ဘာသာေရးဟာ ေလာကီေၾကာင္းမွာ စပ္ယွက္ သင့္မသင့္ (Linn Htin)

ဘာသာေရးဟာ ေလာကီေကာင္းမွာ စပ္ယွက္ သင့္မသင့္
လင္းထင္၊ ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၃
ဒီရက္ပိုင္းမွာ အေတြးအမ်ားမိဆံုးကေတာ့ ဘာသာေရးဟာ ေလာကီေၾကာင္းမွာ စပ္ယွက္ သင့္မသင့္ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ပဲ။  က်ေနာ္ တသက္လံုး ယံုၾကည္ ယူဆလာခဲ့တာ ဘာသာေရးဟာ လူ႔အေၾကာင္းေျပာရမယ္၊ စီးပြား လူမႈ ႏိုင္ငံေရးရာ အေၾကာင္းခ်င္းရာေတြမွာ မွတ္ခ်က္ျပဳရမယ္၊ ေ၀ဖန္ရမယ္၊ လိုရင္းကေတာ့ ဘာသာေရးဟာ ပလင္စင္ျမင့္ေပၚမွာသာ ခြဲျခားထားရမယ့္အရာ မဟုတ္ဘဲ စင္ေပၚကဆင္းၿပီ လူ႔အက်ဴိးေဆာင္ဖို႔ရာပဲ။  ဒီအယူအဆဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြးပဲ Secular State အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ထူေထာင္ရန္ အလို႐ိွမႈနဲ႔ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ေစသလား။  က်ေနာ့္ ကိုယ္ က်ေနာ္ ေသခ်ာဖို႔လိုတယ္။  က်ေနာ္႐ႈတ္ခ်တဲ့ လက္်ာစြန္းေရာက္ အမ်ဴိးသားေရးကို အမုန္းတရားမ်ား ေဟာၾကား ျဖန္႔ေ၀ေနတဲ့ ဘာသာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားေႀကာင့္ ဘာသာေရးဟာ လူ႔အေရးလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ က်ေနာ့္ ခံယူခ်က္ ယိမ္းယိုင္ရမွာလား၊ က်ေနာ့္ ကိုယ္ က်ေနာ္ ႐ွင္းဖို႔ လိုတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာယွက္ရဘူး ဆိုတာ ဘာလဲ။
အခု ဖြဲ႕စည္းပံုအရ စစ္တပ္က ဥပေဒျပဳ အာဏာရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံစရာ မလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ေနရာ ရယူတာမ်ဴိးလို ဘာသာေရး သာသနာပိုင္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဴပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳ အာဏာတို႔ အလိုအေလ်ာက္ အပ္ႏွင္းရတာမ်ဴိးကိုမွ ဘာသာေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ စြက္ဖက္ခ်ယ္လွယ္မႈ အေနနဲ႔ က်ေနာ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လိုတယ္။  တရားစီရင္မႈ အာဏာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ခန္းနဲ႔ အေမြမႈတို႔လို ကိစၥျခင္းရာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရားရဲ႕ ဓမၼသတ္မ်ားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ရာ ဓေလ့ထံုးထမ္းစဥ္လာ ဥပေဒသမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳထားတယ္။  ဒါဟာ parallel jurisdiction to the civil law ျဖစ္ေစတယ္၊ မျဖစ္ေစဘူး ဆိုတာ ဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ား ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကဖို႔ပဲ ၿဖစ္တယ္။
ဗမာျပည္ဟာ Secular State ၿဖစ္ေနႏွင့္ၿပီလား။
၄၇- ဖြဲ႔စည္းပံု အတိုင္းပဲ လက္႐ိွ အေျခခံဥပေဒဟာ ဗုဒၶဘာသာကို လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္တဲ့ ၀ိေသသထူးကဲတဲ့ ဘာသာႀကီးအၿဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသကဲ့သို႔ က်န္ ဘာသာႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ ႐ိုးရာနတ္ကိုးကြယ္မႈ ဓေလ့မ်ားကိုပါ တည္႐ိွေႀကာင္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို အာမခံတယ္။  ဒီေနရာမွာ သမိုင္းေၾကာင္း နည္းနည္းျပန္လွန္ရမယ္။  အခုလည္း အေျခခံဥပေဒထဲ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာအေနနဲ႔ ထည့္ဖို႔ရာကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သေဘာမတူတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးဘခ်ဴိကို ဘယ္လိုေၿပာတယ္ဆိုတာ ဟိုလူဒီလူေတြ လက္ဆင့္ကမ္း ေနႀကတာေတြ႕ရတယ္။
ဦးႏုက သူ႕ရဲ႕ “တာေတစေနသား” ထဲမွာ ဒီလိုေရးတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒထဲမွာ ဘာသာေရးပါလာမွာကို မူအားျဖင့္မႀကိဳက္ဘူး။  တခ်ဳိ႕အမတ္ေတြက ဘာသာေရးကို တနည္းနည္းျဖင့္ ထည့္ေပးေစခ်င္တယ္။  တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ ထည့္ေပးေစခ်င္တယ္။  အဲဒီလုိ ရွိေနေပတဲ့ ဒီကိစၥမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆနး္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဟာ အင္မတန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကီး ဆန္႕က်င္ေနတဲ့အတြက္ ဘယ္အမတ္ကမွ အမတ္ေပါင္းစုံညီလာခံမွာ ဒီကိစၥကို မေျပာရဲၾကဘူး။  ဒါေပမယ့္ အမတ္ေပါင္းစံုညီလာခံ က်င္းပတဲ့ ေန႕ရက္အတြင္းမွာ ရဟန္းေတာ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒထဲမွာ ဗုဒၶသာသနာကို နုိင္ငံေတာ္ဘာသာ အျဖစ္ ထည့္ေပးဘုိ႕ သတင္းစာထဲမွာ ေတာင္းဆုိလာတယ္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ အဲဒီ့ အမတ္ေပါင္းစုံ ညီလာခံရဲ႕ ေန႔တေန႔မွာ စကားေျပာေနတုန္း သတင္းစာေတြထဲက ေတာင္းဆုိခ်က္္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခြးေဟာင္တုိင္း ထၾကည့္မေနႏုိင္ဘူးလုိ႔ လႊတ္ကနဲေျပာလုိက္မိတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကေတာ့ သတင္းစာေတြကို ေျပာတာပါဘဲ။  ဒါေပမဲ့ သတင္းစာေတြက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ပုတ္ခတ္သလုိ လွည့္ၿပီးေရးၾကတဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာေလာကမွာ အေတာ္ကေလး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္သြားတယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္ပူသြားတဲ့ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က သခင္ႏုကို ခ်က္ခ်င္းေခၚလုိက္တယ္။  ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က အမတ္ေပါင္းစုံညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာလုိက္တဲ့ စကားေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အေတာ္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ သတင္းၾကားရတယ္။  ခင္ဗ်ားလဲ ဒီသတင္းကို ၾကားၿပီးေရာေပါ့ လုိ႕ သခင္ႏုကုိေျပာလုိက္တယ္။  က်ေနာ္ မၾကားရေသးဘူးလုိ႔ သခင္ႏုကေျဖတယ္။ (သခင္ႏုဟာ သတင္းစာေတြကို အင္မတန္ ဖတ္ခဲတယ္။)  ရဟန္းေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ အေတာ္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ရတယ္။  အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥကို ခင္ဗ်ား၀င္ဦးမွပဲ။  အခုလို လ်စ္လ်ဴရႈထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာၿပီး ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က သခင္ႏုကို စာပြဲခုံေပၚက အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒစာအုပ္ ေပးလုိက္တယ္။
အဲဒီ့ ဥပေဒရဲ႕ တေနရာမွာ ဘာသာေရးက႑ကို ေတြ႕ရတယ္။  အဲဒီ့က႑ေအာက္မွာ ကက္လသစ္ဂုိဏ္းဟာ အုိင္ယာလန္တြင္ အမ်ားဆုံးလက္ခံေသာ ဂိုဏ္းျဖစ္တယ္။  ပရုိတက္စတင့္ ဂုိဏ္း၀င္မ်ားလည္း အုိင္ယာလန္မွာ ရွိၾကတယ္လုိ႕ အဓိပၸါယ္ ပါတဲ့ စာပုိဒ္ေတြကို သခင္ႏုေတြ႕ရတယ္။  အဲဒိေတာ့ ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က ဆက္ၿပီး အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒထဲမွာ ဘာသာေရး လုံး၀မပါဘူးဆုိရင္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲ အေတာ္ထိခုိက္လိမ့္မယ္။  အုိင္ယာလန္အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒထဲမွာလုိ ဗမာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူအမ်ားဆုံးကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာျဖစ္တယ္။  တျခားဘာသာေတြလည္း ရွိတယ္ ဆုိတာေလာက္ေတာ့ ထည့္ေပးသင့္တယ္။  အမတ္ေတြထဲကေတာ့ ဘယ္သူမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေျပာရဲမွာ မဟုတ္ဘူး ေျပာရင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းက နားေထာင္မွာ မဟုတ္ဘူး။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သခင္ႏု ေျပာမွ ရမွာဘဲလုိ႕ ဆာဟူးဘတ္ရန္စ့္က စုိးရိမ္ေနတ့ဲ စိတ္ေတြနဲ႕ သခင္ႏုကို ေျပာျပတယ္။  သခင္ႏုလဲ အုိင္ယာလန္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ စာအုပ္ကို ယူၿပီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္ တန္းသြားတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒထဲမွာ ဘာသာေရးက႑ ပါလာတာေတြ႕ေတာ့ ဖဆပလအမတ္ေတြဟာ အေတာ္ အ့ံအားသင့္္ေနၾကတယ္။”
ဦးႏု၀န္ႀကီးခ်ဴပ္လက္ထက္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ေပသိ၊ ဆို႐ွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ မဆလ ၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဗမာျပည္ဟာ secular state အသြင္ စာ႐ြက္ေပၚမွာ ႐ိွတယ္။  စာ႐ြက္ေပၚမွာ ႐ိွတယ္လို႔ ေျပာရခ်င္းဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ အေပါင္းအပါတသိုက္ တီထြင္သမွ် ျမန္မာ့နည္း ၿမန္မာ့ဟန္ေတြထဲမွာ ဗမာနည္း ဆို႐ွယ္လစ္ စံနစ္နဲ႔တကြ ဘံုအမ်ဴိးသားေရး၀ါဒပါပါတယ္။  အဓိက ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရကို ဖ်က္ဖို႔၊ ပလပ္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကို ဖိႏိွပ္ဖို႔ရာ ေခတ္သစ္ ဗမာျပည္ဟာ ေ႐ွးဗမာဘုရင္မ်ားရဲ႕ လက္နက္ႏိုင္ငံမ်ားအသြင္ ျပည္ေထာင္ကို စုစည္းမိျခင္း အသြင္အျဖစ္ ခံယူေတာ့တာပဲ။  ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းကို အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားအသြင္ ပံုေဖာ္ေတာ့တာပဲ။  ဒီ ဘံုအမ်ဴိးသားေရး၀ါဒဟာ ေအာင္ျမင္တယ္။  ဘာလို႔ ေအာင္ျမင္သလဲဆို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စုစည္းႏိုးၾကားခဲ့ရတဲ့ အမ်ဴိးသားေရးစိတ္ နမိတ္ပံုကိုလည္း စစ္အာဏာ႐ွင္က ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့လို႔ပဲ။
စစ္အာဏာ႐ွင္ေအာက္က ဘာသာေရးက႑အေၾကာင္း နည္းနည္း ၾကည့္ ၾကရေအာင္။
စစ္အာဏာ႐ွင္ေအာက္ ဘာသာမေ႐ြး လူမ်ဴိးမေ႐ြး ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္လာရင္ ႏိွပ္ကြပ္ခံရတာပဲဆိုတာ မမွားဘူး။  ဆိုေပသိ ဘယ္အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဘာသာႀကီး လူမ်ဴိးႀကီးစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းအားေပးေစခဲ့တာလဲ။  က်ေနာ္ေျပာေလ့႐ိွတဲ့ ၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေထရ္ရ၀ါဒ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ညီလာခံရဲ႕ အက်ဴိးဆက္ဟာ အေတာ္ သက္ေရာက္ခဲ့တယ္ ထင္တယ္။  ညီလာခံရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳ ဂိုဏ္းေတြကအပ ဂိုဏ္းသစ္ မေထာင္ရ၊ ပိဋကတ္၃-ပံုနဲ႔ ေသြဖီမေဟာရ။  ၆၂ ပံုႏိွပ္ဥပေဒနဲ႔ စာေပစီစစ္ေရး ေပၚလာကတည္းက ဗမာျပည္မွာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ အပါအ၀င္ Freedom of Expression ဟာ ႏိွပ္ကြပ္ ခံခဲ့ရၿပီးၿဖစ္တာကို ဘာလို႔ ၈၀-ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ညီလာခံအေပၚ လက္ညိႇဳးထိုးေနရသလဲ ဆိုတာ ႐ွင္းရမယ္။  ဘာသာေရး စာေပလြတ္လပ္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာအတြင္းမွာကို ဆံုး႐ံႈးသြားရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။  ခင္ဗ်ားဟာ ေပၚေပၚတင္တင္ မဂၢဇင္း သတင္းစာ စာအုပ္ေတြအေပၚမွာ ဖန္ဆင္းၿခင္းအယူကို ေ၀ဖန္ႏိုင္တယ္၊ ျဗဟၼာဏ၀ါဒကို ႐ႈတ္ခ်ႏိုင္တယ္၊ ငါတို႔က အနတၲ က်န္တာအကုန္ အတၲ၀ါဒေတြ၊ လြဲတဲ့လမ္း မွားတဲ့အယူ ဆိုၿပီး ေရးႏိုင္တယ္ ေျပာႏိုင္တယ္၊ ဦးဆန္းလြင္ရဲ႕ ရတနာသံုးပါးကို စာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္တယ္၊ ဒီလို ဘာသာေရးအရ ေ၀ဖန္ခြင့္ စမ္းစစ္ခြင့္ဟာ တလမ္းသြားပဲ။
ဒီ့ျပင့္ ဘာသာေတြ မေျပာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအတြင္းမွာကို မူရင္းမွ ေသြဖီသူ၊ မတူေသာ အယူအဆနဲ႔ ခ်ည္းကပ္မႈအသစ္တို႔ကို အၾကံျပဳသူေတြ ေပၚလာရင္ေတာ့ သည္းမခံ၊ မွားေၾကာင္း၀န္ခံရတယ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေထာင္ခ်တဲ့အထိ အျပစ္ယူတယ္။  ဒီလို ျပစ္ဒဏ္ ခ်ႏိုင္ေအာင္ ၈၀ ညီလာခံမွာ မဆလ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ သာသနာေရးက ဓမၼစက္နဲ႔ မရရင္ အာဏာစက္နဲ႔ ကူညီပါ့မယ္ဆိုၿပီး ပဋိဥာဥ္ ျပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္တယ္။  န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ကလည္း ၈၀ ညီလာခံရဲ႕ ရလဒ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာဒကာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းတယ္။  ၂၀၀၇ ေ႐ႊ၀ါေရာင္အလြန္ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာမွာ သံဃအစုအေ၀း ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခါမွာလည္း နအဖဟာ မဟနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတိုင္း မဟန သာ တခုတည္းေသာ သံဃအေပါင္းအစု ျဖစ္ပါေႀကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့တယ္။
ဗမာျပည္ရဲ႕ သာသနာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနကေရာ ဘာသာအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳပါသလား။  ေမရီခ်ပ္မင္မွာ ဆန္အိတ္လွဴၿပီး တႏွစ္တခါ ဟာ့ဂ်္လုပ္ဖို႔ လႊတ္႐ံုကလြဲလို႔ သာသနာ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးဟာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ဦးစီးဌာနတခုျဖစ္တယ္။
ဒီေတာ့ ဗမာျပည္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုက ဘာေျပာေျပာ secular state မဟုတ္ဘူး။  ဓမၼစက္ အာဏာ အ႐ိွဆံုးဆိုတဲ့ မဟန ကလည္း အစိုးရမင္းမ်ား မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လို႔ လူ႕အေရးကို ေျပာရန္ အင္မတန္၀န္ေလးေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး အေနနဲ႔သာ ေနေတာ့တယ္။  က်ေနာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးလို၊ လက္ပေဒါင္းေတာင္ အေရးလို ေခတ္အဆက္ဆက္ သံဃာမ်ား လူ႕အေရး၊ လူ႕အက်ဴိးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္မႈကို အမုန္းတရား ျဖန္႔ေ၀ေနတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈနဲ႔ တဇာတ္ထဲမသြင္းႏိုင္ဘူး။  အခုထိေအာင္ ဘာသာေရးသမားမ်ား လူ႕အေရး လူ႕ေကာင္းက်ဴိးကို ေဆာင္သင့္ေႀကာင္း အခိုင္အမာ ယံုႀကည္တယ္။  ဘာသာႀကီး လူမ်ဴိးႀကီး အယူခြၽတ္ဖို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေၿပာင္းလဲမႈေတြ အေၿခခံက စမလုပ္ပဲနဲ႔ေတာ့ ငါတို႔ဟာ အိမ္႐ွင္ဆိုတဲ့ စိတ္ထားအေပၚ ေၿပာင္းလဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
ဘာသာေရးဟာ ပုဂၢလကိစၥျဖစ္တာမို႕ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ အမ်ားအေရးမွာ ဘယ္လိုအပ္စပ္ ႏိုင္ပါ့မလဲ ေမးခြန္းလည္း ေပၚလာႏိုင္ေကာင္းတယ္။
ဘာသာေရးဟာ ပုဂၢလကိစၥျဖစ္တာကို ဘယ္လိုေနရာမွာ သေဘာတူသလဲဆို ဘယ္ဘုရားကို ႐ိွခိုးမလဲ၊ ဘာမွ မ႐ိွခိုးပဲ ေနမလားဆိုၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ရာမွာ ပုဂၢလကိစၥ ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ က်င့္သံုးႏိုင္မႈ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္မႈတို႔အေပၚ တေယာက္ခ်င္းစီ အတြက္ေရာ အစုအဖြဲ႕ အတြက္ပါ အာမခံခ်က္ ႐ိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ဴိးကို လိုလားအပ္တယ္။  ဒီ အာမခံခ်က္သာ ႐ိွရင္၊ ဒီ အာမခံခ်က္ ႐ိွသင့္ျခင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရကိုသာ လူေတြ သိျမင္ႏွစ္လို လာရင္ စစ္အုပ္စု ဖန္တီးတဲ့ အမ်ဴိးသားေရး၀ါဒ စိတၲဇဟာ အလိုလို ကြာက်သြားလိမ့္မယ္။
ဘာသာေရးဟာ ပုဂၢလစိတၲဇ မွန္ေပသိ၊ ဘာသာေရးက သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေသာ ေကာင္းေသာ တန္ဖိုးတို႔ရဲ႕ ေစ့ေစာ္မႈေၾကာင့္ လူေတြဟာ အမ်ားအက်ဴိးကို ထမ္း႐ြက္လာႀကတယ္၊ သူနာၿပဳႀကတယ္၊ ေဆးကုႀကတယ္၊ စာသင္ေပးတယ္၊ မိဘမဲ႔နဲ႔ သက္ႀကီး ႐ြယ္အိုကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ တယ္။  ဒီလို လူ႕အက်ဴိးေဆာင္ျခင္းဟာ အင္မတန္ လိုလားအပ္တယ္။  ဒါထက္မက ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ သံဃာေတာ္တို႔ ကိုလိုနီ စံနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဴိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားကအစ ေခတ္အဆက္ဆက္ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုမ်ားမွာ အင္အားစုတရပ္ အေနနဲ႔ပါ၀င္ခဲ့တယ္။  ဘာသာေရးရဲ႕ သင္ၾကားမႈဟာ ဒီလို လူ႕အက်ဴိးထမ္းဖို႔ ေစ့ေစာ္သမႈျပဳတယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ၀မ္းေျမာက္ႀကရမယ္၊ အသိအမွတ္ ျပဳႀကရမယ္၊ ႀကိဳဆိုႀကရမယ္။  
သံဃာမ်ား လူထုလႈပ္႐ွားမႈေတြအတြင္း ပါ၀င္ျခင္းကို မႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားက မတူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွစ္ခုေပးေလ့ ႐ိွတယ္။ တခုက ၀ိနည္းနဲ႔မညီ ဆိုတဲ့ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ေနာက္တခုက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြးသင့္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျကာင္းၿပခ်က္။  ၀ိနည္းနဲ႔ညီမညီကို က်ေနာ္ မေျပာတတ္၊ သို႔ေပသိ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ေထာင္က်တဲ့ သံဃာေတြထဲမယ္ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ားပါ ပါေလ့႐ိွတာ ေတြ႔ရတယ္။
ဘာသာေရးဟာ ေလာကီေၾကာင္းမွာ စပ္ယွက&#415

သူခိုးဓျမ အစိုးရ လုပ္ထားသမ်ွ တပိုင္းတစ ေဖၚေကာင္လုပ္လိုက္ျပီသူခိုးဓျမ အစိုးရ လုပ္ထားသမ်ွ တပိုင္းတစ ေဖၚေကာင္လုပ္လိုက္ျပီ

ၾကက္ဆူပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအား ခရုိနီၾကီးေတဇ ႏွင္႔ ယခု အမ်ားေခၚေနၾကေသာ ဗကပ ေအာင္ေသာင္းတို႔ က စလိုက္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဒီမိုကရေရစီထြန္းကားေရးဟုဆိုေသာ သမၼတ ဘုရွ္၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စတင္လာေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္စျပီး ၀င္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္ေနေသာ ရတနာ ႏွင္႔ ရဲတခြန္ ဂစ္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွ အၾကီးက်ယ္ရရိွေသာ ဘီလီမ်ားအား စကၤာပူတြင္ရိွေသာ DBS Group Holdings and Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC အလံုးအရင္းျဖင္႔ အပ္ႏွံထားခဲ႔ၾကရာမွ ေငြအင္အား အေတာ္ပင္ၾကီးမားလာျပီး စိတ္မခ်မွဳမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ လူယံုေတာ္ ေတဇ၏ စကၤာပူအေျခစိုက္ စီးပြားေရး အုပ္စုမွ ေတာင္အေမရိက အာဂ်င္တီးနားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အပမ္းေျဖ အေပ်ာ္စီးသေဘာၤကုမၼဏီ ၂ခုအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီးအစုရွယ္ယာ မ်ား၀ယ္ယူျပီး ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ကိုင္ၾကရန္သြားေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး ေတာင္အေမရိက တိုက္ႏိုင္ငံ တခ်ိဳ႔သို႔ ေရာက္ရိွခဲ႔ၾကျပီး ၾကက္ဆူပင္ ဇာတ္လမ္းပါလာခဲ႔ၾကသည္။

“Total and Chevron’s Yadana gas project has generated 4.83 billion dollars for the Burmese regime,” one of the reports said, adding that the figures for the period 2000-2008 were the first ever detailed account of the revenues. ဆိုျပီး ေအအက္ခ္ပီကေရးပါတယ္။

အေပ်ာ္စီး သေဘာၤလုပ္ငန္းက သိပ္စိတ္မခ်ရလို႔ဆိုျပီး ေတာင္အေမရိကားက ၾကက္ဆူပင္ကေန ဒီဇယ္ေတြ ေလာင္စာေတြထုတ္ဖို႔ ေလ႔လာလိုက္ခဲ႔ၾကျပီး ဗိုလ္ သန္းေရႊကို သံေတာ္ဦးတင္ၾကပါသသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းက သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ၾကီးလိုလုပ္ျပီး ယာၾတာနဲ႔ပါေထာက္ျပလို႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအား လွည္ေနေလွေအာက္ ျမင္ေစာင္းမက်န္ စိုက္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်လိုက္ၾကတာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေလာက္ကို တရုတ္က ေန ေခ်းျပီး လုပ္ၾကပါသတဲ႔ အဲဒါကို The Myanmar Time ကခုလိုေရးထားပါတယ္။

In late 2005, thegovernment announceda massivenew initiative to cultivate and harvest oil
from the Jatropha curcas plant [Jetsu]. The government stated their goal was to have
bio-diesel fuel meet all of the country’s energy needs. The plant needs four years to reach maturity, and by then the government expected to be using and exporting Jatropha
oil in vast quantities.

ေနာက္ဆံုးေတာ႔ တတိုင္းျပည္လံုး သြက္သြက္ခါ ခြက္ခြက္လန္ရွံဳးသြားတာကိုလဲဘယ္သူကိုမွ မေျပာေတာ႔ပဲ ကိုယ္႔အမွီးကိုယ္၀ွက္ျပီး ထြက္သြားတဲ႔ ေခြးကေလးတေကာင္နဲ႔ တူသတဲ႔အေၾကာင္း ေအာက္က ေဖၚျပခ်က္မွာျမင္ရပံုက တတိုင္းျပည္လံုး ခေလးလူၾကီး မက်န္ လုပ္အားႏွင္႔ အခ်ိန္ လယ္ယာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အားလံုးဆံုးရံွဳးရျပီး ၀မ္းနည္းပက္လက္ပါပဲ။ ျမန္မာ တိုင္းမ္က ေပၚေပၚတင္ပဲ အဲဒီအေၾကာင္းကို ဖြင္႔ခ်ခဲ႔ပါတာ ဖတ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။

Agriculture officials in Rakine State reported losing about 55 percent of their crops, while locals in Karen State reported failure rates as high as 75pc. The Ethnic Community Development Forum’s report credited the plague of crop failure to a combination of poor planning and a poor understanding of the Jatropha plant. While Jatropha is able to grow in poor soil, the plants that grow will be weak and more prone to failure. Additionally, the people tasked with planting the seeds were often not farmers or specialists of any kind. They were normal citizens forced into work by the old government. Teachers, students, children, farmers, nurses, civil servants, and prisoners were forced to plant the tree along roadsides, at schools, hospitals, religious compounds, and on farmland formerly used for producing rice. There is no official date on when the Jatropha project ended, but it appears to have folded soon after the disastrous first year of production. The Military government invested a large amount of money, force, land, and time into the project and today there is nothing to show for it. The Myanmar Times contacted several people involved with the project, but most declined to comment. A retired director general from the Department of Energy Planning said “[Jatropha] didn’t work. No one wanted to do it patiently and people didn’t have a passion to make it a success. I think that’s why we failed.”
ဒါနဲ႔ပဲ တရုတ္က အေၾကြး အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ကို ေလ်ာ္ေပးမယ္ေျပာျပီး ျမန္မာျပည္အႏွံ ဒီဇယ္ မသံုးရပဲ သဘာ၀ ေရအားလ်ပ္စစ္ ဆည္ၾကီးေတြ ေဆာက္ဖို႔ ျမဴေခၚေျပာဆိုရာေနာက္ကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရ တစံုလံုး ေကာက္ေကာက္ပါ လိုက္သြားၾကပါေတာ႔တယ္။ အခ်ိဳ စီမံကိန္းေတြကေတာ႔ အရင္ထဲကကို ဘယ္သမွမသိေအာင္ လုပ္ထားတာေတြပါရိွပါတယ္။ အခု အဲဒီဆယ္ၾကီးေတြကို အားလံုးျမင္ေအာင္ စာေရးသူ ေဖၚေကာင္ လုပ္ေပးပါရေစ

(၁) Ayeyarwady Maykha/ Malikha Dams ဧရာ၀တီ ေမခ၊ မလိက ဆည္ၾကီး၏ ရွင္းတမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃.၆ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The Myanmar Ministry of Electric Power (MEPE) signed an agreement with China Power Investment Corporation in May 2007 for the implementation of seven large dams along the Ayeyarwady, Maykha and Malikha Rivers in Kachin State. Collectively the dams will have an installed capacity of 17,259 megawatts (MW). Investment is estimated to be US$3.6 billion. However, in September 2011, President Thein Sein announced a suspension of the Myitsone Dam as ‘the will of the people’ due to outstanding environemntal concerns. Construction of the Dam began in 2009 and projected revenue generated by the dam was estimated to range between $558-597million a year. China has said if the Dam is cancelled then Myanmar must pay compensation.

(၂) Tamanthi Dam ထမၼသီ ဆည္ၾကီးတည္ေဆာက္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရွင္းတမ္း
(၃ (၃.၆ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The government signed an MOU with India’s National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) in 2004 to develop the Tamanthi dam on the Chindwin River in western Sagaing Region. A new agreement was signed in 2008, forming a joint venture to develop Tamanthi as well as Shwesayay dams. The dam will be 80 metres high, with an installed capacity of 1200 MW and an annual production of 6685 Gwh. The estimated cost of the Tamanthi dam is $3 billion. Eighty percent of the electricity will go to India, and the rest will power Monywa mining operations. Construction at the dam site began in 2007, but is subject to delays. A detailed project report (master plan) is being prepared by NHPC.

(၃) Yeywa Dam ရဲရြာ ဆည္တည္ေဆာက္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရွင္းတမ္း
(သန္းေပါင္း ၇၀၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The Myanmar government first announced plans for the Yeywa dam in late 2001. In 2004, MEPE signed an MOU with a consortium of Chinese companies to build the dam on the Myitnge River in Mandalay Division. It is one of the largest roller-compacted concrete (RCC) dams in the world. The dam is 134 metres high with an installed capacity of 790 MW and an annual production of 3550 Gwh. MEPE signed an agreement with a consortium created by China International Trust & Investment Co (CITIC) and Sinohydro Corporation in 2004. The overall cost is estimated at $700m. Construction was completed in 2010.

(၄) Ywathit Dam ရြာသစ္ဆည္ တည္ေဆာက္မွဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းတမ္း
(သန္း ၆၀၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
In January 2010, the Chinese state-owned Datang Corporation signed an MOU with the Myanmar government to build three dams in Kayah State, including a 600 MW dam on the mainstream Thanlwin at Ywathit, and two others on its tributaries, the Pawn and Thabet rivers. Ywathit dam will have an installed capacity of 600 MW and investment is estimated to reach $600m.

(၅) Hat gyi Dam ဟတ္ၾကီးဆည္ တည္ေဆာက္မွဳ ရွင္းတမ္း
(၁ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
Myanmar’s Ministry of Electric Power, EGAT, and China’s Sinohydro signed an agreement in 2006 for the joint implementation of the Hatgyi dam on the Thanlwin River in Karen State.
The dam will be 33 metres high, have an installed capacity of 1200 MW and an annual production of 7335 Gwh. The estimated cost of building the Hatgyi dam is $1 billion. Most of the electricity from the dam is intended for sale to Thailand. Thailand is pushing for it to be the first of the dams built on the Thanlwin River. Once built, it will pave the way for the building of the other larger dams. Construction of the Hatgyi dam has begun. Commercial distribution of power was projected to begin in 2013-2014, however, EGAT has announced it will be 2019.

(၆) Upper Thanlwin Dam (Kunlong) အထက္ သံလြင္ ဆည္ (ကြန္လံု) ရွင္းတမ္း
( ၂.၅ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
In April 2007, two Chinese companies, Hanergy Holding Group Company and Gold Water Resources Company Limited, signed an MOU with the Myanmar government for the Upper Thanlwin dam in northern Shan State. Installed capacity will be 2400 MW. The two sides signed the memorandum of agreement in Nay Pyi Taw in February 2010. The project is under implementation.

(ရ) Weigyi Dam ၀ဲၾကီး ဆည္ တည္ေဆာက္မွဳ ရွင္းတမ္း
(၃ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) signed an MOU with Myanmar on December 9, 2005 for the development of Weigyi to provide electricity for Thailand. The dam will be 168 metres high and an installed capacity of between 4540 and 5600 MW. Construction costs are estimated at $3 billion. Most of the electricity from the Weigyi dam is intended for sale to Thailand.

(၈) Tasang Dam တေဆာင္ဆည္ တည္ေဆာက္မွဳ ရွင္းတမ္း
(၆ ဘီလီယံ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The Tasang dam is the biggest of five proposed dams along the Thanlwin River in Eastern Myanmar. In July 1996 Thailand signed an MOU with the Myanmar government. Tasang dam is set to be 228 metres in height, with an installed capacity of 7110 MW and an annual production of 35,446 Gwh. When built it will be the highest dam in Southeast Asia, taller than China’s Three Gorges dam.
Most of the electricity from the Tasang dam is intended for sale to Thailand. The initial estimated cost of the Tasang dam was $6 billion. However the actual costs are likely to be far higher. Initially signed with Thailand’s MDX Group, China Gezhouba Group Co won a contract for initial dam construction in early 2007. In mid-2008, Sinohydro, China Southern Power Grid Co., and China Three Gorges Project Corporation signed an agreement for the development of the Thanlyin River Basin in Myanmar, including the Tasang dam. Work on the dam has been stalled, and there has been little activity at the dam-site.

(၉) Upper and Lower Paunglaung Dams အထက္ေအာက္ ပေလာင္ဆည္ ရွင္းတမ္း
(သန္း ၇၅၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
In March 2005, MEPE, along with financial and construction support from Chinese companies, completed the Lower Paunglaung dam on the Paunglaung River. The dam is 131 metres in height and an installed capacity of 280 MW. The Upper Paunglaung dam is under construction and is expected to be completed in 2012. The dam will be 103 metres high, with installed capacity of 140 MW and an annual production of 454 Gwh (million kilowatt hours yearly). Both dams provide power for Myanmar’s capital, Nay Pyi Taw.

(၁၀) Dapeyin Dam ဒီပယင္း ဆည္တည္ေဆာက္ထားမွဳ ရွင္းတမ္း
(သန္း ၁၀၈ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
State-owned China Datang Company has agreements to build two dams on the Dapein River near the China border, involving state-owned Myanmar Electric Power Enterprise. The dams will have an installed capacity of 408 MW. Total cost is reportedly 108 million Yuan. ninety percent of the electricity will be sold to China. Construction of the Debeyin 1 hydropower station began on December 19, 2007 and was completed and started distributing electricity in February 2011. Work continues on Dam 2.

(၁၁) Dagwin Dam ေဒါင္းဂြင္း ဆည္ တည္ေဆာက္ထားမွဳ ရွင္းတမ္း
(သန္း ၉၀၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
The Dagwin, or Lower Thanlwin dam will serve as a pumped storage facility for the upriver Weigyi dam. Dagwin is estimated at 56 meters high, with an installed capacity of 792 MW.
Although the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has been involved in planning the Dagwin dam since the early 1980s, in April 2008, three companies from
China signed a strategic cooperation agreement.The cost of building the Dagwin dam is estimated at $900m.

အထက္ပါ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္မွဳ အားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အားကိုယ္စားမျပဳေသာ ယခင္စစ္အစိုး၇မွ လက္မွတ္ထိုးေဆာင္ရြက္ထားျပီး ရရိွလာမည္႔ အက်ိဳးျမတ္မ်ားအား ၄င္းတို႔သာ ခံစားစံစာႏိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုပါ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။ ယခု တည္ေဆာက္ထားမွဳမ်ားအတြက္ တ၇ုတ္တခုတည္းႏွင္႔သာ ၉၀ ရာႏံုန္းေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားျပီး တရုတ္ျပည္မွ ၂၆ ဘီလီယံ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင္ အႏၵိယ မွ ၇ ဘီလီယံေဒၚလာတို႔ ဆက္လက္ ေခ်းယူထားသည္ကို ဖံုးကြယ္ထားသည္ဟုသိရသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ၾကိဳက္သေလာက္ ရွယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ၊ အခ်က္လက္ အမွန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။


အလုပ္ျဖစ္ေနဆဲအိမ္ေျမေစ်းမ်ား – သမၼတဦးသိန္စိန္သမီးႏွင့္မိတ္ေဆြျဖစ္လိုျခင္း (၄)


ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းရွိလမ္းမေဘးတိုက္ခန္းမ်ား (၂၀၁၃)

ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိပါ။ အသက္ၾကီးလာလို႔ဟုထင္ပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ပ်က္အမ်ားစုမွာ ေၾကနပ္တာစရာမ်ားပါသည္။ အခုကိစၥကိုေတာ့ အခ်ိန္ယူ (ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး) ရွင္းရမဲ့ကိစၥျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၂ႏွစ္က အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ တက္သြားျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စဥ္းစားၾကသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂မွစတင္ျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္မွာ ႏွစ္၅၀ၾကာသြားသည္။ တိုင္းျပည္လည္း အဖတ္ဆယ္စရာမရွိသေလာက္ ပ်က္စီးသြားသည္။ အဆိုးဝါးဆံုးမွ အက်င့္ပ်က္သူအလြန္မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ၊ သုတၱက်မ္းတြင္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ေငြရတတ္ျခင္း၂မ်ိဳးကို မေပးပါရန္၊ ဆင္းရဲလြန္းပါက ခိုးယူအက်င့္ပ်က္မည္ကိုစိုးရိမ္ရသို၊ ေငြရတတ္လြန္းပါက ဘုရားေမ့သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ဆိုသည္။ လူတစ္ဦး၊ မိသားစုတစ္ခု၊ ကုမၼဏီတစ္ခု ..ခပ္ေသးေသးစဥ္းစားပါက ခ်မ္းသာလွ်င္ ဘုရားေမ့၊ တရားကိုကိုယ့္အၾကိဳက္လုပ္တတ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲလြန္းပါက အက်င့္ပ်က္ျပီး၊ ခိုးယူတတ္လာပါသည္။

လူ႔ဘဝတြင္ မ်ားစြာေသာအသီးအႏွံၾကဲေသာ္လည္း အသီးအႏွံနည္းပါးရသည္။ စားရေသာ္လည္း ဝစြာမစားမေသာက္ရၾက၊ အဝတ္ကိုဝတ္ရေသာ္လည္း ေႏြးစြာမဝတ္ၾကရ၊ အလုပ္လုပ္၍အခရေသာ္လည္း မလံုေလာက္ေသာအိပ္မွာသိုထားရသည္..စကားရပ္အတိုင္း လူေလာကတြင္လူမ်ားစြာတို႔သည္ ခ်ိဳးျခံေခြ်တာရင္း ေသသြားၾကသည္။ ဥပမာ မက္ေဒါနယ္သူေဌးၾကီးသည္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၈ေထာင္ေက်ာ္ ခ်န္ထားခဲ့သည္။ သူ႔ကို ခ်စ္ေမတၱာျပႏိုင္ေသာ ညစားေသာက္ဆိုင္အလုပ္သမေလးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုေငြအားလံုးသည္ အလုပ္သမေလးလက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားေလသည္။ အလုပ္သမေလးတျဖစ္လဲ ..သူေဌးမၾကီးက ထိုေငြအားလံုးနီးပါးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ားသို႔ လႈဒါန္းပစ္လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘဏ္ထဲစုထားေသာပိုက္ဆံမ်ား ပိုင္ရွင္လာမထုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေကာင့္အေသျဖစ္သြားပါက၊ ေဆြမ်ိဳးရွာမရလွ်င့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည္။ ဘဏ္ကလည္း ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ အခေၾကးေငြရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ ရွာသမွ်ေငြမ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ စားမကုန္ေအာင္ စုေဆာင္းေပးထားလိုသူမ်ားကို ျမန္မာပံုပမာ ကေဋၾကြယ္သူေဌးသား – ေကာင္ေသလင္းတက်၏တည္း …ဟု ပညာမတတ္ပါက၊ ရွိသမွ်အကုန္ေျပာင္မည္သာျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေခတ္ေျပာင္းကာလအခ်ိန္တြင္ ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္ ဆိုသည့္အတိုင္း၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ ဒုကမၻာစစ္တြင္ ဓါးျပမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာျပည္ေခတ္ေျပာင္းေသာအခါ ေအးေဆးစြာ၊ ေျပာင္းလဲေနျခင္းမွာ ေက်နပ္စရာျဖစ္သည္။ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေက်နပ္စရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးရာတြင္ ျခစားမႈကို စိတ္အပ်က္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ကမၻာ့ျခအစားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ရေသာ္လည္း စစ္အစိုးကဖမ္းမည္စိုးရိမ္သျဖင့္ မေျပာရဲ၊ မေျပာဝ့ံ၊ ယခုအခါ မီဒီယာ၊ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုေပးထားေသာေၾကာင့္ ဖြဘုတ္အျဖစ္ ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ ေဖၚျပေနၾကသည္။

အိမ္ေျမေစ်းၾကီးမႈသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္သာမက၊ ကမၻာ့အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိသမွ်ေရးပါမည္။ ကမၻာ့ျခအစားဆံုး (အက်င့္ပ်က္ဆံုး) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျခမစားဆံုး(အက်င့္မပ်က္ဆံုး) စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ယွဥ္ေရးမည္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအမ်ားစုတြင္ ဝင္ေငြမ်ားေသာအေနာက္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမ်ားက လစာေကာင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားက ေငြစုေဆာင္းႏိုင္မႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ယွဥ္ျပီး ေျမေစ်းၾကီးမႈကို ယွဥ္လိုေသာ္လည္း ထိုင္း၊မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ပိုင္ေသာျမန္မာမ်ား အလြန္နည္းပါးသည္။ အေမရိကန္၊ၾသစေၾတးလွ်ားေရာက္ ျမန္မာမ်ားက လည္း စင္ကာပူကဲ့သို႔သေဘာထားႏိုင္ပါသည္။

မဂၤလာေတာင္ညြန္၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကန္ထရိုက္တိုက္ခန္းမ်ား

အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းထိမ္းခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
အစိုးရတိုင္းသည္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို စားဝတ္ေနေရး၊ အဆင္ေျပရန္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အိမ္ေျမပိုင္ေရး၊ သက္ၾကီးပင္စင္ကိစၥမ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနစရာသည္ အေရးၾကီးသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းပါက အိမ္ငွားခမေထာင္းသာ၊ ဝင္ေငြမရွိပါက အိမ္ငွားခသည္ ျပသနာၾကီးျဖစ္လာသည္။ စင္ကာပူ၊ အေမရိကားတြင္ အလုပ္မရွိလွ်င္ Homeless အိမ္ေျခမဲ့အျဖစ္ ေရွာက္သြားေနရသူမ်ားစြာ ရွိသည္။ အိမ္ငွားဖို႔ပင္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ စားစရိတ္က သိပ္မၾကီးလွပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္မရွိပါက ေတာျပန္ျပီး၊ ထမင္းႏွင့္ငပိ၊ျငဳတ္သီးစား ေနလို႔ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေနစရာထက္၊ စားဖို႔ကို ပိုခက္ပါသည္။ ယခု ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာသျဖင့္ ခုပဲ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာေတာ့မည့္အလား အိမ္ေျမေစ်းမ်ား တဟုန္ထိုးတက္လာသည္ကို အစိုးရက ဝယ္ခြန္ ၃၇%ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာထိပ္ဆံုးတြင္ တန္႔ေနျပီျဖစ္သည္။ တက္ျပီးျပန္က်ေလ့မရွိေတာ့။ ေငြေဖါင္းပြႏႈန္း Inflation က ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းျပန္ေရာက္ေအာင္ ဆြဲခ်မည္ျဖစ္သည္။ ၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ထိ ေစာင့္ရမည္။ ယခု သိန္း၁၀၀၀ တန္အိမ္သည္ (1USD = 1000 kyat) ေဒၚလာတစ္သိန္းႏွင့္ညီမွ်သည္။ ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာလွ်င္ (1USD=2000kyat) မလြဲမေသြျဖစ္လာေတာ့မည္။ ထိုအခါ သိန္း၁၀၀၀အိမ္ေစ်းက မတက္၊မက်ေတာ့ပဲျဖစ္ေနမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ သိန္း၁၀၀၀ ေစ်းေပါက္ေသာ္လည္း ေဒၚလာအားျဖင့္ ၅ေသာင္းပဲ တန္ဖိုးရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၅ႏွစ္အတြင္း အိမ္တန္ဖိုး ၂ဆ ျပန္က်သြားမည္။ က်ပ္ေငြကိုသာ အာရံုထားေသာ ၉၀ရာႏႈန္းေသာ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ မိမိပိုင္ေသာအိမ္တန္ဖိုး ေစ်းမက်ဟု ေျဖျပီး၊ ေက်နပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကူသန္း၊ေရာင္းဝယ္ေနသူအဖို႔ ယခုအခ်ိန္၊ သူပိုင္ေသာ အိမ္ေျမအမ်ားျပားမွာ သိန္း၁၀၀၀တန္အိမ္ကို ေရာင္းခ်ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္သျဖင့္ ေငြတိုးပြားလာဦးမည္။ ေနာက္၅ႏွစ္ၾကာခ်ိန္ က်ပ္ေငြျပန္ေျပာင္းျပီး အိမ္၂လံုးဝယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳက စီးပြားမလုပ္တတ္သျဖင့္ အိမ္ေရာင္းလိုက္မွ၊ အိမ္လဲဆံုး၊ ေရာင္းရေငြလဲဆံုး ျဖစ္သြားမည္ကိုသိသျဖင့္ ဒီအတိုင္းပဲေနၾကသည္။

စင္ကာပူတြင္
၂၀၀၇တြင္ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ခ်ိန္၊ စကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရသည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးနီးပါးမွာ အေၾကြးႏွင့္အိမ္ဝယ္ၾကသျဖင့္ လစဥ္အိမ္ဖိုး Installment ေဒၚလာ တစ္ေထာင္မွ၊ ႏွစ္ေထာင္အထိ ေပးသည္။ အလုပ္မရွိ၊ ဝင္ေငြမရွိေသာအခါ အလုပ္သစ္ကလည္း အရင္ေလာက္လစာမရေတာ့။ အိမ္ကို အစိုးရထံထိုးအပ္လိုက္ရသည္။ (စင္ကာပူတြင္ ၈၀% အိမ္အမ်ားစုမွာ အစိုးရကပိုင္သည္)။ စင္ကာပူအစိုးရတြင္ အိမ္မ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနျပီး၊ အေရးထဲ Reserve Money ဆိုေသာ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံ၂၀၀ေက်ာ္မွာ ကမၻာ့ ကုမၸဏီရွယ္ယာေစ်းကသည္ႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ တဟုန္ထိုးက်ဆင္းသြားသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘလွ်ံ၁၀၀ေက်ာ္ ကမၻာ့စီးပြားကပ္ႏွင္အတူ ဆံုးရံႈးသြားသည္။ ႏိုင္ငံေသးသျဖင့္ ပိုခံရသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွ အလုပ္သမားမ်ားစြာ အလုပ္ျပဳတ္ရာတြင္၊ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီျပီး အလုပ္ျပဳတ္၊ မိမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရသည္။ အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမက်ရန္ အစိုးရက ရာျဖတ္ Valuation ျဖင့္ထိန္းထားသည္။ လူမ်ားက အစိုးရရာျဖတ္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ေရာင္းၾကေနခ်ိန္၊ အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားသား တစ္သန္းေက်ာ္ကို အျမဲေနထိုင္ခြင့္ PR Permanence Resident ခ်ေပးလိုက္သည္။ ထိုသူမ်ားက ေငြစုေဆာင္းမိထားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အစိုးရအိမ္မ်ားကို ဝယ္ခြင့္ရသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ စင္ကာပူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းမ်ားစြာထံမွာ တစ္ဦးလွ်င့္ ေဒၚလာတစ္သိန္းခန္႔ ျပန္ယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။
ယခု ၂၀၁၂တြင္ အိမ္ေစ်းမ်ား ထပ္မံထိုးတက္လာသည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးကလည္း ၂၀၀၈ေနာက္ပိုင္း နာလံမထူးႏိုင္ေသးပါ။ စင္ကာပူတြင္လည္း အိမ္မ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနခ်ိန္က အိမ္ဝယ္ရန္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ ၈၀%ႏွင့္၊ က်န္ေသာ၂၀%ကိုလည္း ေခ်းရႏိုင္သျဖင့္ လူတိုင္း Cash down payment မလိုပဲ ဝယ္ခြင့္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေစ်းမ်ား ထိုးတက္လာရာ၊ ၂၀၁၂တြင္ အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားက အိမ္ကိုေရာင္းျပီး အျမတ္ကိုထုတ္ယူ၊ ေနာက္တစ္အိမ္ကို ၈၀% ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ျပန္ဝယ္ၾကသည္ျဖင့္၊ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ အရမ္းေကာင္းလာသည္။ အိမ္ေစ်းအရမ္းတက္လာသျဖင့္ စီးပြားေရးနလံထူႏိုင္ျပီးျဖစ္ေသာ စင္ကာပူအစိုးရက အိမ္ဝယ္သူမ်ား ေငြသားမရွိပဲ ဝယ္မရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ပ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ ေဒၚလာတစ္သိန္း လက္ထဲမရွိလွ်င္ အိမ္ဝယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားသည္။  အစိုးရတိုက္ခန္းအိမ္တစ္ခါေ၇ာင္းျပီး ၅ႏွစ္အတြင္း ျပန္မေရာင္းရ သတ္မွတ္သည္။ ယခု ၂၀၁၃တြင္ အိမ္အေရာင္းအဝယ္မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။ အိမ္ေစ်းလည္း တရိပ္ရိပ္က်လာပါေတာ့သည္။ ေဒၚလာ၄သိန္းတန္ အိမ္ကို ငွားစားပါက တစ္လ ၂၄၀၀ေဒၚလာ၊ တစ္ႏွစ္လွ်င့္၂၈၈၀၀  ေဒၚလာ (အိမ္တန္ဖုိး၏ ၇%) ရမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းသည္ ၀.၂ရာႏႈန္းသာရွိသည္။
စင္ကာပူႏွင့္တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Valuation ဟုေခၚေသာအိမ္ေျမတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း (ရာျဖတ္)သည္ ၅%မွ်ပင္ အတိမ္ေစာင္မရွိေအာင္ စနစ္က်လွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွရာျဖတ္မ်ား တကယ္အေရာင္းဝယ္တန္ဖိုး၏ ၃၃%ျဖင့္ ရာျဖတ္ေပးခြင့္ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳး စင္ကာပူ၊အေမရိကားတြင္ သြားလုပ္မိပါက ေထာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်သြားႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိုသုိ႔အစိုးရကိုျခစားမွ အိုေကသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္
၂၀၀၇ မတိုင္မီကတည္းက တရုပ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္ေျမ၊ျခမ်ားစြာကို ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္၊ ဝယ္ယူထားျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္ေျမကြက္သာမက ျမိဳ႔ေပၚမွအိမ္မ်ားပါ အေရာင္းအဝယ္ အရမ္းေကာင္းလာသည္။ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းလာလွ်င္ ေစ်းတက္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္း၊ ဝယ္ေရာင္းလုပ္စားသူ၊ ေငြမဲပိုင္ရွင္မ်ားက အိမ္မ်ားကို ဆက္ကာ၊ ကုမၼဏီေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္အျပိဳင္ေပးျပီး ဝယ္ယူၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အိမ္ေျမေစ်းအၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံဘဝသို႔ ေရာက္သြားသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဒၚလာ ၃သိန္းတန္တိုက္ခန္းကိုလည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ေဒၚလာ၃သိန္းနီးပါးေစ်းေပါက္သြားသည္။ ၇န္ကုန္တြင္သာမက နယ္ျမိဳအားလံုး ေစ်းတက္သြားျပီး၊ အစိုးရကလဲ ၃၇% ဝယ္ခြန္ေတာင္းျပီး၊ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက အိမ္ေျမေစ်း အဆမတန္ေစ်းၾကီးသြားျခင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားပ်က္၊ ေခတ္ပ်က္သို႔ ပိုျပီး ေဇာက္ထိုးက်သြားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနသူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံျခား (စင္ကာပူ)တြင္ ကုတ္ကပ္လုပ္ကိုင္ျပီး၊ စုေဆာင္းမိေသာ  ေဒၚလာတစ္သိန္းကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ျပီး ျမန္မာျပည္သို႔သြားက အိမ္ဝယ္ရန္ လိုက္စံုစမ္း၊ေမးျမန္းသည္။ တပ္ေခါက္ျပီး ေစ်းမတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ျပန္လာရသည္။ ေဒၚလာတစ္သိန္း (က်ပ္သိန္း၁၀၀၀) မွာ အိမ္ေကာင္းေကာင္း မရေတာ့ပါ။ ယခင္၂၀၀၆ခန္႔က သိန္းတစ္ေထာင္တန္အိမ္သည္ ယခု သိန္း၅ေထာင္ အထက္ျဖစ္ေနေလျပီ။  ျမန္မာျပည္တြင္ သိန္း၁၀၀၀တန္ အိမ္ကိုငွားစားပါက တစ္လ၂သိန္းခန္႔သာရသည္။ တစ္ႏွစ္ ၂၄သိန္း (အိမ္တန္ဖိုး၏၂.၄%) သာရသည္။ စင္ကာပူတြင္ ၇% ရသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ၃ဆခန္႔ အိမ္ေစ်းေဖာင္းပြေနသည္ဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။


အစိုးရဌာနအားလံုး ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေနသည္။ (ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးျခံ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔)

သမၼတဦးသိန္းစိန္လည္းမတတ္ႏိုင္
အိမ္ေျမ၊ ၂ခု၊ ၃ခု ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ယခုကာလသည္ အလြန္ေကာင္းသည္။ တစ္လံုးကို သိန္းတစ္ေသာင္းႏွင့္ ေရာင္းလိုက္သည္။ ေဒၚလာ တစ္သန္းရသည္။ စင္ကာပူတြင္ ကုမၸဏီလာေထာင္ျပီး အိမ္ဝယ္သည္။ ေဒၚလာ၂သိန္းေပးလွ်င္ ကြန္ဒိုတစ္လံုး ၈၀% အေၾကြးျဖင့္ ဝယ္ရသည္။ အိမ္ငွားတင္လွ်င္ တစ္လ ၄၀၀၀ေဒၚလာရသည္။ ထိုအိမ္ငွားရေငြကို လစဥ္အိမ္ဖိုး ဘဏ္ေခ်းေငြျပန္သြင္းျခင္းျဖင့္ စင္ကာပူတြင္လည္း အိမ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ အေမ၇ိကား၊ ၾသစေၾတးလ်ားသြားျပီးလွ်င္ ဟိုမွာလည္း ကုမၸဏီေထာင္ျပီး အိမ္ဝယ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံျခာေနတာ သေဘာက်ေသာ ငယ္ရြယ္သူသားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ထားခဲ့သည္။ သူတို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွ ပို႔ေပးေသာေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အိမ္ပိုင္ျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားလုပ္တတ္ေသာသူျဖစ္ပါက ခရိုနီျဖစ္လာေတာ့သည္။ ခရိုနီ၊ မိုႏိုိပိုလီ ေငြရွင္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ေပါင္းေဖၚျပီး လက္ဝါးအုပ္စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္က ေဒၚလာတစ္သန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္ ၁၀သန္းျဖစ္လာသည္။ ၂ႏွစ္အတြင္း အိမ္ေျမေစ်းမ်ားကို အစိုးရက မည္သုိ႔မွ်မခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အစိုးရတြင္ အျခား Fire Fighting မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ အိမ္ေျမေစ်းကို ခရိုနီမ်ားဦးေဆာင္ေသာ၊ ျမန္မာလူထုၾကီးက အဆမတန္ျဖစ္ေအာင္ ေစ်းျမွင့္ေပးလိုက္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အဟန္တားၾကီးစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဖားအံျမိဳ႔ကို ၾကည့္ပါ။ ကရင္ျပည္နယ္တ&#

Ilegal Tax for import/export special items

မိုးမခေပးစာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၃

အေၾကာင္းအရာ။          ။တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ား သယ္ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကိစၥ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ သိေစလိုျခင္း။
တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္-ထုတ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေကာင္းခါးျပည္သူ႔စစ္က ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္႐ွိသူ ဦးေက်ာ္သန္း၀င္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္သြင္းပို႔ေဆာင္ေနသည္မွာ ေခါက္ေခါက္ခါခါ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားျပားလွပါၿပီ။
ယခုလက္႐ိွမွာလည္း တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို (၁၀)ဘီး – (၁၂)ဘီးကားႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူလာခါ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပိုေဆာင္ရန္ ကာမိုင္းၿမိဳ႔နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္-နန္းသိန္း/နန္းယားရြာအထိေရာက္ေနပါၿပီဟု ၄င္းေက်းရြာမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။
ယခုသယ္ေဆာင္လာေသာ တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ား၏ တန္ခ်ိန္မွာ (၃၀၀)ေက်ာ္တန္ခ်ိန္ခန္ ႔ ႐ိွႏိုင္သည္ဟု ၄င္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္းတရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ေသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခတၱပိတ္ထားခဲ့သည္မွာလည္း (၁)ေက်ာ္ခန္႔႐ိွပါၿပီ။  သို႔ပါေသာ္လည္း တရားမ၀င္ေရမေဆး ေက်ာက္မ်ားမွာ ဘာေၾကာင့္မို႔ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔  အစဥ္အၿမဲ ထြက္႐ိွေနတာကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးကို ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကို ဘာေၾကာင့္အေရးယူျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊မလုပ္တာပါလဲလို႔၊ သို႔မဟုတ္  အဖဲြ႔စည္းမို႔လို႔ ခြင့္ျပဳ (သို႔ )ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္အစိုးရဌာန အသီးသီးက လ်စ္လ်ဴ႐ူေနတာလားဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိေစလိုပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သတင္းမွာ ထူးျခင္း မ႐ွိပါေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေရးမယူမဖမ္းဆီဘဲ ဆက္လက္ထြက္ခြါခြင့္ကိုသာ ေပးေသာေၾကာင့္ မအူပင္၊ကာမိုင္း ဧရာ၀တီျမစ္အစဥ္အတိုင္း ေတာလမ္းမွ ၾသဂုတ္ ၂၀ ေန႔တြင္ နန္းဆိုင္ယန္ သို႔သြားေနသည္ ုျဖစ္ပါတယ္။
၄င္းနန္းဆိုင္ယန္မွ တဆင့္ KIA မွ တာ၀န္ယူၿပီး လိုင္ဇာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။
တဖက္မွာေတာ့ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ လြယ္က်ယ္လမ္းမွ သစ္ကားမ်ားကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးအေရးယူတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တန္ဖိုးမ်ားစြာ႐ွိလွေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ တရားမ၀င္ေရမေဆးေက်ာက္မ်ားကို တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ထုတ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိေစလိုပါသည္။
ယုံၾကည္အားကိုးေမွ်ာ္လင့္စြာျဖင့္……
အေလးထားအားကိုးယုံၾကည္လွ်က္
တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ေယာက္

ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ) – Education & Health government staff expense

  ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ)

သမၼတအၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၏  Corruption Paper  စာတမ္းတြင္ ေခါင္မိုးမွစတင္တိုက္ဖ်က္၊  Fry a big fish ဟု ေရးထားပါသည္။ ၂ႏွစ္ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ယခု၂၀၁၃ တြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္လာတာ ေတြ႔ရပါသည္။ အခြန္ေကာက္စနစ္မွာ ျခစားမႈ၈၀% ျပည္ပအ၀င္အထြက္ဂိတ္မ်ားနဲ႔ကုမၸဏီၾကီး ၅၀၀ ခန္႔ကို  ပရိုဖက္ရွင္နယ္ Audit  မ်ားႏွင့္ရေအာင္ အခြန္ေကာက္ရန္၊ အခြန္ေရွာင္ပါက ၾကီးမားေသာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ေကာက္မႈကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း အရွိန္ရလာပါသည္။ လူေကာင္းမ်ားကို ခန္႔ျပီး၊ ေလ့က်င့္ထားႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးလုပ္ရပါသည္။ မလြယ္ပါ။

အခြန္ျပီးရင္ ဒုတိယအေနနဲ႔ အခြန္ေငြသံုးစြဲမဲ့ဌာနၾကီးေတြမွာ ျခစားမႈနည္းေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ အခြန္သံုးဌာနမ်ားက ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုးပါ။ သို႔ေသာ္ ျခစားမႈစနစ္ကို တိုက္ျဖက္ဖို႔ဆိုရင္ လူမ်ားမ်ား (၀န္ထမ္းမ်ားမ်ား) ရွိတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနေတြကို ဦးစားေပးရပါမယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန (စစ္သည္ ၄သိန္း)၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန (ဆရာ/မ) ၃သိန္း၂ေသာင္း၊ က်န္းမာေရး ဆရာ/မ – ၅ေသာင္း (ပဂၢလိကေဆးရံု၊ သ/မ ေဆးခန္းမ်ားေပါင္းလွ်င္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ရွိႏိုင္မည္)။ ထိုလူမ်ားအတြက္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ျမွင့္တင္ေပးရပါမည္။

ေငြေပးနည္း (လစာတိုးေပးနည္း) မထိေရာက္ပါ။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေျခခံစား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးျခင္းသည္၊ ျခစားမႈတိုက္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုရအရာရွိၾကီး အမ်ားစုသည္ ျခအၾကီးစားၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုျခအၾကီးစားၾကီးမ်ား၊ ရပ္တန္းက မရပ္ပဲ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကို တာ၀န္မွဖယ္ရွားရံုမက၊ အေရးယူျပီး၊ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းေနပါသည္။ ဥပမာ..ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္၀န္ၾကီးဌာန….။

ျမန္မာျပည္ေရာက္သြားျပီး အေျခခံလူတန္းစားေတြကို ေလ့လာရံုမက၊ စာလည္းေရးႏိုင္ေသာ အဂၤလန္မွ ေဒၚခင္မမမ်ိဳး  ျမန္မာျပည္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမတတ္ႏိုင္၊ လဘက္ရည္ဆိုင္း တလ က်ပ္၂ေသာင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ေသာ၊ ျပင္ပေက်ာင္းကို ရန္ကုန္တြင္ေလ့လာျပီး၊ ရြံႏြံထဲသြားရင္း လဲက်၊ တကိုယ္လံုးနာ၊ ရင္နင့္ဘြယ္ရကိုျမင္ရျပီး၊ ရင္နာစြာ ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရသည္။ ေလးစားပါသည္။  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  ခရိုနီ၊မိုႏို္ပိုလီအစိုးရ
က်ႏ္ုပ္လည္းရင္နာပါသည္။  မ်က္ရည္လည္းက်ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္ေတာင္ စိတ္ေပ်ာ့ရသလဲ ..မိမိကိုယ္ မေက်နပ္ပါ။ ေတာင္ကိုးရီးယားက Homeless Boy  youtube ဗြီဒီယိုၾကည့္ေတာ့လည္း မ်က္ရည္က်ပါသည္။ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ လဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ စားပြဲထိုးကို အင္တာဗ်ဴးေသာအခါ လစာ၂ေသာင္းႏွင့္၊ ေနစရိတ္၊စားစရိတ္ျငိမ္း၊ အဆင္ေျပသည္ဟု ေျပာသည္။ ဒီဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ..ဟုေမးေသာအခါ ၁၀ႏွစ္ရွိျပီ ..ဟူေသာ အေျဖစကားေၾကာင့္ မ်က္လံုးျပဴးမိသည္။ ေၾသာ္ဒီကေလး ၆ႏွစ္သားကတည္းက စားပြဲထိုးလုပ္ေနပါလား။ လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ ေက်ာင္းစာသင္ေပးေသာေၾကာင့္ စာေရး၊စာဖတ္ တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေပၚမွာပင္ ဤမွ်ျဖစ္ေနလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ားအဖို႔ မလြယ္လွပါ။ စင္ကာပူ Herris Pye ဆိုေသာ သေဘၤာဘြိဳင္လာလုပ္ငန္း အဂၤလိပ္ကုမၼဏီတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ခန္႔ႏွင့္ အတူလိုပ္ကိုင္ဖူးသည္။ ၇၅ရာႏႈန္းသည္ လယ္သမား၊ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ မိဘက ပြဲစားခေပးျပီး ႏိုင္ငံျခားလႊတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူေရာက္လာၾကသည္။ ပြဲစားခ မေပးႏိုင္ေသာ လယ္သူရင္းငွား သားသမီးမ်ားမွ မေလးရွား၊ ထိုင္း ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖို႔ ၀င္ေငြနည္းသည့္အျပင္ လယ္ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား လယ္မလုပ္လိုေတာ့ဟု ဆိုသည္။ လူၾကီးမ်ားသာ လယ္လုပ္ေနၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ား ပညာမသင္ႏိုင္ပဲ ေလလြင့္ေနသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံသား သားသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနပံုမွာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုက ရုန္႔ၾကမ္းတဲ့ Homeless နံနံေစာ္ေစာ္ေတြ ရိကၡာရဖို႔ လုျပီးတန္းစီေနတာေတြ ့စဥ္က  မ်က္ရည္မက်ခဲ့ပါ။ သူတို႔က အခမဲ့ပညာသင္ခြင့္၊ အခမဲ့စားေသာက္ခြင့္ေတြ ရျပီး ၀၀ျဖိဳးျဖိဳးေတြပါ။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ားအတြက္ မ်က္ရည္က်စရာမရွိ၊ အာဖရိကမေရာက္ဖူးေပေသာ္လည္း ဆရာျမတ္ေဖ၀င္း၏ အာဖရိကမစ္ရွင္ခရီး ကြန္ဂို (ယခင္ ဇိုင္ယာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္) အေၾကာင္း သူ႔၏စာအုပ္တြင္ ဖတ္ဖူးသည္။ တိုင္းျပည္သည္ သယံဇာတအလြန္ၾကြယ္၀ျပီး၊ ယခင္ျပင္သစ္ကိုလိုနီဘ၀က အာဖရိကတြင္ ေတာင္အာဖရိကျပီး ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ သယံဇာတၾကိမ္စာေျပာရမည္လား…။ စစ္အာဏာရွင္ မိုဘူတု အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီးေနာက္ စားစရာပင္မရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ဥ၊သစ္ဖုမ်ား တူးျပီးစားရသည့္ အေျခအေနေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဘ၀ျဖစ္သည္။အာဖရိကစစ္အာဏာရွင္ချမာ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားက ၀ိုင္၀န္းတိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ စစ္ရံႈး၊ အသက္ေပ်ာက္ရသည္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ အသစ္တက္လာေသာ စစ္ဗိုလ္က ၁၀ႏွစ္အၾကာ၊ သူ႔၏သားက အာဏာရလာျပန္သည္။ စစ္အာဏာ ၾကိမ္စာမလြတ္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းျပည္၏ ၈၅%သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခရိုနီအာဏာရွင္မ်ားၾကီးစိုးေသာ ဇိုင္ယာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခု  ျမန္မာျပည္သည္ အာဖရိက ကြန္ဂိုႏိုင္ငံနီးပါး စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွာ မြဲေတသြားခဲ့သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ကြန္ဂိုႏိုင္ငံအေျခအေန ေရာက္လုနီးနီးက အခုျပန္လည္ရုန္းထြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ျပီး ခရိုနီအာဏာရွင္မ်ား ၾကီးစိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္မခံလိုပါ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာ ခရိုနီစနစ္သို႔၊ ေရာက္သြားသည္။ ခရိုနီစနစ္မွလြတ္ရန္မွာ သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သန္႔ရွင္းရပါမည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ လစာ၊စရိတ္၊ေဆးကုသမႈမ်ား ပံ့ပိုးရန္အတြက္၊ က်ႏ္ုပ္တာ၀န္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရတြင္ တိက်ေသာ ဥပေဒ၊ အာမခံမ်ား ရွိရပါမည္။ ၀န္ၾကီးလစာ ၆သိန္း (US$ 600) ဟု ၀န္ၾကီးဦးစိုးသိန္းက ေျပာပါသည္။ သိန္း၆၀ခန္႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးရသင့္ပါသည္။
 

 
၀န္ထမ္းမ်ား သန္႔ရွင္းအစိုးရ
သမၼတဦးသိန္းစိန္က သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျခစားမႈေတြတိုက္ဖ်က္ေနပါ
သည္။  စစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျခစားစနစ္ၾကီး အေကာင္ထည္ေပၚလာျပီး၊ ကမၻာ ့ျခအစားဆံုးအျဖစ္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

က်ေနာ္ရဲ့ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔
၁။ အခြန္အျပည့္၀ရေရး  (4% မွ 15% အထိ tax to GDP ကို ၂ႏွစ္အတြင္းလုပ္ရပါမည္။)
  ေလဆိပ္နဲ႔သေဘၤာဆိပ္ေတြမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္တဆင့္ ကုမဏီအၾကီးစားမ်ားကုိ Auditor ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အခြန္ေကာက္ဖို႔ လုပ္ရပါမယ္။ လူ ၅၀၀၀ အထက္ခန္႔ထားတဲ့ ကုမဏီေပါင္း ၅၀၀ေလာက္ပဲ ရွိပါသည္။  အဲဒီကုမဏီေတြကို အခြန္ေကာက္ျပီးတာ Jurun 80:20 rules အရ အခြန္အားလံုးရဲ့ ၈၀% ကို ရမယ္ျဖစ္ပါသည္။ 
၂။ ေနာက္တဆင့္က သိပ္ခက္ပါ
သည္။  အခြန္ေငြကို ခြဲေ၀သံုးစြဲဖို႔ျဖစ္ပါသည္။  ကာကြယ္ေရးက ၃၀% အထက္ သံုးေနပါသည္။ သံုးေနဆဲပါ။ ရုရွား၊ယူကရိန္းကို စစ္္ပညာေတာ္သင္ေတြ အမ်ားၾကီးလႊတ္ျပီး၊ သူတို႔ဆီက လက္နက္ၾကီး၊ငယ္အားလံုး ၀ယ္ေနရပါသည္။  အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ျပင္သစ္ကိုေရာက္ေတာ့ ျပင္သစ္အစိုးရက လက္နက္၊ မီးရက္ဂ်္ေလယဥ္အျပင္ အႏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖိုပါ အေၾကြးေရာင္းဖို႔ လုပ္ပါမည္။ ကာ/ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၀ယ္ခ်င္မွာပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၀ယ္လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယ ေငြအသံုးမ်ားဆံုး၀န္ၾကီးဌာန ပညာေရးျဖစ္ပါသည္။  လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာမွ ၀န္ထမ္းအေရတြက္ကို ၾကည့္လွ်င္

စစ္သည္ေတာ္ ၄သိန္း (မိသားစု ၁၂သိန္း)
ေက်ာင္းဆရာ/မေပါင္း
   မူလတန္း – ၁၈၄၄၆၅ (တသိန္း၈ေသာင္း)
   အလယ္တန္း – ၆၈၁၀၈
   အထက္တန္း – ၂၇၃၁၁
   စက္မႈအထက္တန္း – ၁၀၁၃
   စိုက္ပ်ိဳးသိပံၸ – ၂၄၀
   GIT – ၂၃၈၈
   သူနာျပဳအတတ္သင္ – ၂၂၇
   တကၠသိုလ္မ်ား – ၂၆၂၄၂  (၁၅၉ခု)

က်န္းမာေရး
   ဆရာ၀န္ေပါင္း (အစိုးရ) – ၁၁၉၇၃
   သြားဆရာ၀န္ – ၈၈၀
   က်န္းမာေရးမႈး – ၁၉၅၂
   က်န္းမာေရးဆရာမ၊ သြားဘက္သူနာျပဳ၊ ၄၀၀၀ခန္႔
   သူနာျပဳဆရာမေပါင္း – ၁၈၀၅၀

အထက္ပါ အေရာအတြက္ဟာ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကနဲ႔သမ၀ါယမ ၀န္ထမ္းေတြေပါင္းရင္ ၂ဆ အေရတြက္မ်ားပါသည္။ 

သူတို႔အတြက္ လစာ ဘယ္ေလာက္ေပးတယ္ထင္ပါသလဲ။ ဆရာ၀န္မွ က်ပ္တစ္သိန္းေတာင္ လစာမရပါ။

ထို ေက်ာင္းႏွင့္ေဆး ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွာ လူမ်ားေပးကမ္းတဲ့ေငြကို ရပါသည္။  သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္း၊ သမာဇီ၀ လပ္စားမႈလို႔ ေခၚရမည္။

ပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးကို ဘတ္ဂ်တ္တိုးျမင့္မည္ဆိုပါက အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ လစာရင္း မတိုးရင္ေနပါ။ ေထာက္ပံုေၾကး (အိမ္၊၀တ္စံု စရိတ္ဆိုျပီး တစ္လ ၅ေသာင္းကေန တစ္သိန္းအထိ) ရာထူးအလိုက္ လုပ္ေဆာင္္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သံုးေငြ ရာႏႈန္း ကမၻာ့အႏို္မ့္ဆံုးမွာ ပါ၀င္ပါသည္။  

အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အသံုးစရိတ္ကို ဘယ္လိုရွာမည္နည္း? သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ၊ အခြန္ေကာက္ေငြမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ စက္ရံုမ်ားကို စစ္ေဆးေရး၊ မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လပ္စားေနၾကသည္ျဖစ္သည္။ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မဟုတ္ပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အားလံုးတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တရားမ၀င္ အခြန္မ်ားေကာက္ျပီး ဂိတ္ေၾကးေကာက္သည့္နည္း ရွိပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွ ျပည္သူ႔ရဲ ဆိုသည္မွာ အလြန္ဆိုးပါသည္။ ျပည္သူ႔ရဲမ်ား စား၀တ္ေနေရး လံုေလာက္ရန္လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။

အသံုးစရိတ္၊ ဘတ္ဂ်တ္ေလ့လာျခင္း
သံုခ်ပ္တြက္နည္း၊ သခ်ၤာနည္းကို သံုးၾကည့္လွ်င္ ၀န္ထမ္းအမ်ားဆံုးရွိေသာ စစ္တပ္၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ၊ ေဆးဆရာ/မ၊ ရဲ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၈သိန္းခန္႔ရွိမည္။ ထိုသူမ်ား၏ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တစ္ေယာက္လွ်င္ က်ပ္၃သိန္း (ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ခန္႔) အသံုးျပဳပါက ေလာက္ငွသည္ဟု ယူဆပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်ပ္ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ေထာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွအကုန္က်ခံရပါမည္။ ျခစားမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းစြာ အကုန္က်ခံေပးရပါမယ္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျခစားမႈအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရခက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို အေရးၾကီးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးမေပးပဲ၊ အခြင့္ေရး Benefits မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္း၈သိန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င့္ 800000 x US$500 = US$ 4.8 billion ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ GDP သည္ US$ 60 billion ဆိုပါက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔  tax 15% ေကာက္ႏိုင္လွ်င္ ၀န္ထမ္း ၈သိန္းအတြက္ လစာ၊စရိတ္ US$ 4.8 billion ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ စစ္သား ၄သိန္းကို ႏႈတ္လိုက္ပါက ပညာေရး၊က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္း  ၄သိန္းစရိတ္မွာ US$ 2.4 billion မွ်သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္းတစ္ဦးလစာ

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္မာေရး ၀န္ထမ္း ၈သိန္းအတြက္ US$ 4.8 billion per year (Theory Value) သံုးရန္မွာ ခက္ခဲ့ေနပါသည္။ ေဌး၀င္းႏိုင္ (ဤကမၻာကိုတရုပ္တို႔ၾကီးစိုးေသာအခါ၀ယ္) စာအုပ္ဘာသာျပန္သူ ေရးသားခ်က္အရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ US$ 1.1 billion per year ဟုဆိုသည္။ စစ္သားမ်ား လစာႏွင့္စရိတ္မဟုတ္ႏုိင္ပါ။ စစ္သားမိသားစုမ်ား အလြန္ဆင္းရဲသည္ဟု သိရပါသည္။ ပုသိမ္မွ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦး သူမေယာကၤ်ား စစ္မႈထမ္းရာ ျမန္မာနယ္စပ္ျမိဳ႔သို႔ ေက်ာင္းပိတ္ေသာအခါ ၂လ လိုက္သြားခဲ့သည္။ သူမေျပာၾကားခ်က္အရာ စစ္သားမိသားစု အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားသည္ သူမထံသို႔ တပ္ရိကၡာထုတ္မေပးခင္ ဆီတစ္ဇြန္း၊ ဆန္၂ဗူး၊ စသျဖင့္ လာေရာက္ေခ်းငွားသံုးစြဲၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စစ္အသံုးစရိတ္ US$5 billion per year မွာ ဘယ္ေနရာမွာသံုးၾကသနည္း။ Good Question ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲတြင္ ေမာ္တာက်ည္ဆံ တစ္လံုးသည္ ေဒၚလာ ၅၀၀ခန္႔ တန္သည္ဟု ဆိုသည္။ က်ည္တစ္ေတာင့္သည္ တစ္ေဒၚလာေက်ာ္ တန္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗံုးမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား ဒလေဟာသံုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ အခြန္ေကာက္ေငြ tax income US$ 5 billion ရခဲ့သည္။ စစ္အသံုးစရိတ္ US$ 1.1 blllion (22% of tax income) ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ US$ 0.25 billion (5% of tax income) သံုးသည္ဟု ဆိုသည္။
  နိဂံုး (သန္႔ရွင္းအစိုရ)
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါ အခြန္ျခစားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္လာေသာေၾကာင့္ 2013 တြင္ tax income ၂ဆ US$ 10 billion ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးစရိတ္ကို ပိုမိုသံုးမည္ျဖစ္သည္။ စစ္အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စစ္သားမ်ားအတြက္ ဦးပိုင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျခစားမႈတိုက္ျဖတ္ေရး (သန္႔ရွင္းအစိုးရျဖစ္ေရး) ျဖစ္ပါ
သည္။  မိုးမခစာမ်က္ႏွာမွ သန္း၀င္းလိႈင္ ေဆာင္းပါးအရ၊ လႊတ္ေတာ္ ကာ/လံု ၁၁ဦးတြင္ ၉ဦးမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အေရးၾကီးေသာ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ၁၁ဦးတြင္ ၉ဦးမွာ စစ္ဗိုလ္အမ်ိဳးႏြယ္မ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ အာဏာကို စစ္ဗိုလ္အမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးသည&

freedom from fear အေျခခံ Attitude ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ ျမင့္ျမတ္ဖို႔ (စာအုပ္အညႊန္း)


စာေရးသူ၏ အမွာ
စာေရးျခင္း၊ မိန္ ့ခြန္းေျပာျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း စေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တခုကား လူအခ်င္းခ်င္း နားလည္မတိုးပြားေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု က်မ ယူဆပါသည္။ ျမန္မာ့လူမေရး၊ နိုင္ငံေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို ့ကို ကမၻာက ပိုမို၍ သိရိွနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံတနိုင္ငံကို အမွန္တကယ္အကို်းျုပနိုင္မည့္ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ရန္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတြင္ ပြင့္လင္းျပတ္သားစြာ သံုးသပ္ ေဝဖန္ပိုင္ခြင့္နွင့္ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေနြးဖလွယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရိွရမည္ဟုလည္း က်မ ယံုျကည္ပါသည္။

၁၉၈၈-၈၉ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း က်မေျပာျကားခဲ့ေသာ မိန္ ့ခြန္းမ်ားနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားနွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တည္ေထာင္လိုသူတို ့၏ အေတြးအေခၚ၊ အျမင္တို ့ကို အမ်ားျပည္သူ ေဝဖန္သံုးသပ္နိုင္ငံေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မိန္ ့ခြန္းမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ားကို စုေပါင္း၍ စာအုပ္ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးမ်ားကို နားလည္သံုးသပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္နိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝနိုင္ရန္ အားေပးကူညီခဲ့သူတို ့အား ေက်းဇူးတင္လ်က္ရိွပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္တာဝန္မ်ားျကားမွ ေစတနာျပည့္ဝစြာျဖင့္ အဓိကဘာသာျပန္သူအျဖစ္၄င္း၊ စာတည္းျဖတ္သူအျဖစ္၄င္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္(လန္ဒန္) ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွေျကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

စာတည္း (ေဒါက္တာေအာင္ခင္-သမိုင္းပညာရွင္)၏ အမွာ

(၁)
လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္နွစ္ခန္ ့ ၁၉၈၅ ခုနွစ္က ျဖစ္သည္။ နွင္းထူထပ္စြာက်ေနသည့္ ထိုနွစ္ ေဆာင္းရာသီတေန ့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နွင့္ ပထမဆံုးအျကိမ္ က်ေနာ္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က အဂၤလန္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း သမိုင္းဆရာ-ဆရာမမ်ား ေရာက္ရိွေနခိုက္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္စဖို ့ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ တေန ့စုေဝးျကသည္။

ထိုေန ့၌ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္တို ့ ဇနီးေမာင္နံွက သူတို ့အိမ္တြင္ လၻက္ရည္ပဲြ ျပင္ဆင္ထားသျဖင့္ က်ေနာ္တို ့ သမိုင္းအုပ္စု သြားျကသည္။ က်ေနာ္နွင့္ က်ေနာ့္ဇနီးအပါအဝင္ အားလံုး ဧည့္သည္ ရွစ္ေယာက္ ရိွ၏။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ လုပ္ထားေသာ ကိတ္မုန္ ့မ်ား စားေသာက္၍ တေပ်ာ္တပါး ရိွလွသည္။ က်ေနာ္သည္ ေဒၚစု၏ခင္ပြန္း ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္နွင့္သာ စကားေျပာရသည္ကမ်ားျပီး ေဒၚစုမွာမူ အမို်းသမီးဝိုင္းတြင္ လက္မလည္နိုင္ေအာင္ ဧည့္ခံရင္း စကားလက္ဆံု က်ေနသည္က မ်ား၏။ ေဒၚစုတို ့အိမ္မွာ အေတာ္ေလးက်ယ္ဝန္းသည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ကုလားထိုင္မ်ား၊ စားပဲြမ်ားနွင့္ စာအုပ္စင္မ်ားကလဲြ၍ က်ေနာ္ ဘာမွ် မေတြ ့မိ။ လင္မယားနွစ္ေယာက္စလံုး ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္နွင့္ စာေပလိုက္စားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ၌ မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္။

(၂)
ထိုေန ့ ေတြ ့ဆံုျပီးေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္နွင့္ ေဒၚစုတို ့ဇနီးေမာင္နံွ လံုးဝ အဆက္အသြယ္ မရိွသေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ေရာက္မွ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ ေဒၚစု ေဇာက္ခ်၍ လုပ္ကိုင္ေနသည္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္။ လူóကံမ်ားနွင့္ ပါလာေသာ ဗီြဒီယိုအေခြမ်ားတြင္လည္း ေဒၚစုကို ေတြ ့ရသည္။

က်ေနာ္သည္ မဆလေခတ္ကို စက္ဆုပ္ရြံရွာျပီး မဆလဒဏ္ကိုလည္း မခံနိုင္သည့္အဆံုး နိုင္ငံျခားထြက္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဒၚစုမွာမူ လြတ္လပ္ေနရာမွ အမိနိုင္ငံသို ့ျပန္ရင္း မိမိ၏ ယံုျကည္ခ်က္အတိုင္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ တိကု ္ပဲြဝင္ ရုန္းကန္ေနသူျဖစ္သည္။ ေဒၚစုကို ရိုိုးသားေျဖာင့္မတ္ သိမ္ေမြ ့ေသာ အိမ္ရွင္မတဦးအျဖစ္သာ သိရိွထားခဲ့သျဖင့္ ေရရွည္တိုက္ပဲြတြင္ ခံနိုင္ရည္ရိွပါ့မလားဟု အစတြင္ က်ေနာ္ သံသယျဖစ္မိသည္။ သို ့ေသာ္ ေဒၚစု ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပဲြ အခိ်န္ျကာလာသည္နွင့္အမွ် ထိုသံသယစိတ္တို ့ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္ေတာ့သည္။

(၃)
ေဒၚစု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသား၍ ခင္ပြန္းသည္ ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝေသာ “Freedom From Fear” စာအုပ္ကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထုတ္ေဝသင့္သည္ဟု က်ေနာ္ ေတြးမိသည္။ ထိုစာအုပ္ကို တကယ္တမ္း ျမန္မာျပန္ရာတြင္ က်ေနာ္ အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္လာရမည္ဟု ထိုစဥ္က မထင္မွတ္ခဲ့ပါ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာျပန္ဆို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အေတြ ့အၾကံဳမွာ ၁၉၇၁ ခုနွစ္က ျဖစ္သည္။ နွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ခန္ ့ျမန္မာျပန္ထုတ္ေဝသည့္ အေလ့အထ ျပတ္လပ္ေနခဲ့သျဖင့္ အစတြင္ ေဒၚစုစာအုပ္ကို ျမန္မာျပန္ရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္မိေသာ္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း ဖတ္သင့္သည့္စာအုပ္ဟု ယံုျကည္သည့္အတြက္ အတတ္နိုင္ဆံုး အားထုတ္ျပန္ဆိုခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ရည္စူးထားသည့္အေလ်ာက္ အဂၤလိပ္စာအုပ္နွင့္မတူဘဲ တမူထူးျခားေနမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟု လူတိုင္းလိုလို ငယ္စဥ္ကတည္းက သိရိွထားခဲ့ျကေသာ္လည္း ဗိုလ္ခု်ပ္၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္သေဘာေပါက္မိသူ အလြန္နည္းပါးလိမ့္မည္ထင္သည္။ ထိုလူနည္းစုထဲတြင္ ေဒၚစု အထင္ရွားဆံုးျဖစ္မည္မွာ ေျပာရန္မလိုဟု ယံုျကည္သည္။ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္ ယံုျကည္ခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ထားေသာ ေဒၚစု၏ အေတြးအေခၚကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း သိရိွနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အထိ ျပည္သူလူထု ယံုျကည္အားထားေလာက္သည့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မို်း ေပၚေပါက္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရိွခဲ့ပါ။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္လာသည့္အခါတြင္မွ ကိုယ္ကို်းစြန္ ့၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံလုပ္ျကမည့္ ငယ္ရြယ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေဒၚစုသည္ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္း၏ နိုင္ငံေရးအေမြကို ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္၄င္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ရယူနိုင္မည့္သူအျဖစ္၄င္း၊ တပ္မေတာ္သားတို ့က ရိုေသေလးစားရသူအျဖစ္၄င္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုျကည္ကိုးစားမႈ ရယူထားသူအျဖစ္၄င္း၊ အမို်းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္သူအျဖစ္၄င္း ေပၚထြက္လာပါသည္။

(၄)
ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပညာရွင္ ဗိုလ္မႉးဘရွင္ ေရးသား၍ ၁၉၅ဝ ခုနွစ္က ပထမဆံုးအျကိမ္ ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သမိုင္း” စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ့ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းပညာရွင္ျကီး ပါေမာကၡ ဂီ်၊ အိပ္ခ်္၊ လုစ္ က “ဗမာမဟုတ္ေသာ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ကြယ္လြန္သူ ေအာင္ဆန္း ထားရိွေသာ သေဘာထားမ်ားကို က်ေနာ္ မ်ားစြာေလးစားမိပါ၏။ ျမန္မာနိုင္ငံ စည္းလံုးေရးကို ဓားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ ေလးေလးနက္နက္ အဓိပၸာယ္ရိွရိွ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ‘က်န္စစ္သား’ လြန္သည္မွစ၍ ေအာင္ဆန္းသည္ ပထမဆံုးေသာ ဗမာျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ ယူဆပါသည္”ဟု ၄င္း၏ အမွာစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ေဒၚစုသည္ ဖခင္လုပ္သူ၏ ေျခရာအတိုင္း လိုက္နိုင္မည္ဟု က်ေနာ္ ယံုျကည္၏။ သို‹ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားရန္ ေဒၚစုတဦးတည္း အနစ္နာခံóကိးပမ္း၍ ရမည္မဟုတ္၊ လူတိုင္းက မိမိတို ့၏ ကိုယ္ကို်းသက္သက္ကိုသာ ျကည့္မေနဘဲ၊ အမို်းသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို ့အတြက္ တတ္နိုင္သ၍ တာဝန္သိသိ ကူညီမွသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကား၍ စစ္မွန္ေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စာအုပ္ပါ အသံုးအနႈန္းမ်ားကို ေန ့စဥ္သံုး ျမန္မာစကားနွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသျဖင့္ ဥပမာ “ကြ်န္မ-ကြ်န္ေတာ္” ဟူေသာ စာလံုးေပါင္းကို မသံုးဘဲ “က်မ-က်ေနာ္” ျဖင့္ အစားထိုး သံုးစဲြထားသည္။ မူရင္း ျမန္မာစကားတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ “ငါ”ဟူ၍ ရည္ညႊန္းေသာ္လည္း အာဏာရွင္ဘုရင္မ်ားေခတ္တြင္ “ကြ်န္” ဟူေသာ ေဝါဟာရ ေခတ္စားလာခဲ့၍ “ငါ” ဟူေသာ မူလအသံုးအနႈန္းမွာ ဘုရားစာမ်ားတြင္သာ က်န္ေနေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီျကသည့္ လန္ဒန္òမိ ့မွ အရွင္ဥတၱရ၊ ဦးစိန္ေက်ာ္လိႈင္နွင့္ အျခား ျမန္မာျပန္ဆိုကူညီသူမ်ားအား အထူးလိႈက္လဲွစြာ ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ျမန္မာျပန္ဆိုရာ၌ တစံုတရာ ခြ်တ္ယြင္းမႈရိွမည္ဆိုလွ်င္ က်ေနာ့္တြင္သာ တာဝန္ရိွပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္
လန္ဒန္ ၇-၉-၉၃

ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္၏ စကားဦး
ဗားစလဗ္ဟာဗဲလ္ (Vaclav Havel) သည္ အထူးရိုေသေလးစားျခင္းခံရေသာ ျပဇာတ္နွင့္ စာေရးဆရာျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ ခ်က္ (Czech) နိုင္ငံ၏ သမတျဖစ္သည္။ ခ်ာတာ-၇၇ ဟု ထင္ရွားေသာ လူ ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈကို ၁၉၇၇ ခုနွစ္၌ စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈေျကာင့္ ခ်က္ကိုစလိုဗားကီးယား (Czechoslovakia) တြင္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးလာနိုင္ျခင္း ျဖစ္၏။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခု်ပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း စသည့္ အေတြ ့ အၾကံဳမ်ား ရိွခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ဗားစလဗ္ ဟာဗဲလ္သည္ ေအာင္ဆန္းစုျကည္အေပၚတြင္ အထူး စာနာေထာက္ထား၊ ရိုေသေလးစားသူ ျဖစ္သည္။ သူမကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္၌ နိုဘဲလ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေပးရန္ အဆိုျပဳသူမ်ားထဲတြင္ ၄င္းပါဝင္သည္။
****

မွတ္ခ်က္။  အႏွစ္၂၀ၾကာခဲ့ျပီ၊ Vaclav Havel သည္ ခ်က္ႏိုင္ငံသမၼတအျဖစ္ အေရွ႔ဥေရာပ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမွ ၾကြယ္၀ေသာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ျပီးေနာက္၊ သူလဲကြယ္လြန္သြားေလျပီ။ ဘာသာျပန္သူ ေဒါက္တာေအာင္ခင္မွာ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသံုးသပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုျမန္မာျပည္တြင္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္၊ အင္တာနက္ေခတ္စားခ်ိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေတြးေခၚမ်ားကို ျမက္ေခ်မျပတ္ရန္လိုသည္။ ႏိုင္ငံကိုမည္သူေခါင္းေဆာင္ပါေစ၊ အေျခခံ Attitude ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ ျမင့္ျမတ္ဖို႔ လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း သူမ၏ အေျခခံလမ္းစဥ္ လြဲသြားမည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သူမတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ မရႏိုင္၊ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ယခုစာအုပ္ကိုတစ္ေခါက္ (အခ်ိန္ေပး) ျပန္ၾကည့္မိသျဖင့္ ရွယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ e-book စာရိုက္ႏွိပ္ခဲ့သူမွာ ရဲရင့္ေအာင္ (ၾသစေၾတးလွ်ား) ျဖစ္သည္။

Download Link
http://mingalaronline.biz/freedom.from.fear.pdf

Autonomous regions ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမ်ား (လူမ်ိဳးစုျပသနာေျဖရွင္းနည္း)

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္မႈမ်ားျပားေသာ ျပည္မယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မွ်တစြာက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား (အေမရိကန္၊ ၾသစေၾကးလွ်ား၊ကေနဒါ..ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း၊ တရုပ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တိုင္းကို စစ္မွန္ေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မေပးပါ။ ဗဟုိမွအုပ္ခ်ဳပ္ရတြင္ ခက္ခဲလာေသာ လူမ်ိဳးစုအင္အားေကာင္းသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားစနစ္ကို ထူေထာင္ေပးထားသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ တရုပ္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါမည္။ သူတို႔ လူမ်ိဳးစု ျပသနာေျဖရွင္းနည္းကို ေလ့လာပါမည္။

တရုပ္ႏုိင္ငံမွကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျပည္နယ္(၅)ခု

ျပည္နယ္၅ခုကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (လူမ်ိဳးစုမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္) ေပးထားရသည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မူလေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ျပီး၊ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ား ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း လူမ်ိဳးစုအင္အားၾကီးမားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုပ္အစိုးရက Autonomous Regions ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတစ္ခု ဖန္တီးေပးထားရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခက္ခဲႏိုင္ျပီး၊ လူမ်ိဳးစုအဓိဂရုန္းမ်ား၊ ခြဲထြက္ပုန္ကန္မႈမ်ားျဖစ္လာပါက တိုင္းျပည္နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။ ယခု၂၁ရာစုတြင္ စစ္အင္သံုး ေခ်မႈန္းမႈမႈ ေခတ္မစားေတာပဲ၊ လူနည္းစု၊ လူမ်ားစု အခ်င္းခ်င္း ေလးစား၊ အသိမွတ္ျပဳေသာ ေခတ္ကို စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူမႈေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ အထူးသျဖင့္၊ စစ္တပ္၊ရဲတပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးတို႔ကို ဗဟုိကခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူနည္းစုမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ရရွိသည္။ အာဏာရွိပါတီ၊တရုပ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီခ်ည္း ကိုယ္စားလွယ္မျဖစ္ေအာင္ လူနည္းစုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားသည္။

Xinjiang ျပည္နယ္တြင္ Uyghur လူမ်ိဳးစုမ်ားက ၄၅%ရွိျပီး၊ သူတို႔သည္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုပ္အစုိးရက အထူးသတိထားအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားကို ေခတ္သစ္တရုပ္အစိုးရက အထူးေငြကုန္ခံ၊ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နယ္ခ်င္းစပ္ေနသာ ယူနန္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ပင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုက အင္အားမၾကီးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမလိုေပး။ Xinjiang Uyghur လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာရွိသျဖင့္ အထူးအခြင့္ေရးေပးထားရသည္။ ၂၀၀၉တြင္ မူစလင္ထၾကြမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ ေသဆံုးရသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္လည္း လူ၂၃ဦးေသဆံုးေသာ အေရးခင္းျဖစ္ျပန္သည္။ လူဦးေရ သန္း၂၀ရွိေသာျပည္နယ္ၾကီးျဖစ္ျပီး၊ အေရးအခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေသာ္လည္း တရုပ္အစိုးရက ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္။

အျခားျပည္နယ္မ်ားမွာ တိဘက္ ၉၂% လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကီးစိုးေသာ္လည္း၊ လူဦးေရ ၃သန္းမွ်သာရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ထိန္းထားႏိုင္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ လူအခြင့္အေရး ဗုဒၶဘုန္းေတာ္ၾကီး ဒလိုင္လာမား၏ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

မြန္ဂိုျပည္နယ္တြင္ ၁၇%ရာႏႈန္းမြန္ဂိုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေသာ မြန္ဂိုႏိုင္ငံကလည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္၊ တရုပ္အစိုးရက အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ လူဦးေရ ၂၃သန္းရွိျပီး၊ အမ်ားစုသည္ တရုပ္ ဟန္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစုအခြင့္အေရးေပးသည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးထားသည္။

Ningxia ျပည္နယ္သည္ မြန္ဂိုျပည္နယ္ႏွင့္တရုပ္ျပည္မၾကီးၾကားတြင္ရွိသည္။ မ်ားျပားလွေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားရွိျပီး၊ လူဦးေရ ၆သန္းခန္႔တြင္၊ အမ်ားစုမွာ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအေခ်ျပဳေသာ အဓိကရုန္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာလည္း အသင့္တင့္မ်ားျပားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ာစြာလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးထားရသည္။

Guangxi ျပည္နယ္သည္ တရုပ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနသည္။ တရုပ္ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားက ၆၂ရာႏႈန္း အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး၊ Zhuang လူမ်ိဳးစုမ်ားက ၃၂%အထိရွိသည္။ ျမန္မာႏွင့္နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ၄၆သန္းတြင္ Zhuang လူမ်ိဳးစုက ၁၄သန္းခန္႔ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးထားရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လူဦးေရ ၄၅သန္းရွိျပီး၊ တရုပ္ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားက ၆၇% အမ်ားစုျဖစ္သည္။ က်န္ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ၁၁% Yi လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္။ အျခား မ်ားျပားလွေသာလူနည္းစုမ်ားမွာ တိဘက္-ျမန္မာလူမ်ိဳးစုတြင္ပါ၀င္ျပီး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ၀.၁% မွ ၂.၀% အထိ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ တရုပ္ဟန္လူမ်ိုဴးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိန္းထားႏိုင္သည္။ တရုပ္ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေျခခံ၊ ဘာသာမရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၊သည္ ရိုးရာနတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္မစ္ရွင္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပား ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ မစ္ရွင္မ်ားမွာ Gladstone Porteous (from Australia)ယ Alfred James Broomhall, Janet Broomhall, Ruth Dix and Joan Wales of the China Inland Mission စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယူနစ္ျပည္နယ္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၆၇% တရုပ္ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားက ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရန္မလို။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးထားရေသာ ျပည္နယ္ (၄)ခုရွိသည္။ 
1. Yogyakarta (1950) , 3.4 million people, 90% are Javanese, govern by Sultan
2. Aceh (2005) ,  5 million people,  Acehnese 79%, most are Christian
3. Papua (2000) , 2.8 million people, many ethnic group, most are Christian
4. West Papua (2008) , 0.76 million people, many ethnic group, Christian 53%, Muslim 37%
ကခ်င္လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလမုန္တူးဂ်ာႏွင့္ အဖြဲ႔သည္၊ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ စည္းရံုး၊ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာအစိုးရမွ လံုး၀ပါ၀င္ခြင့္မေပးပါ။  KIA စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားပါ၀င္ျပီး၊ ကခ်င္ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈကို အမ်ားဆံုးရေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မေပး။ တသီးပုဂလိကအျဖစ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္ခြင့္မရပါ။ ဦးလမုန္တူးဂ်ာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အေသေပ်ာက္မ်ားစြာျဖစ္ရေသာ Acehnese အာခ်န္ျပည္နယ္ လူမ်ိဳးစုအေရးအခင္းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းကို နမူနာ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ျပ၊ စာတန္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအစိုးရက မသိက်ိဳးႏြန္လုပ္ထားသည္။ အခ်ိန္မက်ေသး၍ ဟု ဆိုႏိုင္မည္ေလာ။ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အတုယူေနသည့္ျမန္မာအစိုးရသည္၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲေစခဲ့သည့္ Acehnese ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္နည္းလမ္းကို ျမန္မာျပည္တြင္အသံုးခ်ရန္ ဘာမ်ားခက္ခဲေနပါသနည္း။ 


အိႏၷိယႏိုင္ငံ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးသည့္ ျပည္နယ္အေရတြက္မွာ မ်ားျပားလွသည္။  Bodoland (2003) · Chakma (1972) · Dima Hasao (1970) · Garo Hills (1952) · Gorkha Hills (1988) · Jaintia Hills (1972) · Karbi Anglong (1970) · Kargil (1995) · Khasi Hills (1952) · Lai (1972) · Leh (1995) · Mara ၷ(1972) · Tripura Tribal Areas (1982) and de facto autonomous area – North Sentinel Island (1947)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္ေျပာင္းျပီးေနာက္၊ အစိုးရႏွင့္အဆင္ေျပေသာ ျပည္နယ္မဟုတ္သည့္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးထားသည္။ အႏၷိယပံုစံ လူမ်ိဳးစုငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ေသာ ဓန၊ ကိုးကန္႔ရ်မ္း၊ နာဂ၊ ပေလာင္၊ ပအို႔ ႏွင့္ ၀ လူမ်ိဳးစုုမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျမန္မာနယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၷိယမွ နာဂ၊အာသံ၊မီဇို၊ မဏိပူရ စသည့္ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ကယားျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ား အင္အားခိုင္မာစြာရွိေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ အစိုးရသစ္မွာ Myanmar Peace Council တည္ေထာင္ျပီး၊ ျပည္နယ္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဗဟိုမွသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။

တရုပ္ျပည္ကို နမူနာထားျပီး ေရးရျခင္းမွာ တရုပ္အစိုးရသည္ လူနည္းစုမ်ားကို အထူးသျဖင့္၊ စီးပြားေရးတြင္ ေက်နပ္မွ်တမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ စီးပြားေရးတြင္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစု ခြဲျခားမႈမရွိျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လူမ်ိဳးမ်ား၏ အစိုးရသစ္သည္ တရုပ္ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ဗားလူမ်ိဳးစုမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္ ျမန္မာျပည္နယ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည္နည္းဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။  ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို၊ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ (ပြင့္လင္းစြာ) ရိုးသားစြာလုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အေမရိကန္၊ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားက ၾကား၀င္ေပးေသာေၾကာင့္ အခက္ခဲမရွိပဲ အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္ခက္ခဲလုပ္ေဆာင္ရသည္။ တရုပ္ျပည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ျမစ္ဆံုဆည္ရပ္တံ့သြားျခင္းလည္း အေၾကာင္းခ်က္မ်ားစြာတြင္ တစ္ခုပါမည္။ တရုပ္ျပည္ႏွင့္အေမရိကန္ အင္အားျပိဳင္မႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သားမ်ား ၾကားညွပ္ခံရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယခုအခါ ကခ်င္ KIA နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနရာယူထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေနာက္ဆုတ္မသြားေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စတင္ေနျပီး၊ တိုက္ပြဲၾကီးမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအလားလာျဖစ္သည္။ အင္အားၾကီးေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စတင္အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါသည္။
 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အလြန္ခက္ခဲစြာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမွာ သယံဇာတၾကိမ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးသိပါသည္။ စီးပြားေရးပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ၂၁ရာစုတြင္ အိႏိၷယႏွင့္တရုပ္ျပည္တို႔သည္ တဟုန္ထိုး စီးပြားတိုးတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ေရာက္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္၊ ကုန္စည္ကူးသန္းျခင္းအတြက္ အဓိကက်လာသလို၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၾကြယ္၀လွေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ကြ်န္းသစ္၊ ေရႊ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ..စသည္တို႔သည္၊ မက္ေမာစရာခ်ည္းျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA တပ္မ်ားကို တျပားမွမေပးဘူး၊ အင္အားသံုး ေမာင္းထုတ္ေသာအခါ နာက်ည္းမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္-ျမန္မာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ နာက်ည္းမႈျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား၊ စစ္ေလယဥ္မ်ားျဖင့္ အျပင္းထန္တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက လူမ်ိဳးတံုးတိုက္ပြဲလားဟု မ်က္ရည္က်ရသည္။ က်ားကုတ္က်ားကန္၊ အေသခံျပီး ခုခံတိုက္ပြဲဆင္ၾကသည္။ ကခ်င္ျမိဳ႔ရြာၾကီးေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ပ်က္စီး၊ မီးေလာင္၊ ျပာက်ခဲ့ရသည္။ ဘာမဟုတ္သည့္ သယံဇာတကို တရုပ္ျပည္သို႔ ေရာင္းစားေနၾကသည္။ သယံဇာတက်ိန္စာ။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လူၾကီးခ်င္းအဆင္မေျပမႈမွ၊ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တစ္သိန္းေက်ာ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ျဖစ္ရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား၊စစ္ဗိုလ္ လူငယ္မ်ားစြာ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ လူမ်ိဳးေရးအျပင္ ကခ်င္အမ်ားစုသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးလွ်ိဳ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မူဆလင္ခြဲထြက္စစ္ပြဲကဲ့သို ေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရသူမ်ား စာရင္းလုပ္ခြင့္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူဦးေရ ေထာင္၊ေသာင္းမက ေသေၾက၊ပ်က္စီးခဲ့သည္မွာ ျငင္းမရႏိုင္ပါ။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရသစ္ သိမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ၊ စစ္၀ါဒီအစြဲကို ခြ်တ္ႏိုင္ဖို႔၊ လူလူျခင္းေလးစားမႈ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခါ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားက လက္နက္မစြန္႔ပဲ၊ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္မ်ားကို ရရွိထားၾကပါသည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ခြဲေ၀ယူရတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်နပ္မွ်တမႈရွိေအာင္လုပ္ရမည္။ ထိုမွ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ခိုင္မာလာျပီး ညီအစ္ကို တုိင္းရင္းသားအားလံုး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားသည့္၊ သာယာ၀ေျပာေသာ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သတည္း။

အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ

Reference
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_autonomous_areas_by_country

လက္ရႇိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ ဒုတမၼတေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

အဂတိလိုက္စားမႈ အေမြဆုိး

Created on Tuesday, 18 June 2013 05:37
Written by သစ္ထြဋ္
AddThis Social Bookmark Button
6.18.16
၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္း Transparency International အဖြဲ႕အစည္းမႇ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ Transparency International အဆင့္သတ္မႇတ္ခ်က္
 (စက္၀ိုင္းျပထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမႇာ အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုး၀ါးဆံုးအဆင့္တြင္ ပါရိႇသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္)
ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရႇင္း ဗဟိုဌာန (MICC) မႇာ မၾကာမီက က်င္းပခဲ့တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏႇင့္ ေျဖာင့္မတ္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမႇာ လက္ရႇိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈ အေျခအေနကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒုတိယသမၼတေျပာတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ
အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အလိုက္ ေလ့လာၿပီး အညႊန္းကိန္းအျဖစ္ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ တင္ျပေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္တဲ့ Transparency International အဖြဲ႔ႀကီးက ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ “Corruption Perceptions Index” အဆင့္သတ္မႇတ္ခ်က္အရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၇၆ ႏိုင္ငံထဲက အဆင့္ ၁၇၀ ေက်ာ္မႇာ သတ္မႇတ္ ခံထားရတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈ အေျခအေနဟာ ဆုိးရြားေနတယ္လုိ႕ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားေရးအျပင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကားခဲ့သလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာဟာ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာက္ေျခအဆင့္ကစၿပီး အေပၚအဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မႇာ လႈိက္စားေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ အရင္အစုိးရ တုန္းကေတာ့ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဒီလုိမ်ဳိး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာေလ့မရႇိဘဲ ေျပာတဲ့သူေတြကုိေတာင္ ၿငဳိျငင္မႈ၊ သြယ္၀ုိက္ အေရးယူမႈေတြ ဌာနဆုိင္ရာ တခ်ဳိ႕မႇာ ရႇိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္ခတ္မႇာေတာ့ ေျပာတဲ့သူေတြကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလာသလုိ အဂတိ လိုက္စားမႈကုိကာ ကြယ္တုိက္ဖ်က္တဲ့ သိသာထင္ရႇားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါၿပီ။
လက္ရႇိ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒမ်ား
လက္ရႇိျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဥပေဒေတြ အေနနဲ႕ ၁၈၆၁ ခုႏႇစ္ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒ၊ ၁၉၄၈ ခုႏႇစ္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တားဆီးေရး ဥပေဒနဲ႔ အထူး ဥပေဒေပါင္း ၁၅ ခု ရႇိပါတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ဒီဥပေဒေတြ စိုးမိုးေရးအတြက္ အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာန၊ (Bureau of Special Investi- gation) BSI ကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
၂၀၀၅ ခုႏႇစ္မႇာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကိုလည္း လက္မႇတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီကိုလည္း ယခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးေရးႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေလာက္ဥပေဒေတြ ေကာ္မတီေတြ ရႇိေနတာေတာင္ ဘာေၾကာင့္ လာဘ္စားမႈေတြ ႏႇစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ရႇိေနခဲ့ရပါသလဲ။
အႂကြင္းမဲ့အာဏာ
ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းကေတာ့ အတိတ္ကာလက အႂကြင္းမဲ့ အာဏာဟာ လူကိုအႂကြင္းမဲ့ ပ်က္စီးေစတယ္ ဆိုတာကို ဦးစီးဦးေဆာင္တဲ့ အပိုင္းက သိရႇိနားလည္ပံု အားနည္းခဲ့ၾကၿပီး လက္ရႇိ အစိုးရအေနနဲ႔ သမိုင္းရဲ႕ အေမြဆိုး အေမြေကာင္းေတြကို ဆက္ခံရမႇာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာလုိ႔ ဆုိရာမႇာ စစ္တပ္က အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏႇစ္ကစၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ မႇာ အာဏာရယူခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္မႇာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြဟာ တားမႏုိင္ ဆီးမႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရာမႇာ အဲဒါေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သမၼတ ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံဟာ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံေတြမႇာ ပါ၀င္ေနတယ္လုိ႔ ၀န္ခံေျပာၾကား ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရ တာ၀န္ရႇိသူေတြအေနနဲ႔ အာဏာရႇင္ခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ သုံးခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ အလုံးစံုစြန္႔ပစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြကုိ အစုိးရအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား အားလုံးကလုိက္နာက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္သာ ဂုဏ္သိကၡာရႇိတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြအျဖစ္ ခံယူၾကပါစုိ႕ လုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အမႇန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိသူေတြ၊ အမႇန္တရားကုိ ျမတ္ႏိုးသူေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် မမႇန္မကန္ လုပ္ေနသူေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားမႇာျဖစ္

အဂတိ လိုက္စားမႈေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ႏႇစ္ရႇည္လမ်ား တည္ရႇိေနခဲ့ ရပါသလဲ။ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရႇိေနတာကုိ သိရက္နဲ႕ ဘာေၾကာင့္ အေရးတယူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးမယူခဲ့သလဲ ဆုိတာကေတာ့ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစဥ္အဆက္က အာဏာခုိင္မာေရး အဓိက၀ါဒေတြ က်င့္သုံးခဲ့တာက အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရႇင္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေနရာတကာမႇာ အေၾကာက္တရားေတြကုိ လႊမ္းမုိးထားေအာင္လုပ္ၿပီး သတင္းအခ်က္ေတြကုိ ဖုံးကြယ္ထားတာေတြ နီးစပ္ရာ စားေတာ္ေခၚခဲ့ တာေတြက အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အခြင့္ထူးခံ လုိတာရေနက် အခြင့္အေရးေတြ မရေတာ့မႇာ ရာထူးမတုိးမႇာ စာေမးပြဲက်မႇာ လူတမ္းေစ့ မေနႏုိင္မႇာ ထမင္းမ၀မႇာဆုိတဲ့ အေၾကာက္ တရားေတြအျပင္ သတင္းအခ်က္ေတြကုိ ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ ယႏၲရားေတြသုံးၿပီး ကန္႕သတ္ထားခဲ့ တာေတြဟာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ေစဖုိ႕ အဘက္ဘက္က ဖိအားေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။
အာဏာရႇင္စနစ္နဲ႔ သတင္းအေမႇာင္ခ်မႈ
အာဏာရႇင္စနစ္မႇာ တန္းတူညီမႇ်မႈ မရႇိတာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္နဲ႕ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေတြကုိလည္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ပိတ္ပင္ထားဆီး ခဲ့တာဟာလည္း အဂတိ လိုက္စားမႈ ျပႆနာေတြကုိ ဖြဲမီးလုိ တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ေစခဲ့ပါတယ္။ သတင္းအမႇန္ တစ္ခုကုိ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းက သတင္းအမႇား တစ္ေထာင္ကုိ ဖန္တီးသလုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္မႇာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အစုိးရနဲ႕ နီးစပ္သူေတြကသာ ဦးစြာသိရႇိၿပီးျပင္ပ စီးပြားေရး ေလာကမႇာေတာ့ သတင္းအခ်က္ အလက္နဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ရဖုိ႕အတြက္ အာဏာပုိင္ေတြကုိ အမ်ဳိးမ်ိဳး လာဘ္ထုိးကာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကုိ တုိးပြားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ သတင္းအမႇန္ေတြ မရရႇိသူေတြ အေနနဲ႕ လာဘ္ေပးျခင္းနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ေျဖရႇင္းတဲ့ အေလ့အထက လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမႇာ စြဲေစပါတယ္။ ေငြမ်ား တရားႏုိင္ ဆုိသလုိ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားကုိ မယုံၾကည္ ေနေသးသေရြ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ ရႇိေနဦးမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက အေရးယူမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖုိ႕ လုိအပ္သလုိ အမႇန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ့္ မီဒီယာေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ရႇိေနဖုိ႕ကလည္း အေရးပါတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရႇိ အခ်ိန္မႇာလည္း မၾကာမီက ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဌာနဆုိင္ရာက အႀကီးတန္း အရာရႇိေတြကုိ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ရာမႇာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္မႈေတြ ရႇိေနတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီလုိသတင္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႔ တရား၀င္ အေသးစိတ္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရႇိေသးတာကလည္း အဂတိ လိုက္စားမႈေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေတြ ေရးသားရာမႇာ လက္ရႇိအခ်ိန္အထိ အခက္အခဲေတြ ရႇိေနတာပါ။
ဒီမုိကေရစီ ပီျပင္ဖုိ႔
တကယ္ေတာ့ အာဏာရႇင္စနစ္နဲ႕ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြဟာ ဖြားဖက္ေတာ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အာဏာရႇင္စနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမႇာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ဒုနဲ႕ေဒး ျဖစ္ပြားေလ့ ရႇိၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကုိ လူတစ္စုက ခ်ဳပ္ကုိင္တားေလ့ရႇိတဲ့ အာဏာရႇင္ စနစ္မႇာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ကိစၥအ၀၀ကုိ လူတစ္စု (သုိ႔မဟုတ္) လူတစ္ဦးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕သာ လုပ္ကုိင္ရေလ့ ရႇိတာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုဟာ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရႇိဖုိ႕အတြက္ သူထက္ငါ မ်က္ႏႇာလုပ္ရာက အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ျပဳလုပ္မိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက ခြင့္ျပဳႏုိင္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ကဲ့သုိ႕ လူအမ်ားစု ထင္သာျမင္သာရႇိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမႇာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ရႇိေနတယ္လုိ႕ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာေလ အျခားသူေတြကုိလည္း အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။
ဒီအဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကရမလဲ။ ဒုတိယသမၼတ ေျပာသလုိ အစုိးရမႇာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ စည္းၾကပ္ႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးမ်ား လုိအပ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာမလုံေလာက္မႈ ေျဖရႇင္းေရး၊ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိကဌာန အသီးသီးမႇာ လည္ပတ္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းစနစ္၊ ၀င္ေငြ၊ လစာနဲ႔ ဆုေၾကးစနစ္မ်ား ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီေရး ေတြကုိ ျပဳလုပ္ေပးေရး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ စတာေတြဟာ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ အဓိက အရင္းအျမစ္ကေတာ့ စနစ္ေပၚမႇာပဲမူ တည္မႇာပါ။
အာဏာရႇင္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အဂတိ လိုက္စားမႈေတြကုိ တန္းတူညီမ်မူ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမႇ်တမႈကုိ အေျခခံတဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ပီျပင္စြာ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ ေပးႏုိင္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏႇစ္သာရျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံသားအားလုံး လြတ္လပ္စြာ တန္းတူညီမႈ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈက အာဏာရႇင္ စနစ္ရဲ႕ အေမြဆုိးျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လက္နက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမႇာပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပီျပင္လာတာနဲ႕အမွ် က႑အသီးသီးမႇာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တရားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈေတြ ႀကီးစုိးလာမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစုိးရ တာ၀န္ရႇိသူေတြ အေနနဲ႔ အာဏာရႇင္ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ သုံးခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ အလုံးစံုစြန္႔ပစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြကုိ အစုိးရ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား အားလုံးက လုိက္နာက်င့္သုံး ျခင္းျဖင့္သာ ဂုဏ္သိကၡာရႇိတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြအျဖစ္ ခံယူၾကပါစုိ႕လုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အမႇန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိသူေတြ၊ အမႇန္တရားကုိ ျမတ္ႏိုိးသူေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် မမႇန္မကန္ လုပ္ေနသူေတြဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္သြားမႇာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး

31.05.2013  VOA
သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ဒီကေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔
ေကအိုင္အို ကို တစ္ပတ္အတြင္းမွာ မတရားအသင္း ေၾကညာထားတာကေန ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္လို႔ ေျပာလာခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက သူေျပာတဲ့အတိုင္း တကယ္ပဲ ေကအိုင္အို ကို မတရားအသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ အမ်ားႀကီး အားသာမႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေကအိုင္အို ဥကၠ႒ေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ဗြီအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္ေထာက္ ကိုေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္က တင္ျပထားပါတယ္။

ျမစ္ႀကီးနားက မေနာကြင္းထဲမွာ သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ေကအိုင္အို တို႔ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ၁ ရက္ၾကာ ဒီကေန႔ မနက္အေစာပိုင္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ျမစ္ၾကီးနား ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကို ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ကို အာဏာပိုင္ေတြဘက္က မတရားအသင္း သတ္မွတ္ထားတာကိ္ု တစ္ပတ္အတြင္း ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သူနဲ႔အတူ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို သြားေရာက္စဥ္မွာလိုက္ပါခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာပါတယ္။

ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအကို မတရားအသင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ကခ်င္ဘက္ကလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေတာင္းဆိုေပးမႈေတြကို မၾကခဏဆိုသလို တင္ျပခဲ့သလို၊ အခုအခါမွာ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက မတရားအသင္းအမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတြကိုလည္း တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သူမကေျပာပါတယ္။

“ျဖစ္ေစတဲ့အမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ မတရားတဲ့အမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာမွ ၀င္စြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အမိန္႔ခ်ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့၊ မတရားအသင္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ သူတုိ႔အထဲမွာရွိတဲ့သူေတြကို တစ္ပတ္အတြင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းကလည္း တစ္ေယာက္ ပါတာကိုး။ ျပန္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မတရားအသင္းေတြ ေၾကညာထားတာကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးတာနဲ႔ ဒီစခန္းကို ျပန္ေရာက္ေစရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းလို႔ ေျပာပါတယ္။”

အခုလို ေကအိုင္အို ေကအိုင္ေအ ကိုသာ မတရားအသင္းကေန တကယ္ပယ္ဖ်က္ေပး လိုက္ရင္ အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အို အၾကား နာလည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ပိုျပီးယံုၾကည္မႈေတြ ျမင့္တက္ လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေကအိုင္ေအ ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာ က ေျပာပါတယ္။

“ဒီလိုေျပာတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ အခုဟာ က်ေနာ္တုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးတည္ေနတဲ့အခ်ိန္အခါ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးက အေရးႀကီးေနတယ္။ မယံုၾကည္မႈေတြ ပေပ်ာက္ၿပီးေတာ့မွ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ စားပြဲ၀ိုင္းကို အတူတူ ခ်ီတက္သြားၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတာကိုး။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီလိုေျပာဆိုတဲ့ဥစၥာက က်ေနာ္ကေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ ၀မ္းသာတာေပါ့။ ကခ်င္ေတြက တနည္းနဲ႔မဟုတ္တနည္းေတာ့ အမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနၾကတာကိုး။ အမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနၾကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚကလူေတြနဲ႔ ေတာကလူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းကလူေတြ ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံေရးမပါေပါ့။ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာ အသြင္မေဆာင္ဘဲနဲ႔ လူမႈေရးအရ ဆက္သြယ္ေနတာလည္း ရွိတာပဲ။ အဲဒါကို တခါတည္း ဟုိဘက္ကေန အျပစ္ရွိတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ သူေတြလည္း ဒုကၡသည္စခန္းမွာလည္း ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ၀န္ႀကီးက အဲဒီလို သေဘာထားႀကီးႀကီး ေျပာဆိုတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒါ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဒုကၡသည္စခန္းကလူေတြ လည္း ေနရထိုင္ရတာ သူတို႔ေခ်ာင္လည္မယ္ေလ။ ပိုၿပီး စိတ္ေပ်ာ္ၾကမွာေပါ့။ မဟုတ္ရင္ သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ လႊမ္းမိုးထားလို႔ရွိရင္ သူတို႔ ေနရထိုင္ရတာ ပိုၿပီးေတာ့ က်ပ္တည္းတယ္ဗ်။”

အာဏာပိုင္ေတြဘက္က မတရားအသင္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေကအိ္ုင္အို ကို
မတရားအသင္းက ပယ္ဖ်က္လိုက္ရင္ ေကအိုင္ေအနဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈ အပါအ၀င္ မတရားအသင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်ေနသူ အားလံုး ျပန္လြတ္လာႏိုင္ တယ္လို႔ လည္း ကခ်င္အေရးေလ့လာသူေတြက သံုးသပ္ေနၾကတာပါ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က
မတရားအသင္း၊ တရားမ၀င္အသင္းလို႔ သတ္္မွတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူေတြကို ၁၇/၁ လို႔ေခၚတဲ့ မတရားအသင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈ၊
၁၃/၁ လို႔ေခၚတဲ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲ႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ဆိုတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ တရားဆြဲဆို ေထာင္ခ်ေလ့ရွိတယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရး အမႈေတြကိုလိုက္တဲ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာ တဘက္နဲ႔တဘက္အၾကား အပစ္အခတ္ေတြမရွိဘဲ ေနထိုင္ လာခဲ့ရာကေန ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ေကအိုင္ေအ ကို အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရာကေန ႏွစ္ဘက္ တင္းမာမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျဖစ္ခဲ့သလိ္ု အစိုးရက လည္း ေကအိုင္အို ေကအိုင္ေအ ကို မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ၃ ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနား ေဒသခံေတြကလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔
ႀကိဳဆိုတာေတြ႔ရသလိုပဲ၊ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမေတြထဲက ဒုကၡသည္ေတြေရာ၊ ကခ်င္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ဘက္က ဒုကၡသည္ေတြေရာကပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar resumes peace talks with Kachin rebels (AP News)

Today Online (Singapore) News Paper 28May
MYITKYINA (Myanmar) — Myanmar’s government launched a new round of peace talks with ethnic Kachin rebels today (May 29), seeking to end a major armed conflict that has recently been overshadowed by strife between Buddhists and Muslims in other parts of the country.
The top government negotiator said the talks, if successful, could lead to a comprehensive cease-fire agreement with all ethnic rebel groups in a month or two.
The talks with the Kachin Independence Organization, scheduled to last three days, are the first to be held in the Kachin state capital of Myitkyina.
Fighting erupted in Kachin in June 2011, ending a cease-fire that had been in place since 1994 and displacing more than 100,000 people.
Since independence in 1948, Myanmar has faced rebellions from a number of minority groups seeking autonomy. While sporadic fighting continues with several, the Kachin are the only major group that has not reached a cease-fire agreement with the elected government of President Thein Sein, who came to power in 2011 after almost five decades of military rule.
“If we can have an agreement with the KIO, the president has the desire to hold a formal cease-fire signing agreement with all ethnic groups” by June or July, said President’s Office Minister Aung Min, a veteran negotiator with ethnic rebel groups who is leading the government side at the talks.
The current fighting began when Kachin guerrillas refused to abandon a strategic base near a hydropower plant that the government is developing in a joint venture with a Chinese company. To help maintain peace with the minority groups, the government allows them to maintain their own militias, although in recent years the groups have been pressured to put them under government control.
The two sides had 14 earlier meetings in Ruili in China and Chiang Mai in Thailand, but failed to agree on a cease-fire. The government has made a cease-fire its priority, but the Kachin rebels want any agreement to include a political framework that could lead to long-term peace.
The Kachin team at the peace talks is being led by the deputy chief of its military wing, General Gum Maw. Observers include UN special advisor on Myanmar Vijay Nambiar and several Chinese officials. Kachin borders China and the fighting risks destabilizing the area. AP

Photp: Lt. Gen. Myint Soe, left, of Defence Ministry, sits together with Deputy Chief of Staff Maj. Gen. Guan Maw, right, of Kachin Independence Army, during a tea break of their cease fire talks in Myitkyina, Kachin State, Tuesday, May 28, 2013. Photo: AP

Kachin People, KIA and Burmese Army for May2013 Peace Talk in Myitkyina

ျငိမ္းခ်မ္းေဆြေႏြးရန္ ေရာက္လာသည့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ကခ်င္ျပည္သူမ်ား ၾကိဳဆို

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၾကိဳဆိုသည့္ ျပည္သူလူထုအင္အားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ KIO သည္ျပည္သူလူထု အတြက္ ကိုယ္စားမျပဳဟု ေျပာခဲ့သည့္ အစိုးရတို႔မွ အေျဖရသြားသည္ဟု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) မွ ဦးခပရာ ခြန္းေအာင္ (Hka Pra Hkun Awng) က ေျပာသည္။
“အစိုးရေတြ အရမ္းအ့ံၾသတယ္။ ဒီျပည္သူလူထုေတြ မထက္မွတ္ပဲနဲ႔ ေအာင္ေျမသစ္ ကေန စီတာပူ ထိ ဆီးၾကိဳလို႔ အရမ္းအံ့ၾကတာဟုတ္တယ္။ KIO က ျပည္သူလူထုအတြက္ ကိုယ္စားမျပဳဘူးလို႔ေျပာတာ ဒီေန႔ေတာ့ သူတို႔အေျဖရသြားတဲ့သေဘာပဲ။”
ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာမွ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕မွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ျပည္သူလူထု ေထာင္ဂဏန္းမွ KIO အလံပါေသာ တီရွပ္ႏွင့္ ၆ လက္မခန္႔ရွိေသာ အလံကို ကိုင္ေဆာင္ျပီး ၾကိဳဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ၾကိဳဆိုရာတြင္ “KIO က ကခ်င္ေတြအားလံုးနဲ႔ အတူတူပဲဆိုတာကိုေျပာတယ္။ KIO အလံက အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တယ္ ဆိုတာကိုျပတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္ၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC) အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရ Rev . Dr. Hkalam Sam Sun ေျပာသည္။
ထို႔အတူ “ေအာင္ေျမသစ္ကေန ဗလမင္းထင္တံတားထိ က်ေနာ္တို႔ ၀ိုင္းေမာ္အဖြဲ႔ေတြတန္းစီျပီး  အတီးအမႈတ္ေတြ၊ ရိုးရာ၀တ္စံု၀တ္တဲ့သူေတြက၀တ္နဲ႔ KIO အလံတုတ္ကိုကိုင္ျပီး ၾကိဳတယ္။ ဗလမင္းထင္ကေန ဟိုဘက္က ျမစ္ၾကီးနားအဖြဲ႔ေတြ ၾကိဳတယ္” ဟု ကိုယ္တိုင္္ၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕မွ အသင္းေတာ္ ဆရာတစ္ဦးေျပာသည္။
KIO ဘက္မွ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္၊ ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး လဖိုင္လ၊ ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္ေနာ္၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္ေတာင္ စသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG)အဖြဲ႔ႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း၊ ေမြးျမဴေရး၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦး လဂြ်န္ငန္ဆိုင္း၊ UN မွကိုယ္စားလွယ္တို႔က နမ္္ဆန္ယန္မွ သြားေရာက္ၾကိဳခဲ့ျပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ျမစ္ၾကီးနားသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ေမလ ၂၇ ရက္ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ရွိ KIO ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္တည္းခိုကာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ရွီ မဒီရာဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း PCG မွ ဦးခပရာ ခြန္းေအာင္က ေျပာသည္။
“၂၈ ရက္ေန႔ေတာ့ အစိုးရနဲ႔ KIO ေဆြးေႏြးမယ္။ ၂၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ KIO ေတြ ျပန္ေတြ႔ျပီး အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေျပာျပ ရွင္းျပျပီး ပညာေတာင္းတာေတြလုပ္မယ္။ ျပီးေတာ့ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရေတြနဲ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးမွာဟုတ္တယ္။”
ေဆြးေႏြးမႈကို မေနာကြင္း မဂြ်ယ္ခန္းမေဆာင္တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၎တြင္ စစ္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့က်ရန္ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကို အဓိကေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ယခုေဆြးေႏြးမႈသည္ KIO ႏွင့္ အစိုးရၾကား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ပထမဆံုးၾကိမ္ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

Details
Created on Wednesday, 29 May 2013 03:44
AddThis Social Bookmark Button

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔
ေမ ၂၈ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအုိင္အိုတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အိုတို႔အၾကား စစ္ပြဲအဆံုးသတ္ရန္၊ အၿပီးသတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေကအုိင္အို/ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လာေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေသာင္းဂဏန္းရွိေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေကအုိင္အို အဖြဲ႕အား ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ျမင္ကြင္းက ေကအုိင္အိုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳႏုိင္သည့္ တုိင္ေအာင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ေကအုိင္အို အေနာက္တြင္ ကခ်င္လူထု ရွိေနေၾကာင္း ျပဆိုေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္မွ်ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ေကအုိင္အို/ေကအိုင္ေအ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင္ေရးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေျခခံေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပဳျပင္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးပါလာၿပီ ျဖစ္သည္။
ယခုလို မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေျခအေနမွ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနကို ရရွိရန္မွာ ကခ်င္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားေရာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက ျပည္သူမ်ားပါ လိုလားေနသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အေျခအေနတစ္ခုမွ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ အဓိကက်ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာမွ ေရးသားအပ္ပါသည္။

သမီးလည္းဆုံး၊ အေဖလည္း တရားစြဲခံရ (Kachin State)

ဆုယူေနသည့္ မဂ်ာဆုိင္းအိန္
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအတြင္း သမီးျဖစ္သူ မဂ်ာဆိုင္းအိန္ ေသဆုံးခဲ့မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ ဖခင္ဦးဘရန္ေရွာင္သည္ ယင္းသို႔တင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး အမႈအား ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က မိုင္းဗုံးေပါက္ကြဲၿပီး ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ျပန္လာေသာ ကုိးတန္းေက်ာင္းသူ မဂ်ာဆုိင္းအိန္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ၀န္းက်င္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဂ်ာဆုိင္းအိန္သည္ ၎တက္ေရာက္ေနသည့္ ေမွာ္၀မ္းအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေနထုိင္ရာ ဆြတ္ငိုင္ယန္သို႔ ျပန္လာစဥ္ လမ္း၌ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
ဦးဘရန္ေရွာင္သည္ ၎၏သမီး ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏သမီး ေသဆံုးမႈမွာ တပ္မေတာ္မွ ပစ္လုိက္ေသာ က်ည္ဆန္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ စစ္ဗ်ဴဟာ႐ံုးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအထိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ ပန္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ယင္းအေပၚ ဖားကန္႔ေဒသ ဗ်ဴဟာကုန္းမွ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးက ပုဒ္မ- ၁၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
“အမႈက သဘာ၀မက်ဘူး။ သမီးလည္းဆုံး၊ တရားလည္း အစြဲခံရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း တိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္သမီး အတြက္နဲ႔ ဒီေလာက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ မိဘတစ္ဦး အေနနဲ႔ ယူဆတယ္ေပါ့။ အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္တာပါ။ အေရးယူေပးပါလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ အျဖစ္မွန္ ေပၚဖုိ႔ပဲ။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာလည္း မရွိဘူး။ တရားစြဲတဲ့ ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္ကလည္း စစ္ေဆးေရး ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ထဲမွာ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ သူမသိဘူးလုိ႔ ဟိုတစ္ေန႔ကပဲ တရား႐ုံးမွာပဲ ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးဘရန္ေရွာင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၂၅ ရက္က ေျပာျပသည္။
မဂ်ာဆုိင္းအိန္ ေသဆံုးမႈ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ေဖာ္ျပခဲ့စဥ္
“ေရွ႕ေနငွားတာ အဆင္ေျပတယ္။ ေရွ႕ေနကြန္ရက္ အဖြဲ႕က သုံးဦးကူညီတယ္။ ေရွ႕ေနေတြကုိ ေထာက္ပံ့ဖို႔ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အသြားအလာ စရိတ္ကုန္တာေပါ့။ ရပ္မိရပ္ဖေတြပဲ ကုန္က်ခံတာပါ။ တရားလိုဘက္က သက္ေသေတြ အစုံမလာႏုိင္ေတာ့ ခက္တာေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမ ၂၀ ေျခာက္ႀကိမ္ ႐ုံးခ်ိန္းမွ အစုံလာႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။  
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။    
ႏွစ္ေပါင္း ၁၇ ႏွစ္အၾကာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈသည္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္ရာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈရွိခဲ့ကာ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္း၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာကာ မူရင္းေနရပ္မွ စစ္ေဘးေရွာင္ကာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ ခိုလႈံေရာက္ရွိလာသူ အေရအတြက္သည္လည္း ေသာင္းဂဏန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ့္သမီး အတြက္နဲ႔ ဒီေလာက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ မိဘတစ္ဦး အေနနဲ႔ ယူဆတယ္ေပါ့။ အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္တာပါ။ အေရးယူေပးပါလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ အျဖစ္မွန္ ေပၚဖုိ႔ပဲ . . . . .

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရေသာ ေျမစာပင္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မွ်သာ ရွိေသးသည့္ မဂ်ာဆိုင္းအိန္လည္း ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။
“ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သား အားလုံးကို ေခၚထုတ္ၿပီး ေယာက်္ားနဲ႔မိန္းမ သတ္သတ္စီ ခြဲထားလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဦးဘရန္ေရွာင္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲလို႔ေမးၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခၚထုတ္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္ေလးမွာ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္သမီးကို ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္က စစ္ေၾကာင္းမွဴးကို ေဆး႐ုံပုိ႔ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းထြက္မွ ပုိ႔ပါလုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးက ေသြးလြန္လို႔ေသရတာ။ သူတို႔ထြက္သြားမွ ရပ္ကြက္က ကားအကူအညီနဲ႔ ေဆး႐ုံကို ပို႔ရတာ။ ေဆး႐ုံေရာက္ေတာ့ ညေန ၆ နာရီ ေက်ာ္ၿပီ” ဟု ဦးဘရန္ေရွာင္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက Eleven Media သို႔ ေျပာၾကားထားသည္။
စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွာ္၀မ္းမွ မဆုိင္းလုပန္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)၊ ဂေလာင္းေခါေဘာမ္ (ခ) ယာကု (အသက္ ၃၆ ႏွစ္)၊ ကုိေက်ာ္ထိန္လင္း (အသက္၂၇ ႏွစ္)၊ ေခါေဆာင္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)၊ ဆြတ္ငိုင္ရန္မွ ကုိစိုးမုိး (အသက္ ၄၄ ႏွစ္)၊ ေမွာ္၀မ္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မလုဘူခြန္ဆုိင္း (အသက္ ၃၁ ႏွစ္)၊ မလုဘူဂ်ာလုအြန္ (အသက္ရွစ္ႏွစ္) တို႔လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခ့ဲၾကသည္။
လက္ရွိတြင္ ဦးဘရန္ေရွာင္အား တရားစြဲဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလိုႏွင့္ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆးေနသည့္ အဆင့္သာ ရွိေသးေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေရႊလွက ေျပာျပသည္။
“တရားလို ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္နဲ႔ တရားလိုျပ ဆရာ၀န္ေကာင္းျမတ္စံကို စစ္ၿပီးသြားပါၿပီ။ တရားလိုျပ ရွစ္ေယာက္မွာ ေျခာက္ေယာက္က်န္ေသးတယ္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ ဆက္စစ္မွာပါ။ အျဖစ္မွန္ကုိေတာ့ အခင္းျဖစ္တုန္းမွာရွိတဲ့ သက္ေသေတြကို စစ္ေဆးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ရမွာပါ။ ဦးဘရန္ေရွာင္ တိုင္ၾကားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျဖစ္ေနတုန္း အေျခအေန အေၾကာင္းအရာေတြကို မူတည္ၿပီး တိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ စုံစမ္းေရး အဖြဲ႕ကေတာ့ ရြာထဲမွာ ပစ္တယ္၊ မိုင္းကြဲတယ္၊ လက္နက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ မိုင္းစလို႔ ယူဆရတယ္။ ဦးဘရန္ေရွာင္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ပစ္တဲ့က်ည္ဆန္မွန္လို႔ သူ႔သမီးေသတယ္လို႔ သူယုံၾကည္ၿပီး တုိင္တာပါ” ဟု ၎ကေျပာျပသည္။
“ဥပေဒအရေတာ့ တစ္ဖက္သားကို နစ္နာေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တမင္ၾကံစည္ၿပီး လိမ္လည္တုိင္ၾကားမွ ျပစ္မႈေျမာက္တာပါ။ အျဖစ္မွန္ကုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး သက္ေသေခၚၿပီး စစ္ရဦးမွာပါ။ ယုံၾကည္ေလာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ နစ္နာေအာင္ တိုင္ၾကားရင္ ဒီျပစ္မႈ ေျမာက္တာေပါ့။ ဦးဘရန္ေရွာင္ကုိ တရားစြဲတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္ၾကားတဲ့ စာထဲမွာ တပ္မေတာ္သား တစ္ေယာက္က အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္လုိက္လို႔ သူ႔သမီး ေသသြားတယ္၊ အဲဒါကို အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္တာပါ။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးတဲ့အခါ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပြဲျဖစ္၊ မိုင္းကြဲ၊ လက္နက္ႀကီးစမွန္လို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိတယ္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးဘရန္ေရွာင္ကုိ တုိင္တာပါ” ဟု ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးပဲ ေငြစုၿပီး ေရွ႕ေနအတြက္ ကူညီတာပါ။ သိန္းေလးဆယ္ ေက်ာ္ၿပီ။ အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဒီကိစၥအတြက္ စိတ္မေကာင္းၾကပါဘူး” ဟု ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရင္ေထြးက ေျပာပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈသည္ ႏွစ္ႏွစ္၀န္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း လူေသဆုံးမႈမ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ယူႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစာ လိုအပ္ခ်က္လည္း ရွိေနသည္ဟု လူမႈကူညီေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။