ခ်င္းႏုိင္ငံေရးသမုိင္း (၂)

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားေသာ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားနည္းတူ လူမႈေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ရင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ေသခ်ာပါသည္၊ တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း အတန္ျမင့္မားခဲ့ရကား ထိုအခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ကိုပါ က်င့္သုံးခဲ့မည္ဟု ယူဆရေပမည္

via Burma News International | Burmese Version http://ift.tt/1njAu2V

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း…

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း

ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ-ေနျပည္ေတာ္
====================================

ခ်င္းပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွ
အဆိုတင္သြင္းရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားေထာက္ပံမႈ
အားနည္းၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ အကူအညီေတာင္းမွ အဆင္ေျပေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၏ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္း
ကေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေဒၚဇာတလဲမ္းက “အကူအညီေတာင္းရင္ေတာ့ပ့ံပိုးေပးတယ္။ မေျပာရင္ေတာ့
ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး။ အကူအညီေတာင္းမွပဲ လုပ္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ အခုတင္သြင္းတဲ့ဟာေတြက ခ်င္းပါတီအႏုိင္ရလာၿပီးေနာက္ ပိုင္း ဘယ္အဆိုေတြတင္သြင္းမယ္ဆိုတာကို အစည္းအေ၀းမွာေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒီအတုိင္းလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း
လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာ သည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္
သို႕တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္
ပူးေပါလ်ံလြင္က “ကိုယ့္ပါတီကပံ့ပိုးေပးတာ တစ္ခါတစ္ေလပဲရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္တာ
တုိ႕။ နယ္ခံ၊ ေျမခံကိုသြားၿပီး အခက္အခဲေတြသိရွိလာရာကဟာေတြကို တင္သြင္းတာမ်ိဳးလုပ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုသို႕အမတ္မ်ားအေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ပို႕မည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား
မိခင္ပါတီမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုလူမႈအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားေပါမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လုိအပ္သည့္ေဒသအခ်က္အလက္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံ
ေပးႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုအလုပ္တြင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္
ပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚဇာတလဲမ္းကဆိုသည္။

ေဒၚဇာတလဲမ္းက “ အခုဆိုလူမႈအဖြဲ႕အစည္းလည္းအမ်ားႀကီးရွိလာတယ္။ သူတို႕ကအဖက္ဖက္ကေနလိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ကူညီပံ့ပိုး
ေပးမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာကို ကၽြန္မတို႕မအားမလပ္နဲ႕ အမ်ားႀကီး
အလုပ္လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႕ထင္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုအျပင္ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏တစ္ဦးတည္းအမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္
၄င္းက အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မလုိဆိုရွိရင္အ၀တ္လည္းေလွ်ာ္၊ထမင္းဟင္း
လည္းခ်က္လည္းလုပ္ရင္းလႊတ္ေတာ္လည္းတက္ရေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္
တြင္တင္သြင္းဖုိ႕ ဟိုနားစဒီနားစ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးမွ မိမိကိုယ္တုိင္
ေမးခြန္းတစ္ခုလုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လူႀကီးပိုင္းဆုိလွ်င္လည္း ၾကာလွ်င္က်န္းမာေရးအရလည္း ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

Read More>>http://ift.tt/1f9GLfS

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1gd3AeG

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း…

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း

ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ-ေနျပည္ေတာ္
====================================

ခ်င္းပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွ
အဆိုတင္သြင္းရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားေထာက္ပံမႈ
အားနည္းၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ အကူအညီေတာင္းမွ အဆင္ေျပေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၏ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္း
ကေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေဒၚဇာတလဲမ္းက “အကူအညီေတာင္းရင္ေတာ့ပ့ံပိုးေပးတယ္။ မေျပာရင္ေတာ့
ဘာမွမလုပ္ေပးဘူး။ အကူအညီေတာင္းမွပဲ လုပ္ေပးတာေပါ့ေနာ္။ အခုတင္သြင္းတဲ့ဟာေတြက ခ်င္းပါတီအႏုိင္ရလာၿပီးေနာက္ ပိုင္း ဘယ္အဆိုေတြတင္သြင္းမယ္ဆိုတာကို အစည္းအေ၀းမွာေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒီအတုိင္းလည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလေနာက္ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း
လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာ သည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္
သို႕တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၏ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္
ပူးေပါလ်ံလြင္က “ကိုယ့္ပါတီကပံ့ပိုးေပးတာ တစ္ခါတစ္ေလပဲရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း တုိင္ပင္တာ
တုိ႕။ နယ္ခံ၊ ေျမခံကိုသြားၿပီး အခက္အခဲေတြသိရွိလာရာကဟာေတြကို တင္သြင္းတာမ်ိဳးလုပ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုသို႕အမတ္မ်ားအေနျဖင့္လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ပို႕မည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား
မိခင္ပါတီမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုလူမႈအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားေပါမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လုိအပ္သည့္ေဒသအခ်က္အလက္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံ
ေပးႏုိင္လွ်င္ ပိုမိုအလုပ္တြင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္
ပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚဇာတလဲမ္းကဆိုသည္။

ေဒၚဇာတလဲမ္းက “ အခုဆိုလူမႈအဖြဲ႕အစည္းလည္းအမ်ားႀကီးရွိလာတယ္။ သူတို႕ကအဖက္ဖက္ကေနလိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ကူညီပံ့ပိုး
ေပးမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာကို ကၽြန္မတို႕မအားမလပ္နဲ႕ အမ်ားႀကီး
အလုပ္လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႕ထင္တယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုအျပင္ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏တစ္ဦးတည္းအမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္
၄င္းက အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မလုိဆိုရွိရင္အ၀တ္လည္းေလွ်ာ္၊ထမင္းဟင္း
လည္းခ်က္လည္းလုပ္ရင္းလႊတ္ေတာ္လည္းတက္ရေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္
တြင္တင္သြင္းဖုိ႕ ဟိုနားစဒီနားစ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးမွ မိမိကိုယ္တုိင္
ေမးခြန္းတစ္ခုလုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လူႀကီးပိုင္းဆုိလွ်င္လည္း ၾကာလွ်င္က်န္းမာေရးအရလည္း ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

Read More>>http://ift.tt/1f9GLfS

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1gd3AeG

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု
အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ
ဟုဆို

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္
==================================
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မယ့္ အမတ္ေလာင္းကိုလည္းေရြးထားၿပီးပါၿပီ´ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ CNDP
(ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) အတြင္းေရးမႈးဦးဗန္ဟူးကဆိုသည္။

အဆိုပါလစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႕ကလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေပးမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအတြက္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု
သိရသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဆြန္ဒုတ္က်င့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ပေပ်ာက္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဒ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕
သြားျပီး ဟားခါးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးငြန္ေမာင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူး၀င္တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ႏွစ္ေနရာလစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read Full News>>http://ift.tt/1rGq0ON

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/P7iAVB

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု
အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ
ဟုဆို

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္
==================================
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မယ့္ အမတ္ေလာင္းကိုလည္းေရြးထားၿပီးပါၿပီ´ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ CNDP
(ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) အတြင္းေရးမႈးဦးဗန္ဟူးကဆိုသည္။

အဆိုပါလစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႕ကလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေပးမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအတြက္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု
သိရသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဆြန္ဒုတ္က်င့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ပေပ်ာက္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဒ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕
သြားျပီး ဟားခါးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးငြန္ေမာင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူး၀င္တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ႏွစ္ေနရာလစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read Full News>>http://ift.tt/1rGq0ON

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/P7iAVB

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု
အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ
ဟုဆို

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္
==================================
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
မယ့္ အမတ္ေလာင္းကိုလည္းေရြးထားၿပီးပါၿပီ´ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ CNDP
(ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) အတြင္းေရးမႈးဦးဗန္ဟူးကဆိုသည္။

အဆိုပါလစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႕ကလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေပးမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအတြက္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု
သိရသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဆြန္ဒုတ္က်င့္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ပေပ်ာက္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဒ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕
သြားျပီး ဟားခါးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးငြန္ေမာင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု
ရာထူး၀င္တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ ႏွစ္ေနရာလစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Read Full News>>http://ift.tt/1rGq0ON

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/P7iAVB

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာ…

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာ အေကာင္အထည္
ေဖၚႏုိင္

ခ်ယ္ရီထုိက္-ရန္ကုန္
====================================
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရထားသည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ အနည္းငယ္ကိုသာအေကာင္အထည္
ေဖၚႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး (၂)
ေဒါက္တာ ဆလိုင္းေရႊခါးက ယေန႔ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အဓိကကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္လူထုနဲ႕ ခ်င္းျပည္နယ္အေနအထားအရ ဘာေတြအဓိက
လုိအပ္သလဲ။ ဘယ္လိုစီမံကိန္းေတြက ျပည္နယ္အတြက္ အဆင္အေျပ
ဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာသိဖုိ႕ Physical Survey Study လုပ္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ CNF
ကလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္
ေဖၚဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနဆဲပါ”ဟု၄င္းကဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က နီပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းမွ ေပးအပ္သည့္ ဆန္အိတ္မ်ားကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားတည္ရိွရာ ထန္တလန္၊ တီးတိန္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျပင္ ဖလမ္းႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွေဒသခံမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္းအဆိုပါေထာက္ပံ့မႈ
မ်ားသည္ ေဒသအတြင္းမွ ေဒသခံအားလံုးအား ေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္
ဘဲ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူမ်ားကိုသာ စိစစ္ေပးအပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ ရရိွလာ
သည့္ ႏိုင္ငံတကာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ သံုးစြဲေနၿပီး အဖြဲ႕အစည္းရပ္တည္မႈကို ယခင္အဖြဲ႕တည္ေထာင္စဥ္ကအတုိင္း
Chinland Club အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြထည့္၀င္မႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွ ဆိုသည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခ်င္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၁၁ ဖြဲ႕ေျမာက္ ယာယီအပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂
ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစိုးရႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာ
တူညီခ်က္ ၂၈ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထားသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

Full News>>http://ift.tt/P63C21

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/P63C26

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လူထုမ်ားအား CNACC ေတြ႔ဆံုေန

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ(CNACC)သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လူထုေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ သန္းေခါင္စားရင္း ေကာက္ခံခ်ိန္ အလြန္နီးကပ္ေနသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀စာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗီႏုိင္းပံုမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲကို လူထု ၁၀၀ခန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထ႔ိုအျပင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNACC မွ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းက ယခုလိုေျပာသည္။

သူက “အဓိကေတာ့ တီးတိန္၊ တြန္ဇံမွာက မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ဆယ္ခုထက္မကရွိတယ္ေလ။ အဲဒီဆယ္ခုက လူမ်ိဳး သေကၤတ ကုတ္နံပါတ္ေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ၉၁၄ မွာထည့္တာထက္စာရင္ ကိုယ့္မ်ဳိးႏြယ္စုကုတ္ကိုပဲထည့္ၾကပါ လို႔ လူထုကိုစည္းရံုးတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း မွန္မွန္ေျဖၾကဖို႔ ရွင္းျပတယ္ ေပါ့။ လူထုေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနားလည္ၾကတယ္” ဟုေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ကေလးကေဘာ္တြင္လည္း ခ်င္းလူမ်ဳိးတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ႏွင့္  မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း တစ္သိန္းေက်ာ္စသည္ျဖင့္ ျပန္႔က်ဲေနထိုင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မ်ဳိးႏြယ္စုတို႔မွာ
ကုတ္နံပါတ္မရွိေသာေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေျဖဆိုရာတြင္ ေ၀၀ါးမႈမရွိေစလိုသျဖင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုကုတ္နံပါတ္မရွိ ေသာ္လည္း ခ်င္းကုတ္နံပါတ္(၄၀၁)တြင္ “ ၄၀၁(မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္)” ထည့္ရန္ ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လည္း လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည္။

CNACCမွ ဆလိုင္းေအာင္မင္းလႈိင္က “နယ္ဘက္ေတြက်ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း အရာကိုခုအခ်ိန္ထိ သိပ္ၿပီးေတာ့ နားမလည္ၾကေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုထည့္ရမယ္၊ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုတာ ဘာလဲ စသျဖင့္ေပါ့ လိုက္ရွင္းျပတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ထည့္ရန္ဆိုၿပီးေတာ့လိုက္ရွင္းျပ တယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ မတ္ ၂၃ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမပံု၊ မင္းျပား၊ အမ္း၊ ေတာင္ကုတ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အဖြဲ႔မွ သန္းေခါင္စာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၃ ဦးမွ ၅ ဦးအထိ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆလိုင္းေအာင္မင္းလႈိင္ကေျပာသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ(CNACC)သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနစ္နာဆံုးမႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်င္းပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၂၁)ဦးျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

via သတင္း http://ift.tt/1nNsThh

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အလွည့္က်အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌ ပူးကိပ္ခိုလ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း…

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အလွည့္က်အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌ ပူးကိပ္ခိုလ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း-ဆလုိင္းဟုန္းထြန္းေဂ
======================================
ေမး။ ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္၀န္း
က်င္ရွိၿပီဆိုေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႕ ခ်င္းျပည္နဲ႕ ခ်င္းလူထု
အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီလဲ။ ဘာေတြလုိအပ္ေနေသးတယ္ထင္လဲ။

ေျဖ။ ။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးၾကားက
သေဘာတူညီခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္။ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြလုပ္လာႏုိင္တယ္။
၂၀၁၃ တြင္းမွာဆိုရင္ ခ်င္းျပည္သူေတြနဲ႕ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြက
ထားျခားတဲ့လွဳပ္ရွားမႈေပါ့ေနာ္။ အရင္ကဆိုဒါေတြမရဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္
တို႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵေတြကိုေကာက္ခံလုိ႕ရတယ္။ ရရွိတဲ့ဆႏၵေတြကို စုေဆာင္းၿပီးခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွာတင္ျပႏုိင္တယ္။ ရုပ္၀တၳဳအရေတာ့
ႀကီးႀကီးမားမားမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရေတာ့အမ်ားႀကီး
အျမတ္ထြက္တယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္းခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးကို
အမ်ားႀကီးသိလာတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႕ရင္းႏွီးမႈလည္းရလာတယ္။ လုပ္ငန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးတိုးလာတယ္။ အႀကီးက်ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ကေတာ့ ဟုတ္တိပါတ္တိမရွိေသးဘူး။

ေမး။ ။ခ်င္းလူထုအတြက္ လက္ရွိမွာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ေျဖ။ ။ အခုခ်ိန္ကေတာ့ ခ်င္းလူထုစုစုစည္းစည္းနဲ႕ ေနဖို႕ပါပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္စြဲ၊
ေဒသစြဲေတြနဲ႕မဟုတ္ပဲ စည္းစည္းလံုးလံုးေနဖို႕လုိတယ္။ ဒီလုိအကူး
အေျပာင္းကာလမွာ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္အေရးႀကီးတာက
ခ်င္းလူထုက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုိလားၾကတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ေနၾကတယ္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႕ေတာ့ အင္တုိက္အားတုိက္မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။

ေမး။ ။ ပူးကိပ္ဥကၠဌလုပ္တဲ့သက္တမ္းတြင္းမွာေကာ ဘာေတြမ်ား
အေကာက္အထည္ေဖာ္ခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ဥကၠဌသက္တမ္း
က တစ္ႏွစ္ဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္အတြင္း အားလံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ေတာ့
မလြယ္ဘူးေပါ့ဟာ။ ဒါေပမယ့္ အေနနဲ႕ လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ
နဲ႕ပါတ္သက္တာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ပညာေပးမယ္။ ဖက္ဒရယ္နဲ႕
ပါတ္သက္တာေတြ။ ပိုၿပီးေတာ့ စည္းလံုးမႈခုိင္မာေအာင္လည္းလုပ္ခ်င္တယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလည္းအမ်ားႀကီးလုပ္ခ်င္တယ္။ အဓိကေတာ့ နည္းပညာပိုင္းနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ဆက္သြယ္ေရး( communication)
ပိုင္းမွာအဓိကလုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕အျပင္းျပဆံုးဆႏၵေပါ့။
အခုထိလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတာ့မရွိေသးဘူးေပါ့။

ေမး။ ။ ပူးကိပ္ရဲ႕လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြထဲက အစပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္း
ေကာရွိလား။

ေျဖ။ ။ အခုကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာေတြအတြက္ concept ကုိေရးေနတယ္။ အဲဒါေတြကို လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလက်ရင္ လုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းမွာ
တင္ျပဖုိ႕ရွိတယ္။ ကုန္ၾကမ္းပဲရွိေသးတယ္။လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖာ္မဲ့ ပူးနန္လ်န္ထန္လည္းမလာေသးဘူး။ သူကအဓိကဦးေဆာင္
ၿပီးလုပ္မွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ေဘးကေနပ့ံပိုးေပးမယ္။ ဇြန္လက်
ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ထင္တယ္။

ေမး။ ။ တစ္ေလာက ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႕ အႏၵိယႏုိင္ငံ၊
အိုင္ေဇာ္(လ္) မွာလုပ္တဲ့ Central Committee Meeting မွာအဓိက
ဘာေတြႊေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကလဲ။

ေျဖ။ ။ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့အမ်ားႀကီး ။ ေဆြးေႏြးတဲ့ေခါင္းစဥ္
မ်ားလြန္းေတာ့ အကုန္ေတာင္မေဆြးေႏြးႏုိင္ဘူး။ ႏွစ္ပါတ္လုပ္တာ
အကုန္လံုးမၿပီးႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အၿပီးအထိမတက္ႏုိင္ဘူးဆိုေတာ့
အကုန္မသိဘူး။ ေဆြးေႏြးခ်င္တာ (၇၀) ေလာက္ရွိတယ္။ တကယ္
ေဆြးေႏြးႏုိင္တာ (၃၀) ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲရွိတယ္။

ေမး။ ။ အခုခ်ိန္ ျပည္တြင္းမွာ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ၿမိဳင္ဆိုင္
ေနတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြထဲကဆိုရင္လည္း ကုတ္နံပါတ္မွာမထည့္ပဲ
Other (အျခား) ေနရာမွာထည့္မယ္ဆိုတဲ့အုပ္စုေတြထြက္ေပၚလာတယ္။
အဲဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လုိသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒါကလည္း အေတာ္ကြက်တယ္။ ေျပာတာလည္းခက္တယ္။ သူတို႕အယူအဆနဲ႕သူတို႕ဆိုေတာ့ေလ။ အဲဒီ Other(အျခား) ရဲ႕ကုတ္နံပါတ္
ျဖစ္တဲ့ ၉၁၄ ကိုေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ေနာ္။
တရုတ္၊ ကုလား၊ အဲလုိတျခားႏုိင္ငံကႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ျဖစ္တယ္။
အဲဒီမွာသြားထည့္လုိက္ရင္ ကိုယ္က သူတို႕လုိျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႕
ကေတာ့ အဲသလုိနားလည္တယ္။တစ္ခ်ိဳ႕က အဲဒီမွာထည့္လုိက္ရင္ လူမ်ိဳး
တစ္ခုအေနနဲ႕ထြက္ေပၚလာၿပီး ရပ္တည္ေနႏုိင္မယ္လုိ႕ထင္တာကိုး။
ႀကိဳက္တာေတာ့ထည့္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေနာက္ထပ္လူမ်ိဳး
တစ္မ်ိဳးေတာ့ ေမြးဖြားလာမွာမဟုတ္ဘူး။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပါလုိ႕ေျပာလာရင္
ေတာင္မွ အဲဒါကိုပါလီမန္ကဆံုးျဖတ္ရမွာ။ ပါလီမန္ကအဲဒါေတြကိုလုပ္
ေနမွာမဟုတ္ဘူး။

ေမး။ ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးရဲ႕အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌေနရာကို အလွည့္က်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ အေပၚေကာ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြေတာ့ရွိ
တာေပါ့။ တစ္ေယာက္တက္လာရင္ သိေတာ့မလုိလုိျဖစ္တာနဲ႕ တစ္ႏွစ္
ကကုန္သြားျပန္ေရာ။ တစ္မ်ိဳးေကာင္းတာက Image အရၾကည့္ရမယ္
ဆိုရင္ လူမ်ိဳးစံုပါ၀င္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ေတာ့ရွိတာေပါ့။ လူေတြရဲ႕အျမင္မွာ အမ်ိဳးသားေရးဆန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစစ္မွန္တယ္လုိ႕ျမင္လာတာရွိတယ္။ အဓိပတီေကာင္စီ၀င္မွာဆိုလည္း မ်ိဳးႏြယ္ေပါင္းစံုပါ၀င္တယ္။ ဒါအေတာ္
အားရစရာေကာင္းတယ္။

ေမး။ ။ ပူးကိပ္ရဲ႕အျမင္မွာ လက္ရွိအလွည့္က်ဥကၠဌတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့
ပံုစံကုိ အားရလား။ ဘယ္လိုမ်ိဳးပံုစံဆိုရင္ပုိေကာင္းမလဲဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး
ရွိသလား။

ေျဖ။ တျခားနည္းလမ္းေတာ့မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕စတုန္းကေတာ့ အတိုင္
ပင္ခံလုိမ်ိဳးေနရာမွာပဲထားေစခ်င္တာ။ဒါေပမယ့္ အားလံုးအထဲမွာ၀င္ပါၾကပါ
ဆိုေတာ့ ၀င္ပါၾကတာေပါ့။ အားလံုးကလည္းေတာင္းဆိုခဲ့တာလည္း
ဆိုေတာ့ေလ။ အခုပံုစံေကာင္းပါတယ္။

ေမး။ ။ ပူးကိပ္အေနနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကာလကတည္းက ဒီမိုကေရစီပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ အခုလက္ရွိမွာ
ေကာ ဘာေတြဆက္လုပ္ဖုိ႕အစီအစဥ္ရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွာ ထဲထဲ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ
ဆိုေတာ့ ပါတီရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႕သြားရမွာေပါ့။ အရင္ကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ပဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲလုပ္ေဆာင္တယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတြး
ေခၚၿပီးလုပ္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ ပညာရွင္ပိုင္းအေနနဲကလုပ္တာေပါ့။ အခုက ခ်င္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္တစ္ခု၊ ပါတီအေရးအတြက္တစ္ခု ၊ တုိင္းရင္းသားအေရးဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္
ရမွာေပါ့။ တစ္ဦးတည္းအေနနဲ႕ေတာ့ ပညာေပးပိုင္းမွာအားသန္တာေပါ့။

ေမး။ ။ ပူးကိပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီစာအုပ္ထုပ္တာ၊ ဒီမိုကေရစီသင္တန္း
ေပးတဲ့ Vansangva (အျမင့္ပ်ံငွက္) ရဲ႕အစီအစဥ္အေနနဲ႕ေကာ ဘာေတြ
ဆက္လုပ္ဖုိ႕အစီအစဥ္ရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ Vansangvaအေနနဲ႕ကဒီႏွစ္အတြင္း ဒုတိယတြဲစာအုပ္ထြက္မယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တစ္ျခားတာ၀န္၊လုပ္ငန္းေတြပိပိလာတဲ့အခါက်ေတာ့
Vansangva အစီအစဥ္မွာအာရံုမစုိက္အားခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္အတြင္းေတာ့
အာရံုျပန္စိုက္ၿပီး ဒုတိယတြဲစာအုပ္ထုတ္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီတစ္ခု
တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ Vansangva ရဲ႕အစီအစဥ္ကလည္း ဒီမိုကေရစီ
ပဲမဟုတ္ဘူး။ဖက္ဒရယ္ကအဓိကပဲ။ စာဖတ္သူကို ဖက္ဒရယ္မူဆိုတဲ့
ဟာဖက္ကို ဆြဲေခၚသြားတာပါပဲ။ အခုကကၽြန္ေတာ့ရဲ႕တတိယလွိဳင္းဆိုတဲ့
ေဆာင္းပါးကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ၂၁ ရာစုေျပာင္းသြားၿပီဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ
မ်ိဳးကိုထည့္သြင္းဖို႕စဥ္းစားထားတယ္။ဒီတစ္ေခါက္ထြက္မယ့္စာအုပ္ထဲမွာ
ထည့္မလားေတာ့မသိေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ လုပ္ေနတယ္။ သင္တန္း
ေတြမွာအထိ သံုးႏုိင္ဖုိ႕ လုပ္ေနတယ္။

ေမး။ ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႕ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့Peace Process (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္)အတြင္းပါ၀င္မႈမွာ အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႕နဲ႕
အဓိပတိေကာင္စီ၀င္ေတြၾကားမွာ လုပ္ငန္းကြဲတာမ်ိဳးရွိလား။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕တာ၀န္ခြဲထားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လုပ္မယ့္သူသတ္သတ္၊ တုိင္းရင္းသားအေရးအတြက္လုပ္မယ့္သူက
သတ္သတ္ ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕တာ၀န္ခြဲထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
မပါဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့က်န္းမာေရးအရ ပါ၀င္သင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ
မပါ၀င္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြလည္းရွိတာေပါ့။

ေမး။ ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးရဲ႕ အတြင္းေရးမႈးအဖြဲ႕နဲ႕ အဓိပတိေကာင္စီ
၀င္ေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမွာအျမင္မတူတာမ်ိဳး
ရွိသလား။

ေျဖ။ ။ မရွိပါဘူး။ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ညွိႏွိဳင္းလုိ႕ရပါတယ္။

ေမး။ ။ ခ်င္းေ၀ါလ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးရဲ႕ အလွည့္
က်အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌအေနနဲ႕ ဘာေတြမ်ားမွာၾကားခ်င္တာရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံကၿပီးသြားၿပီ။ လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီလည္း အလုပ္စေနၿပီ။ အဲဒီလုပ္ငန္း
ေတြအားလံုးက ခ်င္းျပည္သူေတြအားလံုးနဲ႕ပါတ္သက္တာျဖစ္တယ္။
အဲဒီထဲမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ကိုယ္ပါ၀င္လုိ႕ရမယ့္အခန္းက႑ကေန တတ္အားသေရြ႕ပါ၀င္ဖုိ႕ပါပဲ။ အခုခ်ိန္အဲဒီဟာက ခ်င္းျပည္သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးလုိ႕လည္း
ထင္ပါတယ္။ အဲဒါကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1fJfEsP

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္…

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္

မန္ကိန္း-ဟားခါး
=========================================
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅ခု ၊
ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၁၄ခု ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၄၁ခု ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕တြင္
၃၇ခု ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀၀ခု ၊ က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၁ခု ၊ ရိဒ္ေခါဒါၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၁၄ခု ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ၉၃ခု ၊ မတူပီၿမိဳ႕တြင္
၇၈ခု ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁ခု ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ၁၂၁ခု ၊ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္၇၂ခု ၊ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၈ခု တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ မိနစ္ ၃၀
ခန္႔ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းအခ်က္အလက္ ၄၁ ခုကို
ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို မိမိတို႔
ေရာက္႐ွိရာ အရပ္ေဒသတြင္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိဘျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ မိမိေရာက္႐ွိေနသည့္
အရပ္ေဒသကို မွတ္သားထားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒျဖင့္ အျပည့္အဝအကာ
ကြယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္
အသိေပးထားသည္။

Read More>>http://ift.tt/1ekxrC6

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1ekxqy6

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္…

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္

မန္ကိန္း-ဟားခါး
=========================================
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅ခု ၊
ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၁၄ခု ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၄၁ခု ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕တြင္
၃၇ခု ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀၀ခု ၊ က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၁ခု ၊ ရိဒ္ေခါဒါၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၁၄ခု ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ၉၃ခု ၊ မတူပီၿမိဳ႕တြင္
၇၈ခု ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁ခု ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ၁၂၁ခု ၊ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္၇၂ခု ၊ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၈ခု တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ မိနစ္ ၃၀
ခန္႔ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းအခ်က္အလက္ ၄၁ ခုကို
ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို မိမိတို႔
ေရာက္႐ွိရာ အရပ္ေဒသတြင္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိဘျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ မိမိေရာက္႐ွိေနသည့္
အရပ္ေဒသကို မွတ္သားထားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒျဖင့္ အျပည့္အဝအကာ
ကြယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္
အသိေပးထားသည္။

Read More>>http://ift.tt/1ekxrC6

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1ekxqy6

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ =…

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ
================================
ထန္တလန္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္းကမိမိမဲဆႏၵနယ္
အတြင္း ေငြေပးေ၀မႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီယခုကဲ့သို႕ရွင္းျပသည္။“ေက်းရြာ
ေတြကလာေရာက္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုလာတင္ျပတယ္။ လာတင္
တဲ့အတိုင္းပိုက္ဆံေတာ့မထုတ္ေပးဘူး။ လာတင္ျပတဲ့အေပၚအေသ
အခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးတယ္။ အဲဒီအားလံုးကလာတင္ျပေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကမရရင္စိတ္မေကာင္းၾကဘူး။သူတို႕အားလံုးကို သူတို႕လုိအပ္
ခ်က္နဲ႕အညီစိစစ္ၿပီး အားလံုးကိုမွ်ေ၀ၿပီးေပးလုိက္တယ္” ဟုေျပာသည္။
သူကဆက္ၿပီးယခုကဲ့သို႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာက္မႈသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေငြေၾကးမွာလက္ေတြ႕လုိ
အပ္ခ်က္ထက္ပိုမိုနည္းျခင္းေၾကာင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းကိုလည္း
ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမႈး ဦးက်ံဳးဘိခ္က
ဒီဟာက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႕တန္းတူညီမွ်ေပးထားတာျဖစ္
ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ဖလမ္းလုိမ်ိဳးမွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတီအမတ္ေတြမရွိပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းဘယ္ပါတီပဲတက္
တက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္တစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ရပိုင္ခြင့္ကိုေပးထားတဲ့ဟာပဲ။ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသအက်ိဳးလုပ္မယ့္လူေတြက ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသ
အက်ိဳးကိုလုပ္ရင္ အားလံုးကအတူတူပါပဲ” ဟုသူ၏အျမင္ကိုေျပာ
ပါသည္။

လုပ္ငန္းအေကာက္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္
ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးရွန္မာန္း
ကလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံသို႕ ေက်းရြာမ်ားမွတင္ျပလာသည့္ေက်းလက္
ဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း
ေထာက္ျပသည္။ သူက “ဒီက်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကို လႊတ္ေတာ္ေတြကို သူတို႕မဲဆႏၵနယ္အတြင္းလုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္အဓိကသံုးဖုိ႕ေပးရမွာ
ဆိုေတာ့တစ္ခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ကိုပံုမွန္
မသြားႏိုင္ဘူး။ လက္ေတြ႕က်က်ကြင္းဆင္းတာမ်ိဳးမလုပ္ႏုိင္တာ၊
ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္အတြင္းဘာေတြအဓိကလုိအပ္ေနတာလည္းဆိုတာမ်ိဳး
ေသခ်ာမသိတဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြမ်ားေနတယ္။ သူတို႕ကိုယ္တိုင္
ေက်းရြာေတြမသြားႏုိင္ေတာ့ အဲဒီကအေျခအေနကိုအေသအခ်ာ
မသိႏုိင္ဘူး။ ဒါေတြေၾကာင့္ ေက်းရြာေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုမေပး
ပဲမလုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ ေငြပိုေပးတာမ်ိဳးျဖစ္တာေတြ႕ရတယ္” ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါသိန္းတစ္ေထာင္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႕ဘတ္တစ္သန္းစီမံကိန္းကို
အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံတြင္စတင္ခဲ့ရာဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ျဖဴထိုင္းပါတီေခါင္းေဆာင္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္လက္ထက္က ဘတ္တစ္သန္း
(1 million) project သည္ထိုင္းႏုိင္ငံရွိအေျခခံလူတန္းစားမ်ား
အၾကား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္မိသားစု
သည္ လယ္သမားမ်ားထံမွဆန္မ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္
ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ပိုေပး၀ယ္ယူသည့္အျငင္းပြားဖြယ္ဆန္၀ယ္ယူေရး
မူ၀ါဒအပါအ၀င္ အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႕က႑မ်ားကို
အသံုးျပဳကာေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏မဲမ်ားရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏အတုိက္အခံမ်ားကစြပ္စြဲသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Read More>>http://ift.tt/1k9aUNp

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/PixcSP

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံးုၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ…

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံးုၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္

ေဒါသ္သဲ-ရန္ကုန္
===================================
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္း
ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။“ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က
သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြရိွတယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္
(၉)ၿမိဳ႕နယ္ကေန က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကို ၾကည့္ၿပီးေရြးတာပါ။
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြကအစ ၾကည့္လိုက္ေတာ့
မင္းတပ္ၿမိဳ႕က အေရြးခံရပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕သည္ လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
တုိ႔ ျပည္နယ္အတြင္းအဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။“အဓိက
ေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးအပိုင္းမွာဆိုရင္ ၀ဥစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႕ လယ္ေျမအေတာ္
မ်ားမ်ားက မင္းတပ္ မွာ အေတာ္ေလးေအာင္ျမင္တဲ့အပိုင္းမွာရွိတယ္”
ဟု သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကေျပာသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊
တုိင္းအလိုက္ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျမန္ဆံုးေက်းရြာအျဖစ္ ထန္တလန္
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေၾကာင္ထီးယိုးရြာကို ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ခ်င္းျပည္နယ္တြင္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တြန္းဇံ၊ ကန္ပက္လက္ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕
နယ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/Pixdpy

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်င္းလူမႈဒုကၡကူညီ

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ခ်င္းလူမႈဒုကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀၁ . ၃၃ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

via Burma News International | Burmese Version http://ift.tt/1hO2Ijn

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ ။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ ။


ခ်င္းျပည္နယ္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ အေျခအေန
မၾကာေသးခင္ နွစ္ပိုင္းေတြ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ

via BBC Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1od3xnS

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ မတူဖိုရမ္ က်င္းပမည္

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မတူလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖိုရမ္တခုကို လာမယ့္လပိုင္းအတြင္း က်င္းပဖို႔ ရွိေန ပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ[…]

via DVB | DVB http://ift.tt/NEbs28

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္…

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္းပ
===================================

ဖလမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အမ်ားျပည္သူဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေစေရးရည္႐ြယ္လ်က္ အဆိုပါ ေျမစိုက္ပိုစတာစိုက္ထူပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ဖလမ္းၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ထီးရိပ္ေရွ႕၌ က်င္းပရာ ဖလမ္းခ႐ိုင္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မတီဥကၠဌ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးတင့္၊ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ဖလမ္းခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမႉး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးကိုကိုႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးလာလ္တင္မန္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ပိုစတာစိုက္ထူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား သန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ကို ျဖန္႔ေ၀ေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

via MOI Webportal Myanmar’s Facebook Wall http://ift.tt/1dgTc5k