NCA လက္မွတ္မထုိးဘဲ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ အပါအဝင္ ခ်က္ ၉ ခ်က္ ပန္ခမ္း အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ။          ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္မထုိးဘဲ အစုိးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSA ) ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ခမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

NCA လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးအၿပီး UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အပါအဝင္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“NCA လက္မွတ္မထုိးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဝ ျပည္နယ္၏ အေထြေထြမူဝါဒႏွင့္ အေသးစိတ္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဝ ျပည္နယ္မွ ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူသည္”ဟု ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အခ်က္ ကုိးခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုး စုေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကုိ အစုိးရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသြားဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ထုိးစစ္ဆင္တာေတြကုိ ရပ္တန္႔ၿပီေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းသြားမယ္ဆုိတာ သေဘာထား ထားရွိပါတယ္”ဟု ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး(PSLF/TNLA)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္္မွဴးႀကီး တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

 MNDAA,TNLA, KIA တုိ႔အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္း ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အားလံုး ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းေရန္၊ အားလံုးပါဝင္ေရးမူကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရက သမုိင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းကုိ လံုးဝလက္မခံေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ NCA ကုိ အစားထုိးရန္၊ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔မွ ၾကီးၾကပ္သူအျဖစ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ အစုိးရႏွင့္ အပစ္မရပ္ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔အၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးတြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆုိထား သည္။

UWSP/UWSAက ကမကထ ျပဳလုပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (PSC/NDAA) က _ အေထာက္အကူျပဳလုပ္၍ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရး၊ မတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တာဖုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

“သံုးရက္သာ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ နည္းလမ္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီး ဘယ္လုိေက်ာ္ျဖတ္ၾကမလဲ။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO/KIA)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔(MNDAA)၊ ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး(PSLF/TNLA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNTJP/MNDAA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိသား ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔(PSA/NDAA)၊ ရကၡဳိင့္ တပ္မေတာ္(ULA/AA)တုိ႔ ၇ ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (MNSP)ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (KNPP)က တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးစာတမ္း တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2liikUz http://ift.tt/1nfHMox

Leave a Reply