အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီအစဥ္ ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇
အစုိးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အစီအစဥ္ ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမႀကီး၌ က်င္းပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊြတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ရုံး၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္ အဖြဲ႕၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႕၏ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္မွ စတင္ရုိက္ကူးၿပီး ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတို႕တြင္ မတ္လအတြင္း စတင္ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အစိုးရသစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈကာလ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္၏ ျပည္သူကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူကို အစီရင္ခံတင္ျပရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္အသီးသီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ အစီအမံမ်ားကို ျပည္သူသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ရုိက္ကူးထုတ္လႊင့္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးက သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈ္င္းေပးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(သတင္းစဥ္) 

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2lVoafj http://ift.tt/1KnLGaX

Leave a Reply