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္မေပးလို႔  မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကတာလို႔ သိရပါတယ္။

The post တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ တက္ေရာက္သည့္ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀းပြဲ စတင္ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2kKp6GB http://burmese.dvb.no

ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနေသာ တအာင္းတပ္မတာ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထပ္မံလိုက္လံတိုက္ခိုက္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ပါ ပစ္ခတ္

ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနေသာ တအာင္းတပ္မတာ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထပ္မံလိုက္လံတိုက္ခိုက္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ပါ ပစ္ခတ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္

တအာင္းေဒသ၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေဆး ျပည္သူ႔စစ္ ေဒသ တြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဘိန္ခင္းမ်ား လိုက္လံ ဖ်က္ဆီးရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ လာေရာက္ဟန္႔တား တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ေန႔လည္ ၁၁း၄၅ နာရီမွ ယခု သတင္းေရးသားခ်ိန္အထိ ပန္ေမာ၀္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္  တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ယခုညေန ၁၅း၀၀ နာရီတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စီး အသံုးျပဳကာ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ေဒသတြင္ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနေသာ တအာင္းတပ္မေတာ္အား လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေနသည့္ တအာင္းတပ္မတာ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေန႔စဥ္ လက္နက္ႀကီး အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး တအာင္းတပ္မေတာ္မွ ဘိန္းခင္းမ်ား ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးရာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖတ္ကာေက်းရြာဖက္မွ တစ္ေၾကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖက္မွ တစ္ေၾကာင္း၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ဖက္မွ တစ္ေၾကာင္း စသည့္ စစ္အင္အားအလံုး အရင္း မ်ားျဖင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးရာ ေဒသတို႔ ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန
PSLF/TNLA

via PSLF http://ift.tt/2lfb0eL http://www.pslftnla.org

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီအၾကား တင္းမာမႈျဖစ္

စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းက လိုအပ္ေနတဲ့ ေက်ာက္ခဲေတြကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ေက်ာက္တင္တဲ့ကားတစီးက ေဒသခံရြာသားေတြရဲ႕ ႏြားကုိတိုက္မိၿပီး ႏြားေသဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာက္တင္တဲ့ကား အစီး ၁၀၀ခန္႔ ကို ရြာသားေတြက တားဆီးၿပီးေျဖရွင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၿပီး တင္းမာမူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ေဒသခံေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈကိုႀကံဳေနရဆဲျဖစ္တဲ့ လက္ပန္းေတာ

via သစ္ထူးလြင္ Myanmar News Now http://ift.tt/2kYkcBD http://ift.tt/Y2RpwJ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ က႑တုိင္း ကခ်င္တမ်ဳိးသားလံုး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္

ဓာတ္ပံု-အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ja Seng Hkawn ေဖ့ဘြတ္ခ္

ခ်င္းမိုင္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ။            ။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေတြ႔ဆံုပြဲမွ ကခ်င္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေျမေနရာကိစၥမ်ား အပါအဝင္ က႑အသီးသီးတြင္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္စဥ္တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ သိရွိရန္ႏွင့္ ထုိအခန္းက႑မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စီတာပူရပ္ကြက္ရွိ မေနာကြင္းရွိ မဂြ်ယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပ၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာေျမ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအေရး၊ လူငယ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ကုိ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးအင္ခြမ္တန္ခြန္းက ေျပာသည္။

“ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္က ကခ်င္အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရက္ေတြကုိ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေနရာ၊ အစုိးရ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ကုမၸဏီေတြဘက္မွ သိမ္းယူထားတဲ့ ေျမေနရာေတြကုိ ျပန္ရရွိဖုိ႔ ရြာသားေတြပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ  ကခ်င္တစ္မ်ဳိးသားလံုးက စည္းစည္းလံုးလံုး လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆုိတာေတြ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္”ဟုသူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးအရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ေဆြးေႏြးရန္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပျပျခင္း၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေသာ အေျခအေနအဆင့္ဆင့္ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ၎တုိ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သံုးရက္ၾကာ က်င္းပေသာ ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကခ်င္လူထုကုိယ္စားလွယ္ ၈၄၅ ဦးႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေပါင္း ၂၁ ဖြဲ႔တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၁၉၄၈ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လံု ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ညီလာခံျဖစ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ မထုိးေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစသည့္ ကခ်င္ေဒသ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားကုိ လံုးဝ ရပ္ဆုိင္းရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူဟု သတ္မွတ္ျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ လူသားျခင္း စာတနာမႈ ဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္ ျပည္္တြင္း ျပည္ပ လူသားျခင္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပုိးမႈ လြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳရန္၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ လူေနေဒသမ်ားသုိ႔ စစ္တပ္မ်ားတပ္စြဲျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား မျပဳ လုပ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သုိ႔ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ပန္ႏုိင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အျမန္ဆံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ပြဲက်င္းပမည့္ ပထမရက္တြင္ မဂြ်ယ္ခန္းမအား ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔႐ံုး၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တားဆီးခဲ့ေသ္ာလည္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ညေန ၃ တြင္ ပြဲက်င္းပခြင့္ ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ (WMR)မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး မူလက ကခ်င္အမ်ဳိးသားညီလာခံ အမည္ျဖင့္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရမွ ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားေတြ႔ဆံုပြဲ အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ႔သည္။ 

 

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2kCNnOI http://ift.tt/1nfHMox

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (၆/ ၂ဝ၁၇) အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

via Myanmar President Office http://ift.tt/2kCWAGw http://ift.tt/1V0lSqx

ဘဏ္အတိုးရေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ရန္မရွိဟု အစိုးရထုတ္ျပန္

ဘဏ္အတုိးရေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံဖို႔ အစီအစဥ္မရွိတဲ့အေၾကာင္း အစိုးရျပန္ၾကားေရး လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ဒီကေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြရဲ႕ အတုိးရေငြအေပၚမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အတုိးရေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရန္ အစီအစဥ္မရွိတဲ့အေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုးကားၿပီး သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

The post ဘဏ္အတိုးရေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ရန္မရွိဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2kCMDJg http://burmese.dvb.no

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ DPN ေတြ႔ဆံုရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖိတ္ၾကား

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။   ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ညိႇႏိႈင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) ေတြ႔ဆံုရန္ အစုိးရဘက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္က စာေပးပုိ႔လုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းမွ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ဆုိပါက တရားဝင္ဖိတ္ၾကားစာ ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က ပုိ႔လုိက္တဲ့ စာမွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ဒီပီအန္ေတြ႔ဆံုႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းမွာ ေတြ႔မယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၄ ရက္မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႔မယ္ေပါ့။ အဲဒါ အဆင္ေျပႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားစာကုိ ေပးပုိ႔ပါ့မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေရးထားပါတယ္”ဟု DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္မည့္ DPN အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ၎ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ လာမည့္ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ စာေပးပုိ႔လုိက္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“ရွိတဲ့လူ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ က်ေနာတို႔လုိက္ပါသြားေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေလးအနက္ ထားၿပီးေတာ့ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုတဲ့အေနအထားမ်ဳိးမေပၚရင္ အစုိးရဘက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အျဖစ္သေဘာလာေတြ႔တယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး စုိးရိမ္တယ္။ အဲဒီလုိ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလကုန္ၿပီးမွာေတြ႔ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ဖုိ႔ျပင္ပါ့မယ္လို႔ ျပန္စာေရးလုိက္ပါတယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပါက DPN ဘက္မွတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္အေပၚ မူပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ပါက ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းကDPN ကုိ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (JCB) အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္သည္ဟူေသာသေဘာမ်ဳိး ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေရးပုိ႔ေသာ စာ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးပါရန္ စာေရးသားေပးပုိ႔လုိက္သျဖင့္ ယမန္ေန႔တြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ DPN ဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ယခု အစုိးရဘက္မွ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2kRjKVI http://ift.tt/1nfHMox

လႊတ္ေတာ္အသစ္အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆို

အစိုးရသစ္လက္ထက္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ အားနည္းသြားၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြမွာသာ ေဆြးေႏြးမႈ ပိုမ်ားလာတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုသိရွိမႈ အားနည္း လာတယ္လို႔ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ရံုးမွာ ဒီေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသန စာစဥ္ ၁ မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ သုေတသန ဒါရိုက္တာ ဦးထင္ေက်ာ္ေအး က အခုလို ေျပာပါတယ္။

"မီဒီယာေတြလည္း တက္ေရာက္ခြင့္မရွိတဲ့ တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀းေတြ ျဖစ္သြားတယ္၊ အဲေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္ရႈေထာင့္ ဘယ္ရပ္ တည္ခ်က္က ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြက သိခြင့္မရေတာ့တဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားတာ ကိုေတြ႕တယ္၊ ေကာ္မတီကေန လႊတ္ေတ္ာကို ျပန္ၿပီးအစီရင္ခံတဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာဆိုရင္ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ဒီဥပေဒထဲမွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆိုတာမ်ိဳး အဆင့္ထိပဲ ပါလာခဲ့တာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာ ထိေဆြးေႏြးတယ္ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္က ဘယ္လိုရွိတာ ျပည္သူေတြက သိခြင့္ေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့ေနာ္"

ဒီလိုပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လာတာဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၾကာခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြကို ပိုၿပီးအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြ သိပိုင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္လည္း နည္းလမ္းရွာေဖြေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ က အႀကံျပဳထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းေတြဟာ ျပင္ပကို ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရ ဆိုတဲ့အခ်က္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမွာပါရွိတဲ့အတြက္ တခိ်ဳ႕အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြအတိုင္း ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မူ၊ သတင္းျဖန္႔ေဝမႈတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ဦးထင္ေက်ာ္ေအး က ေျပာ ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အရင္အစိုးရလက္ထက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုကို အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက တင္သြင္းလာတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြက တင္သြင္းလာတာေတြ႕ရတယ္လို႔ သုေတသနစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းမႈေတြလုပ္တဲ့အခါ အစိုးရကို ေဝဖန္မႈေတြသိပ္မလုပ္ၾကဖို႔ လႊတ္ေတာ္အႀကီး အကဲေတြကိုယ္တိုင္က ေျပာဆိုမႈေတြရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အဆိုေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာဟာ အတည္ျပဳတဲ့ အဆင့္ မေရာက္ဘဲ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အဆင့္သာရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို ထိန္ေက်ာင္းႏိုင္တဲ့ အင္အားေလ်ာ့သြားတယ္လို႔ ဦးထင္ေက်ာ္ေအးက ေျပာပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2l1l7E0 http://www.rfa.org

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္း (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၂၃/ ၂၀၁၇)

via Myanmar President Office http://ift.tt/2lVnA0S http://ift.tt/1V0lSqx

အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီအစဥ္ ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇
အစုိးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီအစဥ္ ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမႀကီး၌ က်င္းပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ရုံး၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႕၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႕၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္မွ စတင္ရုိက္ကူးၿပီး ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတို႕တြင္ မတ္လအတြင္း စတင္ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈကာလ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္၏ ျပည္သူကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူကို အစီရင္ခံတင္ျပရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္အသီးသီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ အစီအမံမ်ားကို ျပည္သူသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈ္င္းေပးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(သတင္းစဥ္) 

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2lVoafj http://ift.tt/1KnLGaX

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ DPN ေတြ႔ဆံုရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖိတ္ၾကား

ခ်င္းမုိင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ။   ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ညိႇႏိႈင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) ေတြ႔ဆံုရန္ အစုိးရဘက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္က စာေပးပုိ႔လုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းမွ လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္မည္ဆုိပါက တရားဝင္ဖိတ္ၾကားစာ ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က ပုိ႔လုိက္တဲ့ စာမွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ဒီပီအန္ေတြ႔ဆံုႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းမွာ ေတြ႔မယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၄ ရက္မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႔မယ္ေပါ့။ အဲဒါ အဆင္ေျပႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားစာကုိ ေပးပုိ႔ပါ့မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေရးထားပါတယ္”ဟု DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္မည့္ DPN အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ၎ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ လာမည့္ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ စာေပးပုိ႔လုိက္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“ရွိတဲ့လူ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ က်ေနာတို႔လုိက္ပါသြားေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေလးအနက္ ထားၿပီးေတာ့ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုတဲ့အေနအထားမ်ဳိးမေပၚရင္ အစုိးရဘက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အျဖစ္သေဘာလာေတြ႔တယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး စုိးရိမ္တယ္။ အဲဒီလုိ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလကုန္ၿပီးမွာေတြ႔ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ဖုိ႔ျပင္ပါ့မယ္လို႔ ျပန္စာေရးလုိက္ပါတယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပါက DPN ဘက္မွတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္အေပၚ မူပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ပါက ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အဆင္ေျပသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းကDPN ကုိ ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (JCB) အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္သည္ဟူေသာသေဘာမ်ဳိး ေဖာ္ျပထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေရးပုိ႔ေသာ စာ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးပါရန္ စာေရးသားေပးပုိ႔လုိက္သျဖင့္ ယမန္ေန႔တြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ DPN ဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ယခု အစုိးရဘက္မွ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2kRjKVI http://ift.tt/1nfHMox