သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ကရင္တစ္မ်ိဳးတည္းထည့္သြင္းရန္တိုက္တြန္း

နန္းေခ်ာင္ေဖာ့(ေကအုိင္စီ)-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး တစ္စုတစ္စည္တည္း ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ေကာက္ခံခ်ိန္တြင္ မိမိလူမ်ဳိးကုိ ကရင္ (ကုတ္သေကၤတနံပါတ္ ၃၀၁ ) တြင္ ထည့္သြင္း သင့္ေၾကာင္းကို ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက တိုက္တြန္းေျပာဆိုလုိ္က္သည္။ via...

ကရင္လူငယ္ကြန္ယက္ သန္းေခါင္စာရင္းပညာေပးလက္ကမ္းစာ ေစာင္ေရတစ္ေသာင္း ျဖန္႔ေဝ

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ရက္၊၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ ရန္ကုန္ရွိ ကရင္လူငယ္ကြန္ယက္က ဦးေဆာင္၍ သန္းေခါင္စာရင္းအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာ ေစာင္ေရတစ္ေသာင္းကို ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ယေန႔မွစ၍ စတင္ျဖန္႔ေဝလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ယက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။ ကနဦး စတင္ျဖန္႔ေဝသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ေသာင္းကို အျခားေဒသရွိ...