ေမးခြန္းေမးျမန္း ေျဖၾကားမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀့၀ိုက္မေနဘဲ လိုရင္းတိုရွင္း ေျပာဆိုၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သတိေပး

0
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆက္စပ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သြယ္၀ိုက္မေျဖဆိုရန္လည္

Read more

via The Ladies http://ift.tt/2lKzWcg http://ift.tt/1t35IDK

Share.

About Author

Leave a Reply