တအာင္းေဒသ ယေန႔တိုက္ပြဲ (၄) ႀကိမ္ျဖစ္ပြါး ေမလအတြင္း ၂၁ ႀကိမ္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္

0

တအာင္းေဒသ ယေန႔တိုက္ပြဲ (၄) ႀကိမ္ျဖစ္ပြါး ေမလအတြင္း ၂၁ ႀကိမ္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္

တအာင္းေဒသ တပ္မဟာ တပ္မဟာ(၃) နယ္ေျမ မန္တုံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္နွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ယေန႔ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ပြဲ (၄) ၾကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

နံနက္ ၀၃း၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ နာရီအထိ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခိုမုန္းေက်းရြာအနီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၉၅ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တို႔ကလည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၃း၁၅ နာရီအခ်ိန္မွ ၁၅း၁၀ နာရီအထိ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္၊ နားေအာ္ေလးေက်းရြာအနီးတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၇ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တို႔ကလည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၃း၀၀ နာရီမွ ၁၅း၃၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္မြန္းေက်းရြာႏွင့္ လြယ္ခြါင္ေက်းရြာၾကားတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၇၆၅ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ တို႔ကလည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ ၁၄း၄၀ နာရီမွ ညေန ၁၅း၅၀ နာရီအခ်ိန္ထိ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တံုးႀကီးေက်းရြာအနီးတြင္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၇၇၃ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၅၀၅ တို႔ကလည္းေကာင္း အသီးသီးရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာမႈေၾကာင့္ ဧၿပီလစတုတၳပတ္မွ စတင္ကာ တအာင္းေဒသအတြင္း တိုက္ပြဲပိုမိုျပင္းထန္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း ယေန႔အထိ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ၂၁ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ၄ ႀကိမ္ အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

PSLF/TNLA
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

via PSLF http://ift.tt/2q4czPr http://www.pslftnla.org

Share.

About Author

Leave a Reply