About this web site

ဂူးဂယ္မွာ ရွာေဖြတာအျပင္ သီးျခား၀က္ဆိုက္တခု ထားျပီးေတာ့ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ သတင္းေတြ ေဆာင္းပါးေတြကို သိမ္းဆည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။