ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္အမိန္႔

via Myanmar President Office http://ift.tt/2rfzWaf http://ift.tt/1V0lSqx

Leave a Reply