လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းမည္

0

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး က လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ မွာ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တုန္းက ေဆြးေႏြးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုလည္း ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ မူေဘာင္နဲ႔အညီ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ အဖိတ္အစင္မျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ သေဘာတူညီမႈမရခဲ့ဘဲ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြကို ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို တာ၀န္ကေန ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းလို တယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ရဲ့ မူလ မဲဆႏၵရွင္ေတြထဲက တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္းက လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ ၈ ရာခုိင္ႏွဳန္း ၊ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ သံုးပံု တစ္ပံု လက္မွတ္နဲ႔ တင္ျပရမယ္ဆုိတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2kk1dDB http://www.rfa.org

Share.

About Author

Leave a Reply