ပညာေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ န.က.သ ေတြ႕ဆံုမႈ အခ်က္ေလးခ်က္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

(ဓာတ္ပံု- မင္းသူေက်ာ္/န.က.သ)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉ ။  ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး ႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (န.က.သ) ေတြ႕ဆံုကာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု န.က.သ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ေဇယ်လြင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။ 

ေမ ၂၉ရက္က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရံုး၌ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ န.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “အရင္အစိုးရတုန္းက ဒီလိုညိႇႏိႈင္းပြဲမေျပာနဲ႔ ဖြဲ႔တာနဲ႔ ဖမ္းခဲ့တာ။ အခုအစိုးရသစ္မွာ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေခၚေတြ႕ ညိႇႏိႈင္းတာေတာ့ အရမ္းကြာဟပါတယ္။ ဒီအေပၚကိုလည္း ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံ ညိႇႏိႈင္းမႈက ေက်ာင္းသား နဲ႔အစုိးရၾကားရင္ၾကားေစ့ေပးတယ္။ အျမင္မတူမႈေတြကို ညိႇႏိႈင္းမႈရတယ္လို႔ျမင္တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲထားၿပီး အတည္မျပဳရေသးမီ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရန္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားပါ ပူေပါင္းပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္ျပဳရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ခံယူထားသည္အတြက္  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္သုံးခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင္ ပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား မွပူေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေရး အခ်က္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းက သေဘာတူခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ အရည္အေသြးထိန္းေရး စီမံခ်က္တြင္ တကၠသိုလ္သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသံ (feedback)ကို ျပန္လည္လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း  မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ သြားလားေရးခက္ခဲမႈ ျပႆနာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဆးကုခန္းထားရွိေရး၊ စာသင္ခန္းတြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ကိရိယာ ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ား က်န္းမားေရး ႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိျခင္း၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔စင္မႈမရွိျခင္း စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ယင္းအခ်က္လက္မ်ားကို အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား ဟူ၍ က႑ခြဲလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပး၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ညိႇႏိႈင္းပြဲတြင္  ပညာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ အေျခခံပညာေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊  အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန ဒုၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပညာေရး သုေတသီမွ ေဒါက္တာခိုင္ျမဲ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသား ၂၇ ဦးတို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

 ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (န.က.သ)သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ႏွင့္ ေျမလတ္ ဗ.က.သအဖြဲ႕တို႔ ေပါင္းစည္းက ေမ ၂၅ရက္ကမွ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/1slmHkK http://ift.tt/1nfHMox

ပညာေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ န.က.သ ေတြ႕ဆံုမႈ အခ်က္ေလးခ်က္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

(ဓာတ္ပံု- မင္းသူေက်ာ္/န.က.သ)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉ ။  ။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး ႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (န.က.သ) ေတြ႕ဆံုကာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု န.က.သ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ေဇယ်လြင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။ 

ေမ ၂၉ရက္က အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရံုး၌ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ န.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “အရင္အစိုးရတုန္းက ဒီလိုညိႇႏိႈင္းပြဲမေျပာနဲ႔ ဖြဲ႔တာနဲ႔ ဖမ္းခဲ့တာ။ အခုအစိုးရသစ္မွာ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေခၚေတြ႕ ညိႇႏိႈင္းတာေတာ့ အရမ္းကြာဟပါတယ္။ ဒီအေပၚကိုလည္း ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံ ညိႇႏိႈင္းမႈက ေက်ာင္းသား နဲ႔အစုိးရၾကားရင္ၾကားေစ့ေပးတယ္။ အျမင္မတူမႈေတြကို ညိႇႏိႈင္းမႈရတယ္လို႔ျမင္တယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲထားၿပီး အတည္မျပဳရေသးမီ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရန္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားပါ ပူေပါင္းပါဝင္ေရးဆြဲခြင့္ျပဳရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ခံယူထားသည္အတြက္  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္သုံးခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင္ ပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား မွပူေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေရး အခ်က္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းက သေဘာတူခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ အရည္အေသြးထိန္းေရး စီမံခ်က္တြင္ တကၠသိုလ္သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသံ (feedback)ကို ျပန္လည္လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္က သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း  မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ သြားလားေရးခက္ခဲမႈ ျပႆနာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဆးကုခန္းထားရွိေရး၊ စာသင္ခန္းတြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ကိရိယာ ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း စားေသာက္ဆုိင္မ်ား က်န္းမားေရး ႏွင့္ ညီညႊတ္မႈမရွိျခင္း၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔စင္မႈမရွိျခင္း စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ယင္းအခ်က္လက္မ်ားကို အေရးႀကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား ဟူ၍ က႑ခြဲလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပး၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ညိႇႏိႈင္းပြဲတြင္  ပညာေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ အေျခခံပညာေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဆရာအတတ္သင္ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊  အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန ဒုၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပညာေရး သုေတသီမွ ေဒါက္တာခိုင္ျမဲ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသား ၂၇ ဦးတို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

 ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (န.က.သ)သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ႏွင့္ ေျမလတ္ ဗ.က.သအဖြဲ႕တို႔ ေပါင္းစည္းက ေမ ၂၅ရက္ကမွ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/1slmHkK http://ift.tt/1nfHMox

ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အသစ္ဖြဲဲ႕လိုက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေမလကုန္ ေတြ႕မည္

ရန္​ကုန္​၊ ​ေမ ၂၅ ။   ။ ေမ ၂၅ရက္၌ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(န.က.သ.) ႏွင့္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာန ျပည္​​ေထာင္​စုဝန္​ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးတို႔ ေမလ ၂၉ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ 

"ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဖိတ္ၾကားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြမွာပါ။"ဟု န.က.သ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုေဇယ်ာလြင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယင္​း​ေတြ႕ဆံုမႈတြင္​ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ သမဂၢအေဆာက္အဦ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ခြင့္႐ွိေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တို႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ (၁၆)ဦး၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမလတ္ေဒသ)မွ (၁၁)ဦး စုစုေပါင္း (၂၇) ဦးျဖင့္ ​ေမလ ၂၅ရက္​​ေန႔တြင္​ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္​ငံလံုးဆိုင္​ရာ ​ေက်ာင္​းသားသမဂကို ျမန္​မာႏိုင္​ငံ ပညာ​ေရးစနစ္​ ​ေျပာင္​းလဲ​ေရး၊ ဒီမိုက​ေရစီ ပညာ​ေရးစနစ္​ ျဖစ္​​ေပၚလာ​ေရး၊ ​ေက်ာင္​းသားသားထု အခြင့္​အ​ေရး ကာကြယ္​​ေစာင့္​​ေ႐ွာက္​​ေရး၊​ေက်ာင္​းသားထု စြမ္​းရည္​ျမႇင့္​တင္​​ေရး၊ ​ေက်ာင္​းသမဂမ်ား လြတ္​လပ္​စြာ လႈပ္​႐ွားရပ္​တည္​ခြင့္​ရရိွ​ေရး ထိထိ​ေရာက္​​ေရာက္​ ​ေဆာင္​ရြက္​ရန္​ ရည္​ရြယ္​ ဖြဲ႔စည္​းျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္​း န.က.သ က ​ေမ ၂၅ရက္​​တြင္​ ထုတ္​ျပန္​သည့္​​ေၾကညာခ်က္​၌ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ထို႔အျပင္​ ၎တို႔အ​ေနျဖင့္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ႏွင့္​ စမၼတဦးထင္​​ေက်ာ္​ ဦး​ေဆာင္​သည့္​ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္​ ပူး​ေပါင္​း​ေဆာင္​ရြက္​သြားမည္​ဟုလည္​း ​ေၾကညာခ်က္​က ဆိုသည္​။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼပီယစာသင္တိုက္တြင္ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔က နံနက္​ပိုင္​းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/1NNEbQA http://ift.tt/1nfHMox

ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အသစ္ဖြဲဲ႕လိုက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေမလကုန္ ေတြ႕မည္

ရန္​ကုန္​၊ ​ေမ ၂၅ ။   ။ ေမ ၂၅ရက္၌ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(န.က.သ.) ႏွင့္ ပညာ​ေရးဝန္​ႀကီးဌာန ျပည္​​ေထာင္​စုဝန္​ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးတို႔ ေမလ ၂၉ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ 

"ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဖိတ္ၾကားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြမွာပါ။"ဟု န.က.သ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကိုေဇယ်ာလြင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယင္​း​ေတြ႕ဆံုမႈတြင္​ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ သမဂၢအေဆာက္အဦ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ခြင့္႐ွိေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တို႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ (၁၆)ဦး၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေျမလတ္ေဒသ)မွ (၁၁)ဦး စုစုေပါင္း (၂၇) ဦးျဖင့္ ​ေမလ ၂၅ရက္​​ေန႔တြင္​ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္​ငံလံုးဆိုင္​ရာ ​ေက်ာင္​းသားသမဂကို ျမန္​မာႏိုင္​ငံ ပညာ​ေရးစနစ္​ ​ေျပာင္​းလဲ​ေရး၊ ဒီမိုက​ေရစီ ပညာ​ေရးစနစ္​ ျဖစ္​​ေပၚလာ​ေရး၊ ​ေက်ာင္​းသားသားထု အခြင့္​အ​ေရး ကာကြယ္​​ေစာင့္​​ေ႐ွာက္​​ေရး၊​ေက်ာင္​းသားထု စြမ္​းရည္​ျမႇင့္​တင္​​ေရး၊ ​ေက်ာင္​းသမဂမ်ား လြတ္​လပ္​စြာ လႈပ္​႐ွားရပ္​တည္​ခြင့္​ရရိွ​ေရး ထိထိ​ေရာက္​​ေရာက္​ ​ေဆာင္​ရြက္​ရန္​ ရည္​ရြယ္​ ဖြဲ႔စည္​းျခင္​းျဖစ္​​ေၾကာင္​း န.က.သ က ​ေမ ၂၅ရက္​​တြင္​ ထုတ္​ျပန္​သည့္​​ေၾကညာခ်က္​၌ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ထို႔အျပင္​ ၎တို႔အ​ေနျဖင့္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အတိုင္​ပင္​ခံ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ႏွင့္​ စမၼတဦးထင္​​ေက်ာ္​ ဦး​ေဆာင္​သည့္​ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္​ ပူး​ေပါင္​း​ေဆာင္​ရြက္​သြားမည္​ဟုလည္​း ​ေၾကညာခ်က္​က ဆိုသည္​။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼပီယစာသင္တိုက္တြင္ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔က နံနက္​ပိုင္​းက ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/1NNEbQA http://ift.tt/1nfHMox

ဘက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ၂ ဆ ေထာက္ပံ့မည္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္ၾကားေပးေနတဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကး ကုိ လာမယ့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ႏွစ္ဆတုိးျမွင့္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံဦးက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕လစာကုိ အစုိးရမူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနည္းတူ တုိးျမွင္႔ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းတာ ကုိ သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိ က ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမ၊ အေဆာက္အဦး၊ စာသင္ခန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေထာက္ပံ့ ခန္႔အပ္ေပးရန္ မလိုဘဲနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမမ်ားကို သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၇ – ၂ဝ၁၈ ဘ႑ႏွစ္ကစၿပီး လက္ရွိေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြရဲ႕ ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ေနာင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဘ႑ေငြ အဆင္ေျပလာသည္ႏွင့္အမွ် ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား တိုးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္"

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြက မူလတန္းျပရာထူးအတြက္ တစ္လကို ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္၊ အလယ္တန္းျပရာထူးအတြက္ တစ္လကို ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း တစ္ေထာင္၊ အထက္ တန္းျပရာထူးအတြက္ က်ပ္ေလးေသာင္းငါးေထာင္ ဆုိၿပီး လက္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ပ့့ံေပးေနတာျဖစ္ ပါတယ္။ လာမယ့္အစီအစဥ္အရ အဲဒီေထာက္ပ့ံေငြရဲ႕ ၂ ဆအထိ ပံ့ပိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃ ဒသမ ၇၁ ဘီလီယံ ေတာင္းခံထားတယ္လို႔ သူရဦးေအာင္ကုိ က ေျပာပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ရွစ္ေထာင္နီးပါးရိွပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1qtMhCD http://www.rfa.org

မႏၱေလးမွာ ဗကသ ေက်ာင္းသားေတြ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပ

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္က စတင္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကတဲ့ အထက္ျမန္မာျပည္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗကသ အဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဒီကေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1S59pSb http://www.rfa.org

ေဒၚစု ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ အႀကိဳ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္

“ လံုၿခံဳေရးကို က်ေနာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိုးရိမ္စိတ္ကေတာ့ ရွိပါတယ္။ စိုးရိမ္တာကေတာ့ အထူးစိုးရိမ္တာေပါ့ေနာ္။” (သံတြဲခရိုင္ NLD ဥကၠဌ ဦး၀င္းႏိုင္)

via Voice of America http://ift.tt/1QxXSYY http://ift.tt/Tf1V41

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြင္းမႈ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ကုိ ေမးျမန္း

လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ ရတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္က ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္က ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1Lkr3gm http://www.rfa.org

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လြႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

The post ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/1SgxqrP http://ift.tt/1iYMpUI

ေလးပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေသာ ပညာေရး ဥပေဒ

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္(NNER)၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူ လက္ခံထားေသာ အခ်က္မ်ား မပါ၀င္သည့္ ထုိဥပေဒကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႔က အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

The post ေလးပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေသာ ပညာေရး ဥပေဒ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/1gMbOTd http://ift.tt/1iYMpUI

ျမစ္ႀကီးနား နည္းပညာတကၠသုိလ္မွာ သမဂၢ ဖြဲ႔စည္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ရွမ္းစုေတာင္ရပ္ကြက္က မႏၱေလးေက်ာင္းမွာ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွာ ေျပာပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1IrCQtU http://www.rfa.org

မူလသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ပညာေရးဥပေဒ ျပန္ျပင္ေပးဖို႔ NNER ေတာင္းဆို

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ေလးပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ NNER က ဒီေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1GLj9sn http://www.rfa.org

ပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ဗကသ ပယ္ခ်

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာ အစိုးရရဲ႕ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳစနစ္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အဓိကေတာင္းဆိုထားတဲ့ အႏွစ္သာရ ဒီျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမွာ လံုးဝမပါဝင္ခဲ့ဘူးလို႔ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။မအင္ၾကင္းႏိုင္ကအျပည့္အစံုတင္ျပေပးထားပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇြန္လ (၂၅)…

via Voice of America http://ift.tt/1g0q2iQ http://ift.tt/Tf1V41

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးရဲ႕အယူခံ သာယာ၀တီတရားရံုး ပယ္ခ်

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၇၀ ကို သာယာ၀တီခရိုင္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္ခဲ့ရာမွာ အေ၀းသင္တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား ၁၃ ဦးရဲ႕ အာမခံေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1dcoBfJ http://www.rfa.org

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးရဲ႕အယူခံ သာယာ၀တီတရားရံုး ပယ္ခ်

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၇၀ ကို သာယာ၀တီခရိုင္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္ခဲ့ရာမွာ အေ၀းသင္တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား ၁၃ ဦးရဲ႕ အာမခံေလ်ွာက္ထားခ်က္ကို တရားရံုးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1dcoBfJ http://www.rfa.org

ပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ…

ပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာ
=================

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေနျခင္းကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာယာ၀တီေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု …………. http://ift.tt/1OdWXwg


ပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္အထိ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ာ
www.7daydaily.com
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေနျခင္းကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာယာ၀တီေထာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1OdWV7E http://ift.tt/g8FRpY

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ…

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၇

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀၅ ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခ်က္ ၉၅ ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၇ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၇ ရက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုံးကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကို သက္ဆိုင္ရာပဋိညာဥ္ စာတမ္းႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစား ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ဟုသာ ထည့္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒေကာ္မရွင္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဆရာသမဂၢမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ပညာရွင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေဒါက္တာစိုးရင္၊ ဦးသိန္းညႊန္႔ႏွင့္ ေဒၚမိျမသန္းတို႔က အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ မူလ အဆိုျပဳခ်က္အတိုင္းသာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့လတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ သမဂၢဆိုတဲ့စကားလုံးကို ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္စားပိုၿပီး ေပၚလြင္ေအာင္ သမဂၢလို႔ ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိၿပီး ယင္းသမဂၢမွ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ သည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ဟုသာ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘာသာရပ္အလိုက္ ခန္႔အပ္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုလုံးကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးထင္လင္းဦးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေၾကညာသည္။

အျငင္းပြားေနဆဲ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားစာေပကိုပါ တြဲဖက္သင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကန္႔သြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမွာ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခခံ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈႀကီးမားပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းမေပၚသို႔ ထြက္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ကိုပိုင္ရဲသူက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကြဲလြဲမႈ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ အလကား ျဖစ္သြားၿပီ။ တိုက္ပြဲေတြလည္း ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ကိုပိုင္ရဲသူက ေျပာဆိုသည္။

“လက္ရွိမွာ ေျပာဖို႔ခက္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို ျပင္တယ္။ ဘယ္လို ျပင္လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၁ ခ်က္ မူနဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာ မသိရေသးလို႔ပါ” ဟု ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ကိုနန္းလင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က မတ္လအတြင္း ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၾကားနာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ အတည္ျပဳ၍ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1c9Xgud http://ift.tt/g8FRpY

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ…

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၇

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀၅ ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခ်က္ ၉၅ ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ၃၆ ခ်က္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၇ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၇ ရက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုလုံးကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကို သက္ဆိုင္ရာပဋိညာဥ္ စာတမ္းႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစား ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ဟုသာ ထည့္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒေကာ္မရွင္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ဆရာသမဂၢမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ပညာရွင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေဒါက္တာစိုးရင္၊ ဦးသိန္းညႊန္႔ႏွင့္ ေဒၚမိျမသန္းတို႔က အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ မူလ အဆိုျပဳခ်က္အတိုင္းသာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့လတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ သမဂၢဆိုတဲ့စကားလုံးကို ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္စားပိုၿပီး ေပၚလြင္ေအာင္ သမဂၢလို႔ ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚမိျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိၿပီး ယင္းသမဂၢမွ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ သည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ဟုသာ ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ဦးၿဖဳိးေဇယ်ာေသာ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဘာသာရပ္အလိုက္ ခန္႔အပ္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ေ႐ြးခ်ယ္သူ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုလုံးကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးထင္လင္းဦးက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေၾကညာသည္။

အျငင္းပြားေနဆဲ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားစာေပကိုပါ တြဲဖက္သင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကန္႔သြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမွာ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခခံ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈႀကီးမားပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းမေပၚသို႔ ထြက္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ကိုပိုင္ရဲသူက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကြဲလြဲမႈ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ အလကား ျဖစ္သြားၿပီ။ တိုက္ပြဲေတြလည္း ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ကိုပိုင္ရဲသူက ေျပာဆိုသည္။

“လက္ရွိမွာ ေျပာဖို႔ခက္ေနတယ္။ ဘယ္အခ်က္ကို ျပင္တယ္။ ဘယ္လို ျပင္လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၁ ခ်က္ မူနဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာ မသိရေသးလို႔ပါ” ဟု ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ကိုနန္းလင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က မတ္လအတြင္း ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ၾကားနာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ အတည္ျပဳ၍ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1c9Xgud http://ift.tt/g8FRpY

ပညာေရးဥပေဒျပဳျပင္မႈမူၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကို NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ဦးေဆာင္ၿပီး “သမဂၢ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားကုိ ျဖဳတ္ကာ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ရ ရက္ေန႔မွာ အတည္္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးကေန ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက…

via Voice of America http://ift.tt/1H5D4pa http://ift.tt/Tf1V41

ပညာေရးဥပေဒျပဳျပင္မႈမူၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဥပေဒမူၾကမ္းကို NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ဦးေဆာင္ၿပီး “သမဂၢ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားကုိ ျဖဳတ္ကာ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ရ ရက္ေန႔မွာ အတည္္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးကေန ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက…

via Voice of America http://ift.tt/1H5D4pa http://ift.tt/Tf1V41