ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူဖလွယ္နိုင္ရန္အတြက္ ABSDF မွ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လိုက္လံေတြ႕ဆံု

0
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူဖလွယ္နိုင္ရန္ အတြက္ NCA တြင္

Read more

via The Ladies http://ift.tt/2EzePlP http://ift.tt/1t35IDK

Share.

About Author

Leave a Reply