အစုိးရသစ္က ေရာင္းခ်သည့္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ အခန္းပုိ ၁၆၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား (ဓာတ္ပံု – စိုင္းေဇာ္)

လက္ရွိေရာင္းခ်ေန ေသာ ကေနာင္၊ ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္ ယုဇနတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း  တုိ႔တြင္ ထပ္မံေရာင္းခ်ရန္အခန္း မ်ားပိုေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။


ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာတြင္ အ ခန္းေပါင္း ၂၄၀ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ ထားရာ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ ထားသူ ၁၀၁ဦးသာရွိသည္။ ယုဇ နတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္း ေပါင္း ၅၇၁ခန္းေရာင္းရန္စီစဥ္ ထားရာ အခန္း ၁၆ခန္းသည္ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမရွိေသး ေၾကာင္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာတြင္ အခန္း ၈၀ေရာင္းခ် ရန္စီစဥ္ထားရာ ၁၀ခန္းပုိေနေသး ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္အဆုိပါအိမ္ရာစီမံကိန္း သံုးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၆၀ေက်ာ္ပုိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အမ်ားစုက ေျမညီထပ္ကို လုိခ်င္တာမ်ားေတာ့ အေပၚထပ္ ေတြကို သိပ္မေလွ်ာက္ၾကဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ အခန္းတခ်ဳိ႕ပိုေနတာ’’ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး ေမာင္ေမာင္လြင္က 7Day Daily အား ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ျပည့္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္စာ ရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားအား အိမ္ ရာေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးၿပီးအဆုိ ပါအခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ပထ မဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအနက္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္းကို အမ်ားဆုံးေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူ ၾကေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ ကေျပာသည္။

ပုိေနေသာ အခန္းမ်ားကို ဘဏ္စာရင္းအေကာင့္ဖြင့္ထားသူမ်ားထဲမွအလွည့္က် စီနီယာအလုိက္ထပ္မံ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုမၸဏီ၀န္ ထမ္း၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ သာမန္ျပည္သူအၿငိမ္းစားမ်ားဟူ၍ အုပ္စုအလိုက္ ခြဲျခားေရာင္းခ်ေနသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၀ယ္ယူ ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္သုိ႔ ႏွစ္ပတ္အတြင္းလာေရာက္ဆက္ သြယ္ရန္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရန္ကုန္တြင္ ေရႊလင္ဗန္း အပိုင္း (၁)ႏွင့္ အပုိင္း(၂)၊ က်န္စစ္သား၊ ယုဇန၊ ကေနာင္တန္ဖုိးနည္းအိမ္ ရာစီမံကိန္းငါးခုတည္ေဆာက္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊလင္ဗန္းအိမ္ ရာစီမံကိန္းမွ အခန္းေပါင္းေျခာက္ ရာေက်ာ္ကိုသာ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။

ယခုေရာင္းခ်ေနေသာ အိမ္ ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္အစုိး  ရလက္ထက္က စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္ေရာက္မွ ၿပီးစီးေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္က မဲႏႈိက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘဏ္၌ ေငြစု ထားသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံး ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးသမွ် တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ကို ကနဦး ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

via 7 Days News http://ift.tt/2k8dGup http://ift.tt/1Vus636

ျမစ္ဆုံေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ သမၼတ႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိျပီး လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး

ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အစီရ

Read more

via The Ladies http://ift.tt/2fJMOxe http://ift.tt/1t35IDK

ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း လံုးဝ ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ဓာတ္ပံု – ၿငိမ္းေ၀

ခ်င္းမုိင္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ။                   ။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း လံုးဝ ရပ္တန္႔ေရးရန္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္ႏွင့္ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္က ျမစ္ဆံုေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္မွ ပညာရွင္မ်ားက စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ စီမံကိန္း ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ရင္ဖြင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါေနသူ မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

“အခမ္းအနားမွာက ေဒသခံေတြက သူတုိ႔အေတြ႔အၾကံဳကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာဆုိတယ္။ သူတုိ႔က လံုးဝ သေဘာမတူပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့ ေက်းရြာေတြေပါ့။ သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားကေတာ့ စံျပမဟုတ္တဲ့ စံျပရြာမွာ ေနေနရတယ္တဲ့။ သူတို႔ကုိ စီမံကိန္း ဒုကၡသည္မ်ားတဲ့ ဒီနာမည္ေတြ သံုးသြားပါတယ္။ အားလံုးကေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ဖြင့္ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ေနရာသူတုိ႔ ျပန္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္”ေဒါက္တာထြန္းလြင္က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ကခ်င္ေဒသအထက္ပုိင္းသာမက ျပည္သူလူထု အားလံုး ကန္႔ကြက္၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ျမန္မာ အစိမ္းေရာင္ ကြန္ယက္၏ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္၍ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ား၊ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားႏွင့္ သံုးရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

ျမစ္ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားက ဧရာဝတီကုိ ကာကြယ္ၾကရန္အတြက္ ကဗ်ာရြတ္ျခင္းမ်ားလည္း၊ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဖြင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ သံယံဇာတနွင့္ သေဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ႀကီး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္တုိ႔က ကခ်င္ေဒသ အထက္ပုိင္း သာမက ျပည္သူလူထုအားလံုး ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ေရကာတာ ျပဳလုပ္ရန္ သင့္၊ မသင့္၊ သန္႔စင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမမ္းအင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာဂတ္လွ်ပ္စစ္က႑ စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္က ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္ဝွမ္းေလ့လာစစ္ေရးေကာ္မရွင္က သမၼတထံ အစီရင္ခံစာ မတင္သြင္းမီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကုိ သိရွိနုိင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညွာ၊ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္၊ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက သံုးရက္ၾကာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍   ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္သည္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2fbHGQt http://ift.tt/1nfHMox

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်ာက္ မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ဇြဲပါကုန္းတန္းေက်းရြာမွာ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရံုတည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ေက်းရြာသားေတြကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ စည္းရံုးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္မူ က ေျပာပါတယ္။

မေန႔ကက်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳဖို႔ ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔က ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္မူ က ေျပာပါတယ္။

"လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ မေန႔ကသူေျဖတာက အစီအစဥ္မရွိ ဘူးလို႔ပဲေျဖတယ္၊ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြကို အဲ့ေလာက္ေျပာလိုက္ရင္ပဲ ၀မ္းသာေနၾကတာ သူတုိ႔က ေၾကာက္ေနၾကတာ" လို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတည္ေဆာက္လိုသူေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက စတင္ၿပီး ဇြဲပါကုန္းတန္း ေက်းရြာမွာ ေဒသ ခံေတြကို စည္းရံုးမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရကန္တူးေဖာ္ဖို႔ ေငြက်ပ္ ၄၅ သိန္းလွဴဒါန္းထားၿပီး တံတားေတြတည္ေဆာက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ စက္ရံုကရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း လည္း လာေရာက္စည္းရံုးသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ေဒသခံေတြကို အဂၤလိပ္လိုေရးသားထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးေပးဖို႔ ေျပာလာတဲ့အေပၚ ေဒသခံေတြက စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာ လို႔ ေဒၚသက္သက္မူ က ေျပာပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2dA6eof http://www.rfa.org

မိုင္းတုံ ေရကာတာေၾကာင့္ “ကြ်န္းတေထာင္ေျမ” သဘာဝ အလွတရား ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ဟု ဆို

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “ကြ်န္းတေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မည္” မွတ္တမ္း ရုပ္သံ ရွင္းလင္း ျပသပြဲ(ဓာတ္ပုံ - နန္းဆိုင္ႏြမ္/ဧရာဝတီ)

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ “ကြ်န္းတေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မည္” မွတ္တမ္း ရုပ္သံ ရွင္းလင္း ျပသပြဲ(ဓာတ္ပုံ – နန္းဆိုင္ႏြမ္/ဧရာဝတီ)

ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ အႀကီးမားဆံုးေရကာျဖစ္သည့္ မိုင္းတံု (တာဆန္း) ေရကာတာေၾကာင့္ ကြန္ဟိန္း “ကြ်န္းတေထာင္ေျမ” ၏ သဘာဝ အလွတရား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏုိင္သည္ဟု ရွမ္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ အမည္သည္ ရွမ္း ဘာသာစကား ျဖစ္ၿပီး “ကြန္” ဆိုသည္မွာ ကြ်န္းဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး “ဟိန္း” ဆိုသည္မွာ တေထာင္ ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ဟိန္း ကို ကြ်န္းတေထာင္ေျမ ဟု ေခၚေဝၚရျခင္းျဖစ္သည္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ရွမ္းျပည္၏ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ “ကြ်န္းတေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မည္” ဆိုေသာ မွတ္တမ္း ရုပ္သံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ရွင္းလင္း ျပသခဲ့ သည္။

အဆုိပါ ရုပ္သံသည္ မိနစ္ ၃၀ ရွိၿပီး ကြ်န္းတေထာင္ေျမ အတြင္းရွိ လွပသည့္ ေရတံခြန္မ်ား၊ ျမစ္ေၾကာင္းကို မွီတင္း ၿပီး ရွာေဖြ စားေသာက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား အေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မ်ား၏ နယ္ေျမစိုးမုိးမႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကား တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေစတီဘုရား ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ထား သည္ ကို ၾကည့္ရႈရသည္။

မိုင္းတံု(တာဆန္း) ေရကာတာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ပါက အဓိက အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္ ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရကာတာေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား ၏ အသက္အႏၱရာယ္ ႀကံဳရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္း ေစလိုေၾကာင္း ရွမ္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ စိုင္းေခးဆုိင္ က ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ရဲ့ ကြ်န္းတေထာင္ ေျမက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ေဒသအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သင့္ပါတယ္။ တကယ္ လုိ႔ မုိင္းတံု ေရကာတာႀကီးကိုသာ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ အဖိုးမျဖတ္ႏို္င္တဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြ အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္”ဟုလည္း စုိင္းေခးဆုိင္ က ဆုိသည္။

မိုင္းတံုေရကာတာ ေဆာက္လွ်င္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳင္ေထာင္းတုိ႔ ေရလႊမ္းမိုး ႏုိင္ ေၾကာင္းလည္း စိုင္းေခးဆုိင္ က ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ပါက ျမစ္ေၾကာင္း၏ ေဂဟစနစ္ကို အႀကီးဆံုးပ်က္စီးေစၿပီး ေရလႊမ္းမုိးမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္း တေလ်ာက္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကိုလည္း ထိခုိက္မည္ဟုလည္း ကြန္ဟိန္း ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ နန္းခင္ေစာ က ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“က်မ မဲဆႏၵနယ္ ရြာေပါင္း ၁၃၇ ရြာ၊ လူဦးေရ ၅ ေသာင္းေက်ာ္က ထိတ္လန္႔မႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ရမႈေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရ အသိပညာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားလည္း ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးရပါ တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလး သူငယ္ေတြ ထိခုိက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ရမွာပါ”ဟု နန္းခင္ေစာ က ဆုိ သည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကိုလည္း ထိခုိက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးေန ေၾကာင္းလည္း နန္းခင္ေစာက ဆက္ေျပာသည္။

“စီမံကိန္း ေဆာက္ရင္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး အလွမ္းေဝးေစပါတယ္။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈကို ျပန္သံုးသပ္သင့္ တယ္။ သံလြင္ေရကာတာ လုပ္ရင္ ေနာင္ဆိုရင္ ရွမ္းျပည္ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သံလြင္မရွိရင္ ရွမ္းျပည္ အလွ ေပ်ာက္ သြားမယ္။ No Dam မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။ NO EIA/ NO SIA ပါ လႈပ္ရွားရမယ္”ဟု ရွမ္းျပည္ ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ (CSSU) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စိုင္းလိတ္က ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ (CSSU) က သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ ကန္႔ကြက္သကဲ့သို႔ သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္က အစုိးရအား သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရကာတာစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆ ခု တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္း စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထို စီမံကိန္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၅၀၀၀ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
အစုိးရ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆ ခုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း၌ အထက္ သံလြင္ (ကြမ္းလံု) စီမံကိန္း၊ ေနာင္ဖ စီမံကိန္း၊ မန္ေတာင္း စီမံကိန္း၊ မိုင္းတံု (တာဆန္း) စီမံကိန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ အတြင္း၌ ရြာသစ္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဟတ္ႀကီး စီမံကိန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာမွ ထြက္လာမည့္ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုိင္းႏိုင္ငံ သို႔ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ၄၅ ရာခို္င္ႏႈန္း ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကင္း သိရသည္။

The post မိုင္းတုံ ေရကာတာေၾကာင့္ “ကြ်န္းတေထာင္ေျမ” သဘာဝ အလွတရား ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ဟု ဆို appeared first on ဧရာ၀တီ.

via သတင္း – ဧရာ၀တီ http://ift.tt/2cXjLni http://ift.tt/1PXzsvq

ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕တို႔တြင္ ဟိုတယ္ေဆာက္လု

Read more

via The Ladies http://ift.tt/2d5OajA http://ift.tt/1t35IDK

ျမစ္ဆံုအေရးသံုးသပ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေဒသေလ့လာ

အစိုးရက ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေဒသ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဟာ ဒီကေန႔ မနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေဒသကို လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ေဒသခံ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/2cEQopf http://ift.tt/Tf1V41

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ေပးႏိုင္ေရး က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးမည္

လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား လင္းေနေသာ ရန္ကုန္ညဘက္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 လာမည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ေစ ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ က်ပ္သန္း တစ္ေသာင္းခုနစ္ ေထာင္ေက်ာ္ သံုးစြဲမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါေငြပမာဏကို ဓာတ္ အားခြဲ႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထရန္စေဖာ္မာမ်ားႏွင့္ ေကာင္း ကင္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ ျခင္း၊ ေျမေအာက္ဓာတ္အားလိုင္း မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုး ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ ရွစ္႐ုံႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာ ၁၁၁ လံုး၊ အမ်ဳိးအစား မတူသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းသံုးလိုင္းကို မိုင္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီကစတင္ကာ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလးလအတြင္း ထရန္စေဖာ္မာအလံုးေရ ၁၈၆ လံုး တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းကင္ဓာတ္ အားလိုင္း သံုးမ်ဳိး သြယ္တန္းခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔မွ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၄  ေခ်းယူထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပံုမွန္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ခန္႔ ထပ္မံလို အပ္ေနၿပီး အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးေရး  ေကာ္ပို ေရးရွင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ယခုႏွစ္အ တြင္း ျပင္ဆင္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကုန္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via 7 Days News http://ift.tt/2cu16AR http://ift.tt/1Vus636

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ျမစ္ဆံု ေရႊေျပာင္းခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံေနရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ အသံမ်ား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အခမ္းအနား ကုိ မနက္ျဖန္ စက္တာဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျမစ္ဆံု နံေဘးတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

via BURMESE.KACHINNEWS.COM http://ift.tt/2cGyc2m http://ift.tt/1xzLfX3

ေဒၚစု ထုိင္းခရီးစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းႀကီး ၂ ခုကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ဇြန္ ၂၁ ရက္က အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအို)ေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္းႏုိင္ငံကို ဇြန္ ၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္အထိ ၃ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေႏွာင့္ေႏွး္ေနတဲ့ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ ဆည္ေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို ထိုင္းအစိုးရက ျပန္အသက္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ အန္ဂ်ီအို ၂၃ ဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ ထိုင္းအေျခစိုက္ ဘန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းမွာ ေရးပါတယ္။

ေဒသခံေတြနဲ႔ ေဆြေႏြးညႇိႏႈိင္းထားျခင္းမရွိတဲ့ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာေတြနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္လို႔ အန္ဂ်ီအိုေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒါအျပင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚက ဆည္ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစသလို ေရလြမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ေခတၱခိုလႈံေနတဲ့ ရွမ္းနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားေတြ အိမ္ျပန္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း အန္ဂ်ီအိုေတြက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ၂ ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္ေစဖို႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို  လူထုေတြကို အသိေပးခြင့္ျပဳဖို႔၊  ပြင့္လင္းျမင္သာ ယုံၾကည္မႈေတြရွိဖို႔၊ ဗ်ဴဟာက် နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ေတြ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးဖို႔အတြက္  စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တဦးကို တိုက္တြန္းတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာ ျဖစ္သလို စမြတ္စခြန္မွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ရပ္ခ်ဘူရီမွာရွိတဲ့ ထမ္ဟင္ဒုကၡသည္ စခန္းကို သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ တရားမ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးနဲ႔ သေဘာတူညီမႈတခု ရယူဖို႔ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတယ္လို႔ သတင္းက ေရးပါတယ္။

The post ေဒၚစု ထုိင္းခရီးစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/28ObDqu http://burmese.dvb.no

ေဒၚစု ထုိင္းခရီးစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းႀကီး ၂ ခုကို ရပ္တန္႔ဖို႔ ဇြန္ ၂၁ ရက္က အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း (အန္ဂ်ီအို)ေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္းႏုိင္ငံကို ဇြန္ ၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္အထိ ၃ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေႏွာင့္ေႏွး္ေနတဲ့ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ ဆည္ေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို ထိုင္းအစိုးရက ျပန္အသက္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ဆုိင္းငံ့ထားဖို႔ အန္ဂ်ီအို ၂၃ ဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ ထိုင္းအေျခစိုက္ ဘန္ေကာက္ပိုစ့္ သတင္းမွာ ေရးပါတယ္။

ေဒသခံေတြနဲ႔ ေဆြေႏြးညႇိႏႈိင္းထားျခင္းမရွိတဲ့ ထား၀ယ္စီမံကိန္းဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာေတြနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္လို႔ အန္ဂ်ီအိုေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒါအျပင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚက ဆည္ေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ေစသလို ေရလြမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ေခတၱခိုလႈံေနတဲ့ ရွမ္းနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားေတြ အိမ္ျပန္ဖို႔ ျဖစ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း အန္ဂ်ီအိုေတြက ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ၂ ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္ေစဖို႔၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို  လူထုေတြကို အသိေပးခြင့္ျပဳဖို႔၊  ပြင့္လင္းျမင္သာ ယုံၾကည္မႈေတြရွိဖို႔၊ ဗ်ဴဟာက် နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ေတြ ၿပီးဆုံးတဲ့အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးဖို႔အတြက္  စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရပ္ဆုိင္းထားဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တဦးကို တိုက္တြန္းတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာ ျဖစ္သလို စမြတ္စခြန္မွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ရပ္ခ်ဘူရီမွာရွိတဲ့ ထမ္ဟင္ဒုကၡသည္ စခန္းကို သြားေရာက္ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါအျပင္ တရားမ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးနဲ႔ သေဘာတူညီမႈတခု ရယူဖို႔ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတယ္လို႔ သတင္းက ေရးပါတယ္။

The post ေဒၚစု ထုိင္းခရီးစဥ္တြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ား ေတာင္းဆို appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/28ObDqu http://burmese.dvb.no