အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ (သုိ႔) ဖ်က္သိမ္းရန္ AAPP တုိက္ တြန္း

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အစုိးရအေနျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ
အက္ဥပေဒ ၁၇/ (၁)၊ (၂)တုိ႔ကုိ အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ဖ်က္သိမ္း ရန္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)-AAPP က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ၌ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

၎ဥပေဒပုဒ္မမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအ ခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းအျပင္ လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ ေႏွာင့္ေႏွးထိခုိက္ေစျခင္းေၾကာင့္ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း AAPP အတြင္းေရးမႉး ကုိတိတ္ႏုိင္က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ကုိတိတ္ႏုိင္က “အဓိက ကေတာ့ ဒါေတြက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အခ်က္(၃၀)ထဲမွာ ပါေနတဲ့ ဒီအေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း ဒီဥပေဒ ေတြကုိျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္၊ စိစစ္သင့္တယ္လုိ႔ေျပာတာပါ״ဟု ေျပာဆုိသည္။

၎အျပင္ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိရႏုိင္ရန္ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အဖက္ ဖက္တုိ႔မွ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁ ကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမ်ဳိးကုိ ကနဦး ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလ်င္အျမန္ရႏုိင္သည့္အခ်က္အျဖင့္ ျမင္မိေၾကာင္းလည္း ကုိ တိတ္ႏုိင္က ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ လစဥ္အစီရင္ခံစာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါလ တစ္လအတြင္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ထားရသူ ၂၅၀ ဦးရွိၿပီး ၎ထဲမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အက်ဥ္းက်ေနသူ ၈၆ ဦးႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူ ၉၀ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၇၄ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံရမႈအမ်ားစုတြင္ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပြဲေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္သည္ဟု AAPP ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔၏ ယာယီတာဝန္ခံ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က “(၁၇/၁) နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လုံးဝဖ်က္သိမ္းတာေတာ့ အစုိးရက လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေပၚမွာ (၁၇/၁)နဲ႔ အေရးယူတာေတာ့ ဒါကေတာ့မူအရ လုံးဝမျဖစ္သင့္ဘူး။ မထုိးေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ဒီ (၁၇/၁)နဲ႔အေရးယူတယ္ဆုိတာလဲ စိစိစစ္စစ္လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလုိပဲသေဘာရပါတယ္״ ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒရွိေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္သမားမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္အေရး ယူျခင္းသည္ ဥပေဒအသုံးျပဳမႈ မွားယြင္းေနၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူ ရာတြင္ အဆုိပါ ဆယ္ သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေနျခင္းသည္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသြားသည္။

AAPP သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးႏွင့္ ၎တုိ႔ေထာင္တြင္းေနထုိင္စဥ္ လူမႈ ဘဝတုိးတက္ ေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အေျချပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

via Karen Newsletter http://ift.tt/2krC3EN http://kicnews.org

Leave a Reply