0


ဟုန်ရှင်းအလုပ်သမားများ ေြပလည်မှု ရရှိ
burmese.dvb.no
သပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ြပီး အလုပ်သမားအခွင့်အေရး ေတာင်းဆုိေနတဲ့ ရန်ကုန်ြမို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းြမို့နယ် တရုတ်နုိင်ငံသားပုိင် ဟုန်ရှင်း အေအးခန်းအလုပ်သမားေတွဟာ အစုိးရတာ၀န်ရှိသူေတွ၊ အလုပ်ရှင်ေတွနဲ့ ြမို့ေတာ်ခန်းမှာ ညှိနှုိင်းေဆးေနွးမှု ေြပလည်သွားြပီေနာက် သပိတ်စခန်းကုိ ဒီေန့ည ၇ နာရီေလာက် ြပန်ရုပ်သိမ်းလုိက်ပါတယ်။

0


ဟုန္ရွင္းအလုပ္သမား သပိတ္စခန္းသို႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားဝန္းရံ
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုန္ရွင္းအေအးခန္းစက္ရံုမွ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္တို႔ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအနီးတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ ေန႔လည္ ႏွစ္နာရီခန႔္မွ စတင္ကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိရာ ည၁၁နာရီခန္႔တြင္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုေဌးၾကြယ္အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔မႈ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ လာေရာက္၍ ဝန္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။ “ဒီကေန႔ အစိုးရကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါၿပီဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူေတြမွာ ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ အလုပ္သမား ေတြမွာလည္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရွိတယ္။ လယ္သမား ေတြမွာလည္း လယ္သမား အခြင့္အေရး ရွိတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို အခက္အခဲမ်ိဳးပဲရွိရွိ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္အားလံုး တသားတည္း ရွိေနပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အင္းအားစုေပါင္းစံု ရွိေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းတာဟာ ဒီမိုကေရစီမွာ အဓိက က်တဲ့ အေၾကာင္းပါ။ ဒါကို အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာမတရားမႈပါ။ ဒါဟာ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ျခင္း ပါလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ကိုေဌးၾကြယ္က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပေနေသာသပိတ္စခန္း အနီးတြင္ လံုၿခံဳေရးခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ဒီကေန႔ ဒီမွာ လံုၿခံဳေရး အင္အားေတြ ခ်ထားပါတယ္။ ဒါဟာ အင္အားသံုးၿပီး ၿဖိဳခြင္းရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔ကလည္း ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ညွိႏႈိင္း ျဖန္ေျဖေရး အဖြဲ႔မွ ညွိႏိႈင္းေပးရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဘက္မွ ေတာင္းဆိုသည့္ စက္ရံုေရွ႕တြင္ စုေပါင္းထိုင္ေနျခင္း မျပဳဘဲ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွလည္း အၿငိဳးအေတးမထားရန္ စသည့္ အခ်က္အပါအဝင္ ၁၀ခ်က္ကို ဒုစက္ရုံမွဴး ဦးေနထြန္းစံ ၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သက္ေသမ်ားက ခံုသမာဓိရံုး၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတာခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ စက္ရံုဘက္မွ နစ္နာေၾကး ေပးကာ အလုပ္ထုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ သပိတ္ေမွာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ျမန္မာ့ေခတ္

Letpadaung Movement
0

ၿမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ ့ဟုန္ရွင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ၀န္းရံေထာက္ခံေသာ ခ်ီတက္ဆႏၵၿပပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တမႈကို လိုလားေသာ ၿပည္သူလူထု အေပါင္းမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

မတရားေသာ ပုဒ္မ(၁၈)ကို မမႈပဲ မိမိတို ့၏ အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္အေနၿဖင့္ ဆႏၵၿပခြင့္ မတင္ဘဲ ခ်ီတက္ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲသြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

Letpadaung Movement
0

ၿမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ ့ဟုန္ရွင္းအလုပ္သမားမ်ားကို ၀န္းရံေထာက္ခံေသာ ခ်ီတက္ဆႏၵၿပပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တမႈကို လိုလားေသာ ၿပည္သူလူထု အေပါင္းမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

မတရားေသာ ပုဒ္မ(၁၈)ကို မမႈပဲ မိမိတို ့၏ အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္အေနၿဖင့္ ဆႏၵၿပခြင့္ မတင္ဘဲ ခ်ီတက္ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲသြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။

Letpadaung Movement
0


ဟုန္ရွင္း အေအးခန္းစက္ရုံက အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပ
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္က ဟုန္ရွင္း(Home Shin) ေရငန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးမ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္ေရး အေအးခန္းစက္ရုံက အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔ဟာ ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္ကစၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအလုပ္သမားေတြက သူတုိ႔ကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ Photo : RFA/ Win Naing

Letpadaung Movement
0


ဟုန္ရွင္း အေအးခန္းစက္ရုံက အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပ
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္က ဟုန္ရွင္း(Home Shin) ေရငန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးမ်ိဳးစုံထုတ္လုပ္ေရး အေအးခန္းစက္ရုံက အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔ဟာ ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္ကစၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအလုပ္သမားေတြက သူတုိ႔ကုိ အလုပ္ျပန္ခန္႔ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ Photo : RFA/ Win Naing

Letpadaung Movement
0

ၿပည္သူ ့ဘုန္းဘုန္းမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို ၾကြခ်ီေတာ္ မူပါဘုရား။

ၿပည္သူ ့ခြပ္ေဒါင္းမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကပါ။

ၿပည္သူ ့လယ္သမားမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို လာေရာက္ ပူးေပါင္းၾကပါ။

မိဘၿပည္သူ အေပါင္းတို ့သပိတိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါ။

Letpadaung Movement
0

ၿပည္သူ ့ဘုန္းဘုန္းမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို ၾကြခ်ီေတာ္ မူပါဘုရား။

ၿပည္သူ ့ခြပ္ေဒါင္းမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကပါ။

ၿပည္သူ ့လယ္သမားမ်ား ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့ကို လာေရာက္ ပူးေပါင္းၾကပါ။

မိဘၿပည္သူ အေပါင္းတို ့သပိတိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအား လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါ။

Letpadaung Movement
0

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့သပိတ္စခန္းမွ သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားအား မိဘၿပည္သူအေပါင္းမွ မိမိတို ့တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုၿဖင့္ အားေပးကူညီ ၀န္းရံေပးၾကပါ။

ဘ၀တူအလုပ္သမား အင္အားစုမ်ားလည္း သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ၀န္းရံပူးေပါင္းေပးၾကပါ။

ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ၿပည္သူအေပါင္းတို ့မွ မိမိတို ့ကိုယ္စြမ္း ညဏ္စြမ္း ရွိသေရြ ့အားေပးကူညီ ေထာက္ခံေပးပါရန္ အေလးအနက္ ပန္ၾကား ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

Letpadaung Movement
0

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့သပိတ္စခန္းမွ သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားအား မိဘၿပည္သူအေပါင္းမွ မိမိတို ့တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုၿဖင့္ အားေပးကူညီ ၀န္းရံေပးၾကပါ။

ဘ၀တူအလုပ္သမား အင္အားစုမ်ားလည္း သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ၀န္းရံပူးေပါင္းေပးၾကပါ။

ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ၿပည္သူအေပါင္းတို ့မွ မိမိတို ့ကိုယ္စြမ္း ညဏ္စြမ္း ရွိသေရြ ့အားေပးကူညီ ေထာက္ခံေပးပါရန္ အေလးအနက္ ပန္ၾကား ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

Letpadaung Movement
0

မတရားသၿဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမားအေပါင္းအား ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းမွ မိမိတို ့တတ္စြမ္းသမွ် ၀န္းရံကူညီၾကပါ
************************************

ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဟုန္ရွင္းအလုပ္သမားမ်ားသပိတ္စခန္းကုိအလွဳ
ရွင္တခ်ဳိ႔အစားအေသာက္မ်ားစတင္
ကူညီလာျပီး၊အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွလဲရဲကား(၈)
စီးခန္႔ကုိျမဳိ႔ေတာ္ခန္းမထဲတြင္အသင့္ေနရာယူထားပါသည္၊အရပ္ဝတ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကုိပုိမုိအင္အားသုံးေစလြတ္ေနျပီး၊သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကုိထုိးေဖာက္နုိင္ရန္ျပဳလုပ္ေနပါျပီ၊၊
၂၂-၉-၂၀၁၃
အလုပ္သမားသပိတ္စခန္းရန္ကုန္
အခ်ိန္၊ညေန၅နာရီ၅၀မိနစ္

ၤFrom Ko Han Win Aung’s FB

Letpadaung Movement
0

မတရားသၿဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ အလုပ္သမားအေပါင္းအား ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူအေပါင္းမွ မိမိတို ့တတ္စြမ္းသမွ် ၀န္းရံကူညီၾကပါ
************************************

ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ဟုန္ရွင္းအလုပ္သမားမ်ားသပိတ္စခန္းကုိအလွဳ
ရွင္တခ်ဳိ႔အစားအေသာက္မ်ားစတင္
ကူညီလာျပီး၊အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွလဲရဲကား(၈)
စီးခန္႔ကုိျမဳိ႔ေတာ္ခန္းမထဲတြင္အသင့္ေနရာယူထားပါသည္၊အရပ္ဝတ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကုိပုိမုိအင္အားသုံးေစလြတ္ေနျပီး၊သပိတ္ေမွာက္အလုပ္သမားမ်ားကုိထုိးေဖာက္နုိင္ရန္ျပဳလုပ္ေနပါျပီ၊၊
၂၂-၉-၂၀၁၃
အလုပ္သမားသပိတ္စခန္းရန္ကုန္
အခ်ိန္၊ညေန၅နာရီ၅၀မိနစ္

ၤFrom Ko Han Win Aung’s FB

0


Timeline Photos
"ေနျပည္ေတာ္က လယ္သမားနဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ ပဋိပကၡ ဝဲႀကီးရြာသား ၁၁ ဦးကို တရားစြဲဆို"

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ညက ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဝဲႀကီးရြာမွာ ေဒသခံ ရြာသားေတြ နဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဝဲႀကီးရြာသား ၁၀ ဦးကို ပုဒ္မ ၃ ခုနဲ႔ဲ႔ တရားစဲြထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

၀ဲႀကီးရြာက အမွုခ်ိန္း ရံုးခ်ိန္းပ်က္ကြက္သူ ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးဖို႕ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြကို ေက်းရြာသားေတြက ၀ိုင္း၀န္းရိုက္နွက္ျပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အဲဒီလို လုပ္ရပ္ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွုကို ထိခိုက္ေၾကာင္း ၊ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၂ဝ ရက္ ေန႔ညေနပုိင္းမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရက ပံုႏွိပ္တိုက္အတြက္သိမ္းဆည္းထားတဲ့လယ္ယာေျမမွာ စိုက္ထားတဲ့သစ္ပင္ေတြကို ၀င္ေရာက္ခုတ္ခဲ့တဲ့ ရြာသား ၆ ေယာက္ကို တရားစဲြဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီရြာသားေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကုိ ရံုးခ်ိန္းပ်က္ကြက္တာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွာ အခုလုိ ရြာသားေတြနဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမ၊ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇယ်ာေသာ္ကေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့လုပ္ရပ္ေတြျပဳမူခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ ၇ ဦးနဲ႔ ရြာသား ၅ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႕ ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္ကန္ရဲစခန္းမွူး ဦးစိန္ေသာင္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီကိစၥအတြက္ဝဲႀကီးရြာသား ၁၀ ဦးကို ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲမွဴးက တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး ပုဒ္မ ၃၃၃ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူကို မတရားနာက်င္ေစမွဳ အပါအဝင္ပုဒ္မ ၃ ခုနဲ႕ တရားစဲြဆိုထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

0


Maung Luu Nge’s Photos
(အနီးကပ္ဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမဂၢျမက္ခင္းျပင္မွာ က်င္းပတဲ့ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေဝးတြင္ ေဟာေျပာေနစဥ။္ မက်ဆံုးမီွ ၃ ႏွစ္ခန္႔အလိုက ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲတြင္ သူရဲ႕ ကဗ်ာကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆိုသြားပါသည္။
(အထက္ပါ ပံုမ်ားသည္ ေမာင္ေသာ္က`မိသားစုပိုင္ ျဖစ္သည္။ ကူးယူလိုလ်င္ ခရစ္ဒစ္ေပးၾကရန္ႏွင့္ ခြင့္ေတာင္းပါရန္။) — with <a href=”https://www.facebook.com/yeeyee.nay?viewer_id=0″ data-ft=”{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}” data-hovercard=”/ajax/hovercard/user.php?id=1755777800&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22viewer_id%22%3A0%7D”>Nay Yee Yee</a> and 6 others in <a href=”https://www.facebook.com/pages/Chiang-Mai-Thailand/111591762192643?ref=stream&amp;viewer_id=0″ data-ft=”{&quot;tn&quot;:&quot;P&quot;}” data-hovercard=”/ajax/hovercard/page.php?id=111591762192643&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22viewer_id%22%3A0%7D”>Chiang Mai, Thailand</a>.

1 433 434 435 436 437 442