Browsing: ဟစ္တိုုင္

Kachin States
0

အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံပံုစံသြားမည္ေလာ၊ ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္ စသျဖင့္မည္သည့္ပံုစံသြားမည္ေလာ က်ေနာ္မသိႏိုင္၊ တရုပ္လိုေတာ့မသြားလိုပဲ ေတာင္ကိုးရီးယားလို သြားေစခ်င္ေသာ္လည္း ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ပံပံုစံျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဲေနေအာင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္အထဲ၊ အိမ္ေစအလုပ္သမမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုလာသည္ကို ၾကိဳဆိုရင္း ဝမ္းနည္းပါသည္။

သယံဇာတရွိသမွ်ထုတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ Human Resource ကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ ဝိသမေလာဘသမား၊ ႏႈတ္ပိတ္ေရငံု ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နစ္နာရသည္။ တိုင္ျပည္မွ တစ္ဦးခ်င္စြမ္းေဆာင္မႈကို အမွန္တကယ္ဖြင့္ေပးပါက မၾကာမီ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ စင္ကာပူမွာေနသည္။ ေလဆိပ္ Money Changer တြင္ ေငြလဲခြင့္ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြမပါျခင္းကို ဝမ္းမနည္းပါ။ ေလယဥ္ဂ်ပန္ေရာက္သြားျပီး ဂ်ပန္ေလဆိပ္ Money Changer တြင္ ထိုင္းဘတ္ေငြႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ အေရွ႔ေတာင္အာရွေငြေၾကး ၂မ်ိဳးကို အသိမွတ္ျပဳ လဲလွယ္ေပးသည္ကို ျမင္ရသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေရာက္သြားသည္။ စင္ကာပူေဒၚလာကို ရွာမေတြ႔ေတာ့ပါ။ ထိုင္းဘတ္ေငြသည္ ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ နယူးေယာက္၊ လန္ဒန္အထိ တရားဝင္ေငြလဲလွယ္သည့္ Money Changer မ်ားကလက္ခံသည္။ ဤမွ်ေရးျပလွ်င္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အေရွ႔ေတာင္အာရွမွ မည္သည့္ႏိုင္ငံကို အေလးေပးဆက္ဆံသင့္သနည္းကို သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္သည္။ 

ခရိုနီႏွင့္စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားကိစၥ
ၾကံခိုင္ေရးပါတီလူၾကီးမ်ား ျငိမ္ေနျခင္းမွာသဘာဝက်ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း သူတို႔ႏွင့္အတူသြားလာ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျငိမ္သင့္သေလာက္ ျငိမ္သြားရျခင္းလည္း သဘာဝက်ေပသည္။ ယခု NDF ပါတီဥကၠဌမွ ခရိုနီမ်ား၏ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကို အစိုးရကိုင္တြယ္ပံုမွာ အလြန္ေပ်ာ့လြန္းေနသည္ ဟု Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။ေျပာလိုက္သည္ကို လိႈက္လဲစြာၾကိဳဆိုပါသည္။ အစိုးရမႇ ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြက္ ထိပ္တန္း အခြန္ထမ္း ၅၀၀ စာရင္းတြင္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ ရရႇိေနသည့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၊ ထိပ္တန္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ထိပ္တန္း႐ုပ္သံ မီဒီယာႀကီးမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း မရႇိသည့္ အေပၚတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ရႇိခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္းမ်ား စာရင္းတြင္ မပါ၀င္လာမႈအေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ ဟူေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အခြန္မေပးၾကသနည္း ေမးခြန္း၏အေျဖမွာ ေလာကတြင္ ဘယ္သူမွ လစာေဒၚလာတစ္ေထာင္ ရလွ်င့္ အခြန္ ၃၀% မေပးခ်င္ပါ။ ပြဲစားလုပ္ျပီးရလာသည့္ ပြဲခ ေဒၚလာ၁၀၀၀ ဆိုလွ်င္ မေပးသင့္ဟုပင္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေဘးေပါက္မွရလာေသာေငြကို အစိုးရထံ တင္ျပျပီး အခြန္ေပးလိုပါသည္ သြားလုပ္လွ်င္ အရူးဟု အေျပာခံရေပမည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ေနထိုင္၊ အခြန္ေဆာင္ရသည္။ တခါတေလ ရလာေသာ ေဘးေပါက္ဝင္ေငြ Cash Income မ်ားမွာ အခြန္ဥပေဒႏွင့္လြတ္ေနတတ္ေသာ္လည္း အစိုးရက Audit System, Insurance System မ်ား ခိုင္မာစြာရွိပါက အခြန္ေရွာင္မရပါ။ မိသားစုဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာေငြမတရားေပးထား၊ မိသားစုအိမ္ယာ၊ကားမ်ားကို ငွားရမ္းသံုးစြဲရင္း အျမတ္သိပ္မျပေသာ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အိုေကပါသည္။ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီခန္႔ထားျပီး စီးပြားကုမၸဏီၾကီးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ အခြန္ေရွာင္ေနျခင္းမွာ သူတို႔အျပစ္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ စာရင္းစစ္၊ အာမခံ စသည့္ စနစ္တက်မလုပ္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လပ္စားခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံပံုစံသြားမည္ေလာ၊ ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္ စသျဖင့္မည္သည့္ပံုစံသြားမည္ေလာ က်ေနာ္မသိႏိုင္၊ တရုပ္လိုေတာ့မသြားလိုပဲ ေတာင္ကိုးရီးယားလို သြားေစခ်င္ေသာ္လည္း ယခုျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ပံပံုစံျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္း၊မေလးရွား၊စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဲေနေအာင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္အထဲ၊ အိမ္ေစအလုပ္သမမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုလာသည္ကို ၾကိဳဆိုရင္း ဝမ္းနည္းပါသည္။ သယံဇာတရွိသမွ်ထုတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ Human Resource ကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ ဝိသမေလာဘသမား၊ ႏႈတ္ပိတ္ေရငံု ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နစ္နာရသည္။

စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရပ္မွာ ခရိုနီမ်ားကိုလည္း ေဝဖန္မေျပာရဲပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာာင္းဆိုလွ်င္ ပိုျပီးေၾကာက္ရပါသည္။
ရန္ကုန္မွ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္
ထုတ္ေဝခဲ့သည္မွာ ႏွစ္လခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေစာင္ေရအားျဖင့္ ၁၂ ေစာင္အထိ ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ ၎ဂ်ာနယ္၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးမိုးဟိန္းက ထုတ္ေဝသူ ဦးယုႏိုင္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲကာ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ အတိအလင္း ေၾကာ္ျငာကာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆန္ဆန္ ေရးသား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္ကို ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူရိအလင္းဂ်ာနယ္တြင္ အယ္ဒီတာမ်ား ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွ ပုဂၢဳိလ္ေရး ထိပါးသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စီအီးအိုျဖစ္သူ ဦးမိုးဟိန္းက ၎တစ္ဦးတည္း သေဘာထားျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့မႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ေဝသူ ဦးယုႏိုင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ The Voice သတင္းစာမွ ဦးမိုးဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ“စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္လို႔ ဆိုရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေမရိကန္တို႔လို ႏိုင္ငံကို ျပန္ၾကည့္ရမယ္။ နယူးေယာက္ တိုင္းမ္၊ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္စတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြက ဘယ္သူေတြကိုမဆို မေၾကာက္မရြံ႕ ေဖာ္ျပေနတာပဲ.. ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

Facebook Comment တစ္ခုမွာ …အဲ့ ဂ်ာနယ္တိုက္က သူတို ့ထုတ္တဲ့စရိတ္ ကာမိေအာင္ တမင္ သက္သက္ ထုတ္တာပါ အခုခတ္မွာ ခရိုနီ နဲ႔ စစ္တပ္မေကာင္းေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္တပ္ ပုံႏွိပ္ ရိုက္ ထုတ္ေဝလိုက္ရင္ ဂ်ာနယ္လဲနာမည္ရ ေရာင္းအားလဲ တက္မယ့္ အကြက္ျမင္တာကိုးဗ် ခံ့ရလဲ လူမွေထာင္ မက်တာ ဂ်ာနယ္ထုတ္ခြင့္ ခနပိတ္ခံရတာေလးဘဲေလ ျပန္လဲထုတ္ပိုင္ ခြင့္ရ ေရာ အပိတ္ခံရတာကေန ထုတ္တဲ့ ဂ်ာနယ္ဆိုျပီး ေရာင္းရပါေလေရာ အခုလဲၾကည့္ေလ အဲ့ဂ်ာနယ္တိုက္ အရင္ကရိွမွန္းေတာင္ မသိက်ဘူး ဖိုးလျပည့္အေၾကာင္း ေရးေတာ့မွ နာမည္ၾကီးလာတာ ..ဟုဖတ္မိသည္။

က်ေနာ္မွတ္ခ်က္ေရးရလ်င္ Eleven Media, The Voice, Irrawaddy, Mizzima စသည့္ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အရံႈးခံထုတ္ေနရသည္။ မည္သူမ်ားက ရံႈးေငြမ်ားကို စိုက္ထုတ္ေပးပါသနည္။ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးလည္း ေနာက္ခံအဖြဲ႔စည္းတစ္ခု လူ၊ေငြ အားေပးမႈျဖင့္ ဂ်ာနယ္တစ္ခုကို တစ္ႏွစ္ထုတ္ခဲ့ရာ သိန္း၁၀၀၀ေက်ာ္ ရံႈးျပီးေနာက္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို သတိေပးသည္။ ေၾကာ္ျငာ(သို႔မဟုတ္) ဝင္ေငြမရွာႏိုင္လွ်င့္ ရပ္ဆိုင္ရေတာ့မည္ ..ဟုေျပာေသာအခါ .. ရံႈးျမဲရံႈးေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။ မိမိလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လိုက္ရေတာ့ ေက်နပ္သြားစျမဲျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စင္ကာပူတြင္ လူ၅ေထာင္ေက်ာ္ကို ေျပာသြားေသာစကားႏွင့္ ျပန္ေရးလွ်င္ …က်မကို တိုင္းျပည္အတြက္အနစ္နာခံလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ မခံယူပါဘူး။ လုပ္ခဲ့လို႔ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရတာေတြလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ခံယူပါတယ္..ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရိုနီ၊စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို ဖိလစ္ပိုင္အၾကီးစား အိမ္ေစေရာင္းစားမည့္ႏိုင္ငံဘဝသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ခရိုနီမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေျပးစရာေနရာမရွိပါ။ ဦးေနဝင္း၊ ဦးစန္းယု၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးခင္ညြန္ ့ စသျဖင့္ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ မ်ားအျဖစ္ သမိုင္းက မွတ္တမ္းတင္မည္သာျဖစ္ပါသည္။
စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရပ္မွာ ခရိုနီမ်ားကိုလည္း ေဝဖန္မေျပာရဲပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာာင္းဆိုလွ်င္ ပိုျပီးေၾကာက္ရပါသည္။

ဥပမာ စင္ကာပူမွ လီကြမ္းယူအေၾကာင္း ဘယ္သူေရးရဲသနည္း။ ကမၻာေက်ာ္ နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာတြင္ လီကြမ္းယူကို ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားအား၊ ေရးတာ အခ်က္တရာ၊ မဟုတ္တာ တစ္ခ်က္ပါေနလွ်င္ ဥပေဒ အေရၾကိဳေသာက္ႏိုင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေရာက္သူ လီကြမ္းယူက ႏိုင္ငံတကာတရားရံုးတြင္ မမွန္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲပါသည္။ စာေရးသူသည္ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္သည္။ မေနထိုင္သည္ လံုးဝဂရုမစိုက္ပါ။ စနစ္တက် ကမၻာ့တရားရံုး တစ္ခုမက၊ စာေရးသူ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံအထိ သြားေရာက္တရားစြဲသည္။ ျပီးေတာ့ အႏိုင္ရေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။ အႏိုင္ရလွ်င္ နစ္နာေၾကး ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီျပီး ေတာင္းသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ သတင္းစာပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္လွ်င္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးစရာမလိုေတာ့။ အဲ.. စာေရးသူကေတာ့ ေကာ့ေနေအာင္ခံေပေတာ့။ မွားပါသည္ဟု ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရေတာ့သည္။ လူမ်ား ေငြခ်မ္းသာမႈ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသလဲ။ ဘီလ္ဂိတ္၊ ဂါရင္ဘူဖတ္ စသည့္ ထိပ္ဆံုးသေဌးမ်ားပင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ဘီလွ်ံမခ်မ္းသာပါ။ လီကြမ္းယူ၏ ႏိုင္ငံေသးေသးေလး စင္ကာပူအစိုးရ၏ Singapore Telecom တစ္ခုတည္းပင္ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံ တရာေက်ာ္ ခ်မ္းသာသည္။ Singapore Air, Neptune Shipping Line စသည္တို႔အျပင္ စင္ကာပူအစိုးပိုင္ DBS/POSB Bank တစ္ခုတည္းကပင္ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံ ၂၀၀မက ခ်မ္းသာသည္။ သူေဌးၾကီးအားလံုး အာဏာပိုင္ေအာက္တြင္ ျပားျပားဝပ္ရသည္။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာျပည္က သူေဌးအားလံုးႏွင့္ ခရိုနီအားလံုးသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားေအာက္တြင္ ျပာျပားဝပ္ရေပသည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ မည္သူသည္ အာဏာပိုင္ျဖစ္ပါသနည္း။
Good Question!…   ဇာနီၾကီး

Kachin States
0

ေစာေငြလေရာင္ 

1988ခုနစ္ ေတာခိုတဲ့အခါ စစ္သင္တန္းတက္ဖို ့ဆိုၿပီး ေကအုိင္ေအ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္စင္ကိုအတက္။ ယခုလူသိမ်ားတဲ့ လိုင္ဇာနဲ ့ေလးဆယ့္ငါ့မိနစ္ခရီး အကြာရွိ ေကအိုင္ေအရဲ ့အမွတ္(၃)နည္းဗ်ဴဟာဌာနခ်ုဳပ္ ေနာင္ရာပါစခန္းမွာ နားၾကတယ္။ က်ေနာ္တို ့ေတာခိုေက်ာင္းသားေတြကို ဗိုလ္မွဳးပန္းေအာင္ ကေခၚၿပီး ညတြင္းခ်င္းပဲ ၾကိဳဆိုႏုတ္ဆက္စကားေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗီဒီအိုျပေပးတယ္။ ပထမဆံုးၾကည့္လိုက္ရတာက က်ေနာ္တို ့ေနာင္ရာပါမေရာက္ခင္ တပတ္ေလာက္က ဗန္းေမာ္ ျမစ္ၾကီးနားလမ္းပိုင္းေပၚက ရင္ကြဲေတာင္နားက ၿခံဳခိုတိုက္ပြဲကိုျပတယ္။
ေကအိုင္ေအက ခလရ ၂၇က ဒုဗိုလ္ခင္ေမာင္ေအးအပါအ၀င္ စစ္သည္နစ္ဆယ္ေက်ာ္နဲ ့ လက္နက္ေပါင္းနစ္ဆယ္ေက်ာ္သိမ္းဆည္း ရမိတယ္။ မွတ္မိေသးတဲ ့ဗီဒီအိုက တကယ့္တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ဟာကိုရိုက္ထားတာ။ ခင္ေမာင္ေအးကို ဖမ္းမိေတာ့ ၾကြက္စုတ္ကေလးလိုပဲ ရြ ံံ့ေတြပြလို ့။ ကင္မရာမင္းကေမးတယ္ နံမည္ဘယ္လိုေခၚလဲဆိုေတာ့ အေမာင္မင္းသားက ေဟာလီး၀ုဒ္ရိုက္တယ္ ထင္လားမသိဘူး ဘိုလို I am Khin Mg Aye လို ့ေျဖသဗ်…။

ေနာက္တခုက က်ေနာ့္ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေရွ ့တန္းထြက္ျဖစ္တဲ့ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ေကအိုင္ေအ အမွတ္ (၃)တပ္မဟာနဲ ့အမွတ္ (၂)နည္းဗ်ဴဟာစိုက္တဲ့ အင္ဘာဘာ တိုက္နယ္ထဲက ေနာင္ငြန္ပါရြာ…။ က်ေနာ္တို ့အဖြဲ ့မေရာက္ခင္ ေအအိုင္ေကက တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးလဇိန္ေဘာက္ စစ္ေၾကာင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ ့နယ္ ဟိုပင္အေျခစိုက္တဲ ့ခလရ (၄၀)ကို ၿခံဳခိုတိုက္တဲ့အတြက္ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းထြန္းအပါအ၀င္ တပ္ေရး ဗိုလ္ၾကီး ထလရဗိုလ္ၾကီး..တပ္ခြဲမွဴးနဲ့ အရာရွိအရာခံ ၂၀ေက်ာ္ကို အရွင္းဖမ္းမိတယ္။ လက္နက္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရတယ္။ တိုက္ပြဲမွာဖမ္းမိခဲ့တဲ့ သံုးပန္းအားလံုးကို စနစ္တက် ေဆးကုၿပီး ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္တဲ ့ ေနရာကို က်ေနာ္တို ့သြားၾကည့္တယ္။ ဟိုက္ရွားပါး..ဆရာသမားေတြက စိမ္ေျပနေျပ ဖဲရိက္ကစားေနလိုက္ၾကတာ သူတို့ တပ္ရင္းက ဘားတိုက္ထဲမွာလိုပဲ…။

တပ္ရင္းမွဳးဒုဗမက သိန္းထြန္းတုိက္ပြဲမွာရတဲ ့ေျခေထာက္က ဒဏ္ရာသက္သာၿပီဆိုမွာ သူတို ့အားလံုးကို အိမ္ျပန္လမ္းျပန္ပို ့တယ္..။ ရိုးရိုးေတာင္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဒုဗမကသန္းထြန္းက ေျခေထာက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လားေကာင္းေကာင္း တေကာင္းဆင္ၿပီး စီးခိုင္းၿပီးကို ျပန္ပို ့ေပးခဲ့တာ။

ကဲ…လတ္တေလာ… လဂ်ားယန္စစ္ဆင္ေရးကာလမွာ သံု ့ပန္း၃၀ေက်ာ္..။ တိုင္းသိျပည္သိ။ သူတို ့ေတြကို ဘယ္လိုထားခဲ့ၾကတယ္ဆိုတ ေပရွည္ မေနေတာ့ပါဘူး..က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာ ဘာလဲဆိုတာ ေဖ့ဘုတ္ေလာကသားမ်ား အားလံုး သေဘာေပါက္မယ္လို့ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

(Kayin Lay ေဖ့ဘုုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

Kachin States
0

မိုးမခေပးစာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၃

အေၾကာင္းအရာ။          ။တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ား သယ္ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကိစၥ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ သိေစလိုျခင္း။
တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္-ထုတ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္က ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္႐ွိသူ ဦးေက်ာ္သန္း၀င္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္သြင္းပို႔ေဆာင္ေနသည္မွာ ေခါက္ေခါက္ခါခါ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားျပားလွပါၿပီ။
ယခုလက္႐ိွမွာလည္း တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို (၁၀)ဘီး – (၁၂)ဘီးကားႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူလာခါ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပိုေဆာင္ရန္ ကာမိုင္းၿမိဳ႔နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္-နန္းသိန္း/နန္းယားရြာအထိေရာက္ေနပါၿပီဟု ၄င္းေက်းရြာမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။
ယခုသယ္ေဆာင္လာေသာ တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ား၏ တန္ခ်ိန္မွာ (၃၀၀)ေက်ာ္တန္ခ်ိန္ခန္ ႔ ႐ိွႏိုင္သည္ဟု ၄င္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္းတရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ေသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခတၱပိတ္ထားခဲ့သည္မွာလည္း (၁)ေက်ာ္ခန္႔႐ိွပါၿပီ။  သို႔ပါေသာ္လည္း တရားမ၀င္ေရမေဆး ေက်ာက္မ်ားမွာ ဘာေၾကာင့္မို႔ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔  အစဥ္အၿမဲ ထြက္႐ိွေနတာကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးကို ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္အေရးယူျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊မလုပ္တာပါလဲလို႔၊ သို႔မဟုတ္  အဖဲြ႔စည္းမို႔လို႔ ခြင့္ျပဳ (သို႔ )ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္အစိုးရဌာန အသီးသီးက လ်စ္လ်ဴ႐ူေနတာလားဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိေစလိုပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သတင္းမွာ ထူးျခင္း မ႐ွိပါေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေရးမယူမဖမ္းဆီဘဲ ဆက္လက္ထြက္ခြါခြင့္ကိုသာ ေပးေသာေၾကာင့္ မအူပင္၊ကာမိုင္း ဧရာ၀တီျမစ္အစဥ္အတိုင္း ေတာလမ္းမွ ၾသဂုတ္ ၂၀ ေန႔တြင္ နန္းဆိုင္ယန္ သို႔သြားေနသည္ ုျဖစ္ပါတယ္။
၄င္းနန္းဆိုင္ယန္မွ တဆင့္ KIA မွ တာ၀န္ယူၿပီး လိုင္ဇာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။
တဖက္မွာေတာ့ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ လြယ္က်ယ္လမ္းမွ သစ္ကားမ်ားကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးအေရးယူတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တန္ဖိုးမ်ားစြာ႐ွိလွေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ထုတ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိေစလိုပါသည္။
ယုံၾကည္အားကိုးေမွ်ာ္လင့္စြာျဖင့္……
အေလးထားအားကိုးယုံၾကည္လွ်က္
တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ေယာက္

Kachin States
0

  ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ)

သမၼတအၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၏  Corruption Paper  စာတမ္းတြင္ ေခါင္မိုးမွစတင္တိုက္ဖ်က္၊  Fry a big fish ဟု ေရးထားပါသည္။ ၂ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ယခု၂၀၁၃ တြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္လာတာ ေတြ႔ရပါသည္။ အခြန္ေကာက္စနစ္မွာ ျခစားမႈ၈၀% ျပည္ပအ၀င္အထြက္ဂိတ္မ်ားနဲ႔ကုမၸဏီၾကီး ၅၀၀ ခန္႔ကို  ပရိုဖက္ရွင္နယ္ Audit  မ်ားႏွင့္ရေအာင္ အခြန္ေကာက္ရန္၊ အခြန္ေရွာင္ပါက ၾကီးမားေသာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ေကာက္မႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း အရွိန္ရလာပါသည္။ လူေကာင္းမ်ားကို ခန္႔ျပီး၊ ေလ့က်င့္ထားႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးလုပ္ရပါသည္။ မလြယ္ပါ။

အခြန္ျပီးရင္ ဒုတိယအေနနဲ႔ အခြန္ေငြသံုးစြဲမဲ့ဌာနၾကီးေတြမွာ ျခစားမႈနည္းေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ အခြန္သံုးဌာနမ်ားက ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုးပါ။ သို႔ေသာ္ ျခစားမႈစနစ္ကို တိုက္ျဖက္ဖို႔ဆိုရင္ လူမ်ားမ်ား (၀န္ထမ္းမ်ားမ်ား) ရွိတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို ဦးစားေပးရပါမယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန (စစ္သည္ ၄သိန္း)၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန (ဆရာ/မ) ၃သိန္း၂ေသာင္း၊ က်န္းမာေရး ဆရာ/မ – ၅ေသာင္း (ပဂၢလိကေဆးရံု၊ သ/မ ေဆးခန္းမ်ားေပါင္းလွ်င္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ရွိႏိုင္မည္)။ ထိုလူမ်ားအတြက္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။

ေငြေပးနည္း (လစာတိုးေပးနည္း) မထိေရာက္ပါ။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေျခခံစား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးျခင္းသည္၊ ျခစားမႈတိုက္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုရအရာရွိၾကီး အမ်ားစုသည္ ျခအၾကီးစားၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုျခအၾကီးစားၾကီးမ်ား၊ ရပ္တန္းက မရပ္ပဲ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကို တာ၀န္မွဖယ္ရွားရံုမက၊ အေရးယူျပီး၊ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းေနပါသည္။ ဥပမာ..ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္၀န္ၾကီးဌာန….။

ျမန္မာျပည္ေရာက္သြားျပီး အေျခခံလူတန္းစားေတြကို ေလ့လာရံုမက၊ စာလည္းေရးႏိုင္ေသာ အဂၤလန္မွ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး  ျမန္မာျပည္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမတတ္ႏိုင္၊ လဘက္ရည္ဆိုင္း တလ က်ပ္၂ေသာင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ေသာ၊ ျပင္ပေက်ာင္းကို ရန္ကုန္တြင္ေလ့လာျပီး၊ ရြံႏြံထဲသြားရင္း လဲက်၊ တကိုယ္လံုးနာ၊ ရင္နင့္ဘြယ္ရကိုျမင္ရျပီး၊ ရင္နာစြာ ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရသည္။ ေလးစားပါသည္။  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  ခရိုနီ၊မိုႏို္ပိုလီအစိုးရ
က်ႏ္ုပ္လည္းရင္နာပါသည္။  မ်က္ရည္လည္းက်ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္ေတာင္ စိတ္ေပ်ာ့ရသလဲ ..မိမိကိုယ္ မေက်နပ္ပါ။ ေတာင္ကိုးရီးယားက Homeless Boy  youtube ဗြီဒီယိုၾကည့္ေတာ့လည္း မ်က္ရည္က်ပါသည္။ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ လဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ စားပြဲထိုးကို အင္တာဗ်ဴးေသာအခါ လစာ၂ေသာင္းႏွင့္၊ ေနစရိတ္၊စားစရိတ္ျငိမ္း၊ အဆင္ေျပသည္ဟု ေျပာသည္။ ဒီဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ..ဟုေမးေသာအခါ ၁၀ႏွစ္ရွိျပီ ..ဟူေသာ အေျဖစကားေၾကာင့္ မ်က္လံုးျပဴးမိသည္။ ေၾသာ္ဒီကေလး ၆ႏွစ္သားကတည္းက စားပြဲထိုးလုပ္ေနပါလား။ လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ ေက်ာင္းစာသင္ေပးေသာေၾကာင့္ စာေရး၊စာဖတ္ တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေပၚမွာပင္ ဤမွ်ျဖစ္ေနလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ားအဖို႔ မလြယ္လွပါ။ စင္ကာပူ Herris Pye ဆိုေသာ သေဘၤာဘြိဳင္လာလုပ္ငန္း အဂၤလိပ္ကုမၼဏီတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ခန္႔ႏွင့္ အတူလိုပ္ကိုင္ဖူးသည္။ ၇၅ရာႏႈန္းသည္ လယ္သမား၊ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ မိဘက ပြဲစားခေပးျပီး ႏိုင္ငံျခားလႊတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူေရာက္လာၾကသည္။ ပြဲစားခ မေပးႏိုင္ေသာ လယ္သူရင္းငွား သားသမီးမ်ားမွ မေလးရွား၊ ထိုင္း ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖို႔ ၀င္ေငြနည္းသည့္အျပင္ လယ္ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား လယ္မလုပ္လိုေတာ့ဟု ဆိုသည္။ လူၾကီးမ်ားသာ လယ္လုပ္ေနၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ား ပညာမသင္ႏိုင္ပဲ ေလလြင့္ေနသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံသား သားသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနပံုမွာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုက ရုန္႔ၾကမ္းတဲ့ Homeless နံနံေစာ္ေစာ္ေတြ ရိကၡာရဖို႔ လုျပီးတန္းစီေနတာေတြ ့စဥ္က  မ်က္ရည္မက်ခဲ့ပါ။ သူတို႔က အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္၊ အခမဲ့စားေသာက္ခြင့္ေတြ ရျပီး ၀၀ျဖိဳးျဖိဳးေတြပါ။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ားအတြက္ မ်က္ရည္က်စရာမရွိ၊ အာဖရိကမေရာက္ဖူးေပေသာ္လည္း ဆရာျမတ္ေဖ၀င္း၏ အာဖရိကမစ္ရွင္ခရီး ကြန္ဂို (ယခင္ ဇိုင္ယာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္) အေၾကာင္း သူ႔၏စာအုပ္တြင္ ဖတ္ဖူးသည္။ တိုင္းျပည္သည္ သယံဇာတအလြန္ၾကြယ္၀ျပီး၊ ယခင္ျပင္သစ္ကိုလိုနီဘ၀က အာဖရိကတြင္ ေတာင္အာဖရိကျပီး ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ သယံဇာတၾကိမ္စာေျပာရမည္လား…။ စစ္အာဏာရွင္ မိုဘူတု အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးေနာက္ စားစရာပင္မရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ဥ၊သစ္ဖုမ်ား တူးျပီးစားရသည့္ အေျခအေနေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဘ၀ျဖစ္သည္။အာဖရိကစစ္အာဏာရွင္ချမာ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားက ၀ိုင္၀န္းတိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ စစ္ရံႈး၊ အသက္ေပ်ာက္ရသည္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ အသစ္တက္လာေသာ စစ္ဗိုလ္က ၁၀ႏွစ္အၾကာ၊ သူ႔၏သားက အာဏာရလာျပန္သည္။ စစ္အာဏာ ၾကိမ္စာမလြတ္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းျပည္၏ ၈၅%သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခရိုနီအာဏာရွင္မ်ားၾကီးစိုးေသာ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခု  ျမန္မာျပည္သည္ အာဖရိက ကြန္ဂိုႏိုင္ငံနီးပါး စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာ မြဲေတသြားခဲ့သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ကြန္ဂိုႏိုင္ငံအေျခအေန ေရာက္လုနီးနီးက အခုျပန္လည္ရုန္းထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ျပီး ခရိုနီအာဏာရွင္မ်ား ၾကီးစိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္မခံလိုပါ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ခရိုနီစနစ္သို႔၊ ေရာက္သြားသည္။ ခရိုနီစနစ္မွလြတ္ရန္မွာ သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သန္႔ရွင္းရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ လစာ၊စရိတ္၊ေဆးကုသမႈမ်ား ပံ့ပိုးရန္အတြက္၊ က်ႏ္ုပ္တာ၀န္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရတြင္ တိက်ေသာ ဥပေဒ၊ အာမခံမ်ား ရွိရပါမည္။ ၀န္ၾကီးလစာ ၆သိန္း (US$ 600) ဟု ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္းက ေျပာပါသည္။ သိန္း၆၀ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးရသင့္ပါသည္။
 

 
၀န္ထမ္းမ်ား သန္႔ရွင္းအစိုးရ
သမၼတဦးသိန္းစိန္က သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျခစားမႈေတြတိုက္ဖ်က္ေနပါ
သည္။  စစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျခစားစနစ္ၾကီး အေကာင္ထည္ေပၚလာျပီး၊ ကမၻာ ့ျခအစားဆံုးအျဖစ္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

က်ေနာ္ရဲ့ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔
၁။ အခြန္အျပည့္၀ရေရး  (4% မွ 15% အထိ tax to GDP ကို ၂ႏွစ္အတြင္းလုပ္ရပါမည္။)
  ေလဆိပ္နဲ႔သေဘၤာဆိပ္ေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္တဆင့္ ကုမဏီအၾကီးစားမ်ားကုိ Auditor ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အခြန္ေကာက္ဖို႔ လုပ္ရပါမယ္။ လူ ၅၀၀၀ အထက္ခန္႔ထားတဲ့ ကုမဏီေပါင္း ၅၀၀ေလာက္ပဲ ရွိပါသည္။  အဲဒီကုမဏီေတြကို အခြန္ေကာက္ျပီးတာ Jurun 80:20 rules အရ အခြန္အားလံုးရဲ့ ၈၀% ကို ရမယ္ျဖစ္ပါသည္။ 
၂။ ေနာက္တဆင့္က သိပ္ခက္ပါ
သည္။  အခြန္ေငြကို ခြဲေ၀သံုးစြဲဖို႔ျဖစ္ပါသည္။  ကာကြယ္ေရးက ၃၀% အထက္ သံုးေနပါသည္။ သံုးေနဆဲပါ။ ရုရွား၊ယူကရိန္းကို စစ္္ပညာေတာ္သင္ေတြ အမ်ားၾကီးလႊတ္ျပီး၊ သူတို႔ဆီက လက္နက္ၾကီး၊ငယ္အားလံုး ၀ယ္ေနရပါသည္။  အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ျပင္သစ္ကိုေရာက္ေတာ့ ျပင္သစ္အစိုးရက လက္နက္၊ မီးရက္ဂ်္ေလယဥ္အျပင္ အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုပါ အေၾကြးေရာင္းဖို႔ လုပ္ပါမည္။ ကာ/ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၀ယ္ခ်င္မွာပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၀ယ္လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယ ေငြအသံုးမ်ားဆံုး၀န္ၾကီးဌာန ပညာေရးျဖစ္ပါသည္။  လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာမွ ၀န္ထမ္းအေရတြက္ကို ၾကည့္လွ်င္

စစ္သည္ေတာ္ ၄သိန္း (မိသားစု ၁၂သိန္း)
ေက်ာင္းဆရာ/မေပါင္း
   မူလတန္း – ၁၈၄၄၆၅ (တသိန္း၈ေသာင္း)
   အလယ္တန္း – ၆၈၁၀၈
   အထက္တန္း – ၂၇၃၁၁
   စက္မႈအထက္တန္း – ၁၀၁၃
   စိုက္ပ်ိဳးသိပံၸ – ၂၄၀
   GIT – ၂၃၈၈
   သူနာျပဳအတတ္သင္ – ၂၂၇
   တကၠသိုလ္မ်ား – ၂၆၂၄၂  (၁၅၉ခု)

က်န္းမာေရး
   ဆရာ၀န္ေပါင္း (အစိုးရ) – ၁၁၉၇၃
   သြားဆရာ၀န္ – ၈၈၀
   က်န္းမာေရးမႈး – ၁၉၅၂
   က်န္းမာေရးဆရာမ၊ သြားဘက္သူနာျပဳ၊ ၄၀၀၀ခန္႔
   သူနာျပဳဆရာမေပါင္း – ၁၈၀၅၀

အထက္ပါ အေရာအတြက္ဟာ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကနဲ႔သမ၀ါယမ ၀န္ထမ္းေတြေပါင္းရင္ ၂ဆ အေရတြက္မ်ားပါသည္။ 

သူတို႔အတြက္ လစာ ဘယ္ေလာက္ေပးတယ္ထင္ပါသလဲ။ ဆရာ၀န္မွ က်ပ္တစ္သိန္းေတာင္ လစာမရပါ။

ထို ေက်ာင္းႏွင့္ေဆး ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွာ လူမ်ားေပးကမ္းတဲ့ေငြကို ရပါသည္။  သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္း၊ သမာဇီ၀ လပ္စားမႈလို႔ ေခၚရမည္။

ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးကို ဘတ္ဂ်တ္တိုးျမင့္မည္ဆိုပါက အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ လစာရင္း မတိုးရင္ေနပါ။ ေထာက္ပံုေၾကး (အိမ္၊၀တ္စံု စရိတ္ဆိုျပီး တစ္လ ၅ေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိ) ရာထူးအလိုက္ လုပ္ေဆာင္္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သံုးေငြ ရာႏႈန္း ကမၻာ့အႏို္မ့္ဆံုးမွာ ပါ၀င္ပါသည္။  

အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အသံုးစရိတ္ကို ဘယ္လိုရွာမည္နည္း? သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ၊ အခြန္ေကာက္ေငြမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ စက္ရံုမ်ားကို စစ္ေဆးေရး၊ မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လပ္စားေနၾကသည္ျဖစ္သည္။ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မဟုတ္ပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အားလံုးတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တရားမ၀င္ အခြန္မ်ားေကာက္ျပီး ဂိတ္ေၾကးေကာက္သည့္နည္း ရွိပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွ ျပည္သူ႔ရဲ ဆိုသည္မွာ အလြန္ဆိုးပါသည္။ ျပည္သူ႔ရဲမ်ား စား၀တ္ေနေရး လံုေလာက္ရန္လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။

အသံုးစရိတ္၊ ဘတ္ဂ်တ္ေလ့လာျခင္း
သံုခ်ပ္တြက္နည္း၊ သခ်ၤာနည္းကို သံုးၾကည့္လွ်င္ ၀န္ထမ္းအမ်ားဆံုးရွိေသာ စစ္တပ္၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ၊ ေဆးဆရာ/မ၊ ရဲ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၈သိန္းခန္႔ရွိမည္။ ထိုသူမ်ား၏ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တစ္ေယာက္လွ်င္ က်ပ္၃သိန္း (ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ခန္႔) အသံုးျပဳပါက ေလာက္ငွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်ပ္ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ေထာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအကုန္က်ခံရပါမည္။ ျခစားမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ အကုန္က်ခံေပးရပါမယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျခစားမႈအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရခက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို အေရးၾကီးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးမေပးပဲ၊ အခြင့္ေရး Benefits မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္း၈သိန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င့္ 800000 x US$500 = US$ 4.8 billion ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ GDP သည္ US$ 60 billion ဆိုပါက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔  tax 15% ေကာက္ႏိုင္လွ်င္ ၀န္ထမ္း ၈သိန္းအတြက္ လစာ၊စရိတ္ US$ 4.8 billion ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ စစ္သား ၄သိန္းကို ႏႈတ္လိုက္ပါက ပညာေရး၊က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း  ၄သိန္းစရိတ္မွာ US$ 2.4 billion မွ်သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္းတစ္ဦးလစာ

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္မာေရး ၀န္ထမ္း ၈သိန္းအတြက္ US$ 4.8 billion per year (Theory Value) သံုးရန္မွာ ခက္ခဲ့ေနပါသည္။ ေဌး၀င္းႏိုင္ (ဤကမၻာကိုတရုပ္တို႔ၾကီးစိုးေသာအခါ၀ယ္) စာအုပ္ဘာသာျပန္သူ ေရးသားခ်က္အရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ US$ 1.1 billion per year ဟုဆိုသည္။ စစ္သားမ်ား လစာႏွင့္စရိတ္မဟုတ္ႏုိင္ပါ။ စစ္သားမိသားစုမ်ား အလြန္ဆင္းရဲသည္ဟု သိရပါသည္။ ပုသိမ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး သူမေယာကၤ်ား စစ္မႈထမ္းရာ ျမန္မာနယ္စပ္ျမိဳ႔သို႔ ေက်ာင္းပိတ္ေသာအခါ ၂လ လိုက္သြားခဲ့သည္။ သူမေျပာၾကားခ်က္အရာ စစ္သားမိသားစု အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားသည္ သူမထံသို႔ တပ္ရိကၡာထုတ္မေပးခင္ ဆီတစ္ဇြန္း၊ ဆန္၂ဗူး၊ စသျဖင့္ လာေရာက္ေခ်းငွားသံုးစြဲၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စစ္အသံုးစရိတ္ US$5 billion per year မွာ ဘယ္ေနရာမွာသံုးၾကသနည္း။ Good Question ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲတြင္ ေမာ္တာက်ည္ဆံ တစ္လံုးသည္ ေဒၚလာ ၅၀၀ခန္႔ တန္သည္ဟု ဆိုသည္။ က်ည္တစ္ေတာင့္သည္ တစ္ေဒၚလာေက်ာ္ တန္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗံုးမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား ဒလေဟာသံုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ အခြန္ေကာက္ေငြ tax income US$ 5 billion ရခဲ့သည္။ စစ္အသံုးစရိတ္ US$ 1.1 blllion (22% of tax income) ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ US$ 0.25 billion (5% of tax income) သံုးသည္ဟု ဆိုသည္။
  နိဂံုး (သန္႔ရွင္းအစိုရ)
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါ အခြန္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္လာေသာေၾကာင့္ 2013 တြင္ tax income ၂ဆ US$ 10 billion ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစရိတ္ကို ပိုမိုသံုးမည္ျဖစ္သည္။ စစ္အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စစ္သားမ်ားအတြက္ ဦးပိုင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျခစားမႈတိုက္ျဖတ္ေရး (သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ေရး) ျဖစ္ပါ
သည္။  မိုးမခစာမ်က္ႏွာမွ သန္း၀င္းလိႈင္ ေဆာင္းပါးအရ၊ လႊတ္ေတာ္ ကာ/လံု ၁၁ဦးတြင္ ၉ဦးမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အေရးၾကီးေသာ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ၁၁ဦးတြင္ ၉ဦးမွာ စစ္ဗိုလ္အမ်ိဳးႏြယ္မ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ အာဏာကို စစ္ဗိုလ္အမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးသည&