Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-23 08:14:40

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p100x100/10410660_1456479251333983_5158214214316797327_n.jpg?oh=d655e8adeea2362d0033cecea927c464&oe=562EBBC3

Ko Zaw Yann

ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္မွရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးတြင္ေဆးကုသမႈခံယူေနသူကိုတင္ဝင္း၏အာမခံရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ အေျခအေန******************************************ရဲမ်ား၏လူမဆန္စြာရိုက္နက္မႈေၾကာင့္ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးဦးေႏွာက္နဲ႔အာယုံေၾကာေဆးရုံတြင္ခြဲစိတ္ကုသခံမႈယူေနရေသာပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွကိုတင္ဝင္းအမႈအာမခံရေရးအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွဥပေဒႏွင့္အညီအထူးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္၊ ကိုတင္ဝင္မွာအစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈႀကီးျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ပုမွန္က်မၼာသန္စြမ္းမႈမ်ိဳးမရေသးပါ၊ကိုတင္ဝင္းအေျခအေနမ်ားမွာ–လည္ပင္းေထာက္တပ္ထားရဆဲျဖစ္သည္–အစာအမာမ်ားလုံးဝမစားႏိုင္ေသးဘဲ ဆံျပဳတ္သာေသာက္နိင္ပါေသးသည္–အသင္ရႈလ်င္ၾကပ္ေနပါေသးသည္—ကိုယ္တိုင္လမ္းမေလ်ာက္ႏိုင္ေသးပါ—ခြဲစိတ္ထားေသာေပါင္ထိတ္မွ က်င္ျခင္း ထုံျခင္းမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။သို႔အတြက္ကိုတင္ဝင္းအားေဆးရုံတြင္ဆက္လက္ေဆးဝါးကုသမႈ့ခံယူရန္အတြက္သာယာဝတီတရားရုံးမွအာမခံရန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။သာယာဝတီခရိုင္ရုံးသို႔သြးေရာက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ယေန႔ခရိုင္တရားသူႀကီးကကိုတင္ဝင္းအာမခံေလ်ာက္ထားမႈကိုဥပေဒအရတတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီမွာျဖစ္ေၾကာင္းရုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရလုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါသည္။ရုံးခ်န္(2)ခ်ိန္ပ်က္၍အမႈတြဲမ်ားေလ်ာက္လဲခ်က္မတင္ႏိုင္ျခင္းစုစုေပါင္းအမႈတြဲ(8)တြဲ တစ္စု(6)တြဲ(1)တြဲ(1)တြဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုတင္ဝင္းတစ္မႈကိုသီးျခားခြဲထုတ္လုပ္ေဆာင္မရေၾကာင္း ေရွေနႀကီးမ်ားညီညီညြတ္ညြတ္တိုင္တိုင္ပင္ပင္လုပ္ေဆာင္ၾကလ်င္ေခ်ာေမြမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။လက္ရွိအတိုင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအစဥ္မေျပျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္(30.6.15)တြင္လည္းကိုတင္ဝင္းအားမခံရေရးမေသျခာပါ။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-23 02:34:56

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p100x100/18019_1456276941354214_5814247038452589150_n.jpg?oh=703d7e1b5d869c10ea31b4faab667a74&oe=55EABE6D

Ko Zaw Yann

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေသာကေရာက္ရရွာေသာ သူရဲေကာင္းတို႔၏မိဘမ်ား******************************************ယခုအခါ တိုင္းျပည္၏အေထြေထြေခတ္ေနာက္က်ေနေသာပညာေရးကိုျပဳျပင္ေျပာင္လဲရန္ႀကိဳးပမ္းရင္းအာဏာရွင္ၾကံ့/ဖြံ႕အစိုးရကလူသားမဆန္စြာအၾကမ္းဖက္ရိုက္နက္ၿဖိဳခြဲခံရေသာပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွေက်ာင္းသားမ်ားကိုဖမ္ဆီးၿပီးသာယာဝတီေထာင္တြင္အက်ဥ္းခ်ထားၿပီး ပုဒ္မေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ရုံးတင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္မွာ(3)လေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွေက်ာင္သားေပါင္း(70)နီးပါး၏က်မၼာေရးအေျခအေနမွာဆိုးဝါးလာၿပီျဖစ္သည္။ဖမ္းဆီးစဥ္ကလူသားမဆန္စြာမတရားရိုက္နက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားဝန္းရံျပည္သူမ်ားမွာအတြင္းေၾကဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲမႈႏွင့္ေဆးဝါးကုသမႈမရွိခဲျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းေၾကဒဏ္ရာမ်ားမွေရာဂါေဝဒနာမ်ားတေန႔တျခားခံစားလာရၿပီျဖစ္သည္။ဝန္းရံျပည္သူကိုတင္ဝင္းႏွင့္ေမာင္ခင္လွိုင္တို႔မွာမွာရိုက္နက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ရန္ကုန္ျပည္သူေဆးရုံႀကီးတြင္ေဆးကုသမႈခံယူေနရသည္။ကိုတင္ဝင္းမွာ လည္ပင္းအရိုးကြင္းအစားထိုးရသည္အထိရိုက္နက္ခံခဲ့ရသလိုေမာင္ခင္လႈိင္မွာလည္းနံရိုးမ်ားအကန္ခံရ၍အစာမစားႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ယခုအခါေက်ာင္းသား(20)၏က်မၼာေရးမ်ားဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း(16.6.15)ရုံးခ်ိန္းတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္မီဒီယာမ်ားျပည္သူမ်ားကိုထုတ္ေျပာလိုက္ၿပီျဖစ္၍မိဘမ်ားအလြန္စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။မင္းေသြးသစ္က(16.6.15)ေန႔ရုံးခ်ိန္းတြင္ေျပာၾကားရာ၌၎သည္တံေတြးေထြရာတြင္ေသြးစေလးမ်ားပါ၍စိုးရိမ္ေၾကာင္း ရိုက္နက္မႈေၾကာင့္ေခါင္မူးေဝဒနာခံစားေနရေၾကာင္း တျခားေက်ာင္းသာမ်ားဝန္းရံျပည္သူမ်ားလည္းေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္းတစ္ခ်ဳိနားေတာ္ေတာ္ေလးေနေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ေက်ာင္းသားအားလုံးအဆင့္မွီေသာေဆးဝါးကုသစစ္ေဆးမႈခံယူလိုေၾကာင္းေျပာပါသည္။ေမာင္မင္းေသြးသစ္အေမကေျပာရာတြင္ "ကၽြန္မသားေလးတိုင္းျပည္အတြက္သူယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ႏွင့္လုပ္တာအစိုးရကေထာင္ခ်တာ အႏွစ္တစ္ရာဘဲခ်ခ်ကၽြန္မဝမ္းမနဲပါဘူး ယခုလို ရိုက္နက္ထားတဲ့ဒဏ္ေတြေၾကာင့္တစ္ခ်ိန္မွာကၽြန္မသားေလးလူစဥ္မမွီျဖစ္မွာစိုရ္မ္တယ္" ဟုေျပာပါသည္။အက်ဥ္းက်ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားဝန္းရံျပည္သူမ်ား၏မိဘမ်ား မိသားစုမ်ားအားလုံးက ေျပာသည္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ားကိုမရွက္မေၾကာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္သားသမီးျခင္းကိုယ္ျခင္းစာကာေဆးဝါးကုသစစ္ေဆးျခင္မ်ားကိုလုပ္ေပးရမည္တာဝန္ရွိေၾကာင္းေျပာပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔(ဝန္းရံ/အေထာက္ကူျပဳ)ေကာ္မီတီအေနႏွင့္လည္းဖမ္ဆီးခံေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားနည္းတူ မိသားစုမ်ားနည္းတူထိမ္းသိမ္းခံေက်ာင္သားမ်ားက်မၼာေရးအတြက္လြန္စြာစိုးရိမ္ေၾကာင္ၾကလ်က္ရွိပါသည္။အစိုးရအေနျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ၎ လူ႔သားရႈေဒါင့္အျမင္ရ၎ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအရ၎ ေက်ာင္းသာမ်ားျဖစ္ၿပီးရာဇဝတ္သားမ်ားမဟုတ္၍၎ သားသမီးျခင္းကိုယ္ျခင္းစာနာစိတ္အရ၎ ေဆးဝါးကုသစစ္ေဆးမႈမျဖစ္မေနလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-20 08:10:14

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/p100x100/11180315_445434655628553_3181024357361108219_n.jpg?oh=6dd38f32684506349fffd83ff3d1d89f&oe=5627F6EF

Thethtar Batheintin

မဟန္နီဦး ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဥပေဒ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသူတဦး ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ဗမာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲက တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးထြန္းဦး ဟာလည္း ေထာင္ ၂ ၾကိမ္က်ခဲ့တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း၊ ေရွ႕ေန တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ မဟန္နီဦးက သူ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ေနတ့ဲ အေမရိကန္စင္တာရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ အဖြဲ႔၀င္ တဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံေရး နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း စာအုပ္ေတြ ဖတ္ရႈ ေလ့လာၾက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ၾက၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး စကားေျပာၾကရင္း ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး အေျခအေနေတြကုိ ပုိမုိ သိျမင္လာခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ သံဃလႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြင္းမွာ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူ႔ေရွ႕က မားမားရပ္လုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေတာင္းဆုိ လႈပ္ရွားခဲ့ျပီးေနာက္ အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ လုိက္လံ ဖမ္းဆီးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရပါတယ္။မဟန္နီဦး၊ ကုိေက်ာ္ကုိကုိ၊ ကိုစည္သူေမာင္တို႔ ေရွာင္ပုန္းေနတ့ဲအိမ္ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၃ နာရီေလာက္မွာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အင္အား အလုံး အရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ပါတယ္။ ၂ ေယာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး ကိုေက်ာ္ကုိကုိ ကေတာ့ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လြတ္သြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။မဟန္နီဦးကုိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ပါ၀င္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္္မႈ၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက္ေန႔ တုိ႔မွာ မဂၤလာေစ်း ကေန နတ္ေမာက္လမ္းအထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမႈ၊ ယုဇနပလာဇာမွာ ဆႏၵျပမႈ တုိ႔မွာ ပါ၀င္မႈ စတာေတြနဲ႔ တရားစြဲခံခဲ့ရပါတယ္။တကယ္ေတာ့ မဟန္နီဦးက စက္တင္ဘာ ၂၅ မွ ၂၆ ရက္ေန႔ တုိ႔မွာ ဒဂုံတကၠသုိလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ဥပေဒ စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိေနတာပါ။ တကၠသိုလ္ တာ၀န္ရွိသူေတြက မဟန္နီဦးသည္ အဲဒီအခ်ိန္က စာေမးပြဲခန္းထဲ ရိွေနတယ္ ဆုိတာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ မေရးေပးခဲ့ပါဘူး။ သက္ေသခံ ေျပာဆုိေပးဖုိ႔လည္း ျငင္းခဲ့ပါတယ္။သက္ေသ ထင္ရွားစြာ မျပနုိင္ဘဲ မဟန္နီဦးကုိ၁။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၃ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေ၀း၌ ပါ၀င္သူ ျဖစ္ျခင္း၂။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၅ လူစုခြဲရန္ အမိန္႔ ေပးၿပီးေၾကာင္း သိပါလ်က္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေ၀း၌ ပါ၀င္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဆက္လက္ ပါ၀င္ျခင္း၃။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၄ (က) ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၄။ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ တုိ႔နဲ႔ တရားစြဲၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေထာင္ ၉ ႏွစ္ ၆ လ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ မဟန္နီဦး ကုိ ေထာင္ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ေထာင္ကေန သူ႔မိသားစုနဲ႔ ၆၀၇ မိုင္ ကြာေ၀းတ့ဲ လားရႈိးေထာင္ကုိ ေျပာင္းလုိက္တာပါ။ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္ လူရြယ္ေတြကုိ ငဲ့ညွာ ေထာက္ထားမႈ မရွိဘဲ ၾကီးေလးတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ျပီး မိသားစုနဲ႔ေ၀းရာ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကုိ ေရြ႔ေျပာင္းတ့ဲနည္းနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ရက္စက္တ့ဲ သရုပ္ သဏၭာန္ အစစ္ အမွန္ကုိ ျပသလုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္၂၀၁၅ေဖေဖၚဝါရိလမွာေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔ပညာေရးဥပေဒကိုဆင္ျခင္မွဳမရွိဘဲျပဌာန္းဘို႔ၿပဳလုပ္တဲ႔အတြက္ေက်ာင္းသားအားလံုးမွေအးခ်မ္းစြာလမ္းေလ်ာက္ဆႏၵေဖၚထုတ္ရာမွာလက္ပန္တန္းၿမိဳ႕နယ္အေရာက္ရက္စက္စြာအႀကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔ပါတယ္။ထိုအျဖစ္အပ်က္ကိုႏိုင္ငံတကာကကန္႔ကြက္ရွဳပ္ခ်ခဲ႔ပါတယ္။ဒီအတြက္မဟန္နီဦးအပါအဝင္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ႔ရၿပီးယခုအခါသာယာဝတီေထာင္မွာအက်ဥ္းခ်ထားလ်က္မတရားဆြဲဆိုမွဳမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။သာယာဝတီေထာင္ဟာအဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းကႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုႏွိပ္ကြပ္ခဲ႔တဲ႔ေနရာဆိုးတစ္ခုပါ။ေထာင္တြင္းမွာမဟန္နီဦးတစ္ေယာက္က်န္းမာေရး အေျခအေနမေကာင္းေႀကာင္းႀကားသိရပါတယ္။အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ကုသခြင့္က္ုိလည္းမျပဳဘူးလို႔သိရပါတယ္။ဘာရာဇဝတ္မွဳမွမလုပ္ဘဲနဲ႔အက်ဥ္းခ်တရားစြဲဆိုတာကိုမတရားခံေနႀကရပါတယ္။ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဝိုင္းရံသူမ်ားအပါအဝင္ မဟန္နီဦး တို႔အားလံုး သည္ မိသားစုရဲ႕ ရင္ခြင္ကုိ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိပါေစလို႔ ဆႏၶျပဳပါတယ္။

http://news-eleven.com/

http://news-eleven.com/


တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမွ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ရွိ ဦးဘျမင့္ပါသံုးဦး�
news-eleven.com
လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံ ေဒၚခင္၀င္းေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမွ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ရွိ ဦးဘျမင့္ပါ သံုးဦးအား ဒဂံုတရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမွ ဇြန္ ၁…

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 09:31:14


ေတာင္သူေတြဟာ ပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရ
tv.dvb.no
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံစက္မႈဇုန္အနီး ဥယ်ဥ္ျခံေျမေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ ေတာင္သူေတြဟာ ပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရပါတယ္။ ဦးေက်ာ္စိုး သတင္းေပးပို႔ပါတယ္။ DVB TV – 18.06.2015

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 09:17:18


DVB Live – The Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္(၁၇)ေယာက္ တရားစြဲမႈ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းခ်က္

Eleven Media Group မွ ထုတ္ေ၀ ေနတဲ့ The Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာ ရဲ့ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္ ၁၇ ဦး ကိုု တရား႐ုံး မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ နဲ ့ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေ…

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 08:04:09

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/p100x100/10537164_377835779079825_7816012534637463808_n.jpg?oh=0e303dd14cec15d736c928172918e6af&oe=5628AF86

Mya Hnin Si

က်ပ္ေျပး အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ် ား မတရားဖမ္းဆီခံ အက် ဥ္းခ် ထားခံေနရသည္ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး တုိ ့ကုိ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမည္****************************************စစ္ကြ်န္ပညာေရး အား ကန္ ့ကြက္သပိတ္ေမွာက္ခဲ႕ႀကေသာ ေက် ာင္းသားသပိတ္ပင္မ စစ္ေႀကာင္းအား အာဏာပုိင္တုိ ့မွ လက္ပံတန္းတြင္အႀကမ္းဖိနွိပ္ျဖဳိ ခြဲခဲ႕ႀကသည္။ေက် ာင္းသားသပိတ္အားေထာက္ခံ၍ အႀကမ္းဖက္မႈအား ကန္ ့ကြက္ျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ် မ္းစြာ ေျဖရွင္းေစလုိေသာဆႏၵ ေႀကာင့္ မိတၳီလာျမဳိ ႕ေန ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ် ားမွ ဆုေတာင္းပြဲျပဳ လုပ္က် င္းပခဲ႕ျခင္းအေပၚ အာဏာပုိင္တုိ ့မွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္။**မိတၳီလာျပည္သူ ့ အက် ဳိ းေဆာင္ကြန္ရက္ မွ ေဒၚ ျမင့္ျမင့္ေအး**မိတၳီလာ NLD မွ ေဒၚ ခင္ေမစီ**မိတၳီလာ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္မွေဒၚ ေမသက္ဦး တုိ ့အားယေန ့ မိတၳီလာတရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး သည္ ေျမသိမ္းခံေနရေသာ ေတာင္သူမ် ားအား ကူညီမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ လ က် ခံေနရသူျဖစ္ျပီး ယခု အမႈကုိ အက်ဥ္ းေထာင္ထဲမွေန၍ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။၁၉.၆.၂၀၁၅မိတၳီလာျမဳိ ့ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း-09262686706ယခု မိတၳီလာရုံး တြင္ ရုံးထုတ္လာၿပီျဖစ္သည္။

http://torturemag.org/?page_id=859

http://torturemag.org/?page_id=859


TORTURE
torturemag.org
INTERVIEWSJakob von UexküllNilantha IlangamuwaTOPSTORY THE CURRENT GLOBAL SYSTEM IS BUILT ON SAND torturemag@ahrc.asia, May 4, 2015 “We need to accept this challenge or our children and grandchildren will see us as the greatest criminals who ever lived” JAKOB von UEXKÜLL INTERVIEWED … Read more 0 C…

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-19 03:51:18

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p100x100/10399980_10204258290441540_5399782643547628932_n.jpg?oh=a45a15d146ba12e517ab3a36003b98eb&oe=5633132D

မိုး သူ

ဦးကိုကိုႀကီးက နင္လားဟဲ့ ငရဲ ဆိုမလား ဆိုတဲ့ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမူ႔မ်ား( ၁၁.၆.၁၉၉၄) အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ကားႏွစ္စီး ၊ လူေလးဆယ္ ၊တေရြ႕ေရြ႕။အိပ္ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ ဆြဲေခၚၿပီးေျခခ်င္း႐ိုက္ ၊ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း ထိုးသိပ္ထည့္လာရတဲ့ပစၥည္းေတြ ၊အဲဒါေတြကိုေတာင္ ေခတၱခဏေမ့ေလ်ာ့သြားၿပီးလြတ္လပ္တဲ့ေလကို အငမ္းမရရႈရိႈက္ေနမိတယ္ ။ဪ– သံုးႏွစ္ေလာက္အတြင္း ဘာေတြမ်ားေျပာင္းေနၿပီလဲ၊ပတ္ဝန္းက်င္ျမင္ကြင္းကို က်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ေငးေမာရင္း ကိုယ္နဲ႔သိတဲ့လူမ်ား ေတြ႕ေလမလားလို႔လည္းမေရမရာ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိေသးတယ္ ။အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးကို ကားေပၚက လည္ျပန္ၾကည့္ရင္းကိုယ့္ဆႏၵမပါဘဲ ေရာက္လာခဲ့ရ ၊ကိုယ့္ဆႏၵမပါဘဲ ေနာက္တစ္ေနရာ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္မေသမခ်ာ ။ေငးေမာရင္း ၊ေတြးေတာရင္း၊ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ျပႆနာက ေပၚလာပါေလေရာ ။မနက္ေစာေစာဆို ဆီးသြားေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာ က်န္းမာေရး ၊ က်န္းမာေရး လို႔ေအာ္မယ့္စပယ္ယာကလည္းမပါ ။ေပါက္ေတာ ၊ ေပါက္ေတာ ေအာ္မယ့္သူလည္းမရွိ ။ဘယ္ရွိမတုန္း ။လံုျခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ၊ေရွ႕မွာက လက္နက္အျပည့္အစံု နဲ႔ ကားတစ္စီးအလယ္မွာက်ေနာ္တို႔ ေထာင္ေျပာင္း ကားႏွစ္စီးေနာက္မွာက လက္နက္ကိုင္ ကားတစ္စီးလမ္းမွာရပ္ဘို႔ ေနေနသာသာ ၊အရွိန္ေတာင္အေလ်ာ့မခံဘူး ။ကဲ– ၾကံစမ္း ။ အေရးအေၾကာင္းဆိုျဖတ္ကနဲ ျဖတ္ကနဲ 'ဘတ္သီး 'လင္းတတ္တဲ့ 'ေဇာ္မင္း'ရင္းႏွီးသူအားလံုး ဘယ္သူမွ ေဇာ္မင္း လို႔မေခၚဘူး ။အာႀကီး ( အာၿဗဲ ) ။ "ေဟ့ေကာင္ ဘာမွစဥ္းစားမေနနဲ႔ ။ထမင္းအိတ္ ႏွစ္အိတ္ ကိုေပါင္းလိုက္ ၊""ဘာလုပ္မလို႔လဲ""ၾကြပ္ႂကြပ္အိတ္ ထဲေပါက္ထည့္ၿပီး လႊင့္ပစ္လိုက္"လူႏွစ္ဆယ္ၾကားထဲ ေျခခ်င္း တန္းလန္း နဲ႔မိုးတိုးမတ္တပ္ ရႈးေပါက္ဘို႔ ဆိုတာေတာ္ေတာ္စြန္႔စားရမယ့္ကိစၥ ၊မျဖစ္ေသးပါဘူးဆိုၿပီး ေအာင့္ထားလိုက္တယ္ ။ၾကာလာေတာ့ ကားကလဲေဆာင့္ ၊ ဆီးကလဲေအာင့္ ၊ေရွ႕မ်က္ႏွာေနာက္ထားၿပီးေတာ့ စြန္႔စားၾကည့္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ။ေျခခ်င္းကိုတစ္ဘက္ကထိန္းကိုင္ရင္းထမင္းအိတ္ လွယ္ထားတဲ့ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ကိုပုဆိုးေအာက္ကေန အသာ ထည့္လိုက္တယ္ ။အေပါက္အလမ္းမတည့္ဘူး ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးထင္တာဘဲ ။ကားကလည္း ခုန္လိုက္တာမေျပာပါနဲ႔ေတာ့ ။ေနာက္ဆံုး အထစ္ထစ္အေငါ့ေငါ့နဲ႔ ေအာင္ျမင္သြားေတာ့ တျခားဆီးသြားခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္က်ေနာ္ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္ေပါ့ ။အဲ့ သလို တေရြ႕ေရြ႕ နဲ႔လမ္းရဲ႕သယ္ေဆာင္ရာ ဟိုအေဝးကို အေဝးကို ၊မဂၤလာဒံု ၊ ေမွာ္ဘီ ၊ တိုက္ႀကီး ၊—– သာယာဝတီ ။ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ။ မိသားစုသြားလို႔လာလို႔ သိပ္မေဝးေသးဘူးလို႔ေတြးမိေနတုန္း ၊ေရွ႕ကားတစ္စီးက အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ကိုဆင္းခိုင္းေနပါၿပီ ။ ေျခခ်င္းေတြ တိုးလိုးတြဲေလာင္း ၊အထုတ္ေတြ ဖိုသီဖတ္သီ နဲ႔ တီအီးအလဲဗင္းကားႀကီးရဲ႕ေနာက္ေပါက္ကေန ခြေက်ာ္ၿပီးဆင္းေနၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုစိတ္မသက္မသာနဲ႔ ၾကည့္ ေနရပါတယ္ ။ဂ်င္မီ ၊ ေဌးႂကြယ္ (ေထာင္ထဲမွာဗိုက္ခြဲၿပီး အတြင္းအျပင္ ၁၀၈ ခ်က္ခ်ဳပ္ခဲ့ရၿပီးမေသလို႔ျပန္ထြက္လာတဲ့သူ ) ၊ စည္သူ (ေထာင္တြင္း က်ဆံုး ) ၊ၫြန္႔ေဇာ္ ( ေထာင္တြင္းက်ဆံုး ) အပါအဝင္ ႏွစ္ဆယ္ ။သာယာဝတီ အုတ္႐ိုးထဲကို တစ္လွမ္းခ်င္း ၊ တစ္လွမ္းခ်င္း ။အဝင္ဝမွာ ဒူးေက်ာ္ ေခါင္းငံု႔ဝင္ရေအာင္တမင္ စီရင္ထားတဲ့ ေထာင္ဘူးဝ ထဲကိုေျခခ်င္းသံ တစ္ခၽြင္ခၽြင္ ၊အထုတ္ေတြကိုယ္စီ နဲ႔ ။ေနာက္ကားေပၚကေန ေငးေမာၾကည့္ေနတုန္း"အျပန္ တစ္ခါထဲဘိလပ္ေျမသယ္ခဲ့မယ္"ေထာင္ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာသံကိုမွန္းဆရင္းေရွ႕ခရီးကိုေတာ့ ရိပ္ကနဲ သိလိုက္ပါၿပီ ။"ဧရာဝတီအေနာက္ျခမ္းက ျမင္းေခါင္းတံဆိပ္နဲ႔ၿမိဳ႕ကေလး"ေနခဲ့ေတာ့သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ ။တစ္ခါတုန္းကေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့"သာယာဝတီေထာင္မွငရဲခန္းမ်ား"က်ေနာ္ကေတာ့ ကုန္းတစ္တန္ ၊ ေရတစ္တန္ ၊ခရီးဆက္ရဦးေတာ့မည္ ။(ဆက္ပါဦးမည္)ကိုကိုႀကီး (၁၈.၆.၂၀၁၅ )ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္

http://news-eleven.com

http://news-eleven.com/


The Daily Eleven သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာ ၁၇ ဦးအား ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္ဆင့္တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္…
news-eleven.com
The Daily Eleven သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာ ၁၇ ဦးအား ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထပ္ဆင့္တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-18 10:18:43

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/p100x100/11168015_818851994836346_7429060085614962701_n.jpg?oh=7b8f58643c0b6c20c6c2b75604a4d5ba&oe=55ED928E

Mmk Tggw

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး(မိတၳီလာျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္)NLD မွထုတ္ျပန္ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမည္ဆိုေသာ ေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္အနွံ႔အျပားမွ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားဖမ္းဆီးထိန္္းသိမ္းခဲ႔စဥ္ ၁၉၉၈ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ သူမသည္ပထမအၾကိမ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားအနက္ အထက္ျမန္္မာ ျပည္တြင္ကာလအၾကာဆံုး ထိမ္းသိမ္းခံရ သူလည္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္နိုင္ငံေရးစတင္လုပ္ေဆာင္ ခ်ိန္မွစျပီး NLD ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခ့ဲရာ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုနွစ္စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္လည္း (၉၉၉၉) အခမ္းအနားကို မိတၳီလာျမိဳ႕မွစတင္မည္ဟူေသာသံသယျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တဖန္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ၂၅ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တစ္သီးပုဂၢလခြဲထြက္ကာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔သည္။ မဲအေရအတြက္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မိတၳီလာျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ကိုစတင္ထူေထာင္ျပီး လယ္သမားအေရးကို အထူးလုပ္ေဆာင္ပါ ၀င္ေနသူျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာခရိုင္ ေလးျမိဳ႕နယ္ရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လယ္သမားအေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုနွစ္ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာခရိုင္၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ အိုးျပြန္ကန္ရြာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ထြန္တံုးတိုက္ပြဲကို စတင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္း ေပါင္းတည္ျမိဳ႕ နွင့္ နတ္တလင္းျမိဳ႕ အၾကားရွိ လယ္ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္သိမ္းဆည္း ခံထားရမႈနွင့္ ပက္သတ္ျပီး ထပ္မံဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ သူမသည္ အိုးျပြန္ရြာ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲနွင့္ပက္သတ္ျပီး မိတၳီလာအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ ၂ လ ခ်ထားျခင္း ခံေနရသည္။ ယင္းသို႔ ေထာင္မခ်မီရံုးခ်ိန္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္၊ သက္ေသေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တင္သြင္းရာ သက္ေသ ၅၆ ဦးအထိစစ္ေဆးခဲ့ျပီး အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ပါဝင္ကူညီေသာ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ( Land Rights) အတြက္ လုႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ — စစ္ကိုင္းတိုင္း ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္ လက္ပေတာင္း လယ္သမားအေရး၊ မႏၱေလးတိုင္း မတၱရာျမိဳ႕နယ္ သေျပသာရြာ တံငါရြာတို႔မွ လယ္သမားမ်ား လယ္သမားအေရး၊ စဥ္ကူးျမိဳ႕ ေညာင္ဝန္းေက်းရြာ လယ္သမားအေရး ထြန္တံုးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-18 09:45:26

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p100x100/11188231_818869828167896_7312742071009450587_n.jpg?oh=445215b391333c0737eb25c03a6c7462&oe=562FCDC3

Mmk Tggw

Daw Myint Myint Aye (Public honory Network) She was arrested while the members of NLD were arrested because of the statement that will call Hluttaw during 60 days, in 1998, Sep, 6. In upper Myanmar, she was the longest person in NLD members. She served in NLD since the beginning of her political life and also she served as a member of NLD for 20 years. She served as a secretary of NLD for over 10 years. In 1999 Sep, 7, she arrested because of doubt that she will hold the ceremony of 9999 in Meiktila. When the Golden Yellow Revolution began, she also arrested in 2007, Sep, 25. Later she left from NLD as individual in 2012, Feb, 12 and then she competed Bi-election in 2012. The number of vote that elected her were over 6000 votes. After the election, she established Meiktila Honory Network and then she was especially participating for farmers who were kept their farm. In firstly, she began her participation the farms that was kept to get back in Mandalay Division, Meiktila district. In 2012 July, the villagers in Mandalay Division, Meiktila district Wintwin Township, Opyunkan Village participated the first struggling for the farms (Pouching) of Myanmar. In 2013, June, 11, she was arrested for over 100 areas of farms that is between Paungte (the western part of Bago) and Nattalin were kept. Now, she was arrested for two months because of struggling for farms (Plough). In this case, before she arrested, she had been faced with 70 appointments at court and over 70 seeres. She had been participating in as follow;(1) The matter of farmers who live in Mandalay Division, Mattaya township, Tha-Pyay and Ta- Ngar villages……(2) The matter of farmers who live in Mandalay Division, Sintkuu township, Nyaung Wun village and(3) The matter of farmers in Sagaing Division, Sarlinngyi township, around the La- Pa- Daung mountain.

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 14:20:35

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/p100x100/11406845_777336562384392_5078645027076762222_n.jpg?oh=a99838dc35b24d88a2f82486fd4e9b51&oe=56312DFF

Zay Yar

"လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေလ်ာ့က်ေရး ။ သတင္းေထာက္ကိုပါႀကီး အသက္ခံရမႈ" အမႈ႕မွန္ေပၚေစရန္ ဆႏၵျပမႈ႕ျဖင့္ မတရားဖမ္းစီးခံထားရေသာ ကိုသိန္းေအာင္ျမင့္ ေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဆးရံုတင္ထားရေၾကာင္း ၾကားသိရ

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 14:13:48


DVB – (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ သာယာ၀တီ တရားရုံးထုတ္ ျမင္ကြင္းမ်ား

DVB TV – (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ သာယာ၀တီ တရားရုံးထုတ္ ျမင္ကြင္းမ်ား ရုိက္ကူး – ေဇယ်၊ ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

http://burmese.dvb.no/archives/98292

http://burmese.dvb.no/archives/98292


ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္ခံေနရ – DVB
burmese.dvb.no
ျမန္မာႏိုင္ငံက သတင္းသမားေတြဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္ခံေနရ တယ္လို႔ ယူေကအေျခစိုက္ ႏို္င္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (ေအအိုင္) က[…]

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 10:27:47

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/p100x100/11231908_831929070247850_8966603977793085278_n.jpg?oh=1a28b0a7b1d01d5e04357227144f82fd&oe=55EA4AC1

Ba Thet Aung

ယေန႔ နံနက္(9:00)အခိ်န္ ရန္ကုန္ေဆးရုံၾကီးတြင္ သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္မွာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရတဲ႔ေက်ာင္းသားသပိတ္ဝန္းရံသူ ကိုခင္လိႈင္အေရးေပၚေဆးဝါးကုသမႈခံယူေနမႈမွာ သက္သာေကာင္းမြန္တဲ႔အေျခအေနကိုေရာက္ရွိလာလို႔ ေဆးရုံမွနံနက္ ၁၁ း ၃၀ အခိ်န္တြင္ဆင္းရမည္ျဖစ္ျပီး သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္သို႔ျပန္ပို့ပါမယ္လို႔ သြားေရာက္ႏႈတ္ဆက္ျပီး ဒိုက္ဦးျမိဳ႕ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးမွဘုန္းဘုန္း မွ မုန့္ဘိုးေပးလိုက္သည္ မုန့္ဖိုးေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းအား ညီေလးထံေပးအပ္ကာ စကားလက္ဆုံက်ခဲ႔သည္။ညီေလးခင္လိႈင္ဟာ လက္ရွိအစာအိမ္အေရးျပားေပါက္ျပဲတာရယ္။ညာဖက္နံရိုးေရာင္တာရယ္ေဝဒနာကိုကုသခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။နံရိုးဟာ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ရိုက္ႏွက္ကန္ခံထားရတာျဖစ္တယ္လို့ ကာယာကံရွင္ေျပာျပလို့သိရပါတယ္။ေထာင္ထဲျပန္ေရာက္တဲ႔အခါ အစာကို ႏူးညံ႔တဲ႔အစာအားစားေသာက္ရမည္ဟု ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက ယေန႔ေဆးရုံဆင္းကာနီးအခိ်န္မွာညႊန္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိခဲ႕ရပါ၏။(ဗသက္ေအာင္)17-6-2015နံနက္-11:08 နာရီ။လူနားေမးမွတ္တမ္း

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-06-17 10:22:42

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/p100x100/11428026_923092871081968_8692879857825862096_n.jpg?oh=542bf9a8abf7e7d2740be219134c0aec&oe=55F689E7

ေအာင္ကိုဦး

အလုပ္သမား သပိတ္ မွ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား အေျခအေန****************************အလုပ္သမား(ပုဂၢလိက) မ်ား၏ အေျခခံလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးေရးေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ ေရႊျပည္သာအလုပ္သမား စုေပါင္း သပိတ္ ဆင္နြဲခဲ့သူမ်ားကုိမတရားဖမ္းဆီးထားရာ ယေန ႔ ရန္ကင္းတရားရုံးခ်ိန္းတြင္၅ေယာက္ ၊၁၀သိန္းတန္ အာမခံ ရၿပီးက်န္လူမ်ား မွာ ရမန္ ၂ပတ္ ရုံးခ်ိန္းလိုက္ပါသည္။-(၁)စႏၵာျမင့္(၂)မ စပယ္ (၃)ကုိေအာင္ကို (၄)ကုိ မိုးဟိန္း တုိ ့ အာမခံမရ ပါ-(၁)မေအးစႏၵာဝင္း (၂)မ ယမင္း(၃)မ ေအးမိုးခိုင္ (၄)ကုိ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (၅)ကုိမင္ေဇာ္ေဌး (၆)ကုိေအာင္ေဇယ်ာဝင္း တို႔ အား ေငြ/က်ပ္( ၁၀)သိန္းတန္နဲ႔ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ပါသည္ကိုသူေဇာ္ ၊ကိုႏိုင္ေဇာ္ ၊ကိုစိုင္း တို႔ကို ၂၂ .၆.၂၀၁၅ သို႔ေနာက္ထပ္ရုံးခ်ိန္းျပန္ခ်ိန္း လုိက္ၿပီး ပုဒ္မ-၅၀၅/ ခကုိႏိုိင္ေဌးလြင္ ၊ကုိမ်ိဳးမင္းမင္း တုိ႔အား ၁၈.၆.၂၀၁၅ တ/ဥကၠလာတရားရုံး သုိ ့ ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိသည္ ပုဒ္မ-၅၀၅/ခ ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည။